Kế hoạch bài dạy môn học Lịch sử lớp 5 - Tiết 29: Hoàn thành thống nhất đất nước

 I - Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết :

 - Những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI

 - Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

 II - Đồ dùng:

 - Tranh ảnh và tư liệu tham khảo.

III – Hoạt động dạy học chủ yếu :

 

doc7 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy môn học Lịch sử lớp 5 - Tiết 29: Hoàn thành thống nhất đất nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
...................................................................................................................................................... Môn : Lịch sử Tiết : 29 Tuần 29 Lớp : 5A1 Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2007 Hoàn thành thống nhất đất nước I - Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết : - Những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI - Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. II - Đồ dùng: - Tranh ảnh và tư liệu tham khảo. III – Hoạt động dạy học chủ yếu : Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Hình thức tổ chức 5ph 30ph 4ph 1ph A - Bài cũ: - Hãy kể lại sự kiện xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập? - Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? B - Bài mới: 1- Giới thiệu bài: Từ trưa 30/4/1975, miền Nam đã được giải phong ,đất nước ta đã được thống nhất về mặt lãnh thổ .Nhưng , chúng ta chưa có một nhà nước chung do nhân dân cả nước bầu ra .Nhiệm vụ đặt ra là phải thống nhất về mặt nhà nước , tức là lập ra Quốc hội chung cho cả nước .Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu sự kiện này . 2- Tìm hiều bài: 1- Cuộc Tổng tuyển cử ngày 25/4/1976: Theo em thế nào là một đất nước thống nhất ? ( Phải gồm có 2 điều kiện cơ bản : Lãnh thổ không bị chia cắt . Có một chính phủ lãnh đạo đất nước ) Sau ngày 30/4 /1975 nước ta đã có đủ hai điều kiện này chưa ? Vì sao ? ( Chưa có đủ 2 điều kiện vì chưa có nhà nước thống nhất chung cho cả nước ) Điều kiện đó đã được chúng ta thực hiện vào thời gian nào ? ( Ngày 25/4/1976) , cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước ) - Quang cảnh Hà Nội, Sài Gòn và khắp nơi trên đất nước ta trong ngày này như thế nào? - Tinh thần của nhân dân ta trong ngày đó ra sao? - Nêu kết quả của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trên cả nước ngày 25/4/1976 ? 2- Nội dung quyết định của kì họp thứ nhất, Quốc hội khoá VI Câu hỏi thảo luận nhóm: Câu 1: Nêu quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên, Quốc hội khoá VI, Quốc hội thống nhất? + Đặt tên nước là : Cộng hoà XHCN việt Nam + Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng + Quốc ca là bài Tiến quân ca + Thủ đô thống nhất là Hà Nội + Đổi tên Thành phố Sài Gòn , Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh . Câu 2: Sự kiện bầu cử Quốc hội khoá VI gợi cho em nhớ tới sự kiện lịch sử nào trước đó? (ngày CM tháng Tám thành công, Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, 6/1/1046 toàn dân đi bầu cử Quốc hội khoá I lập ra nhà nước của chính mình) 3 .ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất 1976: +Những quyết định của kì họp đầu tiên, Quốc hội khoá VI thể hiện điều gì ?(sự thống nhất đất nuớc cả về lãnh thổ lẫn Nhà nước) GV : Việc bầu Quốc hội thống nhất và kì họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất coys nghĩ lịch sử trọng đại .Từ đây nước ta có bộ máy Nhà nước chung thống nhất ,tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội . C – Củng cố , dặn dò Tại sao nói kì bầu cử Quốc hội lần thứ 2 ( 25/4/1976 ) là cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất ? ( Cuộc bầu cử này đã bàu ra Quốc hội chung cho cả nước ) Nêu bài học Theo em nước ta đã tổ chức được bao nhiêu kì bầu cử Quốc hội? Năm nay nước ta tổ chức kì bầu cử Quốc hội thứ mấy ? Vào ngày tháng nào ? ( 20 / 5 /2007 ) Thời gian giữa hai nhiệm kì là bao nhiêu ? ( 5năm ) Những ai có quyền được đi bầu cử ? ( mội công dân nươc Việt Nam có tuổi từ 18 trở lên ) D – Dặn dò : - Học ý chính của bài. - Tìm đọc tài liệu tham khảo . - Soạn bài 28. 