Phân phối chương trình thcs – Môn Công nghệ

Tiết 2;3 Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc

Tiết 4;5 Bài 2: Lựa chọn trang phục

Tiết 6;7 Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục

Tiết 8 Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phụ

Cắt khâu một số sản phẩm

Tiết 9 Bài 5: Ôn một số mũi khâu cơ bản

Tiết 10;11;12 Bài 6: Thực hành cắt khâu

Tiết 13;14;15 Bài 7: Thực hành cắt khâu

Tiết 16;17 Ôn tập chương I

Tiết 18 Kiểm tra thực hành

 

doc10 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 08/10/2015 | Lượt xem: 952 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình thcs – Môn Công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Thực hành: - Nhận biết và chọn một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Thực hành: - Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt, thức ăn giầu Gluxit bằng men. Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi Tiết 34,35 Bài 31: - Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi - Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Tiết 36 Bài 32: Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi Tiết 37 Bài 33: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi Tiết 38 Bài 34: Thực hành: Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cát Sơn phòng bệnh cho gà. Tiết 39 Ôn tập Tiết 40 Kiểm tra Phần III: Thuỷ sản Chương I: Đại cương về kỹ thuật nuôi thuỷ sản Tiết 41 Bài 35: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản Tiết 42 Bài 36: Môi trường nuôi thuỷ sản Tiết 43 Bài 37: Thức ăn của động vật thuỷ sản Tiết 44,45 Bài 38: Thực hành: - Xác định nhiệt độ, độ trong và độ PH của nước nuôi thuỷ sản. - Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (Tôm, cá ) Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản Tiết 46 Bài 39: Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản Tiết 47 Bài 40: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản Tiết 48 Bài 41: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản Tiết 49,50,51 Ôn tập Tiết 52 Kiểm tra cuối năm học Lớp 8 Cả năm: 37 tuần, 52 tiết Học kỳ I: 19 tuần đ 27 tiết (Từ tuần 1 đến tuần 8: 2 tiết/tuần; từ tuần 9 đến tuần 19: 1 tiết/tuần) Học kỳ II: 18 tuần đ 25 tiết (Từ tuần 20 đến tuần 27: 2 tiết/tuần; từ tuần 28 đến tuần 37: 1tiết/tuần) Học kỳ I PhầnI: vẽ kỹ thuật Chương I: Bản vẽ các khối hình học Tiết 1,2 Bài 1: - Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống - Hình chiếu Tiết 3 Bài 2: Thực hành: Hình chiếu của vật thể Tiết 4 Bài 3: Bản vẽ các khối đa diện Tiết 5 Bài 4: Bản vẽ các khối tròn Tiết 6 Bài 5: Thực hành: - Đọc bản vẽ các khối đa diện - Đọc bản vẽ các khối tròn Chương II: Bản vẽ kỹ thuật Tiết 7 Bài 6: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật - Hình cắt Tiết 8 Bài 7: Bản vẽ chi tiết Bài 8: Biểu diễn ren Tiết 9 Bài 9: Thực hành: Đọc bản vẽ chi tíêt đơn giản có hình cắt và có ren Tiết 10 Bài 10: Bản vẽ lắp Tiết 11 Bài 11: Thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản Tiết 12 Bài 12: Bản vẽ nhà Tiết 13 Bài 13: Thực hành: Đọc bản vẽ nhà đơn giản Tiết 14 Ôn tập phần vẽ kỹ thuật Tiết 15 Kiểm tra chương I; II Phần II: Cơ khí Chương III: Gia công cơ khí Tiết 16 Bài 14: Vật liệu cơ khí Tiết 17 Bài 15: Dụng cụ cơ khí Tiết 18,19 Bài 16: Cưa, đục và dũa kim loại Tiết 20 Bài 17: Thực hành: - Vật liệu cơ khí - Đo kích thước bằng thước lá, thước cặp Chương IV: Chi tiết máy và lắp ghép Tiết 21 Bài 18: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép Tiết 22 Bài 19: Mối ghép cố định-Mối ghép không tháo được Tiết 23 Bài 20: Mối ghép tháo được Tiết 24 Bài 21: Mối ghép động Tiết 25 Bài 22: Thực hành: Ghép nối