Kế hoạch bài dạy lớp 5 tuần 4

 TOÁN § 16 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

I/ MỤC TIÊU: Giúp HS qua ví dụ cụ thể, làm quen với một dạng quan hệ tỷ lệ và biết cách giải bài toán liên quan đến quan hệ tỷ lệ đó.

II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc30 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy lớp 5 tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ật chơi . - QS biểu dương tổ thắng cuộc. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - YC HS chạy nhẹ . - GVcùng HShệ thống lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. HS lắng nghe. khởi động - HS thực hành. - Lắng nge. - HS chơi(2lần) - HS chạy nhẹ - HS TH(a)1lần. thể dục t8 Đội hình đội ngũ. ( TC " Mèo đuổi chuột ") I/ mục tiêu: giúp HS ôn để củng cố và nâng cao KT động tác đội hình đội hình đội ngũ - tập hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đi đêu vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp .thực hiện đung động tác KT. - TC : Mèo đuổi chuột HS chơi đúng luật tập trung chơi nhanh nhẹn , khéo léo vui khi chơi. II/CHUẩN Bị : còi. III/ các hoạt động dạy học HĐ1:ổnđịnh T/C .(6") - GV nhận lớp phổ biếnnhiêm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội hình đội ngũ . - YC HS khởi động HĐ2: Phần cơ bản .(22' ) a)đội hình đội ngũ: - Y/C HS ôn tập đội hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,đổi chân khi đi sai nhịp . Lần 1: GV điều khiển . Lần 2,3,4 tổ trưởng cùng với lớp trưởng đìêu khiển. - QS NX sửa sai cho HS . b) T/C HS chơi T/C:(8') - Nêu tên TC. - Phổ biến luật chơi . - QS biểu dương tổ thắng cuộc. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - YC HS chạy nhẹ . - GVcùng HShệ thống lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. HS lắng nghe. khởi động - HS thực hành. - Lắng nge. - HS chơi(2lần) - HS chạy nhẹ - HS TH(a)1lần. thể dục t9 Đội hình đội ngũ. ( TC " Nhảy ô tiếp sức'') I/ mục tiêu: giúp HS ôn để củng cố và nâng cao KT động tác đội hình đội hình đội ngũ - tập hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đi đêu vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp .thực hiện tập hợp hàng nhanh nhẹn, động tác KTđúng, đều đẹp. - TC / '' Nhảy ô tiếp sức'' Y/C HS chơi đúng luật giữ KL, nhanh nhẹn khéo léotập trung chú ý khi chơi. II/CHUẩN Bị : còi. III/ các hoạt động dạy học HĐ1:ổnđịnh T/C .(6") - GV nhận lớp phổ biếnnhiêm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội hình đội ngũ . - YC HS khởi động HĐ2: Phần cơ bản .(22' ) a)đội hình đội ngũ: - Y/C HS ôn tập đội hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,đổi chân khi đi sai nhịp . Lần 1: GV điều khiển . Lần 2,3,4 tổ trởng cùng với lớp trởng đìêu khiển. - QS NX sửa sai cho HS . b) T/C HS chơi T/C:(8') - Nêu tên TC. - Phổ biến luật chơi . - QS biểu dơng tổ thắng cuộc. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - YC HS chạy nhẹ . - GVcùng HS hệ t lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. HS lắng nghe. khởi động - HS thực hành. - Lắng nge. - HS chơi(2lần) - HS chạy nhẹ - HS TH(a)1lần. thể dục t10 Đội hình đội ngũ. ( TC " nhảy đúng, nhảy nhanh'') I/ mục tiêu: giúp HS ôn để củng cố và nâng cao KT động tác đội hình đội hình đội ngũ - tập hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đi đêu vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp .thực hiện tập hợp hàng nhanh nhẹn, động tác KTđúng, đều đẹp. - TC / '' Nhảy đúng, nhảy nhanh'' Y/C HS chơi đúng ô qui định giữ KL, nhanh nhẹn khéo léotập trung chú ý khi chơi. II/CHUẩN Bị : còi. III/ các hoạt động dạy học HĐ1:ổnđịnh T/C .