Giáo án tuần 12 lớp 1 - Trường Tiểu học Số 2 Nam Phước

TUẦN 12

Tuần 12

Tiết : 57 TIẾNG VIỆT

BÀI 46 : ÔN, ƠN

I Mục tiêu :

 - Đọc được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca; từ và câu ứng dụng.

 - Viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca.

 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

II Đồ dùng : Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần LN

III Các hoạt động dạy học:

 

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/10/2014 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tuần 12 lớp 1 - Trường Tiểu học Số 2 Nam Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vần gì ? Giải lao Từ gì? - Tìm tiếng có vần in ? un ? HD viết chữ ghi vần in (un) ? - SS 2 chữ ? in, đèn pin HD viết từ đèn pin (con giun)? un con giun TC: Tìm vần vừa học ở ngoài bài. Tiết 2 Luyện đọc GT tranh vẽ gì ? Đọc bài SGK Giải lao - Nêu chủ đề luyện nói Tranh vẽ gì ? Tại sao trong tranh bạn trai buồn thiu ? - Khi nào ta nên nói lời xin lỗi ? - Em đã nói lời xin lỗi chưa ? ở trường hợp nào ? - Chủ đề LN hôm nay là gì? - Khi nào ta nên nói lời xin lỗi ? Vì sao ? - GV HD viết - Chấm - NX * TC: Nối ô chữ thành từ quả lỗi nhà mìn xin chín nổ in 4 Dặn dò: Luyện đọc, viết, ... Chuẩn bị bài 49: iên yên hát - đọc bài : khen ngợi, mũi tên, nền nhà - đọc bảng bin gô, bìa vàng - viết : lá sen - in - HS đọc - HS đọc : pin - đèn pin - đọc HS đọc : in, pin, đèn pin - un - HS đọc - giun - HS đọc - con giun - đọc HS đọc : un, giun, con giun in, pin, đèn pin - in, un - ĐT nhà in, mưa phùn, xin lỗi, vun xới - HS đọc tiếng - từ HS viết bóng, BC in, un đèn pin, con giun - HS đọc bài trên bảng - HS đọc tiếng - câu - HS đọc - ĐT - HS nhắc lại - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi HS viết từng dòng - hết bài *********************************** Tuần 12 Tiết : 46 TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 NS : 13/11/2012 NG : 14/11/2012 I Mục tiêu : - Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 6; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. II Đồ dùng : Mẫu vật như trong S65 III Các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ổn định: 2 Bài cũ : 3 Bài mới : Có mấy hình tam giác trắng ? - Thêm 1 Hình tam giác xanh nữa. Có tất cả mấy hình tam giác ? - 5 thêm 1 là mấy ? - Viết như thế nào ? - 1 + 5 = mấy ? - GV ghi bảng - GV ghi bảng Giải lao Nêu YC bài 1 ? (Bài 1 VBT) Tính như thế nào ? Nêu YC bài 2 ? (BT2 VBT) Tính như thế nào ? Nêu YC bài 3 ? Tính như thế nào ? Nêu YC bài 4? a) HS QS tranh - nêu bài toán b) HS QS tranh - viết PT thích hợp * HSG làm BT5 BT trắc nghiệm: 5 A. 7 B. 4 + C. 5 D. 6 1 ..... GV NX 4 Dặn dò : Học thuộc bảng + trong PV 6 Chuẩn bị bài 46: Phép trừ trong PV 6 hát - HS lên bảng: 5 – 2 = 2 + 0 = 3 – 3 = 4 + 1 = cả lớp làm BC - 5 - 6 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 HS QS số hình vuông - nêu bài toán - Nêu phép tính HS QS số hình tròn - nêu bài toán - Nêu phép tính HS nhắc lại 3 + 3 = 6 HS đọc các phép tính - 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm BC 5 2 3 1 + + + + 1 4 3 5 ----- ----- ----- ----- - 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm VBT 4 + 2 = 5 + 1 = 5 + 0 = 2 + 4 = 1 + 5 = 0 + 5 = - 2 HS lên bảng, cả lớp làm VBT 4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 3 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 4 + 2 = 6 (2 + 4 = 6) 3 + 3 = 6 - Thi đọc thuộc lòng bảng + trong PV 6 ************************************** Tuần 12 Tiết : 60 TIẾNG VIỆT BÀI 49 : IÊN YÊN NS : 14/11/2012 NG : 15/11/2012 I Mục tiêu : - Đọc được: iên, yên, đèn điện, con yến; từ và các câu ứng dụng. - Viết được: iên, yên, đèn điện, con yến. - Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Biển cả. II Đồ dùng : Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần LN III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ổn định : 2 Bài cũ : 3 Bài mới : Vần gì? Thêm âm và dấu thanh gì - tiếng điện - GT đèn điện Vần gì ? - So sánh với vần iên ? - Thêm dấu thanh gì - tiếng yến ? - GT tranh vẽ con chim yến (sống ở các vách núi đứng, dãi yến rất bổ) Vừa học những vần gì ? Giải lao Từ gì ? - Tìm tiếng có vần iên ? yên ? HD viết chữ ghi vần iên (yên) ? yên con yến - SS 2 chữ? HD viết từ đèn điện (con yến)? iên đèn điện *TC: Gạch chân tiếng có vần iên biển cả, tàu điện, chiến đấu, điều khiển Tiết 2 Luyện đọc GT tranh vẽ gì? - Cho HS đọc bìa vàng. Giải lao GT tranh vẽ gì? - Quê em có biển không ? - Em đã ra biển lần nào chưa ? làm gì? - Em thấy trên bờ biển thường có gì? - Nước biển có vị mặn hay ngọt? - Người ta thường đi biển để làm gì? - GV HD viết - Chấm - NX * TC: Điền tiếp vào chỗ trống để tạo từ có chứa tiếng yên yên ... yên .... yên ... 4 Dặn dò: Luyện đọc, viết, ... Chuẩn bị bài 50: uôn, ươn - hát - đọc bài : xin lỗi, mưa phùn, vun xới, - đọc bảng bin gô, bìa vàng - viết: đèn pin - iên - HS đọc - HS đọc : điện - đèn điện - đọc HS đọc: iên, điện, đèn điện - yên - HS đọc - yến - HS đọc - con yến - đọc HS đọc : yên, yến, con yến iên, điện, đèn điện - iên, yên - ĐT cá biển, yên ngựa, viên phấn, yên vui - HS đọc tiếng - từ HS viết bóng, BC iên, yên đèn điện, con yến - HS đọc bài trên bảng - HS đọc tiếng - câu - HS đọc - ĐT HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi - HS viết từng dòng - hết bài ************************* Tuần 12 Tiết : 47 TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 NS : 14/11/2012 NG : 15/11/2012 I Mục tiêu : - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 6; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. II Đồ dùng : Mẫu vật như trong S66 III Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ổn định : 2 Bài cũ : 3 Bài mới : Lúc đầu có mấy hình tam giác ? - Lấy bớt 1 htg. Còn lại mấy htg ? - 6 bớt 1 còn mấy ? - Viết như thế nào ? - 6 – 5 = mấy ? Giải lao Nêu YC bài 1? (Bài 1 VBT) - Tính như thế nào ? Nêu YC bài 2 ? (Bài 2 VBT) - Tính như thế nào ? Nêu YC bài 3 ? (Bài 3VBT) - Tính như thế nào ? + Nêu YC bài 4 ? a) HS QS tranh – nêu bài toán – PT b) HS QS tranh - viết PT thích hợp * BT trắc nghiệm: 6 – 5 – 1 = ... A. 3 B. 0 C. 5 D. 6 GV NX 4 Dặn dò: học thuộc bảng trừ trong PV 6 Chuần bị bài 47: Luyện tập Hát - 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC 4 + 2 = 5 + 1 = 3 + 3 = 6 + 0 = - 6 - 5 6 – 1 = 5 6 – 5 = 1 HS QS số hình vuông – nêu bài toán - Nêu PT 6 – 2 = 4 6 – 4 = 2 HS QS số hình tròn – nêu bài toán - Nêu PT 6 – 3 = 3 - HS đọc 6 PT - ĐT - 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm BC 6 6 6 6 - - - - 3 4 1 5 ----- ----- ----- ----- - 3 HS lên bảng làm 5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 3 = 6 – 5 = 6 – 2 = 6 – 3 = 6 – 1 = 6 – 4 = 6 – 6 = - 2HS lên bảng, cả lớp làm VBT 6 – 4 – 2 = 6 – 2 – 1 = 6 – 2 – 4 = 6 – 1 – 2 = 2 HS lên bảng thi viết phép tính nhanh và đúng 6 – 1 = 5 ( 6 – 5 = 1) 6 – 2 = 4 ( 6 – 4 = 2) ******************************************** SINH