Bài giảng Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau :

* Trong bảng đơn vị đo độ dài :

- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

 

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009* Kiểm tra bài cũ :Câu 1 : Số 0,1 viết dưới dạng phân số thập phân là :ToánCâu 2 : Số 8,75 viết dưới dạng phân số thập phân là :Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009* Kiểm tra bài cũ :ToánCâu 3 : Phân số thập phân viết dưới dạng số thập phân là :a) 0,1b) 0,01c) 0,001Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009* Kiểm tra bài cũToánThứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009ToánÔn tập về đo độ dài và đo khối lượngLớn hơn métMétBé hơn métKí hiệudammdm1m=10dm =0,1dam1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau :Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau* Trong bảng đơn vị đo độ dài :- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009ToánÔn tập về đo độ dài và đo khối lượng 1. b)Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :Lớn hơn ki-lô-gamKi-lô-gamBé hơn ki-lô-gamKí hiệutấntạyếnkghgdagg1kg=10hg =0,1yếnQuan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau* Trong bảng đơn vị đo khối lượng :- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009ToánÔn tập về đo độ dài và đo khối lượngLớn hơn métMétBé hơn métKí hiệudammdm1m=10dm =0,1dam1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau :Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau* Trong bảng đơn vị đo độ dài :kmhmcmmm1km=10hm1dam=10m=0,1hm1dm=10cm=0,1m1cm=10dm=0,1dm1mm=0,1cm1hm=10dam=0,1km- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền- Đơn vị bé bằng một phần mười ( )đơn vị lớn hơn tiếp liềnThứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009ToánÔn tập về đo độ dài và đo khối lượng 1. b)Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :Lớn hơn ki-lô-gamKi-lô-gamBé hơn ki-lô-gamKí hiệutấntạyếnkghgdagg1kg=10hg =0,1yếnQuan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau1 tấn=10 tạ1 yến= 10kg=0,1 tạ1 tạ=10 yến=0,1 tấn1hg=10 dag=0,1 kg1dag=10g=0,1hag1g=0,1hag* Trong bảng đơn vị đo khối lượng :- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền- Đơn vị bé bằng một phần mười ( ) đơn vị lớn hơn tiếp liềnLớn hơn métMétBé hơn métKí hiệukmhmdammdmcmmmQuan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau1km=10hm1hm=10dam=0,1km1dam=10m=0,1hm1m=10dm =0,1dam1dm=10cm=0,1m1cm=10mm=0,1dm1mm=0,1cmLớn hơn ki-lô-gamKi-lô-gamBé hơn ki-lô-gamKí hiệutấntạyếnkghgdaggQuan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau1 tấn=10 tạ1tạ=10yến=0,1tấn1 yến=10kg=0,1tạ1kg=10hg =0,1yến1hg=10dag=0,1kg1dag=10g=0,1hg1g=0,1dag* Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng) :- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền- Đơn vị bé bằng một phần mười ( ) đơn vị lớn hơn tiếp liềnThứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009ToánÔn tập về đo độ dài và đo khối lượng2. Viết (theo mẫu) a) 1m = 10dm = cm = mm1km = m1kg = g1 tấn = kg1m = km = km1g = kg = kg1kg = tấn = tấnb) 1m = dam = 0,1 dam10001000100010000,0010,001 0,001 100kmhmdammdmcmmmThứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009ToánÔn tập về đo độ dài và đo khối lượngBài 3 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :a) 5285m = km m = km1827m = km m = kmb) 34dm = m dm = mc) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg 2065g = kg g = kg52855,285, 18271,827,343,4 786cm = m cm = m7867,86,,2652,065Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2009ToánÔn tập về đo độ dài và đo khối lượngBài 3 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :702m = km m = km,07020,702Trò chơiAi đúng, ai nhanh?* Mục đích: - Củng cố đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng.* Thể lệ:Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm cử chọn 5 bạn làm thành một đội để tham gia trò chơi. Mỗi đội sẽ nhận được 5 thẻ từ đã ghi sẵn các số và đơn vị đo. Mỗi đội có thời gian thảo luận là 60 giây, sau thời gian thảo luận mỗi đội xếp thành một hàng ngang và mỗi thành viên cầm trên tay một thẻ từ sao cho tạo thành phép tính đúng.0153045++++++++60

File đính kèm:

  • pptgiao an toan lop 5.ppt