Kế hoạch bài dạy môn học lớp 5 - Tiết 30: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

I/ Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:

- Việc xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước sau ngày giải phóng.

- Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta sau năm 1975.

II, Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

III/ Các hoạt động dạy học:

A. Bài cũ : ( 5)

H: Hãy thuật lại sự kiện lịch sử ngày 25/ 4 / 1976 ở nước ta?

H: Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì?

 GV NX – Ghi điểm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy môn học lớp 5 - Tiết 30: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình ( T 30 ) I/ Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Việc xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước sau ngày giải phóng. - Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta sau năm 1975. II, Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành chính Việt Nam. III/ Các hoạt động dạy học: A. Bài cũ : ( 5’) H: Hãy thuật lại sự kiện lịch sử ngày 25/ 4 / 1976 ở nước ta? H: Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì? GV NX – Ghi điểm. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: ( 1’) 2. HĐ 1: Yêu cầu cần thiết xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. (10’) Yêu cầu HS đọc thông tin SGK - thảo luận nhóm đôi. H: Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước là gì? H: Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng vào năm nào? ở đâu? hãy chỉ vị trí nhà máy trên bản đồ? H: Ai là người cộng tác với chúng ta xây dựng nhà máy này? GV kết luận. HĐ2: Tinh thần lao động khẩn trương dũng cảm trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.(10’) Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, đọc SGK tả lại không khí lao động khẩn trương trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. H: Em có nhận xét gì về H1? GV nhận xét kết quả làm việc của học sinh. HĐ3: Đóng góp lớn lao của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình vào sự nghiệp xây dựng đất nước.( 7’) HS thảo luận nhóm bàn theo các câu hỏi sau: H: Việc làm hồ, đắp đập, ngăn nước sông Đà để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình tác động thế nào với việc chống lũ lụt của nhân dân ta? H: Điện của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã đóng góp vào đời sống và sản xuất của nhân dân ta như thế nào? GV kết luận - liên hệ. 3, Củng cố dặn dò ( 2’) - Nhận xét giờ học. - Các nhóm HS thảo luận theo câu hỏi trong SGK, đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. - HS làm việc cá nhân. - 1 số em lên trình bày, cả lớp bổ sung. - Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày kết quả ý kiến, nhóm khác nhận xét và bổ sung. HS đọc bài học SGK.

File đính kèm:

  • doclich su 5(2).doc