HOẠT LỚP 1/ Nhận xét tuần qua: * Ưu điểm : - HS đi học chuyên cần - Nề nếp xếp hàng ra vào lớp trật tự. - Vệ sinh lớp tương đối sạch sẽ. * Tồn tại: - Một số em thường xuyên quên dụng cụ học tập: Hậu 2/ Công tác tuần đến: - Nhắc nhở HS đi học đúng giờ. - Tiếp tục phân công trực nhật. - Rèn đọc cho những em: Tuấn, Thanh, Vy - Sinh hoạt sao nhi đồng. *********************************************************** Tuần 12 Tiết : 61 TIẾNG VIỆT BÀI 50 : UÔN ƯƠN NS : 15/11/2012 NG : 16/11/2012 I Mục tiêu : - Đọc được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai; từ và các câu ứng dụng. - Viết được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai. - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào. II Đồ dùng : Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần LN III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ổn định : 2 Bài cũ : 3 Bài mới : Vần gì ? - Thêm âm và dấu thanh gì - tiếng chuồn? - GT con chuồn chuồn (bay lượn) vần gì ? - So sánh với vần uôn ? - Thêm âm gì - tiếng vươn ? - GT động tác vươn vai (TD, chống mỏi mệt) Vừa học những vần gì ? Giải lao Từ gì ? - Tìm tiếng có vần uôn ? ươn ? HD viết chữ ghi vần uôn (ươn) ? - SS 2 chữ ? HD viết từ chuồn chuồn ( vươn vai)? uôn chuồn chuồn ươn vươn vai TC: Tìm tiếng có vần vừa học ở ngoài bài Tiết 2 Luyện đọc GT tranh vẽ gì ? Cho HS đọc bài SGK. Giải lao GT tranh vẽ gì ? - Chủ đề LN hôm nay là gì ? - Em đã nhìn thấy chuồn chuồn, châu chấu, cào cào ở đâu ? vào lúc nào ? - Chuồn chuồn, châu châu, cào cào giống nhau và khác nhau ở điểm nào ? - GV HD viết - Chấm - NX * TC: Khoanh tròn từ chứa vần uôn: buồn bã, cuồn cuộn, cuốn sổ, sườn non 4 Dặn dò : Luyện đọc, viết,... Chuẩn bị bài 51: ôn tập Hát - đọc bài : viên phấn, yên ngựa, yên vui - đọc bảng bin gô, bìa vàng - viết: đèn điện - uôn - HS đọc - HS đọc : chuồn - chuồn chuồn - đọc HS đọc : uôn, chuồn, chuồn chuồn - ươn - HS đọc - vươn - đọc - vươn vai - đọc HS đọc : ươn, vươn, vươn vai uôn, chuồn, chuồn chuồn - uôn, ươn - ĐT cuộn dây, con lươn, ý muốn, vườn nhãn - đọc tiếng - từ - ĐT HS viết bóng, BC uôn , ươn chuồn chuồn, vươn vai - HS đọc bài trên bảng - HS đọc tiếng - câu - ĐT - HS đọc - ĐT - HS trả lời câu hỏi. - HS viết từng dòng - hết bài ********************************* Tuần 12 Tiết : 48 TOÁN LUYỆN TẬP NS : 15/11/2012 NG : 16/11/2012 I Mục tiêu : - Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6. II Đồ dùng : - Mẫu vật như trong S67 III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ổn định : 2 Bài cũ : 3 Bài mới : Nêu YC bài 1 ? (Bài 1 VBT dòng 1) - Tính như thế nào? Nêu YC bài 2 ? (Bài 2 VBT dòng 1) -Tính như thế nào ? Nêu YC bài 3 ? (Bài 3 VBT dòng 1) - Làm như thế nào ? Giải lao Nêu YC bài 4 ? (Bài 4 VBT dòng 1) - Làm như thế nào? Nêu YC bài 5 ? - HS QS tranh - nêu bài toán? * BT trắc nghiệm: 6 – 5 ... 6 A. > B. < C. = GV NX 4 Dặn dò: Xem lại BT Chuẩn bị bài 48: Phép cộng trong PV 7 Hát - HS lên bảng, cả lớp làm BC 6 – 4 – 2 = 6 – 3 – 0 = 6 – 2 – 1 = - 3 HS lên bảng, cả lớp làm BC 5 6 4 6 3 + - + - + 1 3 2 5 3 ----- ----- ----- ----- ----- - 3 HS làm ở bảng, cả lớp làm VBT 2 + 3 + 2 = 6 – 3 – 1 = 6 – 1 – 2 = - 3 HS làm ở bảng, cả lớp làm VBT 2 + 3 ... 6, 3 + 3 ... 6, 4 + 2 ... 5 3 HS lên bảng, cả lớp làm VBT ... + 2 = 5, 3 + ... = 6, ... + 5 = 5 HS nêu được đề toán 6 – 2 = 4 ( 6 – 4 = 2) ****************************************

File đính kèm:

  • docGA Tuan 12 lop 1.doc
Giáo án liên quan