Giáo án Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19-26

 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.

 - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài . Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

 - Đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật: bà Đất và bốn nàng Xuân, Hạ, Thu, Đông.

 2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu.

 - Hiểu nghĩa các từ ngữ: đâm chồi nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường.

 - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho xã hội. TL được CH 1,2,4. HSG TL được CH 3

 3. Yu thích cc ma trong năm

* GDMT: Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng nhưng đều gắn bó với con người. Chúng ta cần có ý thưc giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng thêm đẹp đẽ

 

doc32 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19-26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong nhĩm, thi đọc giữa các nhĩm. - Cả lớp đọc đồng thanh 1 lần. Chuyển tiết HS hát vui. Tiết 2 LT HOẠT ĐỘNG DAY HOẠT ĐỘNG HỌC 10p 6p * Hoạt động thực hành: 2/HĐ2: Tìm hiểu bài. MT: Hiểu nội dung ý nghĩa bài đọc Cách tiến hành. Bước 1: Tổ chức cho học sinh đọc từng đoạn kết hợp giảng từ và ý qua các câu hỏi SGK. Bước 2: Gợi ý rút ra ý chính của bài. - Câu chuyện nĩi lên điều gì ? - Nhận xét, nêu nội dung bài . 3/HĐ3: Luyện đọc theo vai. MT: Đọc phân biệt lời của người kể và lời của nhân vật. Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, cả lớp. Bước 1: Cho học sinh đọc đoạn mình thích. - Nhận xét, bình chọn nhĩm đọc hay nhất. - 1 học sinh đọc cả bài, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi. - HS lần lượt phát biểu. - Lắng nghe. - HS đọc thầm. 4. Củng cố: 3 – 4’ - Em hãy kể một đoạn mà em thích nhất. - Nhận xét, khen ngợi . * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về xem trước bài sau - Tuyên dương hs đọc hay em…………………….. TUẦN: 25 Ngày soạn:...…/ 03/ 2014 Ngày dạy:...…/ 03/2014 TIẾT: 75 TẬP ĐỌC BÉ NHÌN BIỂN I. MỤC TIÊU: 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng. - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài . Đọc đúng các nhịp thơ. - Giọng đọc vui tươi hồn nhiên. 2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu. - Hiểu nghĩa các từ ngữ: bễ, cịng, sĩng lừng. - Hiểu nội dung: Bé rất yêu biển, bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩnh như trẻ con.( TL được CH SGK. Thuộc 3 khổ thơ đầu) - Học thuộc lịng. II.ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - GV: - Tranh minh họa bài tập đọc. Một số tranh ảnh về biển. - HS: Thẻ abcd III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Khởi động: 1’ Hát vui. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 – 4’ - PCTHĐTQ mời bạn đọc bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh và TLCH. Nhận xét. - GV nhận xét, ghi điểm và nhận xét chung. Bài mới: 26’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học, dán lên bảng lớp (HS đọc lại mục tiêu) b. Các hoạt động: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10p 10p 8p * Hoạt động cơ bản: HĐ1: Luyện đọc. MT: Học sinh đọc trơn được cả bài, phát âm đúng từ khĩ. Cách tiến hành: Bước 1: Đọc mẫu. Gọi học sinh khá đọc lại. Bước 2: Hướng dẫn luyện đọc. a. Đọc từng câu: - Gọi học sinh đọc nối tiếp nhau 2 dịng trong mỗi khổ cho đến hết bài. - Viết lên bảng các từ khĩ, gọi học sinh đọc. b. Đọc từng khổ thơ. - Cho học sinh đọc nối tiếp nhau đọc 4 khổ thơ, kết hợp hướng dẫn các em ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ, lưu ý đọc với giọng vui tươi, hồn nhiên. - Gọi học sinh đọc phần chú giải giảng thêm từ: phì, lon la lon ton. c. Thi đọc. - Chia nhĩm, cho học sinh thi đọc giữa các nhĩm. - Nhận xét, tuyên dương và cho điểm. d. Đọc đồng thanh. - Cho HS đọc đồng thanh