Giáo án Toán 2 - Học kì II

TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

I. MỤC TIÊU:

 Giúp Hs:

· Nhận biết được tổng của nhiều số.

· Biết cách tính tổng của nhiều số.

· Chuẩn bị học phép nhân nhân.

· Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính với các đơn vị đo đại lượng có đơn vị kilôgam, lít.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc144 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 30/03/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Toán 2 - Học kì II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ø chia như thế nào? -Vậy để biết mỗi nhóm nhận được mấy chiếc bút chì màu ta làm như thế nào? -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 4 -Yêu cầu hs đọc đề bài. -Yêu cầu hs suy nghĩ và trả lời. Bài 5 -Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? -Yêu cầu hs làm miệng. 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học. -Làm bài vào vở bài tập. -2 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Có tất cả 27 bút chì màu. -Nghĩa là chia thnàh 3 phần bằng nhau. -Ta thực hiện phép chia 27:3. -Hình nào được khoanh vào một phần tư số hình vuông. -Hình b đã được khoang vào một phần tư số hình vuông. -Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - Thứ ngày . tháng . năm Tiết 167 ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: Kĩ năng xem giờ trên đồng hồ(giờ đúng, giờ khi kim phút chỉ đến số 3 hoặc số 6). Củng cố biểu tượng về đơn vị đo độ dài. Giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là lít, là đồng(tiền Việt Nam). II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Quay mặt đồng hồ đến vị trí trong phần a của bài và yêu cầu hs đọc giờ. Bài 2 -Gọi hs đọc đề bài toán. -Hướng dẫn hs phân tích đề bài. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Tương tự như bài 2. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 4 -Bài tập yêu cầu các em tưởng tượng và ghi lại độ dài một số vật quen thuộc như bút chì, ngôi nhà, -Đọc câu a: chiếc bút bi dài khoảng 15 và yêu cầu hs suy nghĩ. 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học. -Đọc giờ: 3 giờ 30 phút, 5 giờ 15 phút, 10 giờ, 8 giờ 30 phút. -Trả lời: chiếc bút bi dài khoảng 15cm. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - Thứ ngày . tháng . năm Tiết 168 ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG(TT) I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: Kĩ năng so snáh đơn vị thời gian. Biểu tượng về thời điểm và khoảng thời gian. Giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo là kilogam, kilomet, giờ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Gọi 1 hs đọc bảng thống kê các hoạt động của bạn Hà. -Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào? -Thời gian Hà dành cho việc học là bao lâu? Bài 2 -Gọi hs đọc đề bài toán. -Hướng dẫn hs phân tích đề bài. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Hướng dẫn hs phân tích đề bài. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 4 -Gọi hs đọc đề bài toán. -Trạm bơm bắt đầu bơm nước từ lúc nào? -Trạm bơm phải bơm nước trong bao lâu? -Bắt đầu từ 9 giờ, phải bơm trong 6 giờ, như vậy sau 6 giờ trạm bơm mới xong. Muốn biết sau 6 giờ nữa là mấy giờ, ta làm phép tính gì? -Yêu cầu hs viết bài giải. 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học. -1 hs đọc, cả lớp theo dõi trong sgk. -Hà dành nhiều thời gian nhất cho việc học. -Thời gian Hà dành cho việc học là 4 giờ. -Đọc đề bài và quan sát hình biểu diễn.  -Trạm bơm bắt đầu bơm nước từ 9 giờ. -Trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. -Ta làm phép tính cộng 9 giờ+ 6 giờ =15 giờ. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - Thứ ngày . tháng . năm Tiết 169 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: Biểu tượng về đoạn thẳng, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, hình tứ giác, hình chữ nhật. Phat triển trí tưởng tượng thông qua bài tập vẽ hình theo mẫu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Các hình vẽ trong bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Chỉ từng hình vẽ trên bảng và yêu cầu hs đọc tên của từng hình. Bài 2 -Cho hs phân tích để thấy hình ngôi nhà gồm 1 hình vuông to làm thân nhà, 1 hình vuông nhỏ làm cửa sổ, 1 hình tứ giác làm mái nhà, sau đó yêu cầu các em vẽ hình vào vở bài tập. Bài 3 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 4 -Làm miệng. 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học. -Đọc tên hình theo yêu cầu. -Đọc đề bài trong sgk. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - Thứ ngày . tháng . năm Tiết 170 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TT) I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: Kĩ năng tính độ dài đường gấp khúc. Tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác. Phát triển trí tưởng tượng cho hs thông qua xếp hình. