Giáo án Toán Tuần 12 Lớp 3

A- Mục tiêu

- HS biết thực hành nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. Vận dụng để giải toán. Củng cố bài toán gấp, giảm một số lên( đi ) nhiều lần.

- Rèn KN tính và giải toán. GD HS chăm học toán

B- Đồ dùng GV: Bảng phụ - Phiếu HT

 HS : SGK

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Tuần 12 Lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- X là thành phần nào của phép tính? - Nêu cách tìm số bị chia? - Nhận xét * Bài 3: - Đọc đề? - BT cho biết gì? - BT hỏi gì? - GV chấm, nhận xét 4/ Củng cố: - Đánh giá bài làm của HS - Nhận xét chung tiết học - Hát - 2 em lên bảng, cả lớp làm bảng con 102 421 321 107 x x x x 4 2 3 8 408 842 963 856 - Nhận xét bạn - HS đọc - Tìm tích. - Thực hiện phép nhân các thừa số. Thừa số 223 163 101 142 Thừa số 2 3 8 4 Tích 446 489 808 568 - HS đọc - X là số bị chia - HS nêu - Làm phiếu HT- 2 HS chữa bài a) X : 5 = 112 b) X : 7 = 141 X = 112 x 5 X = 141 x 7 X = 560 X = 987 - HS đọc - 1 ngày bán120lít - 7 ngày bán bao nhiêu lít - HS làm vở- 1 HS chữa bài Bài giải Bảy ngày bán được số lít dầu là: 120 x 7 = 840(l) Đáp số: 840lít dầu. Toán Tiết 57: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. A- Mục tiêu - Biết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Vận dụng để giải bài toán có lời văn. - Rèn KN tính và giải toán. GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD thực hiên so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. - nêu bài toán( như SGK) - Vậy 6cm gấp mấy lần so với 2 cm? - Tìm phép tính tương ứng? - Vậy số đoạn dây cắt ra chính là số lần mà đoạn thẳng AB gấp đoạn thẳng CD. + HD cách trình bày bài giải. - Vậy muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? b) HĐ 2: Luyện tập * Bài 1: Treo bảng phụ - Nêu số hình tròn màu xanh? Màu trắng? - Muốn biết số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng ta làm ntn? * Bài 2: - GVđọc đề? - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Chấm, chữa bài. * Bài 3/ 57 - GV đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - GV nhận xét * Bài 4: / 57 - Nêu yêu cầu BT - Nêu cách tính chu vi của một hình ? - Chấm, chữa bài. 3/ Củng cố: - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? - hát - HS đọc lại BT - HS thực hành theo yêu cầu - Cắt được 3 đoạn - Gấp 3 lần 6 : 2 = 3 đoạn Bài giải Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần là: 6 : 2 = 3( lần) Đáp số: 3 lần. - Ta lấy số lớn chia cho số bé. - H.a có 6 hình tròn xanh; 2 hình tròn trắng. - Ta lấy số hình tròn xanh chia cho số hình tròn trắng - Số hình tròn xanh gấp số hình tròn trắng số lần là: 6 : 2 = 3( lần) - 1,2 HS đọc lại đề - Bài toán thuộc dạng toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Bài giải Số cây cam gấp số cây cau số lần là: 20 : 5 = 4( lần) Đáp số: 4 lần Bài giải Con lợn gấp con ngỗng số lần là : 42 : 6 = 7 ( lần ) Đáp số : 7 lần Tự giải bài vào vở, 1 em đọc bài giải - Nhận xét bài làm của bạn - Lấy số lớn chia cho số bé Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 58: Luyện tập A- Mục tiêu - Củng cố bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Phân biệt số lần và số đơn vị. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? - Nhận xét, cho điểm. 3/ Luyện tập * Bài 1/58 - GV nêu câu hỏi như SGK - Nhận xét * Bài 2/ 58 - GV đọc bài toán - Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé? - GV nhận xét. * Bài 3: - GV đọc bài toán - BT cho biết gì? - BT hỏi gì? - Chấm, chữa bài. * Bài 4: Treo bảng phụ - Đọc nội dung cột 1? - Muốn tính số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta làm ntn? - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? - Chấm bài, nhận xét. 4/ Củng cố: - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? - Hát Lấy số lớn chia cho số bé - Nhận xét - HS trả lời miệng a) Sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m. b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp 7 lần bao gạo nặng 5kg. - 1, 2 HS đọc - Lấy số lớn chia cho số bé. Số con bò gấp số con trâu số lần là: 20 : 4 = 5( lần) Đáp số: 5 lần - Nhận xét bạn trả lời - Ruộng 1 : 127kg, ruộng 2 gấp 3 lần - Cả hai ruộng có bao nhiêu kg - HS làm vở Bài giải Thửa 2 thu được số cà chua là: 27 x 3 = 81( kg) Cả hai thửa thu được số cà chua là: 27 + 81 = 108( kg) Đáp số: 108 kg. - HS đọc - Lấy số lớn trừ số bé - Lấy số lớn chia cho số bé. - HS làm phiếu HT - 3 HS chữa bài. - Nhận xét Lấy số lớn chia cho số bé. Toán (tăng) Tiết 35 : Luyện so sánh số I. Mục tiêu - Củng cố về bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. - Phân biệt số lần và số đơn vị. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HT C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập * Bài 1: - GV nêu câu hỏi : a) Sợi dây 27m dài gấp mấy lần sợi dây 3m b) Bao gạo 56kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo nặng 7kg? -Nhận xét, cho điểm. * Bài 2: - Đọc đề? - Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé? - Chấm bài, nhận xét. * Bài 3: - Đọc đề? - BT cho biết gì? - BT hỏi gì? - Chấm, chữa bài. 4/ Củng cố: - Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn? - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? - GV nhận xét tiết học - Hát - HS nêu - Nhận xét - HS trả lời miệng a) Sợi dây 27m dài gấp 9 lần sợi dây 3m. b) Bao gạo 56kg cân nặng gấp 8 lần bao gạo nặng 7kg. - HS đọc - Lấy số lớn chia cho số bé. Bài giải Số con gà gấp số con vịt số lần là: 28 : 4 = 7( lần) Đáp số: 5 lần - HS đọc đề. - HS nêu - HS nêu- Làm vở Bài giải Ngày thứ nhất bán được là: 27 x 3 = 81( kg) Cả hai bán được là: 27 + 81 = 108( kg) Đáp số: 108 kg gạo - Lấy số đó nhân với số lần - Lấy số lớn chia cho số bé. Toán(tăng) Tiết 36: Ôn toán A- Mục tiêu - Củng cố bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Phân biệt số lần và số đơn vị. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Ôn tập * Bài 1/58: nêu câu hỏi a) Sợi dây 15m dài gấp mấy lần sợi dây 3m. b) Bao gạo 28kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo nặng 7kg - Nhận xét * Bài 2/ 58 - GV đọc bài toán - Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé? - GV nhận xét. * Bài 3: - GV đọc bài toán - BT cho biết gì? - BT hỏi gì? - Chấm, chữa bài. * Bài 4: Treo bảng phụ - Đọc nội dung cột 1? - Muốn tính số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta làm ntn? - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? - Chấm bài, nhận xét. 4/ Củng cố: - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? - Hát - HS trả lời miệng a) Sợi dây 15m dài gấp 5 lần sợi dây 3m. b) Bao gạo 28kg cân