chi tiết Tiết 26 Ôn tập phần vẽ kỹ thuật và cơ khí Tiết 27 Kiểm tra kọc kỳ I Học kỳ II Chương V: Truyền và biến đổi truyền động Tiết 28 Bài 23: Truyền chuyển động Tiết 29 Bài 24: Biến đổi chuyển động Tiết 30 Bài 25: Thực hành: Truyền chuyển động Phần III: Kỹ thuật điện Tiết 31 Bài 26: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống Chương VI: An toàn điện Tiết 32 Bài 27: An toàn điện Tiết 33 Bài 28: Thực hành: - Dụng cụ bảo vệ an toàn điện - Cứu người bị tai nạn Tiết 34 Ôn tập Tiết 35 Kiểm tra Chương VII: Đồ dùng điện trong gia đình Tiết 36 Bài 29: - Vật liệu kỹ thuật điện - Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện Tiết 37 Bài 30: Đồ dùng điện quang-Đèn sợi đốt-Đèn huỳnh quang Tiết 38 Bài 31: Thực hành: Đèn huỳnh quang Tiết 39 Bài 32: Đồ dùng điện - Nhiệt. Bàn là điện Tiết 40 Bài 33: Đồ dùng điện - Cơ. Quạt điện Tiết 41 Bài 34: Máy biến áp một pha Tiết 42 Bài 35: Sử dụng hợp lý điện năng Tiết 43 Bài 36: Thực hành: Quạt điện-Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình Tiết 44 Ôn tập Tiết 45 Kiểm tra Chương VIII: Mạng điện trong nhà Tiết 46 Bài 37: - Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà Bài 37: - Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà Tiết 47 Bài 38: Thực hành: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện Tiết 48 Bài 39: Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà Tiết 49 Bài 40: Sơ đồ điện Tiết 50 Bài 41: Thực hành: - Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện Tiết 51 Ôn tập học kỳ II Tiết 52 Kiểm tra cuối năm học. Lớp 9 - Cắt may Cả năm: 37 tuần, 35 tiết Học kỳ I: 19 tuần đ 18 tiết Học kỳ II: 18 tuần đ 17 tiết Học kỳ I Tiết 1 Bài 1: Vật liệu và dụng cụ cắt may Tiết 2 Bài 2: Máy may Tiết 3;4;5 Bài 3: Thực hành: Sử dụng và bảo quản máy may Tiết 6 Bài 4: Các đường may cơ bản Tiết 7 Kiểm tra thực hành Tiết 8 Bài 5: Bản vẽ cắt may Tiết 9 Bài 6: Cắt may quần đùi, quần dài Tiết (10;11;12;13 Bài 7: Thực hành: Cắt may quần đùi, quần dài 14;15;16 ) Tiết 17 Ôn tập Tiết 18 Kiểm tra học kỳ I (Lý thuyết và thực hành) Học kỳ II Tiết 19 Bài 8: Cắt áo liền tay Tiết 20;21 Bài 9: Thực hành: Cắt áo liền tay Tiết 22 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu Tiết 23;24 Bài 11: Thực hành: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu Tiết 25 Kiểm tra thực hành Tiết 26 Bài 12: Cắt may một số kiểu bâu lá sen Tiết 27;28 Bài 13: Thực hành: Cắt may một số kiểu bâu lá sen Tiết 29 Bài 14: Cắt may áo liền tay Tiết 30,31;32 Bài 15: Thực hành: Cắt may áo liền tay Tiết 33,34 Ôn tập Tiết 35 Kiểm tra cuối năm học Lớp 9 - Nấu ăn Cả năm: 37 tuần, 35 tiết Học kỳ I: 19 tuần đ 18 tiết Học kỳ II: 18 tuần đ 17 tiết Học kỳ I Tiết 1 Bài 1: Giới thiệu nghề nấu ăn Tiết 2 Bài 2: Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp Tiết 3;4 Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp Tiết 5;6 Bài 4: An toàn lao động trong nấu ăn Tiết 7;8 Bài 5: Thực hành: Xây dựng thực đơn Tiết 9;10 Bài 6: Trình bày và trang trí bàn ăn Tiết 11;12;13 Bài 7: Thực hành: - Chế biến các mốn ăn không sử dụng nhiệt - Món trộn cuốn hỗn hợp: + Nộm su hào + Nộm ngó sen + Nem cuốn Tiết 14 Kiểm tra thực hành Tiết 15;16 Bài 8: Thực hành: - Các món ăn có sử dụng nhiệt - Món nấu - Chọn một trong các món: Súp ngô cua, gà nấu đậu, thịt bò kho, bún riêu cua, chè hoa cau Tiết 17 Ôn tập Tiết 18 Kiểm tra học kỳ I Học kỳ II Tiết 19;20;21 Bài 9: Thực hành: Món hấp Chọn một trong các món: Gà hấp cải bẹ, chả đùn, ốc nhồi, xôi vò Tiết 22;23;24 Bài 10: Thực hành: Món rán Chọn một trong các món: Đậu phụ nhồi thịt rán sốt cà chua, nem rán (Chả giò) Tiết 25;26;27 Bài 11: Thực hành: Món xào Chọn một trong các