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs nêu cách tính độ dài đường gấp khúc, sau đó làm bài và báo cáo kết quả. Bài 2 -Yêu cầu hs nêu cách tính chu vi hình tam giác, sau đó thực hành tính. Bài 3 -Yêu cầu hs nêu cách tính chu vi của hình tứ giác, sau đó thực hành tính. Bài 4 -Cho hs dự đoán và yêu cầu các em tính độ dài của hai đường gấp khúc để kiểm tra. Bài 5 -Tổ chức cho hs thi xếp hình. 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học -Đọc tên hình theo yêu cầu. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - TUẦN 35 Tiết 171 Thứ ngày . tháng . năm LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: Kĩ năng đọc, viết, so sánh số trong phạm vi 1000. Bảng cộng trừ có nhớ. Xem đồng hồ, vẽ hình. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó gọi hs đọc bài làm của mình trước lớp. Bài 2 -Yêu cầu hs nhắc lại cách so sánh số, sau đó làm bài. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs tính nhẩm và ghi kết quả tính vào ô trống. Bài 4 -Yêu cầu hs xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ. Bài 5 -Hướng dẫn hs nhìn mẫu, chấm các điểm có trong hình, sau đó nối các điểm này để có hình vẽ như mẫu. 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học. -Làm bài, sau đó 3 hs đọc bài của mình trước lớp. Thực hiện tính nhẩm IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - Thứ ngày . tháng . năm Tiết 172 LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: Kĩ năng thực hành tính trong các bảng, nhân chia đã học. Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ trong phạm vi 1000. Tính chu vi hình tam giác. Giải bài toán về nhiều hơn. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hớng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó gọi hs đọc bài làm của mình trước lớp. Bài 2 -Yêu cầu hs nhắc lại cách đặt tính và thực hành tính theo cột dọc, sau đó làm bài tập. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, sau đó làm bài. Bài 4 -Gọi hs đọc đề bài. -Bài toán thuộc dạng nào? -Muốn biết bao gạo cân nặng bao nhiêu kilôgam ta làm như thế nào? -Yêu cầu hs làm bài. Bài 5 -Làm bảng con. 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học. -Làm bài, sau đó 4 hs lần lượt đọc bài của mình trước lớp. -3 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tâp. -Bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn -Ta thực hiện phép cộng 35kg+9kg. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - Thứ ngày . tháng . năm Tiết 173 LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: Kĩ năng thực hành tính trong các bảng nhân chia đã học. Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Xem giờ trên đồng hồ. Tính chu vi hình tam giác. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs tự nhẩm và ghi kết quả vào vở bài tập. Bài 2 -Yêu cầu hs nhắc lại cách làm bài. Bài 3 -Yêu cầu hs nhắc lại cách đặt tính và thực hành tính theo cột dọc, sau đó làm bài tập. Bài 4 -Yêu cầu hs tự làm, sau đó nêu cách thực hiện tính. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 5 -Yêu cầu hs nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, sau đó làm bài. -Chữa bài và cho điểm hs 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết giờ học. -Tự làm bài. -Làm bài. -3 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - Thứ ngày . tháng . năm Tiết 174 LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: Kĩ năng thực hành tính trong các bảng nhân, chia đã học. Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000. So sánh số trong phạm vi 1000. Giải bài toán về ít hơn. Tính chu vi hình tam giác. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Gới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs tự nhẩm và ghi kết quả vào vở bài tập. Bài 2 -Yêu cầu hs nhắc lại cách làm bài. Bài 3 -Yêu cầu hs nhắc lại cách đặt tính và thực hành tính theo cột dọc, sau đó làm bài tập. Bài 4 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Bài toán thuộc dạng toán nào -Yêu cầu hs làm bài. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 5 -Yêu cầu hs nhắc lại cách đo độ dài đoạn thẳng cho trước, cách tính chu vi hình tam giác, sau đó làm bài. -Chữa bài và cho điểm hs 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học. -Tự làm bài. -Løàm bài. -3 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Bài toán thuộc dạng toán ít -1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm bào vào vở IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - Thứ ngày . tháng . năm Tiết 175 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ( CUỐI HỌC KỲ II )

File đính kèm:

  • docTOAN HKII.doc
Giáo án liên quan