Đề kiểm tra máy tính casio

Quy định:

- Nếu không nói gì thêm, hãy tính và ghi kết quả gần đúng hoặc chính xác hết cc số tren mn hình my tính (nếu có) vào khung kẻ sẵn.

- Không dùng bút chì, bút xoá, bút đỏ hoặc hai màu mực.

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra máy tính casio, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÁY TÍNH CASIO (Thời gian làm bài 60 phút: Không kể thời gian giao đề) Quy định: - Nếu không nói gì thêm, hãy tính và ghi kết quả gần đúng hoặc chính xác hết các số tren màn hình máy tính (nếu có) vào khung kẻ sẵn. - Không dùng bút chì, bút xoá, bút đỏ hoặc hai màu mực. Họ và tên Học sinh: ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: ; khi x = 1,2115. Câu 2: Cho hai số: 2732120956 và 75474144 a) Tìm ước chung lớn nhất. b) Tìm bội chung nhỏ nhất. Câu 3: Tìm số dư trong phép chia: a) (0.8x5 + 7x4 – 5x2 + 3x + 0.5) : (5x – 0,34576) b) (7x5 – 3x4 + 5x3 + 11x2 + 13x + 19) : (x2 – 6x + 5). Câu 4: Tìm dư trong phép chia: a) 123456789123456789123456789 cho 2012 b) 1357913579135793 - 24689 + 124356893 cho 2012 Câu 5: Tìm chu kì của phân số và cho biết số thứ 201227 sau dấu phẩy là bao nhiêu. Câu 6: Giải các phương trình sau: a/ 5x2 - 6x + 1 = 0 b/ 4x2 - 2x - 8 = 0 c/ x2 - 6x -8 = 0 d/ 5x2 - 6x + 9 = 0 Câu 7: Giải các hệ phương trình sau: a/ b/ AC= Câu 8: Cho tam giác ABC vuơng tại A. Kẻ đường cao AH. Biếtgĩc ABC bằng 370 và cạnh BC = 0.54321 cm. AB= a) Tính độ dài các cạnh cịn lại của tam giác ABC. AH= b) Tính độ dài cạnh AH, BH, CH. BH= CH= Câu 7: Viết phân số sau dưới dạng liên phân số ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... bằng hai cách: (Lưu ý bài 8 các kết quả tính gĩc, cạnh phải lưu vào các phím nhớ khi tính tiếp thì gọi ra để tính kết quả mới khơng sai sĩt)

File đính kèm:

  • docde thi thu lan 2.doc