Bài toán giải ngược từ dưới lên

Bài 1. Trong giỏ có một số cam. Lànn thứ nhất lấy ra một nửa số cam rồi bớt lại 6 quả bỏ vào giỏ. Lần thứ hai lấy 1/3 số cam và lấy thêm 4 quả nữa ,cuối cùng trong giỏ còn lại 8 quả. Tính số cam lúc đầu trong giỏ?

Bài 2. một cửa hang bán một tấm vải trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán 1/6 tấm vải và 5m. Ngày thứ hai bán 1/5 số vải còn lại và 10m. Ngày thứ ba bán ¼ số vải còn lại và 9m. Ngày thứ tư bán 1/3 số vải còn lại sau. cuối cùng còn lại 13m. Hỏi tám vải dài bao nhiêu mét?

Bài 3.Có ba tổ trồng cây. Tổ 1 trồng được số cây nhiều hơn TBC số cây của mỗi tổ là 6 cây. Tổ 2 trồng được số cây nhiều hơn TBC số cây của tổ 2 và tổ 3 là 1 cây. Hỏi cả ba tổ trồng được bao nhiêu cây, biết rằng tổ 3 trồng được 26 cây.

Bài 4.Bà nội có một số cam. Bà dành ¼ số cam để cúng ông, bà cho Quân 1/3 số cam còn lại , phần Tú ½ số cam còn lại sau. Bà bổ cho Nhung ăn 1quả và cho An 2 quả thì vừa hết. Hỏi bà có bao nhiêu quả cam?