món: Xào thập cẩm, sườn sào chua ngọt, mì xào giòn Tiết 28 Kiểm tra thực hành Tiết 29;30;31;32 Bài 12: Thực hành: Món nướng Chọn một trong các món: Bò nướng chanh, chả nướng (nem nướng), bánh sắn nướng, bánh đậu xanh nướng, bánh bông lan (Bánh ga tô). Tiết 33;34 Ôn tập Tiết 35 Kiểm tra cuối năm học Lớp 9 - Trồng cây ăn quả Cả năm: 37 tuần, 35 tiết Học kỳ I: 19 tuần đ 18 tiết Học kỳ II: 18 tuần đ 17 tiết Học kỳ I Tiết 1 Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả Tiết 2;3 Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả Tiết 4;5 Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả Tiết 6;7 Bài 4: Thực hành: Giâm cây Tiết 8;9 Bài 5: Thực hành: Chiết cành Tiết 10;11;12 Bài 6: Thực hành: Ghép Tiết 13 Kiểm tra thực hành Tiết 14 Bài 7: Trồng cây ăn quả có mùi Tiết 15 Bài 8: Kỹ thuật trồng cây nhãn Tiết 16 Bài 9: Kỹ thuật trồng cây vải Tiết 17 Ôn tập Tiết 18 Kiểm tra học kỳ I (Lý thuyết và thực hành) Học kỳ II Tiết 19 Bài 10: Kỹ thuật trồng cây soài Tiết 20 Bài 11: Kỹ thuật trồng cây chôm chôm Tiết 21;22;23 Bài 12: Thực hành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả Tiết 24;25;26 Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả Tiết 27;28;29 Bài 14: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả Tiết 30;31 Bài 15: Thực hành: Làm si rô quả Tiết 32 Kiểm tra thực hành Tiết 33;34 Ôn tập lý thuyết và thực hành Tiết 35 Kiểm tra cuối năm học (lý thuyết và thực hành). Lớp 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà Cả năm: 37 tuần, 35 tiết Học kỳ I: 19 tuần đ 18 tiết Học kỳ II: 18 tuần đ 17 tiết Học kỳ I Tiết 1 Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng Tiết 2 Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà Tiết 3 Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện Tiết 4;5;6 Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện Tiết 7;8;9 Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện Tiết 10 Kiểm tra Tiết 11;12;13 Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện Tiết 14;15;16 Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn huỳnh quang Tiết 17 Ôn tập Tiết 18 Kiểm tra học kỳ I ( thực hành) Học kỳ II Tiết 19;20;21 Bài 8: Thực hành:Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn Tiết 22;23;24 Bài 9: Thực hành:Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn Tiết 25;26;27 Bài 10: Thực hành:Lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn Tiết 28 Ôn tập Tiết 29 Kiểm tra thực hành Tiết 30; 31 Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà Tiết 32 Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà Tiết 33 Kiểm tra Tiết 34 Ôn tập lý thuyết và thực hành Tiết 35 Kiểm tra cuối năm học (lý thuyết và thực hành) Lớp 9 - Sửa chữa xe đạp Cả năm: 37 tuần, 35 tiết Học kỳ I: 19 tuần đ 18 tiết Học kỳ II: 18 tuần đ 17 tiết Học kỳ I Tiết 1 Bài 1: Giới thiệu nghề sửa chữa xe đạp Tiết 2 Bài 2: Cấu trúc của xe đạp Tiết 3 Bài 3: Nguyên lý chuyển động của xe đạp Tiết 4 Bài 4: Lau dầu tra mỡ các ổ trục Tiết 5;6;7;8;9 Bài 5: Thực hành: Lau dầu tra mỡ các ổ trục Tiết 10 Bài 6: Chỉnh phanh, cổ phuốc Tiết 11 đến tiết 15 Bài 7: Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc Tiết 16 Kiểm tra thực hành Tiết 17 Ôn tập Tiết 18 Kiểm tra học kỳ I Học kỳ II Tiết 19 Bài 8: Ruột dây phanh, má phanh Tiết 20;21;22 Bài 9: Thực hành: Thay ruột dây phanh, má phanh Tiết 23 Bài 10: Săm, lốp Tiết 24;25;26 Bài 11: Thực hành: Vá săm, thay lốp Tiết 27 Bài 12: Xích, líp Tiết28;29;30;31 Bài 13: Thực hành: Thay xích, líp Tiết 32 Kiểm tra thực hành Tiết 33;34 Ôn tập Tiết 35 Kiểm tra cuối năm học

File đính kèm:

  • docPhan Chuong trinh mon CN20082009.doc
Giáo án liên quan