Bài giảng Tiếng việt ổn định tổ chức tuần I

Mục đích yêu cầu :

 - Ổn định tổ chức lớp học: Bầu ban cán sự lớp, giúp HS nắm được nề nếp,

 nội quy, quy chế của lớp, cách sở dụng đồ dùng học tập.

 - Tập xếp hàng ra vào lớp.

 

doc57 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng việt ổn định tổ chức tuần I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g: dê- HS phân tích tiếng dê. + GV hướng dẫn - đọc mẫu - HS đọc theo dãy. . ĐV: dờ- ê- dê. . Đọc trơn: dê + GV cho HS quan sát tranh SGK -> giới thiệu từ dê- HS đọc trơn: dê * Âm đ: Quy trình tương tự. * Đọc từ ứng dụng : - HS ghép tiếng ở bảng cài : da, đe, đo. - GV viết từ ứng dụng lên bảng. - GV đọc mẫu- HD cách đọc. - HS đọc trơn + phân tích tiếng bất kì. - Đọc cả bảng:1-2 em. * HD viết bảng con (10-12’): d, đ, dê, đò. - Chữ d:HS phân tích chữ: + Chữ d gồm những nét nào? Cao mấy dòng li? + GV nêu quy trình viết: Điểm đặt bút viêt nối từng nét…điểm dừng bút. + HS tô khan chữ d. + HS viết b/c: cả dòng chữ d. - HD viết chữ: đ, dê, đò : quy trình tương tự. Lưu ý: Chữ dê gồm con chữ d nối với ê. Chữ đò gồm con chữ đ nối với con chữ o,dấu \ trên o. - GV yêu cầu HS viết liền mạch các con chữ trong 1 chữ, khoảng cách… Tiết 2 C, Luyện đọc : 10-12’ - Đọc bảng:6’. + HS đọc bài ở bảng của T1:5-6 em. + HD đọc câu ứng dụng : GV viết câu ứng dụng ở SGK/31 lên bảng. GV đọc mẫu - HD đọc liền mạch, HS đọc câu, phân tích tiếng có âm d, đ. + HS đọc toàn bảng:1,2 em. - Đọc SGK/30-31 : 6’ + HD quan sát tranh 3- SGK- giới thiệu nội dung câu ứng dụng. + GV đọc mẫu cả 2 trang. + HS đọc cá nhân : mỗi em 1 phần, nhận xét, cho điểm. D. Luyện viết :15-17’: d, đ, dê, đò, - 1 HS đọc nội dung bài viết- GV nêu y/c. H : Chữ d rộng mấy ô ? + GV HD các viết liền mạch các nét tạo con chữ d, khoảng cách… + HS quan sát vở mẫu- Nhận xét số lần viết, khoảng cách… + GV HD HS cách cầm bút, ngồi… + HS thực hành viết cả dòng. - HS viết chữ đ, dê, đò : quy trình tuơng tự. Lưu ý: nét nối từ d -> ê ,từ đ-> o. - Chấm: 8-10 bài -> nhận xét tuyên dương bài viết đẹp. E. Luyện nói: 5-7’: HS QS tranh 2 SGK/31 nêu chủ đề luyện nói : dế, cá cờ… - HS thảo luận nhóm đôi nội dung bức tranh. - HS nói tự nhiên trước lớp theo nội dung tranh.( Nếu HS không nói được – GV mới đặt câu hỏi gợi ý): + Em biết những loại bi nào? Cá cờ thường sống ở đâu? + Dế thường sống ở đâu ? Hình lá đa trong tranh là hình con gì? 3.Củng cố dặn dò;3-4’ - HS đọc SGK, 1-2 em. - HS tìm âm ghép tiếng có âm d , âm đ. - Về nhà :Đọc kĩ bài, xem trước bài 15. * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy; …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… __________________________________ Toán Tiết 14 : luyện tập I. Mục tiêu : - Giúp H củng cố những khái niệm ban đầu về bằng nhau. - So sánh các số trong phạm vi 5 (Với việc sử dụng các từ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các dấu >, <, =) II.Các hoạt động dạy học : * HĐ1: KT BC( 5') - Điền dấu >, <, = 3.........3 5.........1 2.........4 3.........2 * HĐ2: Luyện tập (32') Làm SGK/ 24: - Bài 1(5-7’): SGK. + 1 HS nêu y / c – HS tự làm - đổi vở KT, nx. + KT : So sánh số trong phạm vi 5. + Chốt KT: Hỏi: Để làm đúng bài này em làm theo những bước nào? (So sánh 2 số , sau đó chọn dấu để điền ) - Bài2(8-10’): VBT. + GV nêu y / c - viết theo mẫu. + GV giúp HS phân tích mẫu – HS tự làm – GV dạy cn + KT : Nhận biết đúng số lượng, viết kết quả so