Kế hoạch bài dạy môn học lớp 5 - Trường Tiểu học Sơn Thủy - Tuần 16

Tập đọc

THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

I/ Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rói

- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông. ( Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3 )

II/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Hoạt động dạy học:

A/ Kiểm tra bài cũ ( 5 phút ) :

- 2 HS đọc bài thơ Về ngôi nhà đang xây, trả lời câu hỏi 1; 2 SGK .

B/ Bài mới:

1/ GV giới thiệu bài ( 2 phút ) : GV giới thiệu tranh minh hoạ , giới thiệu bài học .

2/ Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc ( 9 phút ): Một HS giỏi đọc bài.

- HS nối tiếp nhau đọc 3 phần của bài :

+ Phần 1: Từ đầu đến mà còn cho thêm gạo, củi.

+ Phần 2: Tiếp theo đến càng nghĩ càng hối hận.

+ Phần 3: Gồm 2 đoạn còn lại.

 

doc34 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy môn học lớp 5 - Trường Tiểu học Sơn Thủy - Tuần 16, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bản với tư cách là người chứng kiến. Hãy giúp bác bảo vệ lập biên bản về vụ việc này. - GV gợi ý HS một số chi tiết của hai bạn khi vi phạm . - 1 HS nhắc lại cách trình bày 1 biên bản. - HS làm bài, một số em trình bày miệng. - GV nhận xét , gúp ý ; Chấm 1 số vở. * Củng cố, dặn dò (2’) : - Nhận xét giờ học. ___________________________________ Luyện tập toán luyện tập I/ Mục tiêu:- Giúp HS biết làm ba dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm : - Tính tỉ số phần trăm của hai số. - Tím giỏ trị một số phần trăm của một số. - Tím một số khi biết giỏ trị một số phần trăm của số đú . II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ; VBT . III/ Hoạt động dạy học: *Hoạt động1: Giới thiệu bài (1phút ) : GV nờu mục tiờu bài học . *Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập (25 phút ):Hướng dẫn HS làm bài tập - VBT tiết 80 . - HS yếu làm các bài : Bài 1 ; bài 3 . -Các HS còn lại làm cả 4 bài : Bài 1 ; bài 2 ; bài 3 ; bài 4. *Hoạt động3 (7’) : GV chấm bài và tổ chức cho HS chữa bài . Bài 1: a, Tỷ số phần trăm của 21 và 25 là : 21 : 25 = 0, 84 = 84 % b, Số sản phẩm của người thứ nhất chiếm số phần trăm tổng số sản phẩm của cả 2 người là : 546 : 1200 = 0,455 = 45,5 % Đỏp số : 45,5 % Bài 2 :a, 34 % của 27 kg là : 27 : 100 x 34 = 9,18 (kg ) b, Số tiền lói là : 5 00 00 00 : 1 00 x 1 2 = 6 00 00 0 ( đồng ) Đỏp số : 6 00 00 0 đồng Bài 3: a,Số đú là : 49 : 3 5 x 1 00 = 14 0 b, Trước khi bỏn cửa hàng đú cú số lớt nước mắm là : 123,5 : 9,5 x 100 = 1300 (lớt ) Đỏp số : 1300 lớt Bài 4 : Kết quả là : 88 % ; 5,13 ; 6 75 IV/ Củng cố ,tổng kết(2 phút) : GV nhận xét giờ học ; Dặn HS ôn lại bài . Buổi chiều : Luyện tập Tiếng Việt tổng kết vốn từ I/ Mục tiêu: Giỳp HS tự kiểm tra được vốn từ của mình bằng cách liệt kê các từ loại, sử dụng từ loại để đặt câu . II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ; VBT . III/ Hoạt động dạy học: *Hoạt động1: Giới thiệu bài (1phút ) : GV giới thiệu bài học . *Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập (25 phút ): * GV hướng dẫn cả lớp hoàn thành bài tập ở VBT : * Hướng dẫn Cả lớp làm thêm bài sau : Bài 1: Tìm 5 danh từ chung và 3 danh từ riêng chỉ người. Đặt câu với những từ vừa tìm được . - GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập - Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đụi . Bài 2: a, Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: Chót vót, chạy nhảy, sung sướng . b , Đặt câu với 3 từ vừa tìm được . *Hoạt động3 ((7 : GV chấm bài và tổ chức cho HS chữa bài . IV/ Củng cố ,tổng kết(2 phút) : GV nhận xét giờ học ; Dặn HS ôn lại bài . _____________________________ Luyện tập Toán giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp) I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Biết tính một số phần trăm của một số. - Vận dụng giải các bài toán đơn giản về tính giỏ trị một số phần trăm của một số. II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ . III/ Hoạt động dạy học: *Hoạt động1: Giới thiệu bài (1phút ) : GV giới thiệu bài học . *Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập (25 phút ): Giáo viên hướng dẫn HS làm bài tập - VBT tiết 77 - HS yếu ( Võn , Cường , Thiờn , Phũng , Cụng , Hữu ) làm các bài : Bài 1 ; bài 2 . -Các HS còn lại làm cả 4 bài : Bài 1 ; bài 2 ; bài 3 ; bài 4. *Hoạt động3 (7’) : GV chấm bài và tổ chức cho HS chữa bài . Bài 1 : Số học sinh thớch tập hỏt của lớp 5A là : 32 : 10 x 75 = 24 (học sinh ) Đỏp số : 24 học sinh Bài 2 : Sau một thỏng cả số tiền gửi và tiền lói là : 3000000 + ( 3000000 : 100 x 0,5 ) = 3015000 ( đồng ) Đỏp số : 3015000 đồng Bài 3 : a, 600 cõy ; b, 300 cõy ; c, 900 cõy Bài 4 : Tiền cụng đúng chiếc bàn đú là : 500000 - ( 500000 : 100 x 60 ) = 200000 (đồng ) Đỏp số : 200000 đồng . IV/ Củng cố ,tổng kết(2 phút) : GV nhận xét giờ học ; Dặn HS ôn lại bài . _____________________________ Tự chọn ễN TẬP LỊCH SỬ I/Mục tiêu: HS lập được bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu,nhân vật lịch sử tiêu biểu từ 1945-1954. II/Hoạt động dạy học: *Hoạt động1: Giới thiệu bài (1phút ) : GV giới thiệu bài học . *Hoạt động2 : HS làm bài tập (22 phút ): Bài 1: Điền thời gian vào ô trống trong bảng chophù hợpvới các sự kiện tiêu biểu trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu Cuộc khởi nghĩa giành chớnh quyền ở Huế . Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến thắng Việt Bắc Chiến thắng Biên giới Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc. Cách mạng thỏng Tỏm thành công . Cuộc khởi nghĩa giành chớnh quyền ở Sài Gũn . Bài 2:Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trích lời Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946. a.Non sông VN có sánh vai các cường quốc năm châu được hay không là nhờ một phần lớn ở công học tạp của các cháu. b. Mùa xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. c.Không!Chúng ta thà hi sinh tất cả,chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định không chịu làm nô lệ. *Hoạt động 3 : Chữa bài (10 phút ) III/ Củng cố ,tổng kết(2 phút) : GV nhận xét giờ học ; Dặn HS ôn lại bài . _____________________________ Luyện tập Tiếng Việt ễN TẬP VỀ TỪ LOẠI I/Mục tiêu : Củng cố kiến thức đã học về các từ loại danh từ, động từ , tớnh từ , đại từ ; - Nâng cao một bước kĩ năng sử dụng danh từ, đại từ. II/ Hoạt động dạy và học *Họat động1:Kiến thức cần nhớ (5’) : -HS nhắc lại : Khỏi niệm về danh từ , động từ , tớnh từ , đại từ . + Nờu vớ dụ minh hoạ . *Hoạt động2: HS làm bài tập (21’) Bài 1 : Tỡm và ghi lại 5 danh từ chỉ khỏi niệm ; 5 danh từ chỉ đơn vị . Bài 2 : Xếp cỏc từ đó cho sau đõy thành 2 nhúm : Động từ và tớnh từ Mỳa , vẽ , thụng minh ; sỏng rực , đỏ hồng , nhảy , lo lắng , sỏng ngời , đỏ rực . Bài 3 : Đặt cõu theo cỏc yờu cầu sau : a, Cõu cú danh từ làm chủ ngữ - 2 cõu . b, Cõu cú đại từ làm chủ ngữ - 2 cõu . *Hoạt động3 (7’) : GV chấm bài và tổ chức cho HS chữa bài . IV/ Củng cố ,tổng kết(2 phút) : GV nhận xét giờ học ; Dặn HS ôn lại bài . Luyện tập Toán luyện tập I/ Mục tiêu: Biết tỡm tỷ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toỏn . II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ . III/ Hoạt động dạy học: *Hoạt động1: Giới thiệu bài (1phút ) : GV giới thiệu bài học . *Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập (25 phút ): Giáo viên hướng dẫn HS làm bài tập - VBT tiết 78 . - HS yếu ( Võn , Cường , Thiờn , Phũng , Cụng , Hữu ) làm các bài : Bài 1 ; bài 3 . -Các HS còn lại làm cả 4 bài : Bài 1 ; bài 2 ; bài 3 ; bài 4. Bài tập Dành cho HS khá , giỏi làm thờm : Một trường dân tộc nội trú có 1000 HS, trong đó số HS tiểu học là 480 em; số HS trung học cơ sở bằng số HS tiểu học; còn lại là HS trung học phổ thông. Tính tỉ số phần trăm của HS Tiểu học so với HS toàn trường. HS Trung học cơ sở chiếm bao nhiêu phần trăm số HS toàn trường. Số HS Trung học phổ thông chiếm bao nhiêu phần trăm số HS toàn trường. *Hoạt động3 (7’) : GV chấm bài và tổ chức cho HS chữa bài . Bài 1: Kết quả là : 41,4 kg ; 0,5963 ha ; 0,135 km Bài 2 : Cửa hàng đú đó bỏn được số gạo tẻ là : 240 : 100 x 85 = 204 ( kg ) Cửa hỏng bỏn được số kg gạo nếp là : 240 - 204 = 36 ( kg ) Đỏp số : 36 kg Bài 3 : Diện tớch mảnh đất đú là : 15 x 12 = 180 (m2 ) Diện tớch phần đất làm nhà là : 180 : 100 x 30 = 54 (m2 ) Đỏp số : 54 m2 Bài 4 : a, 100 kg ; b, 120 lớt ; c, 100 m2 IV/ Củng cố ,tổng kết(2 phút) : GV nhận xét giờ học ; Dặn HS ôn lại bài . Hoạtđộng tập thể CA MÚA HÁT TẬP THỂ I/Mục tiêu : Củng cố ôn tập các bài hát tập thể và bài thể dục đồng diễn. - Học sinh có ý thức trong giờ học . II-/ Hoạt động dạy- học *Hoạt động 1: Tập hợp lớp vả khởi động (5 phỳt ) .- GV tập hợp lớp vàọ phổ biến nội dung yêu cầu tiết học . - HS khởi động toàn thân . * Hoạt động 2: ôn bài thể dục đồng diễn (10 phỳt ) - Học sinh thực hiện dưới sự điều khiển của GV . - Học sinh làm giáo viên bao quát sửa sai . *Hoạt động 3: Ôn các bài hát đã học (17 phỳt ) - Học sinh hát lại các bài hátvề đội ; Cỏc bài hỏt về anh bộ đội - Vừa hát vừa múa . - GV bao quát lớp .nhận xét . *Củng cố dặn dò (3 phỳt ) : Tập hợp lớp ; Nhận xét tiết học . ___________________________________ Luyện tập Toán luyện tập I/ Mục tiêu: Giúp HS củng cố : Tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toỏn . II/ Đồ dùng dạy học: VBT ; Bảng phụ . III/ Hoạt động dạy học: *Hoạt động1: Giới thiệu bài (1phút ) : GV giới thiệu bài học . *Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập 1/ Giáo viên hướng dẫn HS làm bài tập - VBT tiết 76 (20 phút ): - HS yếu ( Võn , Cường , Thiờn , Phũng , Cụng , Hữu ) làm các bài : Bài 1 ; bài 2 . -Các HS còn lại làm cả 4 bài : Bài 1 ; bài 2 ; bài 3 ; bài 4. * Yêu cầu HS khá , giỏi làm thêm bài tập sau : Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận, thắng 12 trận.Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là: A. 12% B. 32% C. 40% D. 60%. Bài 2 : Tỉ số tuổi con và tuổi bố là 30%.Tổng số tuổi của hai bố con là 52 tuổi.Tính tuổi con, tuổi bố. 2/ Chấm, chữa bài (7’) : GV chấm bài và tổ chức cho HS chữa bài . IV/ Củng cố ,tổng kết(2 phút) : GV nhận xét giờ học ; Dặn HS ôn lại bài . Luyện viết: Bài : thầy thuốc như mẹ hiền I/ Mục tiêu : HS viết và trình bày đúng đoạn văn : Từ đầu .......càng nghĩ càng hối hận trong bài Thầy thuốc như mẹ hiền -Rèn cho HS kĩ năng viết đúng cỡ chữ ,mẫu chữ ,viết nhanh dần về tốc độ ,có ý thức viết chữ đẹp . II/Các hoạt động dạy -học : ̣́́* HĐ1(1phút ): GV giới thiệu bài học ,nêu mục tiêu bài học . * HĐ2(24 phút):Hướng dẫn học sinh viết bài : -GV gọi 1 HS đọc bài văn cần viết ,cả lớp đọc thầm bài trong SGK - HS nêu các từ khó : Lón ễng , nồng nặc , chữa , nghĩ - GV hướng dẫn các em luyện viết vào vở nháp từ khú . -HS đọc lại bài ,GV nhắc HS chú ý cách trình bày và các chữ dễ viết sai -HS gấp SGK ,GV đọc bài cho HS viết -GVđọc lại bài cho HS soát lại bài viết * HĐ3( 8 phút ):Chấm bài ,chữa bài : GV chấm bài 10 em ,nhận xét bài viết của học sinh -HS chữa lỗi bài viết . * HĐ4(2phút ): GV nhận xét giờ học và dặn dò HS về nhà luyện viết thêm ( đặc biệt là những em chữ còn xấu ). _____________________________

File đính kèm:

  • doclich su 5(1).doc