LectureMAKER Soạn bài giảng điện tử

Mục lục:

I. GIỚI THIỆU .3

1. Tổng quan. 3

2. Các chức năng chính. 3

a. Master Slide - Tạo thểhiện thống nhất . 3

b. Nhiều bộsoạn thảo khác nhau . 3

c. Đa dạng nội dung đa phương tiện. 3

d. Điều khiển Video. 3

3. Các tính năng đặc biệt. 4

a. Thiết kếvà phác thảo mẫu trình bày . 4

b. Nút tương tác . 4

c. Bài giảng sinh động . 4

II. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬVỚI LECTURE MAKER.5

1. Bài thực hành số1: Làm quen với Lecture Maker. 5

a. Mô tả: . 5

b. Ý nghĩa:. 5

c. Thực hiện: . 5

Bước 1: Làm quen với môi trường làm việc của Lecture Maker . 5

Bước 2: Tạo một bài giảng mới . 7

Bước 3: Đặt hình nền cho bài giảng mới . 7

Bước 4: Lưu bài giảng mới tạo . 10

Bước 5: Mởlại bài giảng đã tạo . 10

2. Bài thực hành số2: Bài giảng với Lecture Maker . 11

a. Mô tả: . 11

b. Ý nghĩa:. 11

c. Thực hiện: . 11

Bước 1: Thiết kếbốcục trình bày đồng nhất cho bài giảng . 11

Bước 2: Đưa nội dung đã có trên powerpoint vào bài giảng . 15

Bước 3: Đưa nội dung vào bài giảng bằng các công cụsoạn thảo . 20

Bước 4: Đưa công thức toán học vào bài giảng. 21

Bước 5: Đưa hình vẽvào bài giảng .23

Bước 6: Đưa video minh họa vào bài giảng . 25

Bước 7: Thực hiện đồng bộnội dung bài giảng với video. 27

Bước 8: Đưa câu hỏi kiểm tra vào bài giảng . 29

III. KẾT XUẤT BÀI GIẢNG .36

1. Kết xuất bài giảng ra định dạng web . 36

2. Kết xuất ra định dạng SCO . 37

3. Kết xuất ra gói SCORM. 38

4. Kết xuất ra file chạy .exe. 40

pdf40 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 1108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu LectureMAKER Soạn bài giảng điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
một máy quay chuyên nghiệp hơn) và bây giờ ta cần phải đưa file video này vào làm minh họa cho bài giảng để khi người học học thì vừa được học nội dung, vừa thấy được thầy và nghe được tiếng thầy giảng. Thực hiện việc này, trên khung hình Slide, chọn Slide thứ 2, tại ô dự kiến thể hiện video, ta kích đúp vào khung hình đó, cửa sổ Open mở ra cho ta chọn file video cần đưa vào: Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 26 hình: Chèn file video vào Bạn có thể xem thể hiện bài giảng của mình với Video bằng cách vào menu View và chọn Run All Slide. Lúc này khi bạn xem bài giảng của mình thì thấy rằng tệp video chỉ chạy trên slide mà ta đã đặt tệp video đó vào. Vậy để đúng mục đích bài giảng của chúng ta là có video chạy và nội dung các trang hiện thị tương ứng với video thì ta sẽ thực hiện đồng bộ video với các trang này. Chú ý: Nếu bạn muốn chèn video vào các vị trí khác, từ menu Insert, kích chọn nút Video và chọn file cần đưa vào, sau đó di chuyển đối tượng Video đó tới vị trí mong muốn trên trang nội dung. Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 27 Bước 7: Thực hiện đồng bộ nội dung bài giảng với video Thực hiện đồng bộ, trên slide đã đặt video, nháy chuột phải vào khung hình Video và chọn Object Property: hình: Thuộc tính video Cửa sổ Object property mở ra, kích chọn Sync with Slide và kích chọn nút Sync Setup như hình dưới: Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 28 hình: Thuộc tính video Trang Video Sync: hình: Đồng bộ Video Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 29 Trên trang đồng bộ Video này, sau khi kích nút play video để video chạy, căn cứ theo nội dung video đang chạy tương ứng với slide nào thì bạn chỉ cần kích nút Sync ở bên dưới. Khi đó, trên cột Sync Time sẽ thể hiện thời gian bắt đầu xuất hiện Slide nội dung khi video chạy tới. Để gỡ bỏ thời gian đồng bộ khỏi nội dung bài giảng, cũng trên cửa sổ đồng bộ Video này, kích chọn nút Remove All. Để xem thể hiện bài giảng của mình với Video, hãy vào menu View và chọn Run All Slide. Bước 8: Đưa câu hỏi kiểm tra vào bài giảng Để tăng khả năng tương tác giữa bài giảng và người học, ta có thể đưa thêm các câu hỏi kiểm tra vào bài giảng. Lecture Maker cung cấp 2 dạng câu hỏi tương tác: câu hỏi đa lựa chọn và câu hỏi trả lời ngắn: hình: Câu hỏi Trên bài giảng này, chúng ta sẽ đưa vào một câu hỏi dạng đa lựa chọn làm câu hỏi cho phần kiểm tra bài cũ và một câu hỏi dạng trả lời ngắn làm câu hỏi cho phần củng cố kiến thức. Để có phần kiểm tra bài cũ, ta thêm một slide mới vào trước slide thứ trong bài giảng của chúng ta (slide thứ nhất là slide tiêu đề và giới thiệu về bài học). Từ menu Insert, trong ô Quiz, chọn Multiple Choice Quiz, trên slide xuất hiện các hộp text box để ta nhập câu hỏi và các phương án trả lời như dưới hình: Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 30 hình: Câu hỏi trong các hộp textbox Sau khi nhập hết câu hỏi và các phương án trả lời, bạn xác định phương án trả lời đúng bằng cách tích chọn vào số thứ tự bên cạnh phương án trả lời. Để mở cửa sổ thuộc tính của đối tượng Multiple Choice Quiz, chọn và nháy chuột phải lên đối tượng này bên cửa sổ Object list, rồi chọn Object Properties như dưới hình: Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 31 hình: Quiz Trên cửa sổ Property của Quiz: - No. of Choice: số lượng các phương án trả lời. - Horizontal: Sắp xếp các phương án trả lời thành mấy cột. - Vertical: Sắp xếp các phương án trả lời thành mấy hàng. - Answer Count: One - Một đáp án đúng; Multiple - Nhiều đáp án đúng. - Choice Shuffle: Đảo thứ tự các phương án trả lời để phương án trả lời không xuất hiện cùng vị trí ở các lần xem khác nhau. - Show answer: Có hiện thị câu trả lời đúng sau khi người học kích nút submit không. - Choice Symbol: Các dạng nút lựa chọn: nút radio, nút check,... - Correct Answer/Incorrect Answer: Xử lý các tình huống câu trả lời đúng thì làm gì, sai thì làm gì. Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 32 Xem thử kết quả: hình: Xem trước Chú ý: - Để hiện thị được thông báo tiếng Việt sau khi người học submit, hãy chọn Show Message Box và gõ nội dung thông báo trong ô Correct/Incorrect ở hộp thoại Multiple Choice Quiz Property. Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 33 Tiếp tục đưa câu hỏi dạng trả câu trả lời ngắn vào phần củng cố kiến thức, ta thêm vào cuối bài giảng một slide mới. Tiếp theo, từ menu Insert, chọn Short Answer Quiz, treen trang slide xuất hiện một hộp textbox cho bạn nhập câu hỏi và một ô text cho bạn nhập đáp án trả lời như dưới hình: hình: Câu hỏi dạng trả lời ngắn Để xác định các thuộc tính cho câu hỏi này, chọn và nháy chuột phải lên đối tượng này bên cửa sổ Object list, rồi chọn Object Properties như dưới hình: Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 34 hình: Thuộc tính câu hỏi dạng trả lời ngắn Trên cửa sổ thuộc tính của Short Answer Quiz: - Correct Answer Decision: Các lựa chọn cho câu trả lời o Ignore spaces: so sánh đáp án có bỏ qua các khoảng trống. o Ignore case: so sánh đáp án không phân biệt chữ hoa, chữ thường. o Ignore Punctuation: so sánh đáp án mà không quan tâm đến các dấu câu. Kết quả ta được: Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 35 hình: Quiz Để xem thể hiện bài giảng của mình, hãy vào menu View và chọn Run All Slide. Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 36 III. KẾT XUẤT BÀI GIẢNG Bài giảng làm ra từ Lecture Maker có thể được dùng trong dạy và học ở nhiều hình thức như để giảng bài trên lớp, để học tập trực tuyến, hay cũng có thể dùng cho tự học ở nhà. Phần mềm Lecture Maker cho phép kết xuất bài giảng ra nhiều định dạng khác nhau, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. 