3 Hs trả lời. Nhận xét, cho điểm. Gv giới thiệu, ghi tên bài. * PP đàm thoại - Đọc cả bài. Hs đọc Gv nêu câu hỏi, hs trả lời, nhận xét, gv kết luận. * PP thảo luận nhóm Chia lớp thành 6 nhóm, hs thảo luận câu hỏi của nhóm mình trong vòng 10 phút, đại diện các nhón trình bày, gv kết luận. Gv nêu câu hỏi, hs trả lời, nhận xét, gv kết luận, ghi bảng Gv nêu câu hỏi, hs trả lời, nhận xét, gv kết luận, cho học sinh quan sát tranh ảnh minh hoạ. Gv nhắc, hs ghi. IV- Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Môn : Lịch sử Tiết : 30 Tuần 30 Lớp : 5A2 Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2007 Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình I - Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết : - Việc xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng lúc đó - Nhà máy Thuỷ điện Hào Bình là kết quả của sự lao động sáng tạo , quên mình của cán bộ , công nhân hai nước Việt- Xô - Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta trong 20 năm sau khi đất nước thống nhất . II - Đồ dùng: - Bản đồ hành chính VN, tranh ảnh, tư liệu tham khảo. III – Hoạt động dạy học chủ yếu : Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Hình thức tổ chức 5ph 30ph 4ph 1ph A - Bài cũ: - Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25/4/1976 ở nước ta. - Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì? B - Bài mới: 1- Giới thiệu bài: - Năm 1979 nhà máy nào của đất nước ta được xây dựng? => Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình xây dụng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, một thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước. 2- Tìm hiều bài: - Đọc bài - Đọc chú thích. * Hoạt động 1: (làm việc cả lớp) 1- Yêu cầu cần thiết xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình: - Nhiệm vụ của cách mạng VN sau khi thống nhất đất nước là gì? (xây dựng đất nước tiến lên CNXH) Gv : Trước ngày chính thức khởi công XD nhà máy toàn Đảng, toàn dân tập trung XD hệ thống kho tàng, bến bãi, đường sá, các nhà máy SX vật liệu, các cơ sở sửa chữa máy móc và khu nhà ở, bệnh viện, trường học... cho 35.000 CN và gia đình họ. - Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được XD vào thời gian nào? ở đâu ? ( 6/11/1979 tại tỉnh Hoà Bình ) - Hãy chỉ vị trí Nhà máy trên bản đồ? - Nhà máy XD trong bao lâu ? Ai là người cộng tác với chúng ta XD nhà máy này ? Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả của 15 năm lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của hàng nghìn cán bộ, công nhân VN và LX. * Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm) 2- Tinh thần làm việc : Câu hỏi thảo luận nhóm: Câu1 : Hãy cho biết trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình công nhân VN và các chuyên gia Liên Xô đã làm việc như thế nào ? (SGK trang 60: Ngày 6/11/1979 ... đã vượt lên tất cả) Câu 2: Nhân dân cả nước và nhân dân Liên Xô đã ủng hộ công nhân đang xây dựng nhà máy thuỷ điẹn Hoà Bình như thế nào ? (SGK trang 60 : Cả nước ... giúp VN) Câu 3: Quan sát hình 1, em có nhận xét gì? (ảnh ghi lại niềm vui của những người công nhân xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình kh vượt mức kế hoạch, đã nói lên sự tận tâm, cố gắng hết sức , dốc toàn tâm, toàn lực của công nhân xây dựng cho ngày hoàn thành công trình.) * Hoạt động3: (làm việc cả lớp) 3- ý nghĩa : - Việc làm hồ, đắp đập, ngăn nước sông Đà để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình tác động thế nào tới việc chống lũ lụt hằng năm của nhân dân ta? - Điện của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đã đóng góp vào sản xuất và đời sống nhân dân ta như thế nào ? (Cung cấp điện từ B->N, từ rừng núi -> đồng bằng, từ nông thôn ->thành thị phục vụ cho đời sống và SX của nhân dân) Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dụn đất nước. C – Củng cố: - Giới thiệu tranh, ảnh và tư lệu tham khảo. - Nhắc lại ý chính của bài. D – Dặn dò : - Học ý chính của bài. - Tìm đọc tài liệu tham khảo . - Soạn bài 29: Lập bảng thống kê từ 1858 đến nay: Giai đoạn lịch sử Thời gian xảy ra Sự kiện tiêu biểu 2 Hs trả lời. Nhận xét, cho điểm. Gv giới thiệu, ghi tên bài. Hs đọc Gv nêu câu hỏi, hs trả lời, nhận xét, gv kết luận, ghi bảng phần gạch chân. Chia lớp thành 6 nhóm, hs thảo luận câu hỏi của nhóm mình trong vòng 10 phút, đại diện các nhón trình bày, gv kết luận. Gv nêu câu hỏi, hs trả lời, nhận xét, gv kết luận, ghi bảng phần gạch chân. Gv cho học sinh quan sát tranh ảnh minh hoạ. Gv nhắc, hs ghi. IV- Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctranh anh soan giao an lich su 5.doc