Đề kiểm tra môn Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Đề số 3 - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

 Hãy khoanh tròn vào các đáp án đúng theo thứ tự a,b,c,d

Câu 1 : Triều Nguyễn công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi nước ta vào năm nào ?

a. 1864 b. 1874 c. 1884 d . 1894

Câu 2 : Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm nào ?

a. 09-12-1946 b. 19 -12 -1946 c. 29 -12 -1946 d. 29 -12 -1947

Câu 3 : Quân và dân cả nước ta đánh bại chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ vào thời điểm nào ?

a. 1961-1965 b. 1965-1968 c. 1968-1973 d. 1973-1975

Câu 4 : Thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2 vào ?

a. Ngày 13/9/1945 b. Ngày13/9/1946 c. Ngày 23/9/1945 d.Ngày 23/9/1946

Câu 5 : Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ban đầu có bao nhiêu chiến sĩ ?

a. 34 chiến sĩ ( 2 nữ ) b. 34 chiến sĩ ( 3 nữ ) c. 34 chiến sĩ ( 4 nữ ) d. 34 chiến sĩ ( 5 nữ )

Câu 6 : Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào?

a. 22/12/1943 b. 22/12/1944 c. 22/12/1945 d. 22/12/1946

Câu 7: Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương ngày tháng năm nào?

a. Ngày 7/4/1948 b. Ngày 7/4/1949. c. Ngày 7/4/1950 c. Ngày 7/4/1951

Câu 8 : Quân đội Quốc gia được đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam năm nào ?

a. 1948 b. 1949 c. 1950 d. 1951

Câu 9 : Chiến lược “chiến tranh cục bộ” bắt đầu từ :

a. 1960 b. 1964 c. 1965 d. 1968

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Đề số 3 - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra 1 tiết môn giáo dục quốc phòng an ninh – lớp 10 Thời gian làm bài 45 phút ( Không kể thời gian giao đề) ma trận đề Các chủ đề chính Các mức độ cần đánh giá Tổng số Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. C1: 0,5đ 0,5đ Bài 2: Lịch sử, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. C3: 0,5đ C5: 0,5đ C7: 0,5đ C8: 0,5đ C9: 0,5đ C2: 0,5đ C4: 0,5đ C6: 0,5đ C10: 0,5đ C1: 2,5đ C2: 2,5đ 9,5đ Tổng số 3,0đ 2,0đ 5,0đ 10,0đ đề kiểm tra A. Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào các đáp án đúng theo thứ tự a,b,c,d Câu 1 : Triều Nguyễn công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi nước ta vào năm nào ? a. 1864 b. 1874 c. 1884 d . 1894 Câu 2 : Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm nào ? a. 09-12-1946 b. 19 -12 -1946 c. 29 -12 -1946 d. 29 -12 -1947 Câu 3 : Quân và dân cả nước ta đánh bại chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ vào thời điểm nào ? a. 1961-1965 b. 1965-1968 c. 1968-1973 d. 1973-1975 Câu 4 : Thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2 vào ? a. Ngày 13/9/1945 b. Ngày13/9/1946 c. Ngày 23/9/1945 d.Ngày 23/9/1946 Câu 5 : Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ban đầu có bao nhiêu chiến sĩ ? 34 chiến sĩ ( 2 nữ ) b. 34 chiến sĩ ( 3 nữ ) c. 34 chiến sĩ ( 4 nữ ) d. 34 chiến sĩ ( 5 nữ ) Câu 6 : Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào? 22/12/1943 b. 22/12/1944 c. 22/12/1945 d. 22/12/1946 Câu 7: Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương ngày tháng năm nào? a. Ngày 7/4/1948 b. Ngày 7/4/1949. c. Ngày 7/4/1950 c. Ngày 7/4/1951 Câu 8 : Quân đội Quốc gia được đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam năm nào ? a. 1948 b. 1949 c. 1950 d. 1951 Câu 9 : Chiến lược “chiến tranh cục bộ” bắt đầu từ : a. 1960 b. 1964 c. 1965 d. 1968 Câu 10 : Em đồng ý với quan điểm nào sau đây : a. Góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là yêu nước b. Những người xa quê hương , tổ quốc , đóng góp tiền của để phát triển kinh tế là yêu nước. c. Tuổi nhỏ làm việt nhỏ , tuỳ theo sức của mình là yêu nước . d. Tất cả các quan điểm trên . B. Phần tự luận Câu 1 : Hãy ngắn gọn về bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam? Câu 2 : “Các vua Hùng đã có công dựng nước , Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Em hiểu câu nói trên như thế nào? Đáp án - biểu chấm Phần trắc nghiệm ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ ) Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: D Câu 9: C Câu10: D B. Phần tự luận Câu 1: Hãy viết ngắn gọn về bản chất cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam? QĐND Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân việt Nam. Là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, QĐND Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và nó được thể hiện qua các mối quan hệ + QĐ với Đảng + QĐ với chính quyền nhà nước + QĐ với nhân dân + QĐ với bạn bè quốc tế + Quan hệ trong nội bộ quân đội với nhau. Câu 2: Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Em hiểu câu nói đó như thế nào? - Từ thủa các vua Hùng dựng nước dân tộc Việt Nam đã phải đứng lên chống giặc ngoại xâm. phải đối đầu với nhiều kẻ thù mạnh hơn ta nhiều lần nhưng dân tộc Việt Nam vẫn giữ vững được bờ cõi và độc lập dân tộc. - Năm 1930 sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo thì dân tộc Việt Nam phải đối đầu với hai kẻ thù lớn manh đó là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ đứng trước nạn giặc ngoại xâm lớn mạnh và nguy cơ như vậy dân tộc Việt Nam muốn đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững độc lập dân tộc thì dân tộc Việt Nam nêu cao ý thức dân tộc, phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông, hoàn thành nhiệm vụ của các thế hệ con cháu , giữ vững đất nước mà ông cha ta đã có công xây dựng.

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA QPAN 10.doc