Môn : khoa học Bài : Âm thanh trong cuộc sống

I- MỤC TIÊU

 Sau bài học ,HS cú thể :

- Nêu được vai trũ của õm thanh trong đời sống (giao tiếp với nhau qua nói,hát,nghe; dùng để làm tín hiệu (tiếng trống ,tiếng cũi xe )

- Nêu được ích lợi của việc ghi lại được âm thanh

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 28/10/2014 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn : khoa học Bài : Âm thanh trong cuộc sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 43 môn : khoa học Bài : âm thanh trong cuộc sống I- Mục tiêu Sau bài học ,HS cú thể : - Nờu được vai trũ của õm thanh trong đời sống (giao tiếp với nhau qua núi,hỏt,nghe; dựng để làm tớn hiệu (tiếng trống ,tiếng cũi xe …) - Nờu được ớch lợi của việc ghi lại được õm thanh II- Đồ dùng dạy - học chủ yếu Chuẩn bị theo nhúm : + 5 chai hoặc cốc giống nhau + Tranh ảnh về vai trũ của ẩm thanh trong cuộc sống + Tranh ảnh về cỏc loại õm thanh khỏc nhau + Mang đến một số đĩa ,băng cỏt _xột Chuẩn bị chung : Đài cỏt –xột (cú thể ghi ) và băng để ghi (nếu cú điều kiện ). III- Các hoạt động dạy-học chủ yếu HOẠT ĐỘNG D ẠY H ỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HS A- KIỂM TRA BÀI CŨ: Nờu vớ dụ chứng tỏ õm thanh yếu đi khi lan truyền ra xa nguồn ? Nờu vớ dụ về õm thanh cú thể lan truyền qua chất rắn ,chất lỏng ? GV nhận xột B- BÀI MỚI: Khởi động : Trũ chơi Tỡm từ diễn tả õm thanh GV chia lớp làm hai nhúm .Một nhúm nờu tờn nguồn phỏt ra õm thanh ,nhúm kia phải tỡm từ phự hợp diễn tả õm thanh.Vớ dụ :Nhúm 1 nờu “đồng hồ”,nhúm 2 nờu “ tớch tắc”;… Cú thể thay bằng hoạt động :GV nờu vấn đề “ Tưởng tượng điều gỡ sẽ xảy ra nếu khụng cú õm thanh!” HS sẽ nờu suy nghĩ của mỡnh về diều đú Hoạt động 1 : Tỡm hiểu vai trũ của õm thanh trong đời sống * Mục tiờu : Nờu được vai trũ õm thanh trong đời sống ( giao tiếp với nhau qua núi ,nghe ;dựng để làm tớn hiệu (tiếng trống ,tiếng cũi )…) *Cỏch tiến hành : Bước 1 : HS làm việc theo nhúm :Quan sỏt cỏc hỡnh trang 86SGK ,ghi lại vai trũ của õm thanh .Bổ sung thờm những vai trũ khỏc mà HS biết .Nờu HS thu thập được tranh ảnh thỡ cú thể cho cỏc em tập hợp theo nhúm . Bước 2 : Giới thiệu kết quả của từng nhúm trước lớp .GV giỳp HS tập hợp lại Hoạt động 2 : Núi về những õm thanh ưa thớch và những õm thanh khụng thớch * Mục tiờu : Giỳp HS diễn tả thỏi độ trước thế giới õm thanh xung quanh.Phỏt triển kĩ năng đỏnh giỏ . * Cỏch tiến hành : GV nờu vấn đề để HS làm việc cỏ nhõn và nờu lờn ý kiến của mỡnh .GV cú thể ghi lờn bảng thành hai cột :Thớch ; khụng thớch . Đa số cỏc ý kiến cú thể thống nhất với nhau .Tuy nhiờn cũng cú thể cú những ý kiến trỏi ngược nhau . Ở đõy cỏc ý kiến riờng của cỏ nhõn cũng cần được tụn trọng Hoạt động 3 :Tỡm hiểu ớch lợi của việc ghi lại được õm thanh *Mục tiờu : Nờu được ớch lợi của việc ghi lại õm thanh .Hiểu được ý nghĩa của cỏc nghiờn cứu khoa học và cú thỏi độ trõn trọng *Cỏch tiến hành : Bước 1 : _GV đặt vấn đề : Cỏc em thớch nghe bài hỏt nào ? Do ai trỡnh bày ? Cú thể bật cho HS nghe bài hỏt đú (nếu cú điều kiện ). - HS làm việc theo nhúm : Nờu cỏc ớch lợi của việc ghi lại õm thanh Bước 2 : Thảo luận chung cả lớp Bước 3 : Cho HS thảo luận chung về cỏch ghi lại õm thanh hiện nay .Nếu cú điều kiện cú thể cho một hoặt hai HS lờn núi ,hỏt .Ghi õm vào băng sau đú phỏt lại Hoạt động 4 : Trũ chơi làm nhạc cụ *Mục tiờu : Nhận xột được õm thanh cú thể nghe cao ,thấp (bổng ,trầm) khỏc nhau *Cỏch tiến hành : Cho cỏc nhúm làm nhạc cụ : Đổ nước vào cỏc chai từ vơi đến gần đầy .GV yờu cầu HS so sỏnh õm do cỏc chai phỏt ra khi gừ .Cỏc nhúm chuẩn bị bài biểu diễn .Sau đú từng nhúm biểu diễn ,cỏc nhúm khỏc đỏnh giỏ bài biểu diễn của nhúm bạn . Thụng tin cho GV :Khi gừ ,chai rung động phỏt ra õm thanh .Chai nhiều nước khối lượng lớn hơn sẽ phỏt ra õm trầm hơn DẶN Dề : Về nhà tỡm hiểu ớch lợi ghi lại được õm thanh .Chuẩn bị bài sau : Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo) HS trả lời Cỏc nhúm thi nhau tỡm từ diễn tả õm thanh HS lắng nghe Cỏc nhúm quan sỏt HS lắng nghe HS làm việc cỏ nhõn và nờu ý kiến HS lắng nghe HS làm việc theo nhúm Đại diện nhúm trả lời Cỏc nhúm làm nhạc cụ HS lắng nghe a & b

File đính kèm:

  • doc3.khoa hoc43.doc