Bài giảng Tập viết: tập tô a, ă, â, b

I/Mục tiêu:

-Biết tô chữ hoa A, Ă, Â, B.

-Viết đúng các vần ai, ay, ao, âu; các từ ngữ : mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau-chữ thường, cỡ vừa (mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần)

 

doc23 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 4153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tập viết: tập tô a, ă, â, b, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ố em. Nhận xét tuyên dương. 4.Dặn dò: Viết bài ở nhà phần B, xem bài mới. Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo viên kiểm tra. 4 học sinh viết trên bảng, lớp viết bảng con các từ: con cừu, ốc bươu, con hươu, quả lựu Học sinh nêu lại nhiệm vụ của tiết học. Học sinh quan sát chữ hoa Q trên bảng phụ và trong vở tập viết. Học sinh quan sát giáo viên tô trên khung chữ mẫu. Viết bảng con. Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng phụ và trong vở tập viết. Viết bảng con. Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên và vở tập viết. Nêu ND và qtrình tô chữ hoa, viết các vần và từ ngữ. Hoan nghênh, tuyên dương các bạn viết tốt. Tập viết TÔ CHỮ HOA S, T I.Mục tiêu: - Tô được các chữ cái S,T. - Viết đúng các vần: ươm, ướp, iêng, yêng; các từ ngữ: Lượm lúa, nườm nượp, tiếng chim, con yểng kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo theo vở Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần ) * HS khá, giỏi viết đều nét, dản đúng qui cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở tập viết 1, tập 2 II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trong nội dung luyện viết của tiết học. -Chữ hoa S,T đặt trong khung chữ (theo mẫu chữ trong vở tập viết) -Các vần và các từ ngữ (đặt trong khung chữ). III.Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.KTBC: Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh, chấm điểm 2 bàn học sinh. Gọi 2 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ: dòng nước ,xanh mướt Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài. GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết. Nêu nhiệm vụ của giờ học: Tập tô chữ, tập viết các vần và từ ngữ ứng dụng đã học trong các bài tập đọc. Hướng dẫn tô chữ hoa: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét: Nhận xét về số lượng và kiểu nét.Chữ S có mấy nét ? độ cao của chữ bao nhiêu ? Sau đó nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa tô chữ trong khung chữ. Tương tự với chữ T Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng: Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực hiện (đọc, quan sát, viết bảng con). Giáo viên viết mẫu 3.Thực hành : Cho HS viết bài vàovở. GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp. 4.Củng cố : Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình tô chữ S,T Thu vở chấm một số em. Nhận xét tuyên dương. Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo viên kiểm tra. 2 học sinh viết trên bảng, lớp viết bảng con các từ: dòng nước, xanh mướt Học sinh nhắc tựa bài. Học sinh nêu lại nhiệm vụ của tiết học. Học sinh quan sát chữ hoa Strên bảng phụ và trong vở tập viết. Chữ Sgồm một nét: nét cong thắt nhỏ trên đầu , chữ S cao năm li . Quan sát Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng Viết bảng con. Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên vào vở tập viết. Nêu nội dung và quy trình tô chữ hoa, viết các vần và từ ngữ. 5. Hoạt động nối tiếp : - Chuẩn bị bài:Tô chữ hoa U, Ư, V - Nhận xét . Tuyên dương Tập viết TÔ CHỮ HOA U, Ư, V I.Yêu cầu: - Tô được các chữ hoa: U, Ư, V - Viết đúng các vần: oang, oac, ăn, ăng ; các từ ngữ: khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non . - Kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 2. ( Mỗi từ ngữ được viết ít nhất 1 lần ) Giáo dục HS tính cẩn thận *Ghi chú:HS khá giỏi víêt, đúng kiểu, đều nét, đưa bút theo đúng quy trình viết; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ và viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết. II.Chuẩn bị:: Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trong nội dung luyện viết của tiết học. -Chữ hoa: U, Ư,V đặt trong khung chữ (theo mẫu chữ trong vở tập viết) -Các vần và các từ ngữ (đặt trong khung chữ). III.Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.KTBC: Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh, chấm điểm 2 bàn học sinh. Gọi 4 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ: Hồ Gươm, nườm nượp. Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài. GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết. Nêu nhiệm vụ của giờ học: Tập tô chữ hoa U, Ư, tập viết các vần và từ ngữ ứng dụng đã học trong các bài tập đọc: oang, oac, khoảng trời, áo khoác Hướng dẫn tô chữ hoa: U, Ư Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: Nhận xét về số lượng và kiểu nét. Sau đó nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa tô chữ trong khung chữ U, Ư. Nhận xét học sinh viết bảng con. Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng: Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực hiện: Đọc các vần và từ ngữ cần viết. Quan sát vần, từ ngữ ứng dụng ở bảng và vở tập viết của học sinh. oang, oac khoảng trời, áo khoác Viết bảng con. 3.Thực hành : Cho HS viết bài vào tập. GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp. 4.Củng cố : Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình tô chữ U, Ư. Thu vở chấm một số em. Nhận xét tuyên dương. 5.Dặn dò:Viết bài ở nhà , xem bài mới. Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo viên kiểm tra. 4 học sinh viết trên bảng, lớp viết bảng con các từ: Hồ Gươm, nườm nượp. Học sinh nêu lại nhiệm vụ của tiết học. Học sinh quan sát chữ hoa U, Ư trên bảng phụ và trong vở tập viết. Học sinh quan sát giáo viên tô trên khung chữ mẫu. Viết bảng con. Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng phụ và trong vở tập viết. Viết bảng con. Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên và vở tập viết. Nêu nội dung và quy trình tô chữ hoa, viết các vần và từ ngữ. Hoan nghênh, tuyên dương các bạn viết tốt. Tập viết TÔ CHỮ HOA X, Y I.Mục tiêu: - Tô được các chữ hoa X, Y - Viết đúng các vần: inh, uynh, ia, uya; các từ ngữ: bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo theo vở Tập viết 1, tập hai ( - - Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần) **HS khá, giỏi viết đều nét, đúng qui cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở tập viết 1, tập 2 II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trong nội dung luyện viết của tiết học. -Chữ hoa X,Y đặt trong khung chữ (theo mẫu chữ trong vở tập viết) -Các vần và các từ ngữ (đặt trong khung chữ). III.Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.KTBC: Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh, chấm điểm 2 bàn học sinh. Gọi 2 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ: tiếng chim ,bay liệng Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài. GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết. Nêu nhiệm vụ của giờ học: Tập tô chữ, tập viết các vần và từ ngữ ứng dụng đã học trong các bài tập đọc. Hướng dẫn tô chữ hoa: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét: Nhận xét về số lượng và kiểu nét.Chữ X có mấy nét ? độ cao của chữ bao nhiêu ? Sau đó nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa tô chữ trong khung chữ. Tương tự với chữ Y Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng: Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực hiện (đọc, quan sát, viết bảng con). Giáo viên viết mẫu: inh, uynh, ia, uya bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya 3.Thực hành : Cho HS viết bài vàovở. GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp. 4.Củng cố : Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình tô chữ X,Y Thu vở chấm một số em. Nhận xét tuyên dương. 5.Dặn dò: Viết bài ở nhà phần B Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo viên kiểm tra. 2 học sinh viết trên bảng, lớp viết bảng con các từ: tiếng chim ,bay liệng Học sinh nhắc tựa bài. Học sinh nêu lại nhiệm vụ của tiết học. Học sinh quan sát chữ hoa X trên bảng phụ và trong vở tập viết. Chữ X gồm một nét: nét móc có thắt dưới, chữ X cao năm li . Quan sát Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng Viết bảng con. Viết vào vở Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên vào vở tập viết. Nêu nội dung và quy trình tô chữ hoa, viết các vần và từ ngữ. Thực hành ở nhà Taäp vieát VIEÁT CAÙC CHÖÕ SOÁ 0, 1, 2, 3, 4 I.Muïc tieâu:-Giuùp HS bieát vieát caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4. -Vieát ñuùng caùc vaàn aân, uaân, caùc töø ngöõ: thaân thieát, huaân chöông – chöõ thöôøng, côõ vöøa, ñuùng kieåu, ñeàu neùt, ñöa buùt theo ñuùng quy trình vieát; daõn ñuùng khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ theo maãu chöõ trong vôû taäp vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï vieát saün caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4. -Caùc vaàn vaø caùc töø ngöõ (ñaët trong khung chöõ). III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.KTBC: Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø cuûa hoïc sinh, chaám ñieåm 2 baøn hoïc sinh. Nhaän xeùt baøi cuõ. 2.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi baøi. Höôùng daãn vieát chöõ soá: Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt: Nhaän xeùt veà soá löôïng vaø kieåu neùt. Sau ñoù neâu quy trình vieát cho hoïc sinh, vöøa noùi vöøa toâ chöõ trong khung caùc chöõ soá. Nhaän xeùt hoïc sinh vieát baûng con. Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng: Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän: Ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ caàn vieát. Quan saùt vaàn, töø ngöõ öùng duïng ôû baûng vaø vôû taäp vieát cuûa hoïc sinh. Vieát baûng con. 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp. 4.Cuûng coá : Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát vaø quy trình vieát caùc chöõ soá, vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø: Vieát baøi ôû nhaø phaàn B, xem baøi môùi. Hoïc sinh mang vôû taäp vieát ñeå treân baøn cho giaùo vieân kieåm tra. Nhaéc töïa. Hoïc sinh quan saùt caùc chöõ soá treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát. Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ treân khung chöõ maãu. Vieát baûng con. Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát. Vieát baûng con. Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát. Neâu noäi dung vaø quy trình vieát caùc chöõ soá, vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ. Hoan ngheânh, tuyeân döông caùc baïn vieát toát.

File đính kèm:

  • docTẬP VIẾT KỲ II.doc
Giáo án liên quan