Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng điện tử

MỤC LỤC

PHẦN I MICROSOFT POWERPOINT. 4

BÀI 1. TỔNG QUAN POWERPOINT. 5

I. GIỚI THIỆU POWERPOINT. 5

II. KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI POWERPOINT. 6

III. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC POWERPOINT. 7

1. Cửa sổlàm việc. 7

2. Hệthống menu. 7

3. Hệthống các công cụ. 8

IV. CẤU TRÚC CỦA MỘT BẢN TRÌNH DIỄN. 8

V. CÁC BƯỚC CƠBẢN TẠO MỘT BẢN TRÌNH DIỄN. 9

BÀI 2. LÀM VIÊC VỚI BẢN TRÌNH DIỄN. 10

I. TẠO MỚI, LƯU VÀ MỞMỘT BẢN TRÌNH DIỄN. 10

1. Tạo mới. 10

2. Lưu bản trình diễn. 13

3. Mởmột bản trình diễn. 13

II. CÁC CHẾ ĐỘXEM (VIEW). 13

III. CÁC THAO TÁC VỚI SLIDE. 14

1. Bổsung, di chuyển, xoá slide. 14

2. Chọn đồhoạnền cho slide. 14

3. Chèn sốtrang và dòng chân trang. 15

4. Sửa đổi slide Master. 15

5. Thiết lập các thông sốchuyển cảnh (transition). 16

BÀI 3. CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO SLIDE . 18

I. CHÈN VÀ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN. 18

1. Nhập văn bản. 18

2. Tạo dạng văn bản. 18

II. CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG PHI VĂN BẢN. 18

1. Chèn film, âm thanh. 18

2. Chèn biểu đồ. 19

3. Chèn bảng biểu. 20

4. Chèn các đối tượng. 20

5. Chèn file flash. 20

BÀI 4. HIỆU ỨNG TRÌNH DIỄN. 22

I. TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH (ANIMATION). 22

1. Các bước tạo hiệu ứng cho các đối tượng. 22

2. Bốn nhóm hiệu ứng thông thường. 22

3. Một sốhiệu ứng hay dùng. 22

4. Chỉnh sửa hiệu ứng. 23

II. CÁC TÙY CHỌN NÂNG CAO CHO HIỆU ỨNG. 24

1. Thêm âm thanh cho hiệu ứng. 24

2. Thiết lập các thông sốthời gian. 24

3. Điều khiển đối tượng sau khi xuất hiện. 25

4. Thiết lập Trigger. 25

5. Tuỳchọn hiệu ứng cho văn bản. 26

III. HIỆU ỨNG TRÊN SLIDE MASTER. 27

IV. HIỆU ỨNG ĐIỀU KHIỂN PHIM, ÂM THANH. 28

BÀI 5. TẠO LIÊN KẾT, THIẾT LẬP CÁC HÀNH ĐỘNG. 29

I. TẠO LIÊN KẾT. 29

II. THIẾT LẬP CÁC HÀNH ĐỘNG. 30

BÀI 6. HOÀN THÀNH BẢN TRÌNH DIỄN. 31

I. THIẾT LẬP CUSTOM SHOW. 31

II. THIẾT LẬP CÁCH TRÌNH DIỄN. 31

III.CÁC THAO TÁC CƠBẢN KHI TRÌNH DIỄN. 32

IV. IN BẢN TRÌNH DIỄN. 32

V. LƯU, ĐÓNG GÓI BẢN TRÌNH DIỄN. 34

1. Tuỳchọn lưu file. 34

2. Đặt mật khẩu bảo vệ. 34

3. Đóng gói đểghi CD. 34

CÁC BÀI THỰ HÀNH MS POWERPOINT. 35

PHẦN II GIỚI THIỆU MỘT SỐCÔNG CỤHỖTRỢSOẠN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ. 39

BÀI I. CHỈNH SỬA PHIM VỚI WINDOWS MOVIE MAKER. 40

I. MỞ ĐẦU. 40 U

II. CÁC THAO TÁC CƠBẢN ĐỂTẠO PHIM. 42

1. Lấy tài liệu nguồn. 42

2. Lắp ghép các thành phần. 42

3. Định vịtại một frame. 42

4. Cắt xén clip trên Timeline. 42

5. Chia một Clip làm đôi. 43

6. Xửlý lấy âm thanh. 43

7. Thêm hiệu ứng. 43

8. Thêm chuyển cảnh. 44

9. Thêm văn bản vào phim. 45

10. Lưu phim. 46

BÀI 2. TẠO HÌNH ĐỘNG VỚI MACROMEDIA FLASH. 48

I. MỞ ĐẦU. 48 U

1. Giới thiệu. 48

2. Các bước tạo ứng dụng Flash. 48

3. Khởi động Macromedia Flash, tạo tài liệu mới, lưu và mởtài liệu. 49

4. Các thành phần trong môi trường làm việc của flash. 51

II. MỘT SỐTHAO TÁC CƠBẢN ĐỂTẠO PHIM FLASH. 53

1. Thuộc tính tài liệu. 53

2. Chèn frame, layer. 53

3. Xem thửphim. 54

4. Vẽhình và điều chỉnh hình vẽ. 54

5. Lấy tranh ảnh, phim, nhạc từ đĩa vào. 58

6. Tạo chuyển động, biến đổi hình. 58

7. Điều khiển đối tượng di chuyển theo quỹ đạo. 59

8. Giới hạn vùng nhìn thấy. 60

9. Tạo và sửdụng Symbol. 61

BÀI 3. SOẠN GIÁO ÁN TRÊN VIOLET. 63

I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VIOLET. 63

1. Giới thiệu. 63

2. Cài đặt và chạy chương trình. 64

II. MỘT SỐCHỨC NĂNG CỦA VIOLET. 65

1. Tạo trang màn hình cơbản. 65

a. Nút “Ảnh, phim”. 65

b) Nút “Văn bản”. 67

c) Nút “Công cụ”. 68

2. Sửdụng văn bản nhiều định dạng. 69

III. SỬDỤNG CÁC MẪU BÀI TẬP. 70

1. Tạo bài tập trắc nghiệm. 70

2. Tạo bài tập ô chữ. 73

3. Tạo bài tập kéo thảchữ. 75

IV. SỬDỤNG CÁC MÔ ĐUN CẮM THÊM (Plugin). 78

1. Vẽ đồthịhàm số. 78

2. Vẽhình hình học. 81

3. Ngôn ngữlập trình Violet Script. 82

V. TẠO CÁC HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI. 82

VI. THAY ĐỔI HIỆU CHỈNH VÀ KHÓA ĐỐI TƯỢNG. 83

VII. CÁC CHỨC NĂNG XỬLÝ MỤC DỮLIỆU. 83 U

VIII. CHỌN TRANG BÌA. 84

IX. CHỌN GIAO DIỆN BÀI GIẢNG. 85

X. ĐÓNG GÓI BÀI GIẢNG. 85

pdf86 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 30/09/2014 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdfUng dung CNTT trong thiet ke bai giang dien tu.pdf
Giáo án liên quan