Đề kiểm tra môn Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Học kì 1 - Đề số 2

Câu 1.( 4 điểm) : Em hãy nêu các truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ những truyền thống đó thể hiện như thế nào.

Câu 2. ( 3 điểm) : Em hãy nêu những truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.Trong các truyền thống đó em thích nhất truyền thống nào ? Vì sao ?

 Câu 3. ( 3 điểm ) : Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom , đạn và thiên tai.

 

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Học kì 1 - Đề số 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề KIểM TRA học kì i MÔN gdqp LớP 10 Đề 1 Câu 1.( 4 điểm) : Em hãy nêu các truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ những truyền thống đó thể hiện như thế nào. Câu 2. ( 3 điểm) : Em hãy nêu những truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.Trong các truyền thống đó em thích nhất truyền thống nào ? Vì sao ? Câu 3. ( 3 điểm ) : Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom , đạn và thiên tai. Đáp án Đề 1 Câu1. ( 4 điểm ) : Truyền thống vẻ vang của dân tộc. Dựng nước đi đôi với giữ nước. ( 0,25 ). Lờy nhỏ chống lớn lấy ít địch nhiều.( 0,25 ). Cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện.( 0,25 ). Đánh giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo. ( 0,25 ). Đoàn kết quốc tế.( 0,25 ). Một lòng theo đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảnh, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.( 0,25 ). Phân tích các nội dung trên vào cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ. ( 2,5 điểm ). Câu 2. ( điểm ). Truyền thống công an nhân dân. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của đảng. ( 0,3 điểm ). Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu.( 0,3 điểm ). Độc lập tự chủ tự cường.( 0,3 điểm ). Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác,bí mật..( 0,3 điểm ). Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung , nghĩa tình.( 0,3 điểm ). Phân tích một truyền thống mà học sinh thích. ( 1,5 điểm ). Câu 3. ( 3 điểm ) :Trách nhiệm của học sinh. Học sinh tích cực học tập tốt, rèn luyện tốt, học tập ,nắm vựng các kiến thức về quốc phòng, nắm vựng kiến thức về tác hại bom,đạn và thiên tai,... ( 0,5 điểm ). Học sinh tuyên truyền về tác hại bom đạn và thiên tai..( 0,5 điểm ). Có ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây, vệ sinh( 0,5 điểm ). Khi phát hiện bom đạn báo ngay cho người có trách nhiệm..( 0,5 điểm ). Giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả( 0,5 điểm ). Chấp hành các văn bản pháp luật về bom đạn và thiên tai.( 0,5 điểm ).

File đính kèm:

  • docKiem tra hoc ki GDQP 10.doc