Đề kiểm tra môn Toán Lớp 9 - Học kì 1 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Chu Văn An

A.LÝ THUYẾT ( 2,0 điểm )

Câu 1: ( 1 điểm ) Nêu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất ?

Câu 2: ( 1 điểm ) Phát biểu tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau?

B. BÀI TẬP ( 8,0 điểm )

Câu 1 ( 2,5 điểm )Rút gọn các biểu thức sau?

a.

b.

 Câu 2 ( 2,5 điểm ) Cho hai hàm số bậc nhất ( d1): y = - 2x +5 và ( d2): y = x +2

a/ Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

 b/ Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2).

c/ Tính góc tạo bởi đường thẳng y = x + 2 và trục ox ( làm tròn đến độ )

 Câu 3 ( 3 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B (O), C (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC ở I.

a/ Chứng minh rằng .

b/ Tính số đo góc OIO’.

c/ Tính độ dài BC, biết OA=9cm, O’A=4cm

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 549 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Toán Lớp 9 - Học kì 1 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Chu Văn An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
III- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1.Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba. ( 15 tiết ) - Biết tìm điều kiện có nghĩa của một biểu thức Vận dụng được các phép biến đổi để rút gọn biểu thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu :1 Số điểm :1 Số câu 1 Số điểm 1,5 Số câu: 2 2,5 điểm =25% 2. Chương II: Hàm số bậc nhất . ( 10 tiết ) - Định nghĩa hàm số bậc nhất và tính chất của nó Hiểu được cách vẽ đồ thị Tính đươ hệ số góc của đường thẳng Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm: 1 Số câu :2 Số điểm :2 Số câu 1 Số điểm 0,5 Số câu :4 3,5 điểm=35% 3. Chương I: hệ thức lượng trong tam giác vuông (16 tiết ) Vận dụng được các hệ thức về cạnh và góc để chứng minh hệ thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu :1 Số điểm :0.5 Số câu: 1 0,5 điểm=5% 4. Chương II: Đường tròn ( 16 tiết ) Phát biểu được tính chất của hai tiếp tuến cắt nhau Hiểu được tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau Vận dụng định lý về tiếp tuyến đề chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 1 Số điểm 1 Số câu : 1 Số điểm: 1 Số câu: 1 Số điểm: 1,5 Số câu Số điểm Số câu 3 3,5 điểm=35% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu :3 Số điểm 3 30% Số câu :1 Số điểm :1 10% Số câu :6 Số điểm :6 60% Số câu 10 10,0 điểm 100% PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN TOÁN LỚP 9 Thời gian 90 phút ( không kể thời gian giao đề) A.LÝ THUYẾT ( 2,0 điểm ) Câu 1: ( 1 điểm ) Nêu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất ? Câu 2: ( 1 điểm ) Phát biểu tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau? B. BÀI TẬP ( 8,0 điểm ) Câu 1 ( 2,5 điểm )Rút gọn các biểu thức sau? Câu 2 ( 2,5 điểm ) Cho hai hàm số bậc nhất ( d1): y = - 2x +5 và ( d2): y = x +2 a/ Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b/ Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2). c/ Tính góc tạo bởi đường thẳng y = x + 2 và trục ox ( làm tròn đến độ ) Câu 3 ( 3 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B(O), C(O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC ở I. a/ Chứng minh rằng . b/ Tính số đo góc OIO’. c/ Tính độ dài BC, biết OA=9cm, O’A=4cm Hết. Giáo viên ra đề Phạm Văn Tiềm CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM A.LÝ THUYẾT ( 2,0 điểm ) 1 HS phát biểu đúng 1 2 HS phát biểu đúng 1 B. BÀI TẬP ( 8,0 điểm ) 1 a. 5 = 5+ 2- = (5 + 2 - 1) = 6 b. ĐKXĐ : x 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 2 Cho hai hàm số bậc nhất ( d1): và ( d2): . a/ Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b/ Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là G ( 2 ; 3 ) . c. Gọi là góc tạo bởi đường thẳng (d1) và trục ox Có tan=1 = 450 Đúng tọa độ 0,5đ Vẽ hình đúng 1đ 0,5 0,5 3 O B I C O’ A . . 0,5 a/Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: IA=IB IA=IC IA=IB=IC= Điều này chứng tỏ vuông tại A, vậy 0,5 0,25 0,25 b/Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, thì OI và IO’ lần lượt là tia phân giác của hai góc kề bù và , nên OIIO’ 1 c/ OIO’ vuông ở I (CMT), đường cao IA, ta có: IA2=OA.O’A=9.4=36IA= 6 (cm) (theo quan hệ giữa đường cao và hình chiếu của 2 cạnh góc vuông trên cạnh huyền) Mà: BC=2IA=2.6=12 (cm ) Vậy BC=12 cm 0.25 0.25 * Lưu ý : HS giải cách khác đúng vẫn được điểm tối đa

File đính kèm:

  • docKiem tra Toan 9 HK I.doc