Lịch sử Tiến vào dinh độc lập

- Biết ngày 30 - 4 - 1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từ đây, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất:

+ Ngày 26 - 4 - 1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, các cánh quân của ta đồng loạt tiến đánh các vị trí quan trọng của quân đội ta và chính quyền Sài Gòn trong thành phố.

+ Những nét chính về sự kiện quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập, nội các Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện.

- Trình bày được một sự kiện lịch sử.

- GDHS có ý thức tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 4375 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử Tiến vào dinh độc lập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP I. MỤC TIÊU - Biết ngày 30 - 4 - 1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từ đây, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất: + Ngày 26 - 4 - 1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, các cánh quân của ta đồng loạt tiến đánh các vị trí quan trọng của quân đội ta và chính quyền Sài Gòn trong thành phố. + Những nét chính về sự kiện quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập, nội các Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện. - Trình bày được một sự kiện lịch sử. - GDHS có ý thức tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, ảnh trong SGK, bản đồ hành chính Việt Nam. - HS: SGK - Hỏi đáp, giảng giải, thực hành; Cá nhân, nhóm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: Lễ kí Hiệp định Pa-ri Hieäp ñònh Pa-ri về Việt Nam ñöôïc kí keát vaøo thôøi gian naøo? 21-7-1954 30-12-1972 27-1-1973 GV: Vì sao? Hieäp ñònh Pa-ri về Việt Nam ñöôïc kí keát có ý nghĩa lịch sử như thế nào ? - GV nhận xét, ghi điểm. - Nx chung 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV hỏi: Ngày 30-4 là ngày lễ kĩ niệm gì của đất nước ta? - GV: Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện lịch sử trọng đại ngày 30-4-1975 qua bài: Tiến vào Dinh Độc Lập - GV ghi tựa bài- Hs nhắc lại - Cho HS quan sát ảnh về Dinh Độc Lập. ? Dinh Ñoäc Laäp laø nôi laøm vieäc cuûa ai, ôû ñaâu ? Hình ảnh - Tieán vaøo Dinh Ñoäc Laäp laø söï kieän quan troïng trong chieán dòch Hoà Chí Minh b. Các hoạt động: * Hoạt động 1: Khái quát về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 GV hỏi Hs: Hãy so sánh lực lượng của ta và của chính quyền Sài Gòn sau Hiệp định Pa-ri? - GV nêu: ( vừa giảng vừa chỉ trên lược đồ) Sau Hiệp định Pa-ri, trên chiến trường miền Nam, thế và lực của ta ngày càng hơn hẳn kẻ thù. Đầu năm 1975, khi thời cơ xuất hiện, Đảng ta quyết định tiến hành cuộc tiến công và nổi dậy, bắt đầu từ ngày 4 - 3 - 1975. Ngày 10-3-1975 ta tấn công vào Buôn Ma Thuột giải phóng Tây Nguyên, này 26-3 ta giải phóng Huế, ngày 29-3 giải phóng Đà Nẵng, ngày 9-4 ta tấn công vào Xuân Lộc cửa ngõ Sài Gòn, Như vậy là chỉ sau 30 ngaøy ta giaûi phoùng Taây Nguyeân vaø caû daûi ñaát mieàn Trung. Đúng 17 giờ, ngày 26-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhằm giải phóng Sài Gòn bắt đầu. * Hoạt động 2: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập - GV cho Hs xem video clip - GV yêu cầu hs hoạt động nhóm + Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tiến công ? Lữ đoàn xe tăng 203 được giao nhiệm vụ gì? + Thuật lại xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập ? + Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng. - GV tổ chức cho Hs báo cáo kết quả thảo luận trước lớp GV nhận xét, tuyên dương. - Tổ chức hoạt động cả lớp - Cho hs xem hình ảnh - GV hỏi: Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì? - GV hỏi: Tại sao Dương Văn Minh buộc phải đầu hàng không điều kiện? - Gọi 1 HS đọc to đoạn: “Trong khi đó… ngày 30 - 4 - 1975” và trả lời câu hỏi: + Khi tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng thì không khí bên ngoài của quân và dân ta như thế nào? + Vậy giờ phút thiêng liêng của quân ta chiến thắng, thời khắc đánh dấu miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất là vào lúc nào? - GV kết luận về diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. * Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi trong 1 phút: Tìm hiểu về ý nghĩa của chiến thắng ngày 30 - 4 -1975. - GV gợi ý cho HS: + Chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có thề so sánh với những chiến thắng nào traong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân ta. + Chiến thắng này có tác động như thế nào đến chính quyền Mĩ, quân đội Sài Gòn, có ý nghĩa thế nào với mục tiêu cách mạng của ta ? Giáo viên nhận xét, bổ sung: + Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc. + Đánh tan chính quyền Mĩ – Ngụy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh.Từ đây, Nam – Bắc được thống nhất. - Sau khi học xong bài này, các em biết được điều gì? GV chốt: Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập. Với chiến thắng vẻ vang cùng những ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân tộc ta, để có được cuộc sống hòa bình như ngày nay là do sự hi sinh cao cả của ông cha ta, Vậy chúng ta cần phải làm gì? 4. Củng cố - HĐNT: - Ngày 30- 4 - 1975 xảy ra sự kiện gì? - Ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó? (dự kiến BT củng cố nếu còn thời gian) - Học bài. - Chuẩn bị bài: “Hoàn thành thống nhất đất nước” - Nhận xét tiết học - HS hát HS viết đáp án vào bảng con. c. 27-1-1973 - 1 Hs trả lời - Hs trả lời - Hs khác nhận xét - Là ngày kĩ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - HS trả lời. - HS lắng nghe. - HS quan sát. + Truï sôû laøm vieäc cuûa toång thoáng chính quyeàn Saøi Goøn tröôùc ngaøy 30 - 4 – 1975, nay laø Dinh Thoáng Nhaát - 1 hs phát biểu - Hs khác bổ sung thống nhất ý kiến: - Sau Hiệp định Pa-ri Mĩ rời khỏi Việt Nam, chính quyền Sài Gòn thất bại liên tiếp lại không được sự hỗ trợ của Mĩ như trước trở nên hoang mang, lo sợ, yếu thế, trong khi đó lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh. - HS lắng nghe. - HS kết hợp đoạn phim vừa xem thảo luận nhóm 4-5 em, - HS đọc thầm và thảo luận trong 2 phút. Giải quyết các vấn đề. + Quân ta chia thành 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn. - Lữ đoàn xe tăng 203 đi từ hướng phía đông và có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bạn để cắm cờ trên Đinh Độc Lập. - HS chỉ tranh thuật lại sự kiện xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập Ÿ Xe tăng 843 của đồng chí Bùi Quang Thận đi đầu húc vào cổng phụ thì bị kẹt lại. Ÿ Xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn chỉ huy dâm thẳng vào cổng chính Dinh Độc Lập Ÿ Đồng chí Bùi Quang Thận nhanh chóng tiến lên tòa nhà cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập. Ÿ Chỉ huy lữ đoàn ra lệnh cho bộ đội không nổ súng. - Hs có thể phân vai diễn lại. + Người dẫn chuyện + Dương Văn Minh + Sĩ quan cách mạng - 4 nhóm cử dại diện báo cáo. Mỗi nhóm chỉ nêu 1 vấn đề. Các nhóm khác nghe và bổ sung ý kiến. - Cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi. + Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua trận, cách mạng đã thành công. + Vì quaân ñoäi Saøi Goøn bò quaân giaûi phoùng ñaùnh tan, Myõ ñaõ ruùt khoûi Vieät Nam neân Döông Vaên Minh khoâng coøn söï hoã trôï cuûa Myõ. + Trong luùc ñoù laù côø caùch maïng kieâu haõnh tung bay treân noùc Dinh, coøn beân ngoaøi nhaân daân hoø reo, sung söôùng ñoùn möøng caùc chieán só caùch maïng vaø möøng chieán thaéng, ñoù laø giôø phuùt lòch söû + Ñuùng 11 giôø 30 phuùt ngaøy 30-4-1975. - HS thảo luận và rút được ý nghĩa. Đại diện một vài nhóm trình bày. + Chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là một chiến công hiển hách đi vài lịch sử của dân tộc ta như nột Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa, một Điện Biên Phủ. + Đánh tan chính quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam chấm dứt 21 năm chiến tranh. Đất nước thống nhất, nhiệm vụ giành độc lập, thống nhất dất nước của cách mạng Việt nam đã hoàn toàn thắng lợi. - HS trả lời - HS nhắc lại nội dung. - HS trả lời: + Biết ơn Những anh hùng liệt sĩ… + Tự hào về truyền thống đấu tranh vẻ vang.. + Học tập tốt để giúp nước giúp dân… - HS trả lời. - HS lắng nghe và chuẩn bị theo yêu cầu.

File đính kèm:

  • docBai 28 Tien vao Dinh Doc Lap.doc
Giáo án liên quan