Bài giảng Toán: (rl) luyện tập chung

Rèn HS củng cố các phép cộng, phép trừ trong phạm vi đã học.

-Rèn HS thực hành tính cộng và trừ với số 0.

-HS thực hiện đúng yêu cầu bài tập.

II.Các hoạt động chủ yếu:

1.Ổn định:Hát

2.KTBC:

-Gọi 5HS lần lượt đọc các bảng cộng trừ trong phạm vi đã học –GV nêu.

-Lớp nhận xét – GV chốt ý tuyên dương.

 

doc92 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán: (rl) luyện tập chung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giữa phép cộng và phép trừ. -HS làm các bài tập nhanh, chính xác. II. Các hoạt động chủ yếu: +HĐ1: (7’)Củng cố cách giải bài toán có lời văn và vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước. -GV cho HS nêu cách giải bài toán có lời văn.– Lớp lắng nghe, nhận xét. GV chốt ý, tuyên dương. -GV cho HS nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. – HS nêu cá nhân. -GV cho 2HS lên bảng vẽ đoạn thẳng với độ dài 5cm, 7cm. -Khuyến khích HSKKVH nêu lại cách vẽ đoạn thẳng với độ dài cho trước. +HĐ2 : (23’) Thực hành. -HS làm các BT 1, 2, 3, 4 /62 trong VBT toán 1 . Bài 1/ 62: Số? -Lớp làm nháp và nêu miệng bài làm. Bài 2/ 62: Tính –HS làm vở. Bài 3/ 62: GV gợi ý cho HSKG tự làm. Bài 4/ 62: GV hướng dẫn HSY làm vở. -HS lần lượt làm các bài theo thứ tự. Chú ý HS yếu chậm. 4. Nhận xét dặn dò:(4’) -GV chấm vở + Nhận xét, sửa chữa. -Chuẩn bị bài “Ôn tập: các số đến 100” III. Bổ sung: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thứ sáu ngày 06 tháng 5 năm 2011 TOÁN : (RL) ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 I. Mục tiêu: -Rèn HS kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh và thực hiện phép cộng, trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 100. -Rèn HS nắm cấu tạo của số có 2 chữ số. -HS hứng thú học tập. II. Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn định: Hát 2.KTBC: (4’) -GV cho HS nêu lại cách đọc, viết các số trong phạm vi 100. -HS nêu cá nhân -Lớp nhận xét. GV chốt ý + tuyên dương. 3.Bài rèn: +HĐ1:(7’) Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh và thực hiện phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100. -GV cho HS nêu cách đọc, viết các số trong phạm vi 100. – HS nêu cá nhân, lớp lắng nghe, nhận xét. -GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 100. -Lớp lắng nghe nhận xét – GV chốt ý, tuyên dương. -Chú ý đến HSKKVH – cho HS nhắc lại cách thực hiện. + HĐ2: (23’) Thực hành -HD HS làm các BT 1, 2, 3, 4 /63 trong VBT toán 1 Bài 1/63 : Viết số thích hợp – HS làm vở. Bài 2/63 : Điền số thích hợp vào ô trống – GV gợi ý HS làm vào vở. Bài 3/63 : GV hướng dẫn HSY làm vở. Bài 4/63 : GV cho HSKG làm vào vở. -GV chú ý đến HS yếu chậm 4 Nhận xét –dặn dò : (4’) -GV chấm vở + Nhận xét. -Chuẩn bị bài “Ôn tập: các số đến 100” III. Bổ sung: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUẦN 34 Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011 TOÁN: (RL) ÔN TẬP : CÁC SỐ ĐẾN 100 I. Mục tiêu: -Rèn HS kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. -Rèn HS kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ các số có hai chữ số (không nhớ) và giải bài toán có lời văn. -HS hứng thú học tập. II.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn định:Hát 2.KTBC:(4’) -GV yêu cầu HS nêu cách giải bài toán có lời văn .- Gọi 2 HS nêu ( mỗi HS 1 cách) -Lớp nhận xét, GV chốt ý, tuyên dương. 3.Bài rèn: +HĐ1:(6’) Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ và so sánh các số có 2 chữ số. -GV hỏi HS nêu cách thực hiện tính cộng, trừ. - HS nêu cá nhân. Lớp lắng nghe, nhận xét. -Cho HS nêu cách so sánh các số có 2 chữ số. – Lớp nhận xét, GV tuyên dương. -GV cho HSY nêu lại. *Lưu ý HS KKVH nắm được cách làm tính cộng trừ các số có 2 chữ số. +HĐ2:( 24’) Thực hành. -HS làm các BT 1, 2, 3, 4 /64 trong VBT toán 1. Bài 1/ 64: Viết số? - HS làm vở. Bài 2/ 64: Số? – Lớp làm vở. Bài 3/ 64: GV hướng dẫn HSY làm vở. Bài 4/ 64: GV gợi ý cho HSKG tự làm. -HS lần lượt làm các bài theo thứ tự. 4. Nhận xét –dặn dò -GV chấm vở + Nhận xét sửa sai. -Chuẩn bị bài “Ôn tập: các số đến 100” III. Bổ sung: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011 TOÁN: (RL) ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 I. Mục tiêu: -Rèn HS kĩ năng thực hiện phép cộng phép trừ các số trong phạm vi 100 (không nhớ). -Rèn HS giải bài toán có lời văn và thực hành xem giờ đúng. -HS thực hiện đúng yêu cầu bài tập. II.