Kiểm tra phổ cập Môn Toán Lớp 4 Trường Th&thcs Vĩnh Châu B

Bài 3. ( 2 điểm)

 Một mảnh đất hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 18m, độ dài

 đường chéo thứ hai bằng độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích

 mảnh đất hình thoi đó?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 877 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra phổ cập Môn Toán Lớp 4 Trường Th&thcs Vĩnh Châu B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT TÂN HƯNG KIỂM TRA PHỔ CẬP TRƯỜNG TH&THCS VĨNH CHÂU B MÔN TOÁN LỚP 4 Thời gian: 40 phút (Tính từ lúc bắt đầu làm bài) Họ & tên: ………………………………………………………. Lớp: Bốn Bài 1. Điền số: ( 2 điểm) a. 1 yến = . . . . . . . tạ b.1 thế kỉ =……..năm c. 500 cm2 =……………. dm2 d.100m = ……… cm Bài 2. Tính: ( 4 điểm) a) + =……………………………………………………………………………………………………………………………… c) x =………………………………………………………………………………………………………………………….. b) - =………………………………………………………………………………………………………………………. d) : =……………………………………………………………………………………………………………………… Bài 3. ( 2 điểm) Một mảnh đất hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 18m, độ dài đường chéo thứ hai bằng độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích mảnh đất hình thoi đó? Bài giải ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. . ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. HƯỚNG DẪN CHẤM THI PHỔ CẬP MÔN TOÁN LỚP 4 Bài 1. (4 điểm) Học sinh điền đúng mỗi câu đạt 1 điểm. a. 1 yến = 1 tạ b.1 thế kỉ =100 năm c. 500 cm2 = 5 dm2 d. 100m = 10000 cm Bài 2. ( 4 điểm) Tính đúng mỗi phép tính đạt 1 điểm. a) + = + = c) x = = b) - = - = d) : = x = = Bài 3. ( 2 điểm) Lời giải sai phép tính đúng 0 điểm và ngược lại. Thiếu đáp số trừ ( 0,5 điểm) Bài giải Độ dài đường chéo thứ hai là: ( 0,5 điểm) 18 x = 6 (m) ( 0,5 điểm) Diện tích mảnh đất hình thoi là: ( 0,5 điểm) ( 18 x 6 ): 2= 54 (m2 ) ( 0,5 điểm) Đáp số: 54 m2

File đính kèm:

  • docTOAN L4 thi ki II 07-08.doc
Giáo án liên quan