Thiết kế bài học khối lớp 5 - Tuần học 3 năm học 2010

Tập đọc:

 LÒNG DÂN (Phần 1)

I. Mục tiêu:

- Biết đọc đúng một văn bản kịch : Biết ngắt giọng, thay đổi giọng phù hợp với tính cách của từng nhân vật với lời nói của nhân vật trong tình huống kịch.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa phần 1 của vở kịch : Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng. Trả lời được các câu hỏi 1, 2. 3

Học sinh khá giỏi: biết đọc diển cảm vở kịch theo vai. thể hiện tính cách nhân vật.

 II. Chuẩn bị: - Tranh minh họa bài đọc trong SGK .

 -Bảng phụ viết sẵn một đoạn kịch để hướng dẫn Hs luyện đọc

doc31 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài học khối lớp 5 - Tuần học 3 năm học 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vòng tròn lớn, làm động tác thả lỏng. Hát, vỗ tay Thứ sỏu ngày 17 thỏng 9 năm 2010 Tập làm văn Luyện tập tả cảnh I. Mục tiêu: - Nắm được ý chớnh của 4 đoạn văn và biết chọn 1 đoạn để hoàn chỉnh theo yờu cầu của BT1 . - Dựa vào dàn ý bài văn tả cơn mưa đó lập trong tiết trước, viết được một đoạn văn miờu tả cú chi tiết và hỡnh ảnh hợp lý( BT2) . - HS khỏ giỏi biết hoàn chỉnh cỏc đoạn văn ở BT1 và chuyển 1 phần dàn ý thành đoạn văn miờu tả khỏ sinh động. II. Chuẩn bị: - VBT Tiếng Việt 5, tập một. - Bảng phụ viết nội dung chớnh của 4 đoạn văn tả cơn mưa. - Dàn ý bài văn miờu tả cơn mưa của từng Hs trong lớp. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - Chấm điểm dàn ý bài văn miờu tả một cơn mưa . - Một số HS đọc dàn ý bài văn miêu tả một cơn mưa. - Lớp nhận xét. 2. Bài mới: Hoạt động 1: +Bài tập 1: - Chỳ ý yờu cầu đề tài : Tả quang cảnh sau cơn mưa. - GV nhận xét chung và nêu tóm tắt từng đoạn. - Đọc nội dung BT1 . - Cả lớp đọc thầm 4 đoạn văn . - Mỗi Hs hoàn chỉnh một trong hai đoạn (trong số 4 đoạn đó cho) bằng cỏch viết thờm vào những chỗ cú dấu . . . . - Làm vào vở . - Một số HS đọc bài trước lớp. - Lớp nhận xét. Đoạn 1 : Giới thiệu cơn mưa rào ào ạt tới rồi tạnh ngay . Đoạn 2 : Ánh nắng và cỏc con vật sau cơn mưa .  Đoạn 3 : Cõy cối sau cơn mưa . Đoạn 4 : Đường phố và con người sau cơn mưa +Bài tập 2: - Dựa trờn hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cơn mưa của bạn, cỏc em sẽ tập chuyển một phần trong dàn ý bài văn tả cơn mưa thành một đoạn văn miờu tả chõn thực, tự nhiờn. - Gv nhận xột chung, hướng dẫn HS chữa bài. - Đọc yờu cầu BT - Cả lớp làm bài vào vở. - Một số HS đọc bài trước lớp, lớp nhận xét. 3. Củng cố - dặn dũ: - Gv nhận xột giờ học . - Về nhà tiếp tục hoàn chỉnh đoạn văn miờu tả cơn mưa . - Chuẩn bị bài sau : lập dàn ý chi tiết cho bài văn miờu tả trường học. Toán: Ôn tập giải toán I. Mục tiêu: - Làm được bài tập dạng tỡm 2 số chưa biết khi biết tổng (hiệu) và tỷ số của 2 số đú. Bài tập 1 - Rèn cho HS nắm chắc dạng toán trên, áp dụng vào làm đúng các bài tập. II. Chuẩn bị: - Thầy: Phấn màu, bảng phụ - Trũ: Vở bài tập, SGK, nhỏp III. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - Giỏo viờn kiểm tra miệng lại kiến thức ở tiết trước + giải bài tập minh họa - 2 hoặc 3 học sinh - HS lờn bảng sửa bài 4/17 (SGK) - Học sinh sửa bài 2, 3/ 16 (SGK) - Giỏo viờn nhận xột - ghi điểm. - Cả lớp nhận xột 2. Bài mới: * Hoạt động 1: - Hoạt động nhúm bàn +Bài toán1: - HS đọc đề bài. - Giỏo viờn gợi ý cho học sinh thảo luận. - Học sinh tự đặt cõu hỏi để tỡm hiểu thụng qua gợi ý của giỏo viờn. + Muốn tỡm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đú ta thực hiện theo mấy bước? - Học sinh trả lời, mỗi học sinh nờu một bước - Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm bài. - 1 học sinh đọc đề - Phõn tớch và túm tắt trên bảng. - Học sinh làm bài theo nhúm. - Một HS chữa bài bảng lớp. Bài giải Nếu coi só bé là 5 phần thì số lớn là 6 phần như thế, tổng số phần bằng nhau là: 5 + 6 = 11 (phần) Số bé là: 121 : 11 = 55 Số lớn là: 121 – 55 = 66 Đáp số: 55; 66 - Giỏo viờn nhận xột, hướng dẫn HS chữa bài. - Lớp nhận xột - Giỏo viờn chốt lại cỏch tỡm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đú. * Hoạt động 2: +Bài toán 2: - Giỏo viờn tổ chức cho học sinh đặt cõu hỏi thụng qua gợi ý của giỏo viờn. - Học sinh đặt cõu hỏi - bạn trả lời + Muốn tỡm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đú ta thực hiện theo mấy bước? - Học sinh trả lời, mỗi học sinh nờu một bước + Để giải được bài toỏn tỡm hai số khi biết hiệu và tỉ ta cần biết gỡ? - Học sinh trả lời - Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm bài. - 1 học sinh đọc đề - Phõn tớch và túm tắt. - Học sinh làm bài theo nhúm - Một HS chữa bài bảng lớp. - Giỏo viờn nhận xột. - Lớp nhận xột - Giỏo viờn chốt lại cỏch tỡm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đú. *Hoạt động 3: Luyện tập +Bài 1: - GV đọc đề bài. - GV thu bài chấm, hướng dẫn HS chữa bài. - HS đọc đề bài. - Nêu cách làm bài. - Làm bài vào vở. - Hai HS chữa bài bảng lớp, lớp nhận xét. 3. Củng cố - dặn dũ: - Cho học sinh nhắc lại cỏch giải dạng toỏn tỡm hai số khi biết tổng và tỷ của hai số đú. - Làm bài ở nhà: 3/18 - Chuẩn bị: ễn tập Giải toỏn (tt) - Nhận xột tiết học Địa lí: KHÍ HAÄU I. Mục tiêu Hoùc xong baứi naứy, HS bieỏt: - Trỡnh baứy ủửụùc ủaởc ủieồm cuỷa khớ haọu nhiệt ủụựi gioự muứa cuỷa nửụực ta. - Chổ ủửụùc treõn baỷn ủoà (lửụùc ủoà) ranh giụựi giửừa hai mieàn khớ haọu Baộc vaứ Nam. - Bieỏt sửù khaực nhau giửừa hai mieàn khớ haọu Baộc vaứ Nam. - Nhaọn bieỏt ủửụùc aỷnh hửụỷng cuỷa khớ haọu tụựi ủụứi soỏng vaứ saỷn xuaỏt cuỷa nhaõn daõn