Bài 2: khái niệm đất trồng và thành phần của đất trồng

1. Kiến thức: HS cần nắm:

-TP của đất trồng là gì? Các TP của đất trồng

-Vai trò của đất trồng

2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau:

-Quan sát tranh ảnh

-Liên hệ thực tế

-Tiếp nhận và xử lí thông tin SGK

3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 3549 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 2: khái niệm đất trồng và thành phần của đất trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2 Tiết: 2 Ngày soạn: 19/8/2013 Bài 2: KHÁI NIỆM ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS cần nắm: -TP của đất trồng là gì? Các TP của đất trồng -Vai trò của đất trồng 2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau: -Quan sát tranh ảnh -Liên hệ thực tế -Tiếp nhận và xử lí thông tin SGK 3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất. II.Chuẩn bị bài dạy: 1.Chuẩn bị nội dung: -Nghiên cứu SGk -Đọc thêm giáo trình Trồng trọt 1 – Thổ nhưỡng, nông hóa. 2.Chuẩn bị ĐDDH: -Tranh ảnh liên quan tới bài học -Một số khay đất trong đó một nửa là đất, nửa kia là đá -Thiết kế thí nghiệm như hình 2a,b SGK -Bảng phụ về TP đất trồng. III.Phương pháp dạy – học: Nêu và giải quyết VĐ –làm việc với SGK – quan sát tìm tòi... IV. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: 1.GV treo lại tranh H1.1 -> Hãy cho biết trồng trọt có những vai trò gì trong đời sống nhân dân và trong nền kinh tế ? 2.Hãy cho biết nhiệm vụ của ngành trồng trọt hiện nay là gì ? 3.Bài mới: *Mở bài: Tục ngữ có câu : " tấc đất tất vàng". Điều này nói lên giá trị của đất, nó là tài nguyên quý giá của quốc gia, là cơ sở cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Vì vậy trước khi nghiên cứu các quy trình trồng trọt chúng ta cần tìm hiểu thế nào là đất trồng. *Phát triển bài: Hoạt động 1: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM ĐẤT TRỒNG TRỌT(6ph) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -Gv đưa khay: nửa thứ nhất là đất, nửa thứ 2 là đá. -Hỏi: Trong khay các em hãy cho biết, phần nào là đất ? Vì sao lại khẳng định đó là đất ? GV định hướng gợi ý: +Nếu trồng cây vào 2 khay đó, cây trồng ở cây nào sẽ phát triển được ? -GV bổ sung: đất chính là lớp tơi xốp của vỏ Trái đất.... -->Tổng kết và ghi bài: -HS quan sát đất và đá -Suy nghĩ trả lời -HS sẽ trả lời: Phần đất – cây tròng phát triển được I.Đất trồng là gì ? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái đất, ở đó cây trồng có thể sinh trưởng và phát triển cho sản phẩm. Hoạt động 2: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG(10ph) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -GV giới thiệu và trình bày thí nghiệm như ở H2a,b, phần II/2. Chú ý trình bày các chất dinh dưỡng của cây trồng có trong đất, oxi, nước, dinh dưỡng Hỏi: Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau ? -GV nhận xét, bổ sung -Hỏi: Qua Tn này, hãy cho biết vai trò của đất trồng đối với cây trồng là gì ? -GV chốt kiến thức. -HS quan sát TN của GV trình bày -HS sau khi quan sát TN rút ra được : +Giống: đều phải cung cấp đủ oxi, nước, dinh dưỡng +Khác: Trong môi trường đất cây tự đứng vững, còn môi trường nươc cần phải có giá đỡ thì cây mới đứng vững được -Trả lời --> II.Vai trò của đất đối với cây trồng: Đất trồng là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxy cho cây và giữ cây không bị đỗ. Hoạt động 3: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG (16ph) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -Dẫn dắt và ghi bảng -Cho HS lên bảng vẽ sơ đồ 1 về thành phần của đất trồng -Hỏi; Dựa vào sơ đồ, hãy cho biết đất trồng gồm những TP nào ? GV nhận xét, bố sung. -Yêu cầu HS đọc và theo dõi phần thông tin mục II-SGK-tr8. -Hỏi:Ở kiến thức địa lý, sinh hoc lớp 6, không khí gồm những TP nào ? -GV giảng bổ sung: Giảng: Tuy nhiên, hàm lượng Oxi trong đất ít hơn lượng Oxi trong khí quyển, còn lượng khí cacbonic thì lớn hơn lượng khí cacbonic trong khí quyển hàng trăm lần. -Hỏi; Oxi trong đất có vai trò gì đối với hệ rễ của cây ? -HỎi: Phần rắn trong đất gồm những loại chất nào ? -H:Phần vô cơ gồm những chất nào ? Có vai trò gì? -H: Phần hữu cơ gồm những chất nào ? Có vai trò gì đ/v cây trồng ? -H: Phần lỏng trong đất là chất gì ? Vai trò ? -HS lên bảng vẽ sơ đồ -TL: Oxi, nitơ, cacbonic và một số khí khác. -TL: Cần cho sự hô hấp của hệ rễ -TL: Vô cơ và hữu cơ Vô cơ: Kali, photpho: là những chất dinh dưỡng của cây. -TL: Phần hữu cơ bao gồm: SV trong đất và xác động –thực vật. Có vai trò: dưới tác dụng của vi sinh vật, xác hữu cơ phân hủy thành khoáng chất là thức ăn của cây trồng. -Phần lỏng trong đất là nước. Vai trò: là TP quan trọng không thể thiếu, có tác dụng hòa tan và dẫn truyền các chất dinh dưỡng. III.Thành phần của đất trồng: (Sơ đồ phần kết luận) *Kết luận: Đất trồng Khí Rắn chất lỏng VT: cung câp nước cho cây VT: Oxi cần cho hô hấp của hệ rễ Chất vô cơ Chất hữu cơ VT: cung câp chất dinh dưỡng trong cây 4.Tổng kết và kiểm tra đánh giá: (5ph) *Chỉ định một vài HS có học lực TB trở xuống trả lời các câu hỏi sau: -H1: Đất trồng là gì ? Nêu vai trò của đất trồng đ/v cây trồng. -H2: Đất trồng gồm những TP nào *GV treo bảng phụ -bảng TP của đất trồng, SGK –lên bảng để HS xung phong làm BT. 5.Dặn dò: -Hoàn thành BT vào vở BT -Trả lời các câu hỏi cuối bài SGK V.Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docCN7,tuần 2.doc