Chính tả (Tiết 1): Đề bài: Cậu bé thông minh (tập chép)

1.Rèn kĩ năng viết chính tả:

- Chép lại chính xác đoạn văn 53 chữ trong bài.

- Từ đoạn chép mẫu trên bảng của Gv, củng cố cách trình bày một đoạn văn: chữ đầu câu phải viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào 2 ô. Kết thúc câu phải đặt dấu chấm, lời nói nhân vật đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng.

- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn: an/ang (bài tập lựa chọn).

2. Ôn bảng chữ:

- Điền đúng 10 chữ và tên của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng (học thêm những chữ do hai chữ cái ghép lại : ch).

- Thuộc lòng tên 10 chữ đầu trong bảng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2490 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chính tả (Tiết 1): Đề bài: Cậu bé thông minh (tập chép), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả (Tiết 1): Đề bài: CẬU BÉ THÔNG MINH (Tập chép). I.Mục tiêu: 1.Rèn kĩ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn văn 53 chữ trong bài. - Từ đoạn chép mẫu trên bảng của Gv, củng cố cách trình bày một đoạn văn: chữ đầu câu phải viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào 2 ô. Kết thúc câu phải đặt dấu chấm, lời nói nhân vật đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn: an/ang (bài tập lựa chọn). 2. Ôn bảng chữ: - Điền đúng 10 chữ và tên của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng (học thêm những chữ do hai chữ cái ghép lại : ch). - Thuộc lòng tên 10 chữ đầu trong bảng. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết sẵn đoạn văn Gv cần chép, nội dung bài tập 2b. - Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên chữ ở bài tập 3. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS A.Mở đầu (3-4phút) B.Bài mới 1.GT bài (1-2phút) 2.HD hs tập chép (18-20 phút) 3.HD hs làm bài tập (6-7phút) a.Bài tập 2b b.Bài tập 3 4.Củng cố, dặn dò (2-3 phút) -Gv nhắc lại một số điểm cần lưu ý về yêu cầu của giờ học chính tả. -Gv nêu mục đích yêu cầu của tiết học. -Ghi đề bài. a.Hướng dẫn hs chuẩn bị. -GV đọc đoạn chép trên bảng. -Gọi 2,3 hs đọc lại , hỏi: +Đoạn này chép từ bài nào? +Tên bài viết ở vị trí nào? +Đoạn chép có mấy câu? +Cuối mỗi câu có dấu gì? Chữ đầu câu viết thế nào? Gv hướng dẫn hs luyện viết các từ khó vào bảng con: chim sẻ, mâm cỗ, sứ giả, kim khâu, sắc, xẻ thị.t -Gv dùng phấn màu gạch chân dưới các từ hs hay viết sai rồi xoá đi, nhận xét, sửa sai cho hs. b.Hs chép bài vào vở. -Gv theo dõi, uốn nắn thêm cho các em về tư thế ngồi, rèn chữ viế. c.Chấm chữa bài: -Gv hướng dẫn hs nhìn bài mẫu trên bảng, tự đọc thầm từng cụm từ và tự chữa lỗi bằng bút chì, ghi số lỗi ra lề vở. -Gv chấm khoảng từ 5-7 bài, nhận xét từng bài về các mặt : nội dung bài chép (đúng / sai), chữ viết (sạch / bẩn ; đẹp / xấu), cách trình bày bài (đẹp / xấu ; đúng sai). -Bài tập lựa chọn. -Gv nêu yêu cầu bài tập. -Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, 1 hs lên bảng làm bài. -Gv cho hs nhận xét, chữa bài. -Câu b: đàng hoàng, đàn ông, sáng loáng. -Điền chữ và tên chữ còn thiếu. -Gv mở bảng phụ đã kẻ sẵn bảng chữ, nêu yêu cầu bài tập (hs không cần kẻ bảng vào vở). -Mời 1 hs làm mẫu: ă - á. -Gọi một hs lên bảng làm bài, cho cả lớp làm vào bảng con. -Gv nhận xét, sửa sai. -Cho nhiều hs đọc 10 chữ và tên chữ (nhìn bảng). -Cho hs học thuộc thứ tự của 10 tên chữ và và chữ tại lớp. -Cách làm: -Gv xoá hết những chữ đã viết ở cột chữ, yêu cầu 1 số hs nêu. -Gv xoá hết tên chữ viết ở cột tên chữ, yêu cầu một số hs nêu. -Gv xoá hết cả bảng, mời 2,3 hs đọc thuộc 10 tên chữ. -Sau đó, cho cả lớp viết lại 10 chữ và tên chữ theo đúng thứ tự vào vở: Số thứ tự Chữ Tên chữ 1 a a 2 ă á 3 â ớ 4 b bê 5 c xê 6 ch xê hát 7 d dê 8 đ đê 9 e e 10 ê ê -Nhận xét tiết học. -Nhắc nhở những hs còn thiếu sót về tư thế ngồi viết, cách giữ gìn vở sạch, chữ đẹp. -Dặn em nào viết sai , mỗi tiếng chép lại 1 dòng vào vở buổi chiều. -Chuẩn bị bài sau: Nghe viết: Chơi chuyền. -Hs lắng nghe. -2 hs đọc lại đề bài. -Hs theo dõi. -2,3 hs nhìn bảng đọc lại đoạn chép. -Cậu bé thông minh. -Viết giữa trang vở. -3 câu. -Dấu chấm, chữ cái đầu câu phải viết hoa. -Luyện viết các từ khó. -Hs tập chép. -Tự chấm chữa bài. -Hs tự làm bài, 1 hs làm bài trên bảng. -Nhận xét. -Hs chú ý lắng nghe. -1 hs làm mẫu 1 hs làm bài trên bảng lớp, lớp làm bài trên bảng con. -Nhận xét bài làm của bạn. -Luyện đọc nhiều lần cho thuộc tên các chữ và chữ.

File đính kèm:

  • doc1.doc
Giáo án liên quan