Giáo trình Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0

MỤC LỤC

Trang

1.1. Tập tin dữliệu của MapInfo. 1

1.2. Thao tác trên cửa sổbản đồ. 2

1.3. Thao tác trên dữliệu. 4

1.3.1. Thay đổi thuộc tính của một lớp dữliệu trong MapInfo. 4

1.3.2. Xem và sửa đổi các thuộc tính của dữliệu:. 4

1.3.3. Lớp dữliệu tạm thời trong cửa sổbản đồ. 4

1.3.4. Workspace. 5

2.1. Tạo dựliệu mới trong MapInfo. 6

2.2. Sốhoá bản đồ. 8

2.2.1. Định nghĩa. 8

2.2.2. Tiến trình sốhóa trên ảnh quét. 8

2.2.2.1. Khai báo đăng nhập tọa độcủa ảnh quét. 8

2.2.2.2. Chỉnh sửa toạ độcủa ảnh quét sau khi khai báo. 10

2.2.2.3. Sốhóa.11

2.2.3. Tiến trình sốhóa với bàn sốhóa (digitizer). 11

2.2.3.1. Cài đặt dụng cụsốhóa. 11

2.2.3.2. Tạo lớp dữliệu sốhóa. 11

2.2.3.3. Xác định những điểm định vị đểsốhóa trong MapInfo. 12

2.2.3.4. Xác định hệquy chiếu và đơn vịbản đồ. 12

2.2.3.5. Nhập các điểm định vịtọa độ địa lý của bản đồgiấy. 13

2.2.3.6. Sốhóa.13

3.1.Thay đổi cấu trúc dữliệu. 15

3.2. Liên kết với cơsởdữliệu có sẵn. 16

3.3. Cập nhật và bổsung dữliệu. 18

3.3.1 Bổsung sốliệu thông kê. 18

3.3.2. Bổsung dữliệu do Mapinfo tính toán được. 18

3.4. Chọn và kết hợp dữliệu theo điều kiện. 24

3.4.1 Chọn các đối tượng theo điều kiện trong một lớp dữliệu. 24

3.4.2 Kết hợp với một lớp dữliệu khác. 28

3.5. Tuỳchọn nội dung cửa sổdữliệu. 29

4.1. Kết hợp các đối tượng địa lý. 31

4.2. Xóa phần đối tượng xửlý được nằm trong đối tượng chuẩn. 32

4.3. Xoá phần đối tượng xửlý nằm bên ngoài đối tượng chuẩn. 32

4.4. Cắt chia đối tượng được xửlý theo ranh giới của các đối tượng chuẩn. 32

5.1. Sắp xếp thứtựcác lớp dữliệu. 39

5.2. Thay đổi cách thểhiện của đối tượng. 39

5.3. Ghi chú trên bản đồ. 41

5.4. Xây dựng bản đồchuyên đề. 42

5.5. Định lưới tọa độ địa lý và tỷlệbản đồ. 49

5.6. Sắp xếp trang in (Layout). 51

6.1. Thao tác trên các đối tượng. 53

6.2. Thao tác trên tập tin của lớp dữliệu (Table). 53

6.2.1. Đổi tên lớp dữliệu. 54

6.2.2. Xoá lớp dữliệu trên đĩa. 54

6.2.3. Xoá khoảng dung lượng đĩa của các đối tượng đã bịsửa đổi. 54

6.2.4. Thểhiện dữliệu bằng biểu đồ. 55

6.2.5. Xuất nhập các dạng dữliệu đểtrao đổi với các phần mền khác. 57

6.3. Kết xuất dữliệu đo đạc bằng GPS và đăng nhập vào MapInfo. 60

6.3.1. Kết xuất liệu đo đạc từmáy định vịGPS. 60

6.3.2. Đăng nhập dữliệu vào MapInfo. 62

6.4. Chỉnh sửa dữliệu của bản đồsốhoá. 63

pdf65 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 808 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
k Table, để mặc định các lựa chọn khác rồi click OK. Sau khi thực hiện thao tác này lớp dữ liệu không còn hiện diện màn hình nhưng vẫn còn đang mở. Muốn chúng xuất hiện trong một cửa sổ nào đó chúng ta click khung Add trong cửa sổ Layer Control của cửa sổ đó, hoặc muốn hiện trong một cửa sổ bản đồ mới chúng ta vào Window > New Map Window. 6.2.4. Thể hiện dữ liệu bằng biểu đồ Một khả năng khác của MapInfo là có thể thể hiện số liệu các cột của lớp dữ liệu đang mở theo dạng biểu đồ. Nếu chỉ muốn thể hiện biểu đồ của một số đối tượng (hàng) chúng ta phải chọn các đối tượng đó trước khi vào Window > New Graph Window (F4). Trong cửa sổ New Graph Window (cửa sổ biểu đồ) chúng ta sẽ khai báo tên lớp dữ liệu hay các đối tượng đã được chọn trước (Selection), sau đó xác định các cột mà số liệu sẽ được thể hiện trên biểu đồ và cuối cùng là chọn cột/hàng để làm tên cho các đối tượng trên. Click OK, trên màn hình sẽ hiện thêm cửa sổ biểu đồ và trên menu (chính) sẽ hiện Graph (thay cho Map hay Layout, hay Browser). ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 55 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 . Để thay đổi cách thể hiện mặc định như trên, chúng ta sử dụng các chức năng trong mục Graph. - Graph > Formatting…: Khi vào chức năng này, cửa sổ Formatting sẽ xuất hiện, cho phép chúng ta đặt tựa với phông, cở chữ tuỳ chọn cho biểu đồ; chúng ta cũng có thể chọn kiểu biểu đồ (diện tích, hình cột, hình bánh, dạng đường hay điểm), 2 hay 3 chiều, có quay ngang hay không,... - Graph > Grids and Scales >: ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 56 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 Hai chức năng này dùng để xét thuộc tính của trục ghi tên và trục ghi giá trị số của các đối tượng bao gồm trị số tối thiểu, tối đa, đơn vị, cách đánh dấu đơn vị, tên của trục,.... - Graph > Series: Vào chức năng này chúng ta có thể thay đổi cách thể hiện các cột số liệu bao gồm kiểu, kích cở, màu sắc. 6.2.5. Xuất nhập các dạng dữ liệu để trao đổi với các phần mền khác • Xuất: (Export). Các lớp dữ liệu trong MapInfo có thể chuyển thành một số dạng khác như Các MapInfo chuyển đổi (*.mif), dạng Autocad (*.dxf), dạng văn bản (.txt) hay dạng cơ sở dữ liệu (.dbf). Chỉ hai dạng trước (*.mif và *.dxf) bảo toàn được các đối tượng địa lý. Thường chúng ta chuyển thành dạng *.dxf vì dạng này thông dụng nhất. ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 57 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 Chúng ta có thể xuất toàn bộ lớp dữ liệu hay chỉ là một số các đối tượng của lớp dữ liệu, trong trường hợp này chúng ta phải chọn các đối tượng này trước khi vào Table < Export. Chúng ta sẽ chọn lớp dữ liệu hay chỉ các đối tượng được chọn trong cửa sổ Export Table. Click Export, sẽ xuất hiện cửa sổ Export Table to File. Trong cửa sổ này chúng ta chọn File Format là AutoCAD DXF, và tên tập tin dạng DXF tương ứng với dữ liệu (rừng trồng năm 1998), xong click Export. Trong cửa sổ DXF Export Information mới xuất hiện, chúng ta nên chọn như sau: Nên đánh dấu vào khung Preserve Multi-Polygon Regions as DXF Blocks và Preserve Attribute Data để lưu các thông tin thuộc tính của đối tượng bao gồm nhiều đa giác. ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 58 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 Click Save, MapInfo sẽ tiến hành tập tin chuyển đổi theo dạng đã chọn (*.dxf) • Nhập: (Inport) MapInfo có thể sử dụng thông tin từ một số dạng khác như dạng AutoCAD DXF, dạng MapInfo chuyển đổi. Sau đây là tiến trình đăng nhập thông tin dạng DXF vào MapInfo. Vào Table > Import, trong cửa sổ Import File chúng ta chọn Import format là AutoCAD DXF, và tập tin cần chuyển nhập (rung_trong_nam_1998.dxf) trong thư mục đã lưu. (xuất hiện cửa sổ gần giống như cửa sổ Export Table to File) Click Open, xuất hiện cửa sổ DXF Import Information. Trong cửa sổ này chúng ta phải click vào khung Projection để khai báo phép chiếu phù hợp bản đồ sử dụng (khai báo giống như các cách khai báo đã thể hiện). Click vào khung Set Transformation để biết đơn vị của toạ độ mà bản đồ sẽ đang định vị. Ở đây chỉ thể hiện toạ độ Max/Min của bản đồ và của tập tin *.dxf (mặc định hai tập tin này sẽ có cùng tọa độ Max/Min). Sau khi khai báo xong, chúng ta click OK và máy sẽ thực hiện việc đăng nhập. Để xem lại kết quả, chúng ta vào Map > New Map Window và Map > New Browser Window, và chọn tên lớp dữ liệu mới này, trên màn hính sẽ xuất hiện: ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 59 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 Trong cửa sổ này, chúng ta có thể chọn nhiều lớp dữ liệu (tối đa 4 lớp) trên cùng một cửa sổ bản đồ bằng cách chọn các lớp dữ liệu khác nhau tại các dòng Map Tables. 6.3. Kết xuất dữ liệu đo đạc bằng GPS thông qua MapSource 4.0 và đăng nhập vào MapInfo MapSource 4.0 không xử lý được dạng dữ liệu đo đạc được. Các dữ liệu này nhất thiết phải được chuyển qua các phần mền khác để xử lý và áp dụng cho các mục đích của chúng ta. Ở tài liệu này, dữ liệu được kết xuất để chuyển vào MapInfo. 