1. Kết xuất bài giảng ra định dạng web Bài giảng có thể lưu dưới dạng định dạng web. Nếu có trang web riêng, ta có thể đưa bài giảng đã kết xuất lên trang web của mình. Để kết xuất bài giảng, từ nút truy cập nhanh , chọn Save As Web: Kết xuất định dạng web Cửa sổ Save as Web Page: Save as Web Page Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 37 Trên cửa sổ này, ta chọn kiểu kết xuất bài giảng là HTML ở ô Save as Type, chọn kiểu định dạng để xem là LectureMaker hay Flash tại ô Viewer Format và kích chọn nút Save. Đối với bài giảng kết xuất thành công theo dạng Viewer Format là Flash thì tại thư mục lưu sẽ có 2 file: 1 file .html và 1 file .swf. Để mở bài giảng này, kích mở từ file .html. Nếu kết xuất bài giảng theo dạng Viewer Format là LectureMAKER thì yêu cầu trên máy tính phải có cài đặt LectureMAKER Viewer thì mới có thể xem được bài giảng. Kết quả của kết xuất này là 1 file .html và 1 thư mục chứa nội dung bài giảng. Xem bài giảng bằng cách kích mở file .html. 2. Kết xuất ra định dạng SCO Theo tiêu chuẩn SCORM, SCO (Sharable Content Object) là 1 đơn vị lưu trữ các thông tin (đối tượng) học tập. Một SCO có thể là bất cứ thứ gì, từ một đoạn văn cho tới hình ảnh, hoạt họa, video, hay có thể là một cấu trúc phức tạp kết hợp giữa văn bản và minh họa. SCO có thể chứa 1 SCO khác hoặc có thể là cả 1 khóa học. Lecture Maker cho phép kết xuất bài giảng ra dạng SCO để phục vụ cho các hệ thống học tập trực tuyến (LMS) ở mức độ cao. Tuy nhiên, ta cũng có thể dùng kết quả đã kết xuất này như dùng với dạng kết xuất ra web. Để thực hiện kết xuất, từ nút truy cập nhanh, chọn Save As SCO, cửa sổ Save As: Save as SCO Ở cửa sổ này, ta lựa chọn tiêu chuẩn SCORM trong ô Save as type và chọn kiểu xem ở ô Viewer Format. Kết quả thu được 3 file như hình dưới đây: Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 38 Kết quả Để xem bài giảng, chạy file .html. 3. Kết xuất ra gói SCORM Bài giảng có thể kết xuất thành gói SCORM đầy đủ, dùng cho các hệ thống học trực tuyến (LMS: Learning Management System) online hoặc offline. Lecture Maker hỗ trợ xuất bài giảng ra các gói SCORM: • SCORM 1.2 • SCORM 2004 2nd Edition • SCORM 2004 3rd Edition Để thực hiện kết xuất, từ nút truy cập nhanh, chọn Save As SCORM Package, cửa sổ Save As: Soạn Scorm package Trên trang này có các cột : Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 39 • Slide Number : Số thứ tự của các trang nội dung trong bài giảng. • Slide Name : Tên mặc định của trang nội dung • SCO Name: Mỗi một trang nội dung tương ứng với một đối tượng SCO. Chúng ta phải đặt tên trên cột SCO Name này cho từng trang nội dung để đảm bảo rằng các trang nội dung sẽ truy xuất được trên các hệ thống học tập trực tuyến. Nói cách khác, mỗi một trang SCO này sẽ là một mục liên kết trên menu định hướng bài giảng trên LMS. Để đặt tên, chọn dòng SCO Name tương ứng với Slide đang chọn và bấm nút Edit SCO, sau đó bạn đặt tên cho từng trang nội dung. Soạn thảo xong, kích chọn OK để hoàn tất việc đặt tên cho các trang nội dung. Khi đó, cửa sổ Save as SCORM Package xuất hiện: Save as SCORM Package Ở cửa sổ này, ta đặt tên và lựa chọn định dạng đóng gói cho gói bài giảng. Kết quả ta sẽ được 1 file nén như hình dưới đây, dùng cho các hệ thống học tập trực tuyến: Cục Công nghệ Thông tin Bài giảng điện tử với Lecture Maker 40 4. Kết xuất ra file chạy .exe Bài giảng có thể kết xuất ra file chạy .exe để dùng cho học tập hoặc giảng dạy theo hình thức offline. Ở định dạng này, bài giảng có thể mang đến bất cứ máy nào có Hệ điều hành Windows thì đều có thể chạy được mà không yêu cầu máy phải cài đặt phần mềm Lecture Maker. Để thực hiện kết xuất, từ nút truy cập nhanh, chọn Save As Exe, cửa sổ Save As: Save as EXE Sau khi kích chọn nút Save, ta thu được một file .exe như dưới hình : Với file .exe này, ta có thể mang đi đâu cũng được, và để chạy bài giảng, ta chỉ cần chạy file .exe này thôi.

File đính kèm:

  • pdfLectureMAKER Soan bai giang dien tu.pdf
Giáo án liên quan