Đề kiểm tra môn Toán Lớp 6 - Học Kì 1 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Quang Trung

Câu 1: ( 2điểm). Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.

a) 54: 52 + 3 .23 b) 15.24 + 76. 15

 

Câu 2: (2 điểm)

a) Tìm ƯCLN của 120 và 264

b) Tìm BCNN của 12 và 15

 

Câu 3: (2 điểm). Hai lớp 6A và lớp 6B đều phải trồng số cây như nhau, mỗi bạn lớp 6A phải trồng 12 cây; mỗi bạn lớp 6B phải trồng 9 cây. Tính số cây phải trồng của mỗi lớp ? biết số cây của mỗi lớp phải trồng từ 120 đến 160 cây

 

Câu 4: (2 điểm). Tìm x biết

a) 51 + x = 7

Câu 5: (2 điểm). Vẽ đoạn thẳng CD = 10 cm. Trên tia CD lấy điểm M sao cho CM = 5 cm

 a) Điểm M có nằm giữa C, D không ? Vì sao ?

 b) So sánh CM và MD

 c) M có là trung điểm của CD không?

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Toán Lớp 6 - Học Kì 1 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Quang Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD&ĐT Krông Năng Trường THCS Quang Trung MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN . LỚP 6 . Năm học: 2013 – 2014 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dung Cộng Cấp độ Thấp Cấp độ Cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Số câu hỏi Số điểm Số % 2 2 20 % 1. 2 20 % 1 1 10 % 1 1 10% 4 6 60% 2. Số nguyên Số câu hỏi Số điểm Số % 1 1 10% 1 1 10% 2 2 20% 3. Điểm. Đường thẳng Số câu hỏi Số điểm Số % 1 1 10% 1 0,5 5% 1 0,5 5% 3 2 20% Tổng số câu Tổng số điểm % 2 3 30% 3 3,5 35% 4 3,5 35% 9 10 100% KIỂM TRA SỐ HỌC HKI . Năm học: 2013 – 2014 MÔN : TOÁN . LỚP 6 ( Thời gian làm bài : 90 phút – không kể thời gian phát đề ) ĐỀ BÀI Tự luân: (10 điểm) Câu 1: ( 2điểm). Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố. a) 54: 52  + 3 .23 b) 15.24 + 76. 15 Câu 2: (2 điểm) a) Tìm ƯCLN của 120 và 264 b) Tìm BCNN của 12 và 15 Câu 3: (2 điểm). Hai lớp 6A và lớp 6B đều phải trồng số cây như nhau, mỗi bạn lớp 6A phải trồng 12 cây; mỗi bạn lớp 6B phải trồng 9 cây. Tính số cây phải trồng của mỗi lớp ? biết số cây của mỗi lớp phải trồng từ 120 đến 160 cây Câu 4: (2 điểm). Tìm x biết a) 51 + x = 7 Câu 5: (2 điểm). Vẽ đoạn thẳng CD = 10 cm. Trên tia CD lấy điểm M sao cho CM = 5 cm a) Điểm M có nằm giữa C, D không ? Vì sao ? b) So sánh CM và MD c) M có là trung điểm của CD không? HƯỚNG DẪN CHẤM - BIỂU ĐIỂM Hưỡng dẫn chấm Câu 1 a) = 54 – 2 + 8.3 0,25 = 52 + 24 0,25 = 25+ 24= 49 0,25 = 72 0,25 b) = 15. (24 + 76) 0,25 = 15. 100 0,25 = 1500 0,25 = 22. 3. 53 0,25 Câu 2 a) Ta có 120 = 23.3.5 ; 264 = 23.3. 11 0,5 ƯCLN(120; 264) = 23 .3 = 24 0,5 b) Ta có 12 = 22.3 ; 15 = 3. 5 0,5 BCNN(12; 15) = 22.3.5 = 60 0,5 Câu 3 Gọi số cây hai lớp phải trồng là x 0,25 Vì x 12 và x 9 ; 120 £ x £ 160 Hay Ta có 12 = 22.3; 9 = 32 0,5 Do đó BCNN(12; 9) = 22.32 = 4.9 = 36 0,5 BC(12; 9) = B(36) 0,5 Vậy số cây của mỗi lớp phải trồng là 144 cây 0,25 Câu 4 a) x = 7 - 51 0,25 x = 7 + (- 51) 0,25 x = - (51 - 7) 0,25 x = -44 0,25 b) 0,25 0,25 0,25 x = 25 hoặc x = - 25 0,25 Câu 5 a) 0,5 Điểm M nằm giữa C và D vì CM < CD (5 cm < 10 cm) 0,5 b) Vì M nằm giữa C, D ta có: CM + MD = CD 0,25 => MD = CD - CM = 10 - 5 = 5 (cm) 0,25 Vậy CM = MD (5 cm = 5 cm) c) M là trung điểm của CD vì: + CM = MD = 0,25 + Điểm M nằm giữa C và D 0,25 Duyệt đề của tổ chuyên môn Krông Năng, ngày 12 tháng 12 năm 2013 Người ra đề và hướng dẫn chấm (ký tên) Ngô Thị Quỳnh Dao

File đính kèm:

  • docđề kiểm tra hki toán 6.doc