Giáo án Thủ công Lớp 3 đã sửa

I. Mục tiêu:

 Học sinh biết cách bọc vở, bằng nhựa, giấy tự chọn. Có ý thức giữ gìn vở sạch đẹp.

II. Giáo viên chuẩn bị:

1 quyển vở đã được bọc

1 tờ giấy bọc

 1 quyển vở chưa bọc

 Học sinh chuẩn bị: 1 tờ bọc, 1 quyển vở, kéo, bút chì.

 

doc35 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 28/11/2014 | Lượt xem: 912 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thủ công Lớp 3 đã sửa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sinh yờu thớch đan nan II. Giỏo viờn chuẩn bị: Đồ dựng để làm thủ cụng III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Học sinh thực hành đan hoa chữ thập đơn. Học sinh nhắc lại quy trỡnh đan hoa chữ thập đơn . Giỏo viờn nhận xột, sử dụng tranh quy trỡnh và sơ đồ đan hoa chữ thập đơn để nhắc lại cỏc bước đan thực hiện đan hoa chữ thập đơn. Giỏo viờn quan sỏt, nhắc học sinh đan đỳng kỹ thuật, giỳp đở, chỉ dẫn thờm những học sinh cũn lỳng tỳng. Tổ chức cho học sinh trưng bày, nhận xột đỏnh giỏ sản phẩm. Giỏo viờn đỏnh giỏ sản phảm thực hành của học sinh Cũng cố dặn dũ: Giỏo viờn nhận xột kỹ năng thực hành của học sinh. Dặn dũ học sinh giờ sau mang giấy để học bài “ Làm lọ hoa gắn tường ” Học sinh thực hành trưng bày nhận xột, đỏnh giỏ sản phẩm. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Tuần 26. Thứ…. ngày...... thỏng..... năm 200..... LÀM ĐỒ CHƠI, LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG ( Tiết 1) I. Mục tiờu: Học sinh biết vận dụng kỹ năng gấp, cắt, dỏn để làm lọ hoa gắn tường. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Mẫu lọ hoa gắn tường. III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh quan sỏt và nhận xột. Giỏo viờn giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tường, đặt cõu hỏi định hướng quan sỏt để học sinh rỳt ra nhận xột về hỡnh dạng, màu sắc, cỏc bộ phận của lọ hoa mẫu. Giỏo viờn tạo điều kiện cho học sinh suy nghĩ, tỡm ra cỏch làm lọ hoa bằng cỏch gợi ý cho học sinh mở dần lọ hoa gắn tường. Hoạt đụng 2: Giỏo viờn hướng dẫn mẫu Bước 1: Gấp phần giấy để làm lọ hoa và gấp cỏc nếp gấp cỏch đều. Hỡnh chữ nhật cú chiều dài 24 ụ, rộng 16 ụ... Bước 2: Tỏch phần gấp để lọ hoa ra khỏi cỏc nếp gấp làm thõn lọ hoa. Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường. Giỏo viờn gọi học sinh nhắc lại cỏc bước gấp và làm lọ hoa gắn tường, sau đú tổ chức cho học sinh tập gấp lọ hoa gắn tường. Cũng cố dặn dũ: Nhắc học sinh về nhà tập gấp lọ hoa gắn tường. Học sinh hiểu được cỏch làm và làm được . Học sinh miết mạnh lại cỏc nếp gấp RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Tuần 27. Thứ..........ngày...... thỏng..... năm 200..... LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG ( Tiết 2) I. Mục tiờu: Làm được lọ hoa gắn tường đỳng quy trỡnh kỹ thuật. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Một lọ hoa đó được gấp hoàn chỉnh. III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Học sinh thực hành làm lọ hoa gắn tường. Giỏo viờn yờu cầu học sinh nhắc lại cỏc bước làm lọ hoa. gắn tường bằng cỏch gấp giấy. Giỏo viờn nhận xột và sử dụng tranh quy trỡnh làm lọ hoa để hệ thống lại cỏc bước làm. Bước 1: Gấp Phần giấy làm để hoa và gấp cỏc nếp gấp cỏch đều. Bước 2: Tỏch phần gấp đế lọ hoa ( và gấp) ra khỏi cỏc nếp gấp làm thõn lọ hoa. Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường. Giỏo viờn quan sỏt, uốn nắn, giỳp đỡ cho những em cũn lỳng tỳng để cỏc em hoàn thành sản phẩm. Cũng cố dặn dũ: Nhắc học sinh về nhà hoàn thành. Học sinh thực hành theo nhúm. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Tuần 28. Thứ.........ngày...... thỏng..... năm 200..... LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG ( Tiết 3) I. Mục tiờu: Học sinh yờu thớch làm lọ hoa. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Chuẩn bị hoa để trang trớ. III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giỏo viờn gợi ý : Học sinh cắt, dỏn cỏc bụng hoa cú cành, lỏ để cắm trang trớ vào lọ hoa. Học sinh trang trớ và trưng bày sản phẩm Giỏo viờn tuyờn dương, khen ngợi những em trang trớ sản phẩm đẹp, cú nhiều sỏng tạo. Giỏo viờn đỏnh giỏ kết quả học tập của học sinh. Cũng cố dặn dũ: Giỏo viờn nhận xột kết quả học tập của học sinh. Dặn dũ học sinh giờ học sau mang giấy thủ cụng, kộo... để học bài: “ Làm đồng hồ để bàn” Học sinh thực hành theo nhúm. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY Tổ trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu (Duyệt) Tuần 29. Thứ..........ngày...... thỏng.... năm 200..... LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN ( Tiết 1) I. Mục tiờu: Học sinh biết cỏch làm đồng hồ để bàn. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Mặt đồng hồ làm bằng giấy. III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh quan sỏt và nhận xột. Giỏo viờn giới thiệu đồng hồ để bàn làm mẫu, nờu cõu hỏi định hướng quan sỏt, nhận xột về hỡnh dạng, màu sắc, tỏc dụng của từng bộ phận trờn đồng hồ như kim chỉ giờ, chỉ phỳt, chỉ giõy, cỏc số ghi trờn mặt đồng hồ. Nờu tỏc dụng của đồng hồ. Hoạt đụng 2: Giỏo viờn hướng dẫn mẫu Bước 1: Cắt giấy. Khung (chiều dài 24 ụ, rộng 16 ụ) chõn đở (1ụ – 5 ụ) Mặt đồng hồ (14ụ – 8ụ) Bước 2: Làm cỏc bộ phận của đồng hồ (Khung, mặt, đế và chõn đở đồng hồ) Bước 3: Làm đồng hồ hoàn chỉnh. Dỏn mặt đồng hồ vào khung đồng hồ Dỏn khung đồng hồ vào phần dưới Dỏn chõn đỡ vào mặt sau khung đồng hồ. Cũng cố dặn dũ: Giỏo viờn túm tắc lại cỏc thao tỏc làm đồng hồ để bàn. Học sinh quan sỏt. Học sinh thực hành RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Tuần 30. Thứ..........ngày...... thỏng.... năm 200..... LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN ( Tiết 2) I. Mục tiờu: Làm được đồng hồ để bàn. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Tranh quy trỡnh làm đồng hồ. III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Học sinh thực hành làm đồng hồ để bàn. Giỏo viờn gọi hai học sinh nhắc lại cỏc bước làm đồng hồ để bàn. Giỏo viờn nhận xột và sử dụng tranh quy trỡnh làm đồng hồ để hệ thống lại cỏc bước làm đồng hồ. Bước 1: Cắt giấy. Bước 2: Làm cỏc bộ phận của đồng hồ (Khung, mặt, đế và chõn đở đồng hồ) Bước 3: Làm đồng hồ hoàn chỉnh. Cũng cố dặn dũ: Về nhà tập làm đồng hồ khi gấp và dỏn cỏc tờ giấy để làm đế, khung, chõn đỡ đồng hồ cần miết kỹ cỏc nếp gấp và bụi cho đều. Học sinh thực hành. Chia nhúm thực hành RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Tuần 31. Thứ..........ngày...... thỏng..... năm 200..... LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN ( Tiết 3) I. Mục tiờu: Học sinh yờu thớch sản phẩm của mỡnh. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Đồng hồ để bàn. III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Gợi ý cho học sinh trang trớ đồng hồ như vẽ ụ nhỏ làm lịch ghi thứ, ngày ở gần số3, ghi nhón hiệu của đồng hồ ở phớa dưới số12. Giỏo viờn tổ chức cho học sinh thực hành làm đồng hồ để bàn. Giỏo viờn đến cỏc bàn quan sỏt, giỳp đỡ cỏc em cũn lỳng tỳng để cỏc em hoàn thành sản phẩm. Học sinh trang trớ, trưng bày và tự đỏnh giỏ sản phẩm. Giỏo viờn khen ngợi, tuyờn dương những em trang trớ đẹp, cú nhiều sỏng tạo. Đỏnh giỏ kết quả học tập của học sinh. Cũng cố dặn dũ: Giỏo viờn nhận xột kết quả học tập của học sinh. Dặn dũ học sinh giờ sau mang giấy... