Kế hoạch công tác công đoàn cơ sở tiểu học Ninh Thới B năm học 2013-2014

Trên cơ sở quán triệt phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Công đoàn Giáo dục huyện Cầu Kè năm học 2013 – 2014.

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội công đoàn CĐCS nhiệm kỳ 2013-2015, kế hoạh công tác năm học 2013-2014 của nhà trường , BCH CĐ xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2013- 2014như sau:

 

doc11 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 3715 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch công tác công đoàn cơ sở tiểu học Ninh Thới B năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hính quyền tiếp tục thực hiện qui trình đánh giá thi đua, tham gia đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm tính khách quan thực chất và xây dựng mô hình tổ chức lồng ghép các phong trào thi đua, các cuộc vận động để đạt hiệu quả cao hơn. - Tiếp tục phát huy hiệu quả cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ – Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và phong trào “ Xanh- sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… - Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. - Tiếp tục đẩy mạnh công tác nữ công, các phong trào nữ công phải phù hợp với giới, nâng cao hiệu quả và tăng cường biểu dương khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2013, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa”, tuyên truyền vận động thực hiện tốt chính sách “Dân số - Kế hoạch hóa gia đình” với mục tiêu “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; - Phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và các lực lượng xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tăng động lực cho giáo dục phát triển vững chắc; thực hiện tốt cuộc vận động xã hội từ thiện. Chỉ tiêu: - 100% CĐV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Hai tốt. - 100% CĐV thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. - 100% CĐV thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo”. Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: 100% - 100% CĐV thực hiện cuộc vận động “Dân số – KHHGĐ”, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình Nhà giáo văn hóa. Không sinh con thứ ba. - Tiếp tục phát huy hoạt động của công tác Nữ công và thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Hai giỏi”. -Vận động 100% CĐV đóng góp trong phong trào giúp đỡ trẻ em nghèo, lũ lụt, tương trợ ngành, tương trợ giáo viên nghỉ hưu, gặp khó khăn hữu sự … Chương trình 4: Đổi mới tổ chức, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực và bản lĩnh đại diện cho tiếng nói và lợi ích của đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển Đảng, góp phần xây dựng chính quyền nhà trường trong sạch vững mạnh: 1./Yêu cầu: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực và bản lĩnh đại diện cho tiếng nói và lợi ích của đoàn viên. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng và phát triển Đảng, góp phần xây dựng chính quyền nhà trường trong sạch vững mạnh. 2./Nội dung và biện pháp: - Triển khai và thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành năm 2008 của Đại hội X Công đoàn Việt Nam đến tất cả Công đoàn viên. - Xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động Công đoàn phù hợp với CĐCS, phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong lĩnh vực chuyên môn, giảng dạy. - Tiếp tục phối hợp với chính quyền bổ sung hoàn thiện qui chế phối hợp giữa chính quyền với công đoàn, qui chế hoạt động của BCH, UBKT CĐ, nội qui cơ quan. - BCH.CĐ luôn theo dõi Tổ công đoàn trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách, sinh hoạt Tổ đúng qui định của Công đoàn cấp trên. - Xây dựng một BCH.CĐ hoạt động đều tay, nhiệt tình, có nhiều năng lực hoàn thành được nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Huyện và CĐ.GD Huyện. - Cử cán bộ Công đoàn dự bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ do Công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động Huyện tổ chức. - Đưa hoạt động Công đoàn ngày càng khởi sắc, phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn Vững mạnh xuất sắc. - Phấn đấu giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét và kết nạp vào Đảng . Chỉ tiêu: - Phấn đấu phát triển 100% CĐV mới . - Giới thiệu 1 CĐV ưu tú cho Đảng. Phấn đấu có đoàn viên công đoàn kết nạp Đảng trong năm. - 100% Cán bộ Công đoàn dự tập huấn nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên và LĐLĐ Huyện tổ chức. - 100% Tổ Công đoàn đạt Vững mạnh xuất sắc. - Phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn Vững mạnh xuất sắc. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG TG NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ 8 - Vận động ĐVCĐ chấp hành tốt phân công đầu năm của Ban lãnh đạo nhà trường. - Tích cực hưởng ứng “Ngày Toàn dân đưa trẻ đén trường”. - Phối hợp với chuyên môn nhà trường, tổ chức cho CBGV, ĐVCĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan. - Tham mưu với chuyên môn trong việc sắp xếp, phân công lao động,  xếp thời khoá biểu hợp lý - Phối hợp với ĐTN chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới. - Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, thai sản... 9 - Phối hợp với ĐTN tổ chức lễ Khai giảng năm học mới. - Tuyên truyền, phát động CBGV-NV hưởng ứng tháng ATGT, phòng chống Ma tuý/HIV/AIDS... - Phối hợp với chuyên môn, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chưc hội nghị CNVC triển khai kế hoạch năm học. - Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong CBGV - Triển khai các quy chế: Thu, chi ngân sách công Đoàn, q/c thăm hỏi, tham quan, du lịch , thi đua khen thưởng .... - Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,.... - Phát động phong trào TDTT trong CBGV - NV. - Phối hợp với ĐTN, tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV - NV nhà trường 10 - Phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBGV - Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp, chọn GV đi thao giảng  cấp huyện, tỉnh. - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10. - Tham gia họp, xét nâng lương định kì, nâng lương sớm  cho CBGV. - Triển khai các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động. - Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ.. 11 - Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt- học tốt chào mừng ngày Nhà Giáo VN 20/11. Động viên GV tham gia thao giảng các cấp . - Phối hợp với chuyên môn, BTTND, tăng cường Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn của CBGV - Tổ chức các hoạt động VH,VN,TT trong CBGV - NV chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam . - Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11/2013. - Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày Nhà Giáo VN. - Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ.. 12 - Phối hợp với chuyên môn trong công tác thanh tra , kiểm tra các hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 2 - Tham gia họp hội đồng thi đua khen thưởng học kì 1 - Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác Công Đoàn học kì 1 - Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV - NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường. - Triển khai  kế hoạch học kì 2. - Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ.. 01 - Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân - Phối hợp với chuyên môn, cân đối quỹ, tặng quà tết cho CBGV-NV, ủng hộ tặng quà tết cho học sinh  của nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. - Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ.. 02 - Tổ chức cho CBGV - NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm - Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ - Phối hợp với ĐTN tổ chức giao lưu thể thao với công đoàn bạn nhân dịp năm mới. - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3. - Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ.. 03 - Tổ chức các hoạt động VH,TT chào mừng ngày QTPN 8/3 cho CBGV . - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CĐV.Phối hợp với chuyên môn chấn chỉnh nề nếp chuyên môn của CBGV và kiểm tra, thanh tra các hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 3. - Tổ chức thao giảng đợt 2. - Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ … - Phối hợp với chuyên môn, động viên các đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh đi thi. 04 -Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 -  Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì, thi hoàn thành chương trìnhTiểu học. - Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..  05 - Phối hợp với chuyên môn, tổ chức hội thảo báo cáo SKKN cấp trường , chọn SKKN dự thi cấp huyện, tỉnh. - Động viên, nhắc nhở CBGV hoàn tất các hồ sơ chuyên môn theo quy định . - Các tổ công Đoàn họp, đánh gia thi đua , khen thưởng kì 2 và cả năm đối với CĐV. - Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng các cấp, nộp về BTĐ KT cấp huyện. - Tổ chức Bế giảng năm học. - Phối hợp với chuyên môn, tổ chức cho CBGV học quy chế thi , quán triệt tốt để CBGV không vi phạm quy chế thi thi. - Tổ chức phát quà 1/6 cho con CBGV-NV và phát thưởng cho con CBGV đạt thành tích trong học tập năm học 2013-2014. - Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ.. 6,7 - Tham gia bồi dưỡng chuyên đề trong hè theo lịch của PGD. - Tổ chức cho CBGV đi tham quan, du lịch hè 2014. - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày TBLS 27/7. - Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 5 năm thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . - Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ.. - Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV - NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học qua, BCH CĐCS Trường TH Ninh Thới B thiết tha kêu gọi toàn thể Đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất quan điểm, hành động, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và chương trình hoạt động công đoàn năm học 2013 - 2014 đạt hiệu quả cao. Trên đây là phương hướng hoạt động Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Ninh Thới B năm học 2013 - 2014. BCH CĐ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, đồng sức phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp để nhằm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đã đề ra. Quyết tâm đưa hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh hơn. TM. BCH CĐCS TH NINH THỚI B CHỦ TỊCH Nơi nhận: - CB trường ( b/c ); - BCH CĐCS (t/h); - CĐCS (t/h); - Lưu: CĐCS

File đính kèm:

  • docke hoach cong tac cong doan nam hoc 20132014.doc