đoạn 1 - Nhận xét và chuyển ý. * Hoạt động thực hành: HĐ2: Tìm hiểu bài. MT: Hiểu nội dung ý nghĩa bài đọc. Cách tiến hành: Bước 1: Gọi học sinh đọc lại bài thơ, Bước 2: Tổ chức cho học sinh đọc từng khổ thơ kết hợp giảng từ và ý qua các câu hỏi SGK. - Nhận xét và hỏi: Theo em, em thích khổ thơ nào nhất ? Vì sao ? Bước 3: Gợi ý rút ra ý chính của bài. - Bài thơ nĩi lên điều gì ? - Nhận xét, nêu nội dung bài. HĐ3: Luyện đọc thuộc lịng. MT:Đọc diển cảm, thuộc lịng. Cách tiến hành: Bước 1: Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài thơ. - Gọi học sinh đọc lần 1. - Gọi học sinh đọc lần 2 ( kếthợp xĩa dần bảng đến hết bài thơ ) Bước 2: Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lịng. - Nhận xét và bình chọn HS đọc hay nhất. - Lắng nghe. - 1 HS khá đọc lại bài, lớp đọc thầm. - HS đọc nối tiếp câu đến hết bài. - 3 học sinh đọc. - HS đọc tiếp nối đoạn ( 2 lượt ) - 2 học sinh đọc chú giải trong SGK. Lắng nghe. - Học sinh thực hiện. - Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ (1 lần) - 1 học sinh đọc cả bài thơ, các bạn đọc thầm và trả lời câu hỏi. - HS thực hiện. - HS lần lượt phát biểu. - Lắng nghe. - 2 học sinh đọc bài thơ. - HS đọc nối tiếp ( 1 học sinh 2 dịng. 4. Củng cố: 3 – 4’ - Cho học sinh xung phong đọc thuộc lịng bài thơ - Nhận xét, cho điểm, khen ngợi. * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về đọ trước bài sau - Tuyên dương hs đọc hay em…………………….. TUẦN: 26 Ngày soạn:...…/ 03/ 2014 Ngày dạy:...…/ 03/2014 TIẾT: 76, 77 TẬP ĐỌC TƠM CÀNG VÀ CÁ CON I. MỤC TIÊU: 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng. - Đọc đúng, rõ ràng cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ - Đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật ( Tơm Càng, Cá Con ) 2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu. - Hiểu nghĩa các từ ngữ: búng càng, nhìn trân trân, nắc nỏm, mái chèo, bánh lái, quẹo. - Hiểu nội dung câu chuyện: Tơm Càng và Cá Con đều cĩ tài riêng. Tơm Càng cứu được bạn qua khỏi hiểm nguy. Tình bạn của họ vì vậy ngày càng khắng khít. ( TL được CH 1,2,3. HSG TL được CH4) * GDKNS: Xác định giá trị bản thân. Ra quyết định, Thể hiệân sự tự tin II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV:- Tranh minh họa bài tập đọc. Tranh ảnh mái chéo, bánh lái của thuyền. - Bảng phụ ghi sẵn nội dung đoạn cần luyện đọc. HS: Thẻ ĐS III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Khởi động: 1’ Hát vui. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 – 4’ - PCTHĐTQ mời bạn đọc bài: Bé nhìn biển và TLCH. Nhận xét. - GV nhận xét, ghi điểm và nhận xét chung. Bài mới: 26’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học, dán lên bảng lớp (HS đọc lại mục tiêu) b. Các hoạt động: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15p * Hoạt động cơ bản: HĐ1: Luyện đọc. MT: Học sinh đọc đúng, rõ ràng cả bài, phát âm đúng từ khĩ. Cách tiến hành: Bước 1: Đọc mẫu. - 1 học sinh khá đọc lại Bước 2: Hướng dẫn luyện đọc. a. Đọc từng câu: - Viết lên bảng các từ khĩ, gọi học sinh đọc - Gọi học sinh đọc nối tiếp từng câu. b. Đọc từng đoạn. - Hướng dẫn học sinh chia đoạn bài văn. - Cho học sinh đọc từng đoạn, kết hợp treo bảng phụ, hướng dẫn các em ngắt nghỉ hơi và nhấn giọng các từ ngữ gợi tả biệt tài của Cá Con. - Gọi học sinh đọc phần chú giải. - Giảng thêm từ phục lăn, áo giáp. c. Thi đọc: - Chia nhĩm cho HS thi đọc giữa các nhĩm - Nhận xét, tuyên dương và cho điểm. d. Đọc đồng thanh. - Cho các em đọc đồng thanh đoạn 2, 3. - Lắng nghe. - 1 học sinh khá đọc lại bài, cả lớp đọc thầm. - HS đọc. - Lần lượt từng em đúng lên đọc nối tiếp cho đến hết bài. - HS đọc nối tiếp từng đoạn ( 2 lượt ) - 2 học sinh đọc chú giải trong SGK - Lắng nghe. - HS đọc trong nhĩm, thi đọc giữa các nhĩm. - Cả lớp đồng thanh ( 1 lần ) TIẾT 2 10p 6p * Hoạt động thực hành: HĐ2: Tìm hiểu bài. MT: Hiểu nội dung ý nghĩa bài đọc. Cách tiến hành: Bước 1: Tổ chức cho học sinh đọc từng đoạn kết hợp giảng từ và ý qua các câu hỏi SGK. - Nhận xét và hỏi: Theo em, em thích nhất mùa nào ? Vì sao ? Bước 2: Gợi ý rút ra ý chính của bài. - Câu chuyện nĩi lên điều gì ? - Nhận xét, nêu nội dung bài. HĐ3: Hoạt động theo vai. MT: Đọc phân biệt lời của người kể và lời nhân vật. Cách tiến hành: Bước 1: Cho học sinh đọc theo vai trong nhĩm. Bước 2: Tổ chức cho học sinh thi đọc. - Nhận xét, bình chọn HS đọc hay . - 1 đọc cả bài, cả lớp đọc cả bài và trả lời câu hỏi. - HS lần lượt phát biểu . - Lắng nghe. - HS thực hiện. - 4 học sinh đọc nối tiếp nhau. 4. Củng cố: 3 – 4’ *GDKNS: Trong cuộc sống các em phải biết ra quyết định và tự tin * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về xem trước bài sau - Tuyên dương hs đọc hay em…………………….. TUẦN: 26 Ngày soạn:...…/ 03/ 2014 Ngày dạy:...…/ 03/2014 TIẾT: 78 TẬP ĐỌC SƠNG HƯƠNG I. Mục tiêu: 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng. - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở chỗ cần tách ý, gây ấn tượng trong những câu dài. 2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu. - Hiểu nghĩa của các từ ngữ: sắc độ, đặc ân, êm đềm. - Cảm nhận được vẻ đẹp thơ mộng, luơn biến đổi của Sơng Hương qua cách miêu tả của tác giả. II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: GV: Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng phụ ghi sẵn các câu luyện đọc. HS: Xem trước bài. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Khởi động: 1’ Hát vui. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 - 4’ - PCTHĐTQ mời bạn đọc bài: Tơm càng và cá con và TLCH. Nhận xét. - GV nhận xét, ghi điểm và nhận xét chung. Bài mới: 26’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học, dán lên bảng lớp (HS đọc lại mục tiêu) - b. Các hoạt động: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 12p 10p 6p * Hoạt động cơ bản: HĐ1: Luyện đọc. MT: Học sinh đọc đúng, rõ ràng cả bài, phát âm đúng từ khĩ. Cách tiến hành: Bước 1: Đọc mẫu. - Gọi học sinh khá đọc lại. Bước 2: Hướng dẫn luyện đọc. a. Đọc từng câu: - Gọi học sinh đọc tiếp nối từng câu Viết lên bảng các từ khĩ, gọi học sinh đọc b. Đọc từng đoạn. - Hướng dẫn HS chia đoạn bài văn. - Cho học sinh đọc tiếp nối tứng đoạn ( hướng dẫn các em đọc rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ hơi đúng) - Gọi học sinh đọc phần chú giải. - Giảng thêm từ lung linh dát vàng c. Thi đọc. - Chia nhĩm cho học sinh thi đọc giữa các nhĩm. - Nhận xét, tuyên dương, cho điểm. d. Đọc đồng thanh. - Cho HS đọc đồng thanh đoạn 1. * Hoạt động thực hành: HĐ2: Tìm hiểu bài. MT: Hiểu nội dung ý nghĩa bài đọc. Cách tiến hành: Bước 1: Tổ chức cho học sinh đọc từng đoạn kết hợp giảng từ và ý qua các câu hỏi SGK. Bước 2: Gợi ý rút ra ý chính của bài. - Câu chuyện nĩi lên điều gì ? - Nhận xét, nêu nội dung bài. HĐ3: Luyện đọc lại. MT: Đọc trơi chảy tồn bài, đọc diễn cảm bài văn. Cách tiến hành: Bước 1: Tổ chức cho học sinh thi đọc. Bước 2: Nhận xét và bình chọn HS đọc hay nhất. - Lắng nghe. - 1 học sinh khá đọc lại bài, lớp đọc thầm. - HS đọc nối tiếp câu đến hết bài. - 3 học sinh đọc. - HS phát biểu. - HS đọc tiếp nối đoạn ( 2 lượt ) - 2 học sinh đọc chú giải trong SGK. - Lắng nghe. - Học sinh đọc trong nhĩm, gĩp ý lẫn nhau. Sau đĩ thi đọc giữa các nhĩm. - Cả lớp đọc đồng thanh . - Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi. - HS lần lượt phát biểu. - Lắng nghe và lặp lại. - HS thi đọc đoạn bài. 4. Củng cố: 3 – 4’ - Gọi học sinh đọc lại bài. - Nhận xét, khen ngợi. * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học. - Tuyên dương hs đọc hay em…………………….. - Dặn HS về xem trước bài sau

File đính kèm:

  • docGA VNEN lop 2(1).doc