Môn Khoa học Lớp 5: Sự sinh sản của thực vật có hoa

1. Chọn đáp án đúng nhất:

 Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là:

A. Rễ

B. Thân

C. Lá

D. Hoa

ppt51 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 8229 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn Khoa học Lớp 5: Sự sinh sản của thực vật có hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG PHÚ MÔN KHOA HỌC - LỚP: 5 BÀI DẠY: KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG PHÚ ĐÃ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP. Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) A. Rễ B. Thân C. Lá D. Hoa Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) Kiểm tra bài cũ: 1. Chọn đáp án đúng nhất: Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là: 1. Chọn đáp án đúng nhất: Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là: A. Rễ B. Thân C. Lá D. Hoa X X X Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) 2. Điền từ còn thiếu thích hợp theo thứ tự vào bảng con: - Cơ quan sinh dục đực gọi là - Cơ quan sinh dục cái gọi là …(1). …(2).. nhị nhụy Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) Kiểm tra bài cũ: 2. Điền từ còn thiếu thích hợp theo thứ tự vào bảng con: - Cơ quan sinh dục đực gọi là - Cơ quan sinh dục cái gọi là …(1). …(2).. nhị nhụy Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) Kiểm tra bài cũ: 3. Em hãy kể tên 2 loài hoa: + Có cả nhị và nhụy mà em biết? + Chỉ có nhị hoặc nhụy mà em biết? Khoa học:( Tiết 52) Kiểm tra bài cũ: 4. Em hãy nối chú thích đúng vào sơ đồ phía dưới ? 1.Bao phấn 2.Chỉ nhị 3.Đầu nhụy 4.Vòi nhụy 5.Bầu nhụy 6. Noãn A B C D E G Kiểm tra bài cũ: 4. Em hãy nối chú thích đúng vào sơ đồ dưới ? 1.Bao phấn 2.Chỉ nhị 3.Đầu nhụy 4.Vòi nhụy 5.Bầu nhụy 6. Noãn A B C D E G Kiểm tra bài cũ: Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) Làm việc theo nhóm (4 phút) 1.Đọc thông tin trong SGK trang 106 2.Chỉ vào hình bên để nói với nhau về sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả. Khoa học:( Tiết 52) . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 . 1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh X Khoa học:( Tiết 52) . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . 1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh X Khoa học:( Tiết 52) . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . 2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì? a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh X . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . 2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì? a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh X . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . 3. Hợp tử phát triển thành gì? b. Phôi a. Hạt X . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . KHOA HỌC 3. Hợp tử phát triển thành gì? b. Phôi a. Hạt X . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . KHOA HỌC 4. Noãn phát triển thành gì? a. Hạt b. Quả X . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . 4. Noãn phát triển thành gì? a. Hạt b. Quả X . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . 5.Bầu nhụy phát triển thành gì ? a. Hạt b. Quả X Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . 5.Bầu nhụy phát triển thành gì ? a. Hạt b. Quả X Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) . Hạt phấn Ống phấn Tế bào sinh dục đực Tế bào sinh dục cái Noãn Bầu nhụy . .. … Sự thụ phấn Sự thụ tinh Noãn phát triển thành hạt Bầu phát triển thành quả . TRÒ CHƠI: “GHÉP CHỮ VÀO HÌNH” Yêu cầu: Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp.(Thảo luận 3 phút ) 1.Bao phấn 2.Hạt phấn 3.Đầu nhụy 4.Vòi nhụy 5.Bầu nhụy 6. Noãn A B C D E G H 7.Ống phấn TRÒ CHƠI: “GHÉP CHỮ VÀO HÌNH” Yêu cầu: Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp. 3.Đầu nhụy 4.Vòi nhụy 5.Bầu nhụy 6. Noãn A B C D E G H 7.Ống phấn 1.Bao phấn 2.Hạt phấn Yêu cầu: - Xem các hình ảnh và cho biết hoa được thụ phấn nhờ đâu? Khoa học:( Tiết 52) THẢO LUẬN NHÓM (4 phút) 1. Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió? 2. Nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió? Khoa học:( Tiết 52) 1. Một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Khoa học:( Tiết 52) 2. Một số hoa thụ phấn nhờ gió: - Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng . 2. Nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió? Khoa học:( Tiết 52) - Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có. N Ỉ H C H Ị I Ô H P Ấ H P Ụ H T Ự S N T Ạ H I Ồ U R G N O N I T U H T Ự S H N Ợ Ư H P A O H G G N Ú S A O H 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Câu 1: N Ỉ H C H Ị Đây là một bộ phận của nhị ? Câu 2: Đây là một bộ phận của hoa được hợp tử phát triển thành? I Ô H P Câu 3: Đây là một hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị ? Ấ H P Ụ H T Ự S N Câu 4: Đây là một bộ phận của hoa được noãn phát triển thành ? T Ạ H Câu 5: Đây là một loài ong hút mật có tên giống tên một con vật thường sống ở những nơi bẩn thỉu ? I Ồ U R G N O Câu 6: Hiện tượng này được tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn ? N I T U H T Ự S H Câu 7: Đây là một loài hoa khi nở báo hiệu sắp đến ngày nghỉ hè và còn được gọi là hoa học trò ? N Ợ Ư H P A O H G Câu 8: Đây là một loài hoa thường nở ở ao, hồ và có tên giống với một loại vũ khí ? G N Ú S A O H - Đọc nhiều lần Mục bạn cần biết Sgk/107. - Về nhà sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió. - Chuẩn bị bài sau: Cây con mọc lên từ hạt. Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Khoa học:( Tiết 52) TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP CẢM ƠN CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý NGHE GIẢNG BÀI. XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI. Giờ học kết thúc KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO, MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT. CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI. KHOA HỌC Giới thiệu một số tranh vẽ mỗi nhóm chuẩn bị. 1.Thế nào là sự thụ phấn? 2. Thế nào là sự thụ tinh? 3. Hạt và quả được hình thành như thế nào? 4. Em hãy đính chú thích đúng vào sơ đồ bên ? 1.Bao phấn 2.Chỉ nhị 3.Đầu nhụy 4.Vòi nhụy 5.Bầu nhụy 6. Noãn KHOA HỌC A B C D E G KHOA HỌC 7. Vòi nhụy 3. Bao phấn 5. Đầu nhụy 6. Noãn 4. Bầu nhụy 1. Hạt phấn 2. Ống phấn C E A B H D G KIỂM TRA BÀI CŨ KHOA HỌC TRÒ CHƠI: “GHÉP CHỮ VÀO HÌNH” Yêu cầu: Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp. Cách chơi: Nhóm trưởng phát cho mỗi bạn trong nhóm một phiếu, sau đó thi đua tiếp sức đính đúng và nhanh vào hình. 1 2 3 4 5 6 7 D A C E G H B N Ỉ H C H Ị I Ô H P Ấ H P U H T Ự S N T Ạ H I Ồ U R G N O N I T U H T Ự S H N Ợ Ư H P A O H G G N Ú S A O H 1 2 3 4 5 6 7 8

File đính kèm:

  • pptSinh san o TV co hoa - Thay Nam.ppt