sánh + Chốt KT: Quan sát kỹ mẫu , đếm và so sánh 2 nhóm đối tưọng trong tranh – viết kết quả so sánh vào ô . - Bài 3(8-10’): SGK + GV nêu y / c : Làm cho bằng nhau (theo mẫu). + GV HD HS quan sát và phân tích mẫu . + HS tự làm - GV chấm chữa trên bảng lớp. + Chốt KT : Quan sát kỹ mẫu - đếm số ô trắng , xanh trong khung rồi thêm 1 số HV vào để được số HV trắng = số HV xanh . + DKSL: H dễ làm sai b3: Không biết lựa chọn số hình vuông vào cho phù hợp để có số hình vuông màu xanh bằng số hình vuông màu trắng. *HĐ3: Củng cố (3') - Thì điền dấu nhanh. - 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em thi điến dấu vào các PT so sánh. 1.........2 5.........2 2.........3 2.........1 1.........3 5.........1 * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ..………………………………………………………………………………...... .................................................................................................... ____________________________________ Tự nhiên xã hội Bài 4: Bảo vệ mắt và tai. I. Mục tiêu : Sau bài học HS biết: - Các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai. - Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt và tai. II. Chuẩn bị: - GV: Các hình trong SGK bài 4. III. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: (3'): - Cả lớp hát bài "Rửa mặt như mèo" - GTB : Làm việc với SGK( 10’) 2. Bài mới: *HĐ1 . MT: H nhận ra những việc nên và không nên làm để bảo vệ mắt . CTH: - Giao nhiệm vụ: Hãy quan sát từng hình tr10 tập đặt câu hỏi và tập trả lời câu hỏi đó. - HS làm việc theo cặp. - KT kq hoạt động. + Bạn nhỏ đang làm gì ? + Chúng ta có nên học tập bạn nhỏ đó không? . KL: Những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt * HĐ2: Quan sát tranh và tự đặt câu hỏi . MT: HS nhận ra những việc nên, không nên làm để bảo vệ tai (10') . CTH : - Giao n/v: Quan sát tình hình tập đặt ra câu hỏi, tập trả lài những câu hỏi đó. - KT kq : hoạt động - KL: Những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ tai là : không lấy vật cứng chọc vào tai, thường xuyên rửa tai... * HĐ3: Tập xử lý tình huống (10'). . MT: Tập xử lý các tình huống đúng để bảo vệ mắt và tai . . CTH : GV chia nhóm. - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm : Phân công và đóng vai theo các tình huống ( ghi sẵn ở giấy) - KT kq hoạt động : các nhóm lên trình bày- GV và HS nx, bổ sung. . KL : GV y/c HS phát biểu xem đã học tập được điều gì ở các tình huống trên. 3. Củng cố dăn dò : (2') - Hãy kể những việc đã làm để bảo vệ mắt và tai. - Khen ngợi những em biết giữ gìn VS tai và mắt. - Nhắc nhở các em có tư thế ngồi học chưa đúng dễ làm hại mắt . __________________________________________________________ Thứ ngày tháng 9 năm 2012. Tiếng việt Bài 15: t- th I. Mục đích yêu cầu. - HS đọc, viết được : t, th, tổ, thỏ. - Đọc được câu ứng dụng : bố thả cá mè, bé thả cá cờ. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : ổ, tổ. II. Đồ dùng dạy học. GV: Tranh minh hoạ SGK/32-33 , bộ chữ HV HS : Bộ chữ HV III. Các hoạt động dạy học. 1.KTBC : 3-5’ Tiết 1. - HS viết b/c tiếng : dê, đò, đa …Đọc lại. - Đọc bài ở SGK/ 30 : 2 em. 2. Dạy bài mới: 30-32’ a, GTB:1-2’ : GV nêu học âm mới và viết bảng: t. b, Dạy chữ ghi âm: 15-17’. * Âm t:+ GV phát âm mẫu :t, HD : khi phát âm đầu lưỡi chạm răng , rồi bật ra. + HS phát âm theo dãy bàn. + H tìm âm t cài vào bảng cài - GV cài lại trên bảng phụ. + Tìm tiếp âm ô cài