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài toán giải ngược từ dưới lên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TOÁN GIẢI NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN Bài 1. Trong giỏ có một số cam. Lànn thứ nhất lấy ra một nửa số cam rồi bớt lại 6 quả bỏ vào giỏ. Lần thứ hai lấy 1/3 số cam và lấy thêm 4 quả nữa ,cuối cùng trong giỏ còn lại 8 quả. Tính số cam lúc đầu trong giỏ? Bài 2. một cửa hang bán một tấm vải trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán 1/6 tấm vải và 5m. Ngày thứ hai bán 1/5 số vải còn lại và 10m. Ngày thứ ba bán ¼ số vải còn lại và 9m. Ngày thứ tư bán 1/3 số vải còn lại sau. cuối cùng còn lại 13m. Hỏi tám vải dài bao nhiêu mét? Bài 3.Có ba tổ trồng cây. Tổ 1 trồng được số cây nhiều hơn TBC số cây của mỗi tổ là 6 cây. Tổ 2 trồng được số cây nhiều hơn TBC số cây của tổ 2 và tổ 3 là 1 cây. Hỏi cả ba tổ trồng được bao nhiêu cây, biết rằng tổ 3 trồng được 26 cây. Bài 4.Bà nội có một số cam. Bà dành ¼ số cam để cúng ông, bà cho Quân 1/3 số cam còn lại , phần Tú ½ số cam còn lại sau. Bà bổ cho Nhung ăn 1quả và cho An 2 quả thì vừa hết. Hỏi bà có bao nhiêu quả cam? Bài5. Một người bán trứg , lần thứ nhất bán ½ số trứng và ½ quả. Lần thứ hai bán ½ số trứng còn lại, thêm ½ quả. Lần thứ ba bán ½ số trứng còn lại sau và ½ quả nữa thì trong rổ còn lại 1 quả trứng. Hỏi lúc đâu người đó có bao nhiêu quả trứng? Bài 6. Một người thợ may lần thứ nhất cắt 5/12 tám vải và thêm 2m để may áo dài, lần thứ hai cắt 3/8 số vải còn lại thêm 3m để may áo sơ mi. May xong còn lại 22m. Tính chiều dài tấm vải lúc đầu? Bài 7. Đường Tăng bị ốm, Tôn Ngộ Không bèn lên Thiên Đìnhĩin đào tiên để cứu sư phụ. Ngọc Hoàng cho phep vào hái trong vườn Thượng Uyển .Qua cổng thứ nhất lính canh nói: “Phải cho ta một nửa số đào hái được và một nửa quả ta mới cho vào”. Qua cổng thứ hai và cổng thứ ba lính canh đều nói như vậy. Hỏi Tôn Ngộ Không phải hái bao nhiêu quả đào để lúc về còn lại 1 quả cho sư phụ. Bài 8. Chị Tú bán một tấm vải làm 3 lần: Lần thứ nhất bán 1/3 tấm vải thêm 3m , Lần thứ hai bán 3/7 số vải còn lại them 3m. Lần cuối chị bán được 49500 đông với giá 1m là 5500 đồng. Tìm chiều dài tấm vải và số vải bán mỗi lần? Bài 9.Hùng chuyển cho Dũng một số bi đúng bằng số bi Dũng có. Dũng lại chuyển cho Hùng số bi đúng bằng số bi còn lại của Hùng thì cuối cùng Dũng có 70 viên bi và Hùng có 60 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Bài 10. Mẹ đi chợ mua một ít táo cho 3 chị em. Chị Hoà về sớm nhất thấy rổ táo chị liền lấy đi 1/3 số táo trong rổ nhưng lại bỏ vào 3 quả. Anh Tùng về lấy 1/3 số táo còn lại nhưng lai bỏ vào rổ 2 quả. Đến khi em Long về nhìn thấy rổ táo tưởng anh chị mình chưa ăn liền chia số táo thành ba phần bằng nhau , cậu ta lấy đi 1 phần và nhón thêm 2 quả nữa . Thế là trong rổ còn lại đúng 6 quả táo. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quả táo? Bài 11 .Bạn Yến có một bó hoa hồng đem tặng các bạn cùng lớp. Lần đầu Yến tặng một nửa số bông hồng và thêm 1 bông. Lần thứ hai Yến tặng một nửa số còn lại thêm 2 bông .Lần thứ ba Yến tặng một nửa số còn lại thêm 3 bông. Cuối cùng còn lại một bông . hỏi Yến đã tặng bao nhiêu bông hồng? Bài 12. Ba bạn Hùng ,Dũng, Tiến có một số bi. Nếu Hùng lấy thêm 3 viên nữa thì hết 2/5 số bi, bạn Dũng lấy 1/3 số bi còn lại và 3 viên. Bạn Tiến lấy 13 viên thì vưa hết. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi? Bài 13. Mẹ cho hai anh em một số tiền để mua sách. Nếu anh cho em một số tiền đúng bằng số tiền của em, rồi em lại cho anh số tiền đúng bằng số tiền còn lại của anh thì em có 35000 đồng và anh có 50000 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ cho mỗi người bao nhiêu tiền? Bài 14. Tìm một số biết lấy số đó cộng với 6/7 rồi chia cho 3/5, lấy thương vừa tìm được trừ đi ½ được bao nhiêu nhân với 8/10 thì kết quả cuối cùng là 3/2. Bài 15. An ,Bình ,Chi có tất cả 108 cái tem. Nếu An cho Bình 10 cái , Bình cho Chi 8 cái thì số tem của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy cái tem? Bài 16.Có một số tiền được chia thành hai phần . Phần thứ nhất còn thiếu 200000 đồng thì bằng 1/3 toàn bộ số tiền. Phần thứ hai gồm ½ số tiền còn lại và thêm 600000 đồng. Hỏi số tiền mỗi phần là bao nhiêu? Bài 17. Có hai bình đựng nước nhưng chưa đầy. Nếu đổ 1/3 số nước ở bình thứ nhất sang bình thứ hai, rồi đổ 1/5 số nước hiện có ở bình hai sang bình thứ nhất thì mỗi bình đều có 12 lít nước. Tính số nước có trong mỗi bình lúc đầu? Bài 18. Tết trồngcây, trường tiểu học TT Liễu Đề đã trồng được một số cây. Khối lớp năm nếu trồng được thêm 5 cây nữa thì số cây trồng được của khối lớp 5 bằng ½ số cây của toàn trường. Khối lớp ba nếu trồng thêm 2 cây nữa thì số cây của khối lớp ba trồng được bằng 1/3 tổng số cây của hai khối lớp ba và lớp bốn. Số cây còn lại là của khối bốn trồng. Biết rằng số cây trồng được của khối lớp bốn bằng ¼ số cây còn lại và thêm 18 cây nữa thì vừa hết. Tính số cây trồng được của toàn trường? Bài 19. Anh Ba có một lượng tiền. Ngày đầu nếu anh tiêu thêm 20000 đồng nữa thì hết 1/3 số tiền. Ngày thứ hai anh tiêu ½ số tiền còn lại và ủng hộ 60000 đồng vào quỹ từ thiện thì vừa hết số tiền anh có. Hỏi anh Ba có bao nhiêu tiền?

File đính kèm:

  • docCac bai toan nguoc tu duoi len.doc