6.3.1. Kết xuất dữ liệu đo đạc từ máy định vị GPS Dữ liệu từ máy định vị GPS đã được chuyển vào máy tính thông qua phần mềm chuyên dụng, ở đây sử dụng MapSourse 4.0. Lưu file tốt nhất dưới dạng *.dxf. Để kết xuất sang dạng tập tin *.dxf, từ cửa sổ của MapSource chúng ta vào menu File> Export… như hình sau: ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 60 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 Sau đó chúng ta tìm kiếm để chọn tên tập tin cần chuyển đổi. Chú ý là trong mục Save As Type phải chọn ở chế độ DXF (*.dxf). Và chọn Save để lưu tập tin đã chọn thành tập tin mới Khi đó, MapSource cho ra cửa sổ DXF Export Customization sau: Thông thường chúng ta giữ nguyên các giá trị khai báo mặc định của chúng mà không cần khai báo thêm và click OK. Kết quả sẽ cho kết quả là một tập tin có dạng *.dxf. Tiến trình kết xuất dữ liệu đã thành công. ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 61 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 6.3.2. Đăng nhập dữ liệu vào MapInfo Từ MapInfo ta chọn menu Table > Import… chúng ta được cửa sổ như sau: Trong cửa sổ Import File này, chúng ta chọn tập tin cần chỉnh sửa dạng *.dxf. Ví dụ là 437-449.dxf. Sau đó click Open chúng ta sẽ được cửa sổ sau: Trong cửa sổ DFX Import Information này, trước tiên chúng ta phải click vào khung Projection… để khai báo phép chiếu cho lớp dữ liệu bản đồ này theo các cách khai báo đã thể hiện. Nếu chúng ta muốn dữ lại tất cả các dữ liệu gốc từ tập tin *.dxf thì click vào mục Preserve Attribute Data. Sau đó click vào khung Set Transformation… để xem tọa độ địa lý của dữ liệu cần đăng nhập. Chúng ta có cửa sổ sau: ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 62 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 Trong cửa sổ Set Coordinate Transformation chúng ta nhận thấy có hai cột toạ độ. Cột bên trái là toạ độ XMax, XMin và YMax, YMin của dữ liệu ở dạng tập tin *.dxf. Và tương tư, cột bên phải là toạ độ của tập tin sẽ được chuyển sang dạng *.TAB mà MapInfo sẽ quản lý. Cuối cùng, click OK thì dữ liệu sẽ được chuyển sang dạng *.TAB mà MapInfo quản lý. 6.4. Chỉnh sửa dữ liệu của bản đồ số hoá Bản đồ số hoá không tránh khỏi những sai số hệ thống: thứ nhất là do sai số cục bộ của một vùng nhỏ (so với hệ thống toàn cầu, hoặc so với hệ thống phân vùng – Đông Nam Á, Châu Á, Đông bán cầu,…); thứ hai là do sai số trong khi số hoá bản đồ, có hai trường hợp xảy ra: (1) do độ chính xác khi nhập dữ liệu đầu vào từ ảnh - ảnh vệ tinh, ảnh máy bay hay scaner, (2) do dữ liệu ghi nhận từ GPS. Trong tài liệu này, chúng ta chỉ xem xét sai số do dữ liệu đầu vào từ GPS. Sai số này thông thường (phổ biến nhất): do người sử dụng xác định mức độ sai số cho phép của GPS - phụ thuộc vào từng chủng loại máy GPS; do địa hình thực địa không bằng phẳng, có nhiều đồi và khe trũng hoặc dưới tán rừng rậm…; do các thời điểm đo khác nhau trong năm. Do vậy, việc khắc phục những nhược điểm này là hết sức cần thiết để tăng độ chính xác cho dữ liệu trên quy mô một vùng như một lâm trường, một huyện hay một xã nào đó. Sau khi chúng ta đã chuyển dữ liệu hoàn tất từ MapSource sang MapInfo (theo quy trình đã trình bày) mà phát hiện có sự sai lệch chúng ta thực hiện việc chỉnh sửa như sau: Từ của sổ Set Coordinate Transformation này, chúng ta muốn dịch chuyển toạ độ X, Y của tập tin sẽ được thực hiện (*.TAB) sang một tọa độ XiYi thì chúng ta phải cộng/trừ một giá trị tương ứng cho cả giá trị XMax, XMin và YMax, YMin. Sau đó click OK và chúng ta có được một tập tin *.TAB với tọa độ như mong muốn. Ví dụ: Trên một bản đồ về giao thông, chúng ta muốn dịch chuyển chúng từ một toạ độ ban đầu đến một toạ độ cách đó với giá trị XMax = XMin = -450 m và YMax = YMin = +350. Ta có cửa sổ sau khi khai báo như sau: ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 63 Xây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0 Chú ý: Cột X,Y bên trái giữ nguyên giá trị ban đầu và cột X, Y bên phải đã thay đổi giá trị. Cuối cùng, chúng ta click OK sẽ cho kết quả là lớp dữ liệu như hình sau đây. Lớp dữ liệu đã được chuyển đổi theo một đường chéo của hình chữ nhật có cạnh là 450 x350 (m) về phía trên bên trái. =============####=============== ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM, Tháng 3/2003 64

File đính kèm:

  • pdfGiao Trinh Hoc Mapinfo Co Ban.pdf