Bi 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

I. Mục tiu:

- Kiến thức: Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an toàn điện trong nhà. Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điên trong nhà

- Kỹ năng: Kiểm tra được 1 số yêu cầu an toàn mạng điện trong nhà.

- Thái độ: Giáo dục ý thức cẩn thận, biết bảo đảm an toàn lao động khi làm việc. Yêu thích hứng thú với công việc.

II. Chuẩn bị:

- Gio vin: Dây dẫn điện mới và cũ. Cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao, công tắc. Một số đồ dùng điện. Bút thử điện.

- Học sinh: Cơng tắc cầu chì, ổ cắm điện, phích điện,

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bi 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 32, 33 Ngày soạn:11/04/2014 Tiết 31, 32 Ngày dạy: 14-21/4/2014 Bài 12: KIỂM TRA AN TỒN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an tồn điện trong nhà. Hiểu được cách kiểm tra an tồn mạng điên trong nhà - Kỹ năng: Kiểm tra được 1 số yêu cầu an tồn mạng điện trong nhà. - Thái độ: Giáo dục ý thức cẩn thận, biết bảo đảm an tồn lao động khi làm việc. Yêu thích hứng thú với cơng việc. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Dây dẫn điện mới và cũ. Cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao, cơng tắc. Một số đồ dùng điện. Bút thử điện. - Học sinh: Cơng tắc cầu chì, ổ cắm điện, phích điện, … III. Phương pháp: - Giới thiệu trực quan, nêu và giải quyết vấn đề. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: + Ổn định lớp: + Kiểm tra bài cũ – Giảng bài mới – Củng cố - Hướng dẫn: Hoạt động của GV - HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – Tìm hiểu bài học (5’). ? Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi? ? Một số yêu cầu kỹ thuật của phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi? - Nêu yêu cầu cần thiết của việc kiểm tra an tồn mạng điện trong nhà - Trả lời câu hỏi theo yêu cầu - Tìm hiểu tại sao phải kiểm tra an tồn mạng điện, cần phải kiểm tra những gì? Hoạt động 2: Kiểm tra dây dẫn điện (20’) - Nêu câu hỏi: Cho biết đường dây dẫn điện vào nhà em: ? Là loại dây gì? ? Vỏ cách điện cĩ bị trĩc hay nứt khơng? ? Mối nối cĩ bọc cách điện cẩn thận khơng? ? Cĩ bị chùng, bị võng xuống khơng? ? Cĩ gần cây cối khơng ? - Kết luận: 1. Kiểm tra dây dẫn điện: - Thảo luận, trả lời câu hỏi, tổng hợp kết quả: + Dây cĩ vỏ bọc cách điện + Khơng bị trĩc hay nứt vỏ, nếu cĩ thì thay dây mới. + Các mối nối phải được bọc cách điện + Trả lời theo thực tế. Nếu dây chùng, võng nên căng lại. Khơng để đường dây gần cây cối. Kiểm tra an tồn của vỏ bọc cách điện về vết nứt, về hở cách điện của đường dây dẫn điện. Kiểm tra dây ngồi trời về độ chùng võng, vướng cây cối … Hoạt động 3: Kiểm tra cách điện mạng điện – Dặn dị tiết sau (20’) - Nêu câu hỏi: ? Dây dẫn trong nhà được đặt trong vật liệu gì? ? Các ống cách điện luồn dây dẫn cĩ chắc chắn hay bị dập vỡ khơng? ? Nếu bị dập vỡ ta cần xử lý như thế nào? - Gọi 1 HS và yêu cầu kiểm tra mạng điện trong lớp. 2. Kiểm tra cách điện mạng điện - Thảo luận, trả lời câu hỏi: + Dây dẫn trong nhà thường được luồn trong ống nhựa. + Trả lời theo thực tế (khơng nên để ống cách điện bị bong hay dập vỡ) + Nếu ống dập vỡ cần thay ống mới? - Cả lớp theo dõi, kiểm tra mạng điện trong lớp. Hoạt động 4: Kiểm tra các thiết bị điện (20’) - Nêu câu hỏi: ? Mạng điện trong nhà cĩ những loại thiết bị gì? ? Cầu dao, cơng tắc cần kiểm tra những gì? - Cho HS làm bài tập (phiếu) - Treo bảng phụ bảng 12.1 hướng dẫn đặt đúng hướng ? Cầu chì cần kiểm tra những gì? ? Ổ cắm và phích cắm điện cần kiểm tra những gì? 3. Kiểm tra các thiết bị điện: - Thảo luận, trả lời câu hỏi: a. Cầu dao, cơng tắc: + Nêu các thiết bị: cơng tắc, cầu dao, cầu chì, ổ điện, phích cắm. + KT vỏ, các mối nối, sự tiếp xúc của các cực, hướng đĩng-cắt - Làm BT nêu cách khắc phục cho các trường hợp. b. Cầu chì: + KT vị trí lắp đặt, nắp-vỏ, số liệu- kích thước dây chảy. c. Ổ cắm, phích cắm: + KT thân-vỏ, các mối nối, chốt tiếp xúc, mơi trường xung quanh. Hoạt động 5: Kiểm tra các đồ dùng điện (20’) - Nêu câu hỏi, HD trả lời: ? Ở gia đình thường dùng các đồ dùng điện nào? ? Cần kiểm tra những gì trên các đồ dùng điện? 4. Kiểm tra các đồ dùng điện:- Thảo luận, trả lời câu hỏi: + Nêu một số đồ dùng thơng dụng (đèn, quạt, nồi cơm điện …) + KT vỏ, các bộ phận cách điện, dây dẫn, phích cắm, các mối nối, các hư hỏng, an tồn về điện. Hoạt động 6: Củng cố – Hướng dẫn (5’) - Yêu cầu HS về nhà thực hành: - Hướng dẫn chuẩn bị tiết sau: - Thực hành: Kiểm tra dây dẫn, mạng điện, các thiết bị điện, các đồ dùng điện ở nhà. - Chuẩn bị: “Ơn tập cuối năm” V. Rút kinh nghiệm: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ngày tháng năm 2014 Kí duyệt

File đính kèm:

  • docTiết 31, 32.doc
Giáo án liên quan