(6") - GV nhận lớp phổ biếnnhiêm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội hình đội ngũ . - YC HS khởi động HĐ2: Phần cơ bản .(22' ) a)đội hình đội ngũ: - Y/C HS ôn tập đội hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,đổi chân khi đi sai nhịp . GV điều khiển . - Tổ trởng cùng với lớp trởng đìêu khiển. - QS NX sửa sai cho HS . b) T/C HS chơi T/C:(8') - Nêu tên TC. - Phổ biến luật chơi . - QS biểu dương tổ thắng cuộc. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - YC HS.vỗ tay hát 1bài. - GVcùng HS hệ thống lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. HS lắng nghe. khởi động - HS thực hành. - Lắng nge. - HS chơi(2lần) - HS hát - HS TH(a)1lần. thể dục t10 Đội hình đội ngũ. ( TC " nhảy đúng, nhảy nhanh'') I/ mục tiêu: giúp HS ôn để nâng cao KT động tác đội hình đội hình đội ngũ - tập hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đi đêu vòng phải, vòng trái, dàn hàng dóng hàng, dồn hàngthực hiện tập hợp hàng nhanh nhẹn, động tác KTđúng cùng với khẩu lệnh. - TC / '' Nhảy đúng, nhảy nhanh'' Y/C HS chơi đúng ô qui định giữ KL, nhanh nhẹn khéo léotập trung chú ý khi chơi. II/CHUẩN Bị : còi. III/ các hoạt động dạy học HĐ1:ổnđịnh T/C .(6") - GV nhận lớp phổ biếnnhiêm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội hình đội ngũ . - YC HS khởi động HĐ2: Phần cơ bản .(22' ) a)đội hình đội ngũ: - Y/C HS ôn tập đội hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,đổi chân khi đi sai nhịp . 1 - GV điều khiển . 2 - Tổ trởng cùng với lớp trởng đìêu khiển. - QS NX sửa sai cho HS . b) T/C HS chơi T/C:(8') - Nêu tên TC. - Phổ biến luật chơi . - QS biểu dương tổ thắng cuộc. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - HS thực hiện động tác thả lỏng - YC HS.vỗ tay hát 1bài. - GVcùng HS hệ thống lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. HS lắng nghe. khởi động - HS thực hành. - Lắng nge. - HS chơi(2lần) - HS thực hiện - HS hát - HS TH(a)1lần. thể dục t11 Đội hình đội ngũ. ( TC " chuyển đồ vật '') I/ mục tiêu: giúp HS ôn để nâng cao KT động tác đội hình đội hình đội ngũ - tập hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đi đêu vòng phải, vòng trái, dàn hàng dóng hàng, dồn hàngthực hiện tập hợp hàng nhanh nhẹn, động tác KTđúng cùng với khẩu lệnh. - TC / '' Chuyển đồ vật'' Y/C HS chơi đúng ô qui định giữ KL, nhanh nhẹn khéo léotập trung chú ý khi chơi. II/CHUẩN Bị : + 1còi + 4 quả bóng,4 khúc gỗ 4cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi. III/ các hoạt động dạy học HĐ1:ổnđịnh T/C .(6") - GV nhận lớp phổ biếnnhiêm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội hình đội ngũ . - YC HS khởi động(xoay khớp tay , khớp chân,gối vai,hông) HĐ2: Phần cơ bản .(22' ) a)đội hình đội ngũ: - Y/C HS ôn tập đội hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang,dàn hàng dồn hàng. 1 - GV điều khiển . 2 - Tổ trởng cùng với lớp trởng đìêu khiển. - QS NX sửa sai cho HS 3- TC HS thi giữa các nhóm . b) T/C HS chơi T/C:(8') - Nêu tên TC. - Phổ biến luật chơi . - QS biểu dương tổ thắng cuộc. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - HS thực hiện động tác thả lỏng - YC HS.vỗ tay hát 1bài. - GVcùng HS hệ thống lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. Thể dục t12 Đội hình đội ngũ. ( TC " lăn bóng bằng tay '') I/ mục tiêu: giúp HS ôn để nâng cao KT động tác đội hình đội hình đội ngũ - tập hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đi đêu vòng phải, vòng trái, dàn hàng dóng hàng, dồn hàngthực hiện tập hợp hàng nhanh nhẹn, trật tự đi đều vòng phải bẻ góc không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đêu sai nhịp. - TC / '' lăn bóng bằng tay'' Y/C HS chơi bình tĩnh, nhanh nhẹn khéo léo lăn bóng theo đường dích dắc qua các bạn hoăc vật chuẩn tập trung chú ý khi chơi. II/CHUẩN Bị : + 1còi + 4 quả bóng, kẻ sân chơi trò chơi. III/ các hoạt động dạy học HĐ1:ổnđịnh T/C .