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn định:Hát 2.KTBC:(4’) -GV cho HS nêu cách giải bài toán có lời văn và cách xem đồng hồ. –HS nêu cá nhân. -Lớp nhận xét – GV chốt ý tuyên dương. 3.Bài rèn: +HĐ1: (7’)Củng cố cách giải bài toán có lời văn và cách xem đồng hồ. -GV cho HS nêu cách giải bài toán có lời văn.– Lớp lắng nghe, nhận xét. GV chốt ý, tuyên dương. -GV cho HS nêu cách xem đồng hồ đúng. – HS nêu cá nhân. -GV cho 2HS lên bảng để đọc giờ do GV chỉnh trên đồng hồ. -Khuyến khích HSKKVH nêu lại cách xem đồng hồ đúng. +HĐ2 : (23’) Thực hành. -HS làm các BT 1, 2, 3, 4 /65 trong VBT toán 1 . Bài 1/ 65: Tính nhẩm -Lớp làm nháp và nêu miệng bài làm. Bài 2/ 65: Tính –HS làm vở. Bài 3/ 65: GV hướng dẫn HSY làm vở. Bài 4/ 65: GV gợi ý cho HSKG tự làm. -HS lần lượt làm các bài theo thứ tự. Chú ý HS yếu chậm. 4. Nhận xét –dặn dò: (7’) -GV chấm vở + Nhận xét sửa sai. -Chuẩn bị bài “Ôn tập: các số đến 100” III. Bổ sung: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2011 THI CUỐI KÌ 2 (Theo đề của Sở GD và ĐT) Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2011 THI CUỐI KÌ 2 (Theo đề của Sở GD và ĐT) TOÁN: (RL) ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 I. Mục tiêu: -Rèn kĩ năng nhận biết thứ tự của mỗi số từ 0 đến 100; đọc, viết số trong phạm vi 100. -Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100 và giải bài toán có lời văn. -HS làm các bài tập nhanh, chính xác. II. Các hoạt động chủ yếu: +HĐ1: (7’)Củng cố cách giải bài toán có lời văn và nhận biết thứ tự các số từ 0 đến 100 … -GV cho HS nêu cách giải bài toán có lời văn.– Lớp lắng nghe, nhận xét. GV chốt ý, tuyên dương. -GV cho HS nêu cách nhận biết thứ tự các số. – HS nêu cá nhân. -GV cho 2HS lên bảng ghi các số theo thứ tự (do GV nêu). -Khuyến khích HSKKVH nêu lại cách nhận biết thứ tự các số. +HĐ2 : (23’) Thực hành. -HS làm các BT 1, 2, 3, 4 /66 trong VBT toán 1 . Bài 1/ 66: Viết các số -Lớp làm nháp và nêu miệng bài làm. Bài 2/ 66: Viết các số tròn chục có 2 chữ số –HS làm vở. Bài 3/ 66: Tính - GV hướng dẫn HSY làm vở. Bài 4/ 66: GV gợi ý cho HSKG tự làm. -HS lần lượt làm các bài theo thứ tự. Chú ý HS yếu chậm. 4. Nhận xét dặn dò:(4’) -GV chấm vở + Nhận xét, sửa chữa. -Chuẩn bị bài “Luyện tập chung” III. Bổ sung: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2011 TOÁN : (RL) LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: -Rèn HS kĩ năng đọc, viết, so sánh và thực hiện phép cộng, trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 100. -Rèn HS cách đo độ dài đoạn thẳng và giải bài toán có lời văn. -HS hứng thú học tập. II. Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn định: Hát 2.KTBC: (4’) -GV cho HS nêu lại cách đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. -HS nêu cá nhân -Lớp nhận xét. GV chốt ý + tuyên dương. 3.Bài rèn: +HĐ1:(7’) Củng cố kĩ năng đọc, viết, so sánh và thực hiện phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100. -GV cho HS nêu cách đọc, viết các số trong phạm vi 100. – HS nêu cá nhân, lớp lắng nghe, nhận xét. -GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 100. -Lớp lắng nghe nhận xét – GV chốt ý, tuyên dương. -Chú ý đến HSKKVH – cho HS nhắc lại cách thực hiện. + HĐ2: (23’) Thực hành -HD HS làm các BT 1, 2, 3, 4 /67 trong VBT toán 1 Bài 1/67 : Viết (theo mẫu) – HS làm vở. Bài 2/67 : Tính – GV gợi ý HS làm vào vở. Bài 3/67 : GV hướng dẫn HSY làm vở. Bài 4/67 : GV cho HSKG tự làm vào vở. -GV chú ý đến HS yếu chậm 4 Nhận xét –dặn dò : (4’) -GV chấm vở + Nhận xét. -Chuẩn bị bài “” III. Bổ sung: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docToan ren1 (T12-.doc
Giáo án liên quan