nặng gấp 4 lần bao gạo nặng 7kg. - Lấy số lớn chia cho số bé. Số con bò gấp số con trâu số lần là: 42 : 6 = 7( lần) Đáp số: 7 lần - Nhận xét bạn trả lời - Ruộng 1 : 12kg, ruộng 2 gấp 4 lần - Cả hai ruộng có bao nhiêu kg - HS làm vở Bài giải Thửa 2 thu được số cà chua là: 12 x 4 =4 8 ( kg) Cả hai thửa thu được số cà chua là: 12 +4 8 = 60( kg) Đáp số: 60 kg. - HS đọc - Lấy số lớn trừ số bé - Lấy số lớn chia cho số bé. - HS làm phiếu HT - 3 HS chữa bài. - Nhận xét Lấy số lớn chia cho số bé. Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 59 : Bảng chia 8 A- Mục tiêu - Thành lập bảng chia 8 dựa vào bảng nhân 8. Vận dụng bảng chia 8 để giải bài toán có liên quan. - Rèn KN tính và giải toán. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 8 chấm tròn. Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Lập bảng chia 8. Dựa vào bảng nhân 8 để suy ra bảng chia 8 + Luyện HTL bảng chia 8. b) HĐ 2: Luyện tập. * Bài 1/ 59 - Tính nhẩm là tính ntn? - GV gọi mỗi em 1 phép tính - Nhận xét, cho điểm. * Bài 2 / 59 ( Tương tự như bài 1 ) * Bài 3/ 59 - GV đọc bài toán - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - GV nhận xét. * Bài 4/ 59 - Đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Chấm bài, chữa bài 3/ Củng cố: - Thi đọc HTL bảng chia 8. - GV nhận xét chung giờ học - Hát 2 em nối tiếp đọc bảng nhân 8 8 : 8 = 1 vì 8 x 1 = 8 16 : 8 = 2 vì 8 x 2 = 16 - HS đọc - HS thi đọc bảng chia 8 (Như sgk) - Thi đọc HTL - Tính nhẩm - HS nhẩm và nêu KQ - HS thực hiện 1, 2 HS đọc bài toán -Tấm vải dài 32m cắt thành 8 mảnh bằng nhau - Mỗi mảnh dài bao nhiêu m ? - HS làm bài vào phiếu Bài giải Mỗi mảnh vải có số mét là: 32 : 8 = 4( m) Đáp số: 4mét - Đổi phiếu nhận xét bài làm của bạn - 1, 2 HS đọc - HS trả lời - Lớp làm vở, 1 em lên bảng làm Bài giải Số mảnh vải cắt được là: 32 : 8 = 4( mảnh) Đáp số: 4 mảnh - HS thi đọc HTL Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2007 Toán Tiết 60 : Luyện tập A- Mục tiêu - Củng cố về phép chia trong bảng chia 8. Tìm 1/8 của một số. Vận dụng để giải bài toán có lời văn. - Rèn KN tính và giải toán. GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Đọc bảng chia 8? - Nhận xét, cho điểm. 3/ Luyện tập: * Bài 1/ 60 - Nêu yêu cầu BT * Bài 2/ 60 ( Tương tự bài 1) - Gọi 4 HS làm trên bảng - Chữa bài, nhận xét. * Bài 3/ 60 - Đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Bài toán giải bằng mấy phép tính ? - Chấm bài, nhận xét. * Bài 4 / 60 - Đọc yêu cầu bài toán ? - Bài toán thuộc dạng toán nào? - Muốn tìm một phần mấy của một số ta làm ntn? - Nhận xét, cho điểm. 4/ Củng cố: - Thi đọc nối tiếp bảng chia 8. - GV nhận xét tiết học - Hát - 2- 3 HS đọc - Nhận xét. - Tính nhẩm - Nối tiếp đọc kết quả - 4 HS làm trên bảng - Lớp làm phiếu HT - Đổi phiếu nhận xét bài làm của bạn - 1, 2 HS đọc bài toán - HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm Bài giải Số con thỏ còn lại sau khi bán là: 42 - 10 = 32( con thỏ) Số con thỏ có trong mỗi chuồng là: 32 : 8 = 4( con) Đáp số: 4 con thỏ. - Tìm 1/8 số ô vuông của mỗi hình - Tìm một phần mấy của một số. - Lấy số đó chia cho số phần Bài giải a) 1/ 8 số ô vuông của hình a là: 16 : 8 = 2 ( ô vuông) b) 1/8 số ô vuông của hình b là: 24 : 8 = 3( ô vuông) - HS thi đọc

File đính kèm:

  • docLop 3 tuan 12.doc