ta. II. Chuẩn bị: - Baỷn ủoà ẹũa lyự tửù nhieõn Vieọt Nam. - Baỷn ủoà Khớ haọu Vieọt Nam hoaởc hỡnh 2 trong SGK (phoựng to). - Quaỷ ẹũa caàu. - Tranh, aỷnh veà moọt soỏ haọu quaỷ do luừ luùt hoaởc haùn haựn gaõy ra ụỷ ủũa phửụng (neỏu coự) III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc: 1. Kieồm tra: - Trỡnh baứy ủaởc ủieồm chớnh cuỷa ủũa hỡnh nửụực ta - Keồ teõn moọt soỏ daừy nuựi vaứ ủoàng baống treõn baỷn ủoà Tửù nhieõn Vieọt Nam. - GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm. Hoaùt ủoọng cuỷa thaày Hoaùt ủoọng cuỷa troứ 2. Baứi mụựi: *Hoaùt ủoọng 1: Nửụực ta coự khớ haọu nhieọt ủụựi gioự muứa. Muùc tieõu: HS bieỏt: Trỡnh baứy ủửụùc ủaởc ủieồm cuỷa khớ haọu nhieỏt ủụựi gioự muứa cuỷa nửụực ta. Tieỏn haứnh: - GV yeõu caàu HS quan saựt quaỷ ủũa caàu, hỡnh 1 vaứ ủoùc noọi dung SGK, roài thaỷo luaọn nhoựm theo caực gụùi yự SGK/72. - Goùi ủaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn, caực nhoựm khaực boồ sung. - GV sửỷa chửừa vaứ giuựp HS hoaứn thieọn caõu traỷ lụứi. - GV goùi moọt soỏ HS leõn baỷng chổ hửụựng gioự thaựng 1 vaứ hửụựng gioự thaựng 7 treõn baỷn ủoà Khớ haọu Việùt Nam. KL: GV ruựt ra keỏt luaọn: Nửụực ta coự khớ haọu nhieọt ủụựi gioự muứa; nhieọt ủoọ cao, gioự vaứ mửa thay ủoồi theo muứa. *Hoaùt ủoọng 2: Khớ haọu giửừa caực mieàn coự sửù khaực nhau. Muùc tieõu: Chổ ủửụùc treõn baỷn ủoà (lửụùc ủoà) ranh giụựi giửừa hai mieàn khớ haọu Baộc vaứ Nam. Bieỏt sửù khaực nhau giửừa hai mieàn khớ haọu Baộc vaứ Nam. Tieỏn haứnh: - GV yeõu caàu HS chổ daừy nuựi Baùch Maừ treõn baỷn ủoà. - GV giụựi thieọu daừy nuựi Baùch Maừ laứ ranh giụựi khớ haọu giửừa mieàn Baộc vaứ mieàn Nam. - GV yeõu caàu HS laứm vieọc theo caởp theo caực gụùi yự trong SGV/72. - Goùi HS trỡnh baứy keỏt quaỷ laứm vieọc. - GV vaứ HS nhaọn xeựt, boồ sung. Hoaùt ủoọng 3: Aỷnh hửụỷng cuỷa khớ haọu. Muùc tieõu: Nhaọn bieỏt ủửụùc aỷnh hửụỷng cuỷa khớ haọu tụựi ủụứi soỏng vaứ saỷn xuaỏt cuỷa nhaõn daõn ta. Tieỏn haứnh: - GV yeõu caàu HS neõu aỷnh hửụỷng cuỷa khớ haọu tụựi ủụứi soỏng vaứ saỷn xuaỏt cuỷa nhaõn daõn ta. - Goùi HS phaựt bieồu, HS khaực nhaọn xeựt, boồ sung. KL: GV ruựt ra ghi nhụự SGK/74. - Goùi HS ủoùc laùi phaàn ghi nhụự. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Haừy neõu ủaởc ủieồm khớ haọu nhieọt ủụựi gioự muứa ụỷ nửụực ta. - Khớ haọu mieàn Baộc vaứ mieàn Nam khaực nhau nhử theỏ naứo? - Khớ haọu coự aỷnh hửụỷng gỡ tụựi ủụứi soỏng vaứ hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt? - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - HS nhaộc laùi ủeà. - HS laứm vieọc theo hửụựng daón cuỷa GV. - HS trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn. - HS thửùc haứnh. - HS laộng nghe. - HS chổ daừy Baùch Maừ treõn baỷn ủoà. - HS laứm vieọc theo nhoựm ủoõi. - HS trỡnh baứy keỏt quaỷ laứm vieọc - HS phaựt bieồu yự kieỏn. - 2 HS nhaộc laùi ghi nhụự. - HS traỷ lụứi. Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình (Tiết 1) I. Mục tiêu: Biết thế nào là cú trỏch nhiệm về việc làm của mỡnh. Khi làm một việc gỡ sai cần biết nhận và sửa chữa Biết ra quyết định và kiờn định bảo vệ ý kiến đỳng của mỡnh. Khụng tỏn thành với những hành vi trốn trỏnh trỏch nhiệm, đổ lỗi cho người khỏc. II. Chuẩn bị: - Một vài mẫu chuyện cú một vài trỏch nhiệm trong cụng viờn hoặc dũng cảm nhận lỗi và sữa lỗi. - Bài tập 1 được sẵn trờn bảng phụ. III. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bài mới : *Hoạt động1: Tỡm hiểu truyện “Chuyện của bạn Đức” +Mục tiờu : HS thấy rừ diễn biến của sự việc và tõm  trạng của Đức; biết phõn tớch, đưa ra quyết định đỳng. +Cỏch  tiến hành: - GV cho HS đọc thầm và suy nghĩ về cõu chuyện. Sau đú yờu cầu 1-2 HS đọc to chuyện cho cả lớp cựng nghe. - Kiểm tra bài học của tiết trước. - GV kết luận : Đức vụ ý đỏ quả búng vào bà Doan và chỉ cú Đức với Hợp biết. Nhưng trong lũng Đức tự thấy phải cú trỏch nhiệm về hành động của mỡnh và suy nghĩ tỡm cỏch giải quyết cho phự hợp nhất Cỏc em đó đưa ra cho Đức một số giải quyết vừa cú lớ, vừa cú tỡnh. Qua cõu chuyện của Đức, chỳng ta đều cần ghi nhớ (trong SGK). - GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. *Hoạt động 2: Làm bài tập 1 SGK +Mục tiờu: HS xỏc định được những việc làm nào là biểu hiện của người sống cú trỏch nhiệm hoặc khụng cú trỏch nhiệm. +Cỏch tiến hành: - GV chia HS thành cỏc nhúm nhỏ. - Nờu yờu cầu bài tập 1. - Mời cỏc nhúm lờn trỡnh bày kết quả thảo luận. * Kết luận: a, b, d, g là những biểu hiện của người sống cú trỏch nhiệm; c, đ, e khụng phải là biểu hiện của người sống cú trỏch nhiệm. *Hoạt động 3: Bày tỏ thỏi độ (bài tập 2, SGK) +Mục tiờu: HS biết tỏn thành những ý kiến đỳng và khụng tỏn thành những ý kiến khụng đỳng. +Cỏch tiến hành: - GV lần lượt nờu từng ý kiến ở bài tập 2. - Yờu cầu một vài HS giải thớch tại sao lại tỏn thành hoặc phản đối ý kiến đú. * Kết luận:- Tỏn thành ý kiến: (a), (đ); - Khụng tỏn thành ý kiến (b),(c), d). 3. Củng cố – Dặn dò: - GV nhắc lại nội dung bài. - Nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau. - HS thảo luận cả lớp theo ba cõu hỏi trong SGK. - Lắng nghe. - 1 – 2 HS đọc phần Ghi nhớ SGK. - 1 – 2 HS nhắc lại yờu cầu bài tập. - Đại diện cỏc nhúm lờn trỡnh bày kết quả thảo luận. - Lắng nghe. - HS bày tỏ thỏi độ bằng cỏch giơ bảng con. - HS giải thớch, lớp nhận xột, bổ sung.  - Chuẩn bị cho trũ chơi đúng vai theo bài tập 3, SGK

File đính kèm:

  • docGiao an Tuan 3 L5 Da sua cuc chuan.doc
Giáo án liên quan