Đề kiểm tra 1 tiết Môn: Công nghệ 8 TRƯỜNG THCS HIỆP SƠN

1. Đối với ren ngoài ( ren trục) thì đường đỉnh ren được vẽ bằng.

A. Nét liền đậm C. Nét đứt

B. Nét liền mảnh D. Không đáp án nào đúng

2. Hình chiếu đứng của hình nón cụt là:

A. Hình tròn C. Hình tam giác cân

B. Hình chữ nhật D. Hình thang cân

3. Nội dung của bản vẽ chi tiết không có.

A. Khung tên B. Bảng kê C. Hình biểu diễn D. Kích thước

 

docx2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Môn: Công nghệ 8 TRƯỜNG THCS HIỆP SƠN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hiệp Sơn Họ và tên:........................................ Lớp:......... Thứ 6 ngày 11 tháng 10 năm 2013 đề kiểm tra: I tiết Môn: Công nghệ 8 Điểm Lời phê của thầy cô giáo Đề bài: I. Trắc nghiệm (3đ): Chọn đáp án đúng 1. Đối với ren ngoài ( ren trục) thì đường đỉnh ren được vẽ bằng. A. Nét liền đậm C. Nét đứt B. Nét liền mảnh D. Không đáp án nào đúng 2. Hình chiếu đứng của hình nón cụt là: A. Hình tròn C. Hình tam giác cân B. Hình chữ nhật D. Hình thang cân 3. Nội dung của bản vẽ chi tiết không có. A. Khung tên B. Bảng kê C. Hình biểu diễn D. Kích thước 4. Trong ký hiệu các dạng ren thì ký hiệu M là A. Đường đỉnh ren C. Ren vuông B. Ren hình thang D. Ren hệ mét 5. Bản vẽ lắp là tài liệu kỹ thuật không dùng trong. A. Thiết kế B. Thi công C. Lắp ráp D. Sử dụng 6. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ. A. Đằng trước tới C. Từ trái sang B. Từ trên xuống D. Từ dưới lên II. Tự luận ( 7đ): Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. Câu 1 (1,5đ). Có các phép chiếu nào? mỗi phép chiếu có đặc điểm gì? Câu 2 (1,5đ). Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp khác nhau như thế nào? Câu 3 (2đ). Ren được vẽ theo quy ước như thế nào? Câu 4 (2đ). Hãy nêu trình tự đọc bản vẽ lắp. Nêu nội dung cần hiểu của bước thứ 2. Bài làm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…

File đính kèm:

  • docxde kiem tra(1).docx
Giáo án liên quan