Bài giảng Bài 1: kính yêu bác hồ (tiết 1)

 Giúp HS hiểu:

- Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn với đất nước và dân tộc Việt Nam.

- Những công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ.

 2. Thái độ

- Kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

- Đồng tình, noi gương những bạn thiếu nhi đã làm tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”

 

doc81 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 1: kính yêu bác hồ (tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lí. - Nhận xét, kết luận: Nước sạch có thể bị cạn và hết. Nước bẩn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ- Do đó ta phải tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Phê phán hành vi tiêu cực,ủng hộ và thực hiện tiết kiệm bảo vệ nguồn nước. Nước là nguồn sống của chúng ta, bảo vệ nước tức là bảo vệ và duy trì sự sống trên Trái Đất - Bắt nhip bài”Tổ quốc Việt Nam xanh ngát…”. - Các nhóm thảo luận tìm giải đáp cho từng trường hợp. Chẳng hạn: + Trường hợp 1: Giải thích cho Nam rằng làm như thế sẽ làm cho những người ở phía dưới nguồn phải dùng nước ô nhiễm. Như thế là không tốt. Em sẽ cùng Nam vớt hộp lên vứt vào đống rác (nếu không em có thể làm một mình và nhờ cô giáo nhắc nhở bạn Nam). + Trương hợp2: Xem chỗ rò rỉ to hay nhỏ. Nếu nhỏ nhờ người bịt lại rồi đi báo cho thợ sữa chữa. Giải thích cho An nghe về sự cần thiết phải tiết kiệm nước. - 1 vài nhóm lên sắm vai thể hiện tình huống và cách giải quyết của nhóm. - Các nhóm khác bổ sung, nhận xét. Rĩt kinh nghiƯm tiÕt d¹y : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tỉ tr­ëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu (DuyƯt) Tuần 30 Bài 14: CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VẬT NUÔI Tiết 1 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Giúp HS hiểu: Cây trồng vật nuôi cung cấp lương thực, thực phẩm và tạo niềm vui cho con người, vì vậy cần được chăm sóc bảo vệ. 2. Thái độ ·HS có ý thức chăm sóc cây trồng ,vật nuôi. ·Đồng tình, ủng hộ việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Phê bình, không tán thành những hành động không chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 3. Hành vi ·Thực hiện chăm sóc cây trồng, vật nuôi. ·Tham gia tích cực vào các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi. II. CHUẨN BỊ ·Giấy khổ to, bút dạ(cho hoạt động 2- tiết1). ·Tranh ảnh (cho hoạt ddoongj 1- tiết1). ·Phiếu thảo luận. ·Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Yêu cầu HS chia thành các nhóm thảo luận về các bức tranh và trả lời câu hỏi sau: 1. Trong tranh, các bạn đang làm gì? 2. Làm như vậy có tác dụng gì? 3. Cây trồng, vật nuôi có ích lợi gì đối với con người? 4. Với cây trồng, vật nuôi ta phải làm gì? - GV rút ra kết luận: + Các tranh đều cho thấy các bạn nhỏ đang chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong gia đình. + Cây trồng, vật nuôi cung cấp cho con người thức ăn, lương thực, thực phẩm cần thiết cho sức khoẻ. + Để cây trồng, vật nuôi mau lớn, khoẻ mạnh chúng ta phải chăm sóc chu đáo cây trồng, vật nuôi. - HS chia thành các nhóm, nhận các tranh vẽ và thảo luận trả lời các câu hỏi. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Chẳng hạn: Tranh 1: Vẽ bạn nhỏ đang bắt sâu cho cây trồng. Tranh 2: Bạn nhỏ đang cho đàn gà ăn Tranh 3: Các bạn nhỏ đang tưới nước cho cây non mới trồng. Tranh 4: Bạn gái đang tắm cho đàn lợn. Cây trồng, vật nuôi là thức ăn, cung cấp rau cho chúng ta. Chúng ta cần chăm sóc cây trồng vật nuôi. - Các nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung Hoạt động 2: Thảo luận nhóm về cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi - Yêu cầu HS chia thành nhóm, mỗi thành viên nhóm sẽ kể tên 1 vật nuôi,1 cây trồng trong gia đình mình rồi nêu những việc mình đã làm để chăm sóc con vật/cây trồng đó và nêu những việc nên tránh đối với vật nuôi, cây trồng. Tên vật nuôi Những việc em làm để chăm sóc Những việc nên tránh để bảo vệ Cây trồng Những việc em làm để chăm sóc cây Những việc nên tránh để bảo vệ cây - Yêu cầu các nhóm dán bao cáo của nhóm - Các nhóm dán báo cáo lên bảng. mình lên bảng theo 2 nhóm- Nhóm 1: Cây trồng Nhóm 2: Vật nuôi - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả của - Đại diện các nhóm trình bày. nhóm mình- –Các nhóm khác theo dõi, bổ sung, ý - Rút ra kết luận: kiến nếu cần thiết + Chúng ta có thể chăm sóc cây trồng vật nuôi bằng cách bón phân, chăm sóc, bắt sâu, bỏ lá già, cho con vật ăn, làm sạch chỗ ở, tiêm thuốc phòng bệnh. + Được chăm sóc chu đáo, cây trồng vật nuôi sẽ phát triển nhanh. Ngược lại cây sẽ khô héo dễ chết, vật nuôi gầy gò dễ bị bệnh tật. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Yêu cầu HS về gia đình quan sát và thực hành quan sát cây trồng, vật nuôi. Ghi chép lại những việc đã làm theo mẫu sau: 1. Nhà em có vật nuôi: …………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Những việc em/gia đình em đã làm để chăm sóc con vật đó là: ………………………………………… 1. Nhà em có cây trồng: ………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Những việc em/gia đình em đã làm để chăm sóc cây trồng,đó là: ……………………………………. Rĩt kinh nghiƯm tiÕt d¹y : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tỉ tr­ëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu (DuyƯt) Tuần 31 Bài 14: CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VẬT NUÔI Tiết 2 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Giúp HS hiểu: Cây trồng vật nuôi cung cấp lương thực, thực phẩm và tạo niềm vui cho con người, vì vậy cần được chăm sóc bảo vệ. 2. Thái độ ·HS có ý thức chăm sóc cây trồng ,vật nuôi. ·Đồng tình, ủng hộ việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Phê bình, không tán thành những hành động không chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 3. Hành vi ·Thực hiện chăm sóc cây trồng, vật nuôi. ·Tham gia tích cực vào các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi. II. CHUẨN BỊ ·Giấy khổ to, bút dạ(cho hoạt động 2- tiết1). ·Tranh ảnh (cho ho¹t ®éng 1- tiết1). ·Phiếu thảo luận. ·Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Trình bày kết quả điều tra - Thu các phiếu điều tra của HS, yêu cầu một số em trình bày kết quả điều tra. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Nhà em nuôi con vật, trồng cây đó nhằm mục đích gì? + Em chăm sóc cây trồng, vật nuôi đó sẽ có tác dụng gì? + Ngược lại, nếu không chăm sóc, cây trồng, vật nuôi sẽ thế nào? - Nộp phiếu điều tra cho GV. - Một số HS trình bày lại kết quả điều tra. - Trả lời câu hỏi (có liên hệ với thực tế gia đình mình). Chẳng hạn: + Nhà em trồng cây…để lấy rau ăn hoặc bán để lấy tiền. + Chăm sóc sẽ giúp cây, con vật lớn nhanh, tránh bị bệnh. + Nếu không, cây/con vật dễ mắc bệnh, chậm lớn. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm trả lời phiếu bài tập - Yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi 1 và xử lí tình huống ở câu hỏi 2. Câu hỏi 1: Viết chữ T vào ô c trước ý kiến em tán thành, viết chữ K vào ô c Trước ý kiến em không tán thành. c Cần chăm sóc và bảo vệ các con vật của gia đình mình. c Chỉ cần chăm sóc những loại cây do con người trồng. c Cần bảo vệ tất cả các loài vật, cây trồng. c Thỉnh thoảng tưới nước cho cây cũng được. c Cần chăm sóc cây trồng,vật nuôi thường xuyên, liên tục. Câu hỏi 2: Nhà bạn Dũng nuôi được mấy con gà trống choai. Chúng rất hay vào vườn kiếm ăn và mổ vào mấy luống cải. Nếu là Dũng, em sẽ làm gì?Vì sao? - Nhận xét, kết luận: + Cần phải chăm sóc tất cả các con vật là vật nuôi, những cây trồng có lợi. + Chăm sóc cây trồng phải thường xuyên, liên tục mới hiệu quả. - Chia nhóm, thảo luận trả lời các câu hỏi 1;2. Chẳng hạn: a. K b. K c. T d. K e. T Câu hỏi 2: Rào vườn lại hoặc rào luống rau lại. Cho gà ăn và chăm sóc chúng. - Đại diện các nhóm trả lời. - Các nhóm khác bổ sung, nhận xét. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm xử lí tình huống - Yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo luận xử lí các tình huống sau: + Tình huống 1: Lan và Đào cùng đi thăm vườn rau Thấy rau có sâu,Đào ngắt những chiếc lá có sâu vứt ở xung quanh. Nếu là Lan, em sẽ nói gì? + Tình huống 2: Đàn gà nhà Minh đột nhiên lăn ra chết hàng loạt. Mẹ đem chôn hết gà và không cho ai biết gà bị dịch cúm. Là Minh, em sẽ nói gì với mẹ? - Theo dõi, nhận xét cách xử lí của các nhóm. - GV kết luận chung: Vật nuôi, cây trồng có vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Vì vậy, cần biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi thường xuyên. - Nhận xét tiết học, kết thúc bài học. - Các nhóm thảo luận giải quyết các tình huống và phân vai thể hiện. Chẳng hạn: + Trường hợp 1: Nói Đào gom lá sâu lại rồi đem về nhà giết. Nếu để lung tung, sâu sẽ bò sang vườn nhà khác. Sau đó nói bố mẹ phun thuốc. + Trường hợp 2: Nói mẹ làm sạch chuồng, cho gà uống thuốc phòng bệnh, chôn kĩ gà chết, báo cho nhân viên thú y để có cách phòng dịch. - Một vài nhóm sắm vai thể hiện tình huống 1 và 2. - Các nhóm khác theo dõi bổ sung. * RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Tuần 32, 33, 34, 35 dành cho địa phương và ôn tập thi cuối kỳ II

File đính kèm:

  • docDAO DUC 3 da sua.doc
Giáo án liên quan