(6") - GV nhận lớp phổ biếnnhiêm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội hình đội ngũ . - YC HS khởi động(xoay khớp tay , khớp chân,gối vai,hông) HĐ2: Phần cơ bản .(22' ) a)đội hình đội ngũ: - Y/C HS ôn tập đội hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang,dàn hàng dồn hàng. 1 - GV điều khiển . 2 - Tổ trởng cùng với lớp trởng đìêu khiển. - QS NX sửa sai cho HS 3- TC HS thi giữa các nhóm . b) T/C HS chơi T/C:(8') - Nêu tên TC. - Phổ biến luật chơi . - QS biểu dương tổ thắng cuộc. - TC các nhóm chơi thi với nhau. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - HS thực hiện động tác thả lỏng - YC HS.vỗ tay hát 1bài. - GVcùng HS hệ thống lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. - HS lắng nghe. - khởi động - HS thực hành. - Lắng nge. - HS chơi(2lần) - CN thi với nhau. - HS thực hiện - HS hát - HS TH(a)1lần. thể dục T5 Đội hình đội ngũ. TC’: bo khan I/ mục tiêu: giúp HS ôn để nâng cao KT động tác đội hình đội hình đội ngũ - tập hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đi đêu vòng phải, vòng trái, dàn hàng dóng hàng, dồn hàngthực hiện tập hợp hàng nhanh nhẹn, động tác KTđúng cùng với khẩu lệnh. - TC / '' bo khan'' Y/C HS chơi đúng luat , giữ KL, nhanh nhẹn khéo léo tập trung chú ý khi chơi choi hao hung. II/CHUẩN Bị : + 1còi + 2 chiec khan tay III/ các hoạt động dạy học HĐ1:ổnđịnh T/C .(6") - GV nhận lớp phổ biếnnhiêm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội hình đội ngũ . - YC HS khởi động(xoay khớp tay , khớp chân,gối vai,hông) HĐ2: Phần cơ bản .(22' ) a)đội hình đội ngũ: - Y/C HS ôn tập đội hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang,dàn hàng dồn hàng. 1 - GV điều khiển . 2 - Tổ trởng cùng với lớp trởng đìêu khiển. - QS NX sửa sai cho HS 3- TC HS thi giữa các nhóm . b) T/C HS chơi T/C:(8') - Nêu tên TC. - Phổ biến luật chơi . - QS biểu dương tổ thắng cuộc. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - HS thực hiện động tác thả lỏng - YC HS.vỗ tay hát 1bài. - GVcùng HS hệ thống lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. Thể dục t12 Đội hình đội ngũ. ( TC " dua ngua '') I/ mục tiêu: giúp HS ôn để nâng cao KT động tác đội hình đội hình đội ngũ - tập hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đi đêu vòng phải, vòng trái, dàn hàng dóng hàng, dồn hàngthực hiện tập hợp hàng nhanh nhẹn,dep. - TC / '' dua ngua'' Y/C HS chơi bình tĩnh, nhanh nhẹn khéo léo choi dung luat. Choi hao hung. II/CHUẩN Bị : + 1còi + 4 con ngua lam bang gay tre, go va bia, 4co duoi nheo va ke san choi III/ các hoạt động dạy học HĐ1:ổnđịnh T/C .(6") - GV nhận lớp phổ biếnnhiêm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội hình đội ngũ . - YC HS khởi động(xoay khớp tay , khớp chân,gối vai,hông) HĐ2: Phần cơ bản .(22' ) a)đội hình đội ngũ: - Y/C HS ôn tập đội hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang,dàn hàng dồn hàng. 1 - GV điều khiển . 2 - Tổ trởng cùng với lớp trởng đìêu khiển. - QS NX sửa sai cho HS 3- TC HS thi giữa các nhóm . b) T/C HS chơi T/C:(8') - Nêu tên TC. - Phổ biến luật chơi . - QS biểu dương tổ thắng cuộc. - TC các nhóm chơi thi với nhau. - HĐ2: Củng cố bài.(4') - HS thực hiện động tác thả lỏng - YC HS.vỗ tay hát 1bài. - GVcùng HS hệ thống lại bài. - Nhận xét đánh giá laị KQ B học. - HS lắng nghe. - khởi động - HS thực hành. - Lắng nge. - HS chơi(2lần) - CN thi với nhau. - HS thực hiện - HS hát - HS TH(a)1lần.

File đính kèm:

  • doctuan 4.doc