sau âm t thêm dấu hỏi trên ô được tiếng gì? HS thực hành cài -> đọc lại. + GV cài mẫu + GV viết bảng: tổ- HS phân tích tiếng tổ. + GV hướng dẫn - đọc mẫu - HS đọc theo dãy. . ĐV: t - ô - tô- hỏi - tổ. . Đọc trơn: tổ. + GV cho HS quan sát tranh SGK -> giới thiệu từ tổ- HS đọc trơn: tổ. * Âm th: Quy trình tương tự Lưu ý : Phát âm âm th : đầu lưỡi cham lợi rồi bật mạnh. * Đọc từ ứng dụng : - HS ghép tiếng ở bảng cài : tơ, tho, tha. Thể dục Bài 1: Tổ chức lớp - Trò chơi I - Mục tiêu - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự, y/c H biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong giờ TD. - TC " Diệt các con vật có hại" . Y/c bước đầu biết tham gia. II - Địa điểm, phương tiện: - Trên sân trường - G chuẩn bị 1 còi, tranh ảnh 1 số con vật III - Lên lớp: Nội dung Thời gian Phương pháp 1. Phần mở đầu: - G nhận lớp phổ biến nội dung y/c bài học - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2 2. Phần cơ bản: - Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự - Phổ biến nội quy tập luyện: + Phải tập hợp dưới sự đk cán bộ lớp + Trang phục phải gọn gàng + Trong giờ học ra, vào lớp phải xin phép - H sửa lại trang phục - TC: " Diệt các con có hại" + G phổ biến cách chơi + Cả lớp cùng chơi 3. Phần kết thúc: - H đứng vỗ tay và hát - G cùng H hệ thống bài học - G nhận xét giờ học - Kết thúc giờ học bằng cách hô:" Giải tán"", H hô " Khoẻ" 2-3' 1-2' 1-2' 2-4' 1-2' 2' 5-8' 1-2' 1-2' 1' • • • • • • • • • • • • • • • • • • GV • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _________________________________ Hoạt động tập thể Sinh hoạt sao nhi đồng I. Mục tiêu: - Tổ chức cho HS tập luyện ĐHĐN. - Tập chào cờ, hát Quốc ca …chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2011- 2012. _______________________________________ _______________________________________________________________________ Hoạt động tập thể Sinh hoạt sao nhi đồng I. Mục tiêu: - Tổ chức cho HS tập luyện ĐHĐN. - Tập chào cờ, hát Quốc ca …chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2011- 2012. Thể dục Bài 3: Đội hình đội ngũ - Trò chơi I - Mục tiêu - Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng, Y/c tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn trước. - Làm quen với đứng nghiêm nghỉ. Y/c thực hiện theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng. - Ôn TC " Diệt các con vật có hại". Y/c tham gia vào TC tương đối chủ động II - Địa điểm, phương tiện: - Trên sân trường. - GV chuẩn bị 1 còi. III - Lên lớp: Nội dung Thời gian Phương pháp 1. Phần mở đầu: - G nhận lớp phổ biến nd, y/c - H đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giậm tại chỗ đến theo nhịp 2. Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng + Lần 1: G hô, sau đó H giải tán + Lần 2: cán bộ lớp đ. khiển - Tư thế đứng nghiêm Hô : Nghiêm - Thôi - Tư thế đứng nghỉ Hô : Nghiêm - nghỉ - Tập phối hợp: nghiêm nghỉ - Tập phối hợp: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ - TC " Diệt các con vật có hại" 3. Phần kết thúc: * Đứng vỗ tay và hát - G cùng H hệ thống bài học - G nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 1-2' 1-2' 2' 2-3 lần 2-3 lần 2-3 lần 2-3 lần 2 lần 5-6 1-2' 2' 1' 1' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ________________________________________________________________________

File đính kèm:

  • docTuan 1+2+3.2012 - 2013.doc.doc
Giáo án liên quan