Bài giảng môn Đại số 8 - Tuần : 10 tiết 20 : Ôn tập chương I

.YÊU CẦU TRỌNG TÂM

1. Kiến thức : Ôn lại cách nhân chia đơn thức, đa thức ; 7 hằng đẳng thức ; cách phân tích đa thức thành nhân tử.

2. Kỹ năng : Làm thạo các bài toán về nhân chia đơn thức, đa thức;7 hằng đẳng thức;phân tích đa thức thành nhân tử.

 3. Thái độ : Hiểu qua các phép toán trên đơn thức, đa thức.

 

doc2 trang | Chia sẻ: vivian | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số 8 - Tuần : 10 tiết 20 : Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :25/10/10 Ngày dạy : 28/10/10 Tuần : 10 Tiết 20 : ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt) A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM 1. Kiến thức : Ôn lại cách nhân chia đơn thức, đa thức ; 7 hằng đẳng thức ; cách phân tích đa thức thành nhân tử. 2. Kỹ năng : Làm thạo các bài toán về nhân chia đơn thức, đa thức;7 hằng đẳng thức;phân tích đa thức thành nhân tử. 3. Thái độ : Hiểu qua các phép toán trên đơn thức, đa thức. B. DỤNG CỤ DẠY HỌC GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập HS : SGK , bảng nhóm , Chuẩn bị bài trước ở nhà. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph) II. KIỂM TRA (4 ph) Viết 7 hằng đẳng thức III. ÔN TẬP : TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 10’ 10’ 15’ 79a x2-4+(x-2)2 =(x+2)(x-2)+(x-2)2 =(x-2)(x+2+x-2) =2x(x-2) 79b x3-2x2+x-xy2 =x(x2-2x+1-y2) =x[(x-1)2-y2] =x(x-1+y)(x-1-y) 79c x3-4x2-12x+27 =(x3+27)-(4x2+12x) =(x+3)(x2-3x+9)-4x(x+3) =(x+3)(x2-7x+9) 80a 6x3 -7x2 -x+2 2x+1 6x3+3x2 3x2-5x+2 -10x2 -x+2 -10x2-5x 4x+2 4x+2 0 80b x4– x3+ x2+3x x2-2x+3 x4–2x3+3x2 x2+x x3 -2x2+3x x3 -2x2+3x 0 80c (x2-y2+6+9):(x+y+3) =(x+3+y)(x+3-y):(x+y+3) =x-y+3 81a 81b (x+2)2-(x-2)(x+2)=0 81c x+2x2+2x3=0 x2-4 có dạng gì, ta biến đổi thành gì ? Có thừa số chung là gì ? Có thừa số chung là gì ? Ta có thể nhóm lại được hay không ? Nhóm những hạng tử có tsc hoặc hằng đẳng thức ? Có thừa số chung là gì ? Để giải bài toán tìm x ta pls ? x2-4 có dạng gì, ta biến đổi thành gì ? Tích này bằng 0 khi nào ? Có thừa số chung là gì ? Có thừa số chung là gì ? Biểu thức trong ngoặc có dạng gì ? Tích này bằng 0 khi nào ? A2-B2=(A+B)(A-B)->(x+2)(x-2) x-2 x x2-2x+1-y2=(x-1)2 (x-1)2-y2=(x-1+y)(x-1-y) (x3+27)-(4x2+12x) x+3 Phân tích đa thức thành nhân tử A2-B2=(A+B)(A-B)->(x+2)(x-2) x+2 x A2+2AB+B2=(A+B)2= IV. VẬN DỤNG – CŨNG CỐ ( 3 PH) Nhắc lại các hằng đẳng thức Nêu điều kiện đơn thức A chia heat cho đơn thức B V. HƯỚNG DẨN VỀ NHÀ (2ph ) Học bài Xem lại toàn bộ các bài tập đã sữa Chuẩn bị kiểm tra 45ph

File đính kèm:

  • doctiet 20.doc