Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của hồ chí minh năm 2014

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Thực hiện kế hoạch làm theo của cơ quan tôi xin đăng ký việc học tập và làm theo Bác cụ thể như sau:

doc4 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 20/10/2014 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của hồ chí minh năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN ĐĂNG KÝ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỆP Hiện đang công tác : Trường Tiểu Học Thị Trấn Thứ Ba 1 Nhiệm vụ được phân công : Giáo viên tiếng anh Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Thực hiện kế hoạch làm theo của cơ quan tôi xin đăng ký việc học tập và làm theo Bác cụ thể như sau: Tự đánh giá hạn chế của bản thân thời gian qua: Trong bản tự phê bình và phê bình cuối năm 2013 bản thân tôi còn hạn chế như : rụt rè ,không dám phát biểu, đề xuất ý kiến trước các cuộc họp đông người. Trong thực hiện chuyên đề năm 2013: Phong cách quần chúng , dân chủ, nêu gương bản thân tôi có những hạn chế như sau : + Phong cách quần chúng là phải đi sâu, đi sát quần chúng, gần gũi, gắn bó với nhân dân. Nhưng bản thân tôi chỉ là một giáo viên chuyên trách, tôi chưa kịp thời gần gũi với phụ huynh học sinh, quan tâm vấn đề nghỉ học, bỏ học của học sinh, đến từng gia đình. + Vì nhu cầu công việc của bản tôi không gần gũi, giao lưu, quan hệ mất thiết với quần chúng nhân dân địa phương, không nắm bắt được tình hình thực tế của tổ chức địa phương . + Về phong cách dân chủ, chưa dám mạnh dạng phát huy đề xuất ý kiến, phát triển đoàn thể, tập thể. + Về học tập phong cách nêu gương, đối với bản thân cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, bản thân không tự cao tự đại, luôn học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, luôn lắng nghe ý kiến cấp trên. Đối với công việc luôn để việc công lên trên, trước việc tư. Nhưng bản thân còn hạn chế trong việc tự nâng cao năng lực, tự học để nâng cao chuyên môn bản thân. Qua học tập chuyên đề 2014 “ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” . Bản thân tôi còn hạn chế trong việc chưa đề ra phướng hướng phấn đấu học tập, chưa quan hệ mất thiết với nhân dân địa phương nơi cư trú. Biện pháp khắc phục hạn chế: Qua nhận xét hạn chế của bản thân được cơ quan đóng góp trong tự phê bình và phê bình cuối năm 2013. Bản thân đã khắc phục được tính rụt rè, nhúc nhát trong các cuộc họp, đưa ra ý kiến bản thân, nhằm đề xuất các biện pháp xây dựng tốt trong cơ quan , đoàn thể. Về hạn chế của bản thân trong thực hiện chuyên đề 2013: Phong cách quần chúng , dân chủ , nêu gương, bản thân có biện pháp khắc phục như sau: + Tạo liên kết giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, báo cáo kịp thời hoạt động học tập của học sinh. Quan tâm đến các đối tượng học sinh cá biệt. + Giao lưu học hỏi với quần chúng nhân dân địa phương nơi cư trú, tham gia phong trào địa phương phát động. Về thực hiện chuyên đề 2014” Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đội với làm”. Bản thân lập ra kế hoạch, đề ra phương hướng phấn đấu học tập. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao: Theo tôi để làm tốt việc “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao” nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân năm 2014 cần thực hiện những nhiệm vụ sau: + Bản thân cần nêu cao trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm nêu gương. Phải tự rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức đề ra phương hướng phấn đấu, chú ý mối quan hệ với nhân dân địa phương và nơi công tác. + Tự giác có ý thức học tập là cách tốt nhất bản thân tự rèn luyện cho mình trở thành người giáo viên gương mẫu, góp phần vào thành công của nội dung triển khai “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. + Phấn đấu cuối năm 2014 được đánh giá cán bộ, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năn học 2014. Về chống chủ nghĩa cá nhân: Đối với bản thân mình, không tự mãn, nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ; phải tìm tòi, học hỏi cầu tiến bộ; không kiêu ngạo, luôn học lấy điều hay của người khác. Đối với công việc; việc gì cũng phải điều tra cho rõ ràng, xem xét kỹ, khi thực hiện phải làm đến nơi đến chốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với đồng nghiệp luôn thân ái với nhau, học lấy cái tốt; không tranh giành ảnh hưởng quyền lợi, mâu thuẫn lẫn nhau; không ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Về nói đi đôi với làm: Nói đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phòng và chống các biểu hiện “ nói không đi đôi với làm” “ nói một đàng làm một nẻo”, “ nói mà không làm” “ nói với cấp trên khác cấp dưới khác. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm những điều đã đăng ký. XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ Thị Trấn, ngày 11 tháng 04 năm 2014 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

File đính kèm:

  • doclam theo Ho Chi Minh 2014.doc