Bài 11: Biểu diễn ren

1. Ren ngoài: ( ren trục)

- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.

- Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh

- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.

- Vòng tròn đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.

- Vòng tròn chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.

2. Ren trong: ( ren lỗ)

- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.

- Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.

- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 11: Biểu diễn ren, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 08/08/2008 Lớp 8A Bài 11: Biểu diễn ren. I. Mục tiêu : - Nhận dạng được ren trên bản vẽ chi tiết. - Biết được quy ước vẽ ren. II. Chuẩn bị : - Tranh gk các hình 11.1; 11.2; 11.4 sgk. - Bảng phụ vẽ hình 11.3; 11.5; 11.6 sgk. - Mẫu vật: Như hình 11.2 và 11.4 sgk. Tiết ppct: 09 III. Các hoạt động dạy học. 1. ổn định lớp. 2. Bài cũ: 1. 2. 3. Bài mới. HĐ1: Giới thiệu bài Giáo viên giới thiệu mục tiêu bài học. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Chi tiết có ren: HĐ2: - Yêu cầu học sinh quan sát hình 11.1 sgk, kể tên các chi tiết có ren trong hình và nêu công dụng của chúng - Giáo viên kết luận. - Học sinh quan sát hình và thảo luận và trả lời. - Ghi vào vở. II. Quy ước vẽ ren: 1. Ren ngoài: ( ren trục) - Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. - Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh - Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm. - Vòng tròn đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. - Vòng tròn chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh. 2. Ren trong: ( ren lỗ) - Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. - Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh. - Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm. - Vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. - Vòng chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh. 3. Ren bị che khuất: Nếu ren trục, ren lỗ bị che khuất thì các đường chân ren, đỉnh ren, giới hạn ren được vẽ bằng nét đứt. HĐ3: *- Cho học sinh quan sát ren trục, quan sát hình 11.2; 11.3 sgk, thảo luận về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ " liền đậm"," liền mảnh " vào các mệnh đề ở sgk. - Gọi các nhóm học sinh khác nhận xét, bổ sung và nêu quy ước vẽ ren. - Giáo viên kết luận. *- Cho học sinh quan sát vật mẫu( hình 11.4), quan sát hình 11.4; 11.5 sgk, thảo luận về quy ước vẽ ren trong bằng cách ghi cụm từ " liền đậm", " liền mảnh" vào các mệnh đề sgk và yêu cầu rút ra kết luận về quy ước vẽ ren trong. - Gọi các nhóm học sinh khác nhận xét, bổ sung và nêu quy ước vẽ ren. - Giáo viên kết luận *- Cho học sinh quan sát mẫu vật, quan sát hình 11.6 sgk và thảo luận làm rõ quy ước vẽ ren khuất. - Gọi các nhóm học sinh khác nhận xét, bổ sung và nêu quy ước vẽ ren. - Giáo viên kết luận. *- Học sinh quan sát hình, cử đại diện trả lời. - Các nhóm nhận xét, bổ sung. - Ghi vào vở. *- Học sinh quan sát hình, cử đại diện trả lời. - Các nhóm nhận xét, bổ sung. - Ghi vào vở. *- Học sinh quan sát hình, cử đại diện trả lời. - Các nhóm nhận xét, bổ sung. - Ghi vào vở. HĐ6: Tổng kết. - Gọi 1 học sinh đọc " Ghi nhớ" - Hướng dẫn học sinh tự nhận xét kết quả tiết học. - Giáo viên nhận xét chung về tiết học. - Dặn dò: Đọc và chuẩn bị bài 10, 12 cho tiết thực hành theo yêu cầu sgk.

File đính kèm:

  • docjdaskfhaksdfhla21-1 (13).doc
Giáo án liên quan