Bài 3,5. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể -Đọc bản vẽ các khối đa diện

I. Mục tiêu :

- Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu.

- Biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ.

- Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện.

- Phát huy trí tưởng tượng không gian.

II. Chuẩn bị :

- Thước, ê ke, compa.

- Giấy A4, bút chì, tẩy, giấy nháp .

- Mô hình cái nêm và mô hình các vật thể hình 5.2 sgk .

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 3,5. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể -Đọc bản vẽ các khối đa diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 08/08/2008 Lớp 8A Bài 3,5. Bài tập thực hành - hình chiếu của vật thể -đọc bản vẽ các khối đa diện I. Mục tiêu : - Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu. - Biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ. - Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện. - Phát huy trí tưởng tượng không gian. II. Chuẩn bị : - Thước, ê ke, compa... - Giấy A4, bút chì, tẩy, giấy nháp…. - Mô hình cái nêm và mô hình các vật thể hình 5.2 sgk . Tiết ppct: 04 III. Các hoạt động dạy học. 1. ổn định lớp. 2. Bài cũ: 1. 2. 3. Bài mới. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh và giới thiệu mục tiêu bài thực hành. Nội dung bài thực hành 1. Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A,B,C và các hình chiếu 1,2,3 như hình 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1,2,3 cho đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ kĩ thuật. HĐ2. *- Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy A4. - Yêu cầu học sinh đọc kĩ nội dung bài tập thực hành. - Bài làm trên tờ giấy A4, cần bố trí các phần chữ và phần hình cân đối trên bản vẽ. - Yêu cầu kẻ bảng 3.1 vào bài làm và đánh dấu(x) vào ô đã chọn trong bảng đó. - Yêu cầu vẽ lại ba hình chiếu 1,2,3 đúng vị trí của chúng trên bản vẽ. - Giáo viên thu bài tập thực hành và yêu cầu làm bài 5. - Học sinh quan sát mô hình và làm bài tập thực hành cá nhân theo hưỡng dẫn của giáo viên. 2. Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 ( H5.1) và đối chiếu với các vật thể A,B,C,D (H5.2) bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ và các vật thể. Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh của một trong các vật thể A,B,C,D. HĐ3. *- Giáo viên phát các mô hình vật (H5,2) thể cho học sinh quan sát. *- Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập vào thực hành trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4. Các bước tiến hành như sau: - Bước 1. Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 5.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng. - Bước 2. Vẽ các hình chiếu đứng, bằng và cạnh của một trong các vật thể A,B,C,D. Chú ý: */ Yêu cầu học sinh khi vẽ chia làm 2 bước: vẽ mờ và tô đậm. */ Cần bố trí cân đối các hình trên bản vẽ. *- Giáo viên thu bài đó và yêu cầu học sinh làm sang bài 7 sgk. - Học sinh quan sát mô hình và làm bài tập thực hành cá nhân theo hưỡng dẫn của giáo viên HĐ4. Tổng kết - Ra lệnh ngừng thực hành - Hướng dẫn học sinh tự nhận xét kết quả thực hành theo mục tiêu bài. - Giáo viên thu BCTH và chấm một số bài điển hình. - Giáo viên nhận xét chung Dặn dò: Về nhà đọc và chuẩn bị trước bài 6 sgk.

File đính kèm:

  • docjdaskfhaksdfhla21-1 (18).doc
Giáo án liên quan