Kiểm tra cuối năm Môn Toán Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu Học 1 Khánh Hải

2/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 2m3 = . dm3

a. 20 b. 200 c. 2000 d. 20000

3/ Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 5dm là

a. 125 b. 125dm c. 125dm2 d. 125dm3

4/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 0,075kg = . g là :

 a. 75 b. 0,75 c. 7,5 d. 750

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra cuối năm Môn Toán Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu Học 1 Khánh Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 KHÁNH HẢI KIỂM TRA CUỐI NĂM Họ và tên : ………………………… Môn : Toán - năm học 2013 - 2014 Lớp : 5A.... Thời gian 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê ĐỀ Phần I/ Trắc nghiệm : (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 1/ Chữ số 2 trong số thập phân 196,724 có giá trị là : a. b. c. d. 2 2/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 2m3 = ………. dm3 a. 20 b. 200 c. 2000 d. 20000 3/ Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 5dm là a. 125 b. 125dm c. 125dm2 d. 125dm3 4/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 0,075kg = ......... g là : a. 75 b. 0,75 c. 7,5 d. 750 Phần II/ : Giải toán (8 điểm) 1/ Đặt tính, thực hiện phép tính (3 điểm) a/ 3256,34 + 428,57 b/ 576,40 – 59,28 c/ 625,04 x 6,5 d/ 125,76 : 1,6 2/ Điền dấu >, <, = vào chỗ trống (1 điểm) a) 5,1 ..... 5,08 b) 12,030 ....... 12,03 c) 25,679 ........ 25,68 d) 0,919 ......... 0,92 3/ Tìm x : (1 điểm) X x 5,3 = 9,01 x 4 4/ Bài toán (2 điểm) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quảng đường từ tỉnh A đến tỉnh B. Bài giải 5/ Tính nhanh (1 điểm) 4,25 x 17 + 4,25 x 53 + 4,25 x 30 ĐÁP ÁN TOÁN 5 CUỐI NĂM 2013-2014 Phần I : Trắc nghiệm : 2 điểm (Mỗi câu đúng đạt 0,5 đ) 1 2 3 4 b c d a Phần II : Giải toán ( 8 điểm ) 1/ Đặt tính, thực hiện phép tính (3 điểm) – Mỗi bài a, b đúng đạt 0,5 điểm a. 3256,34 b. 576,40 + 428,57 (0,5 điểm) – 59,28 (0,5 điểm) 3684,91 517,12 – Mỗi bài c, d đúng đạt 1 điểm c. 625,04 d. 125,76 1,6 x 6,5 137 78,6 (1 điểm) 312520 (1 điểm) 096 375024 0 4062,760 2/ Điền dấu >, <, = vào chỗ trống : (1 điểm) Mỗi bài đúng đạt 0,25đ a) 5,1 > 5,08 b) 12,030 = 12,03 c) 25,679 < 25,68 d) 0,919 < 0,92 3/ Tìm X : (1 điểm) X x 5,3 = 9,01 x 4 X x 5,3 = 36,04 (0,25) X = 36.04 : 5,3 (0,25) X = 6,8 (0,5) 4/ Bài toán (2 điểm) Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B (0,25) 10 giờ 45 phút – 6 giờ = 4 giờ 45 phút (0,5) Thời gian ô tô chạy trên cả quảng đường (0,25) 4 giờ 45 phút – 15 phút = 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ (0,5) Độ dài quảng đường từ tỉnh A đến tỉnh B (0,25) 48 x 4,5 = 216 (km) (0,25) Đáp số: 216 km * Ghi chú: Không hoặc thiếu đáp số trừ 0,5. Sai đơn vị không tính điểm 5/ Tính nhanh (1 điểm) 4,25 x 17 + 4,25 x 53 + 4,25 x 30 = 4,25 x (17 + 53 + 30) = 4,25 x 100 = 425

File đính kèm:

  • docDe toan 5 cuoi nam 20132014 Tho.doc