Bài giảng Ôn toán giải bài lê quý đôn

A/Mục tiêu :

1.Kiến thức : Giúp Hs nhớ và nắm được nội dung đã học về :

- trung điểm của đoạn thẳng

2.Kỹ năng : Rèn cho Hs tính toán nhanh , chính xác , thông minh

 3.Thái độ : Giáo dục Hs ham học hỏi , tự giác trong học tập , độc lập suy nghĩ , óc sáng tạo

 

doc3 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ôn toán giải bài lê quý đôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn toán Giải bài Lê Quý Đôn A/Mục tiêu : 1.Kiến thức : Giúp Hs nhớ và nắm được nội dung đã học về : - trung điểm của đoạn thẳng 2.Kỹ năng : Rèn cho Hs tính toán nhanh , chính xác , thông minh 3.Thái độ : Giáo dục Hs ham học hỏi , tự giác trong học tập , độc lập suy nghĩ , óc sáng tạo B/Chuẩn bị : 1.Thầy : bảng phụ . 2.Trò : ôn lại kiến thức đã học , vở , bảng con . C/Các hoạt động : 35’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HĐ1:Ôn kiến thức đã học MT : Giúp hs nhớ lại kiến thức đã học về : -Trung điểm của đoạn thẳng Bài bbbbbbbbbbbbbbbbbBài 1: a) Thay x bằng chữ thích hợp để có 5339 < 5x39< 5839 b) Điền tiếp ý vào ô trống I E M Q P S N K O 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 - M là trung điểm của đoạn thẳng… - Q là trung điểm của đoạn thẳng…… - P là trung điểm của đoạn thẳng… Bài 2: Tính hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số với số tròn nghìn lớn nhất có 4 chữ số Hoạt động 2: chấm bài GV thu vở chấm bài PP : Thi đua , trò chơi , hỏi đáp , giảng giải , quan sát HT : Lớp , cá nhân 2 Hs đọc yêu cầu của bài . HS làm bài vào vở a) Vậy x là những số : 4,5,6,7 b) - M là trung điểm của đoạn thẳng IP - Q là trung điểm của đoạn thẳng IN - P là trung điểm của đoạn thẳng IO Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999 Số tròn nghìn lớn nhất có 4 chữ số là: 9000 Vậy hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số với số tròn nghìn lớn nhất có 4 chữ số là: 9999 – 9000 = 999 -HS nhận xét Hs thi đua nộp bài . Tổng kết – dặn dò : ( 1‘) Về ôn lại kiến thức đã học cho chắc và kỹ hơn . Chuẩn bị : Bài báo tuần tới . Nhận xét tiết học . Anh văn ÔÂn luyện từ và câu Giải bài Lê Quý Đôn A/Mục tiêu : 1.Kiến thức : Giúp hs nhớ và điền được : - Phân biệt l/n - Ôn tập cách trả lới câu hỏi Ở đâu 2.Kỹ năng: Giúp hs mở rộng vốn từ đã học thêm phong phú 3.Thái độ : Giáo dục hs ham học , tự giác trong học tập , độc lập suy nghĩ , óc sáng tạo . B/Chuẩn bị: Thầy : Báo , bảng phụ , phấn màu … Trò : Ôn lại kiến thức đã học , vở . C/Các hoạt động : 35’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HĐ1: Ôn lại kiến thức đã học MT : Giúp hs điền đúng : -Phân biệt l/n Câu 1: Điền vào chỗ trống Vua An Dương Vương … ần …ày không nhìn thấy các …àng Tiên gáng đất …ữa.Trước mắt ông …à những đám mây bay nhẹ nhàng , khi che …ấp, khi để …ộ ra những ngôi sao …ong …anh .Trong phút giây vắng … ặng ấy , bỗng đâu thơm …ừng mùi xôi …ếp mới. Gv nhận xét , bổ sung , giúp đỡ . HĐ2: Luyện từ và câu MT : HS ôn lại kiến thức : trả lời câu ỏi Ở đâu? Câu 2 : Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi : Ở đâu? Chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ và làm quan to trong triều nhà Lê. Không có lối xuống ông đành ở lại trên lầu. Giấc ngủ còn dính Trên mi sương dài Nhân dân huyện Thường Tín đã lập đền thờ và tôn Trần Quốc Khái là ông tổ nghề thêu. Câu 3 Đố em con chim nào dưới đây được tả mang tính cách của người? Chích choè Chim sáo Chào mào Chim sâu Cu gáy Khướu Câu 4 Mùa nào trong năm loài chim sinh hoạt nhôn nhịp nhất? Mùa xuân mùa thu Mùa hạ mùa đông PP: Thi đua , hỏi đáp , giảng giải , thảo luận HT : Lớp , cá nhân Hs đọc yêu cầu của đề bài Hs làm vào vở Vua An Dương Vương lần này không nhìn thấy các nàng Tiên gáng đất nữa.Trước mắt ông là những đám mây bay nhẹ nhàng , khi che lấp, khi để lộ ra những ngôi sao long lanh .Trong phút giây vắng lặng ấy , bỗng đâu thơm lừng mùi xôi nếp mới. - HS nhận xét PP: Thực hành , thi đua . HT : Cá nhân , lớp a)Chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ và làm quan to trong triều nhà Lê. b)Không có lối xuống ông đành ở lại trên lầu. c)Giấc ngủ còn dính Trên mi sương dài d) Nhân dân huyện Thường Tín đã lập đền thờ và tôn Trần Quốc Khái là ông tổ nghề thêu. Chích choè Chim sáo Chào mào Chim sâu Cu gáy Khướu Mùa xuân mùa thu Mùa hạ mùa đông HS làm bài vào vở HS nhận xét Tổng kết – dặn dò (1’) Về làm lại các bài tập và ôn lại kiến thức dã học cho chắc chắn hơn . Nhận xét tiết học .

File đính kèm:

  • docon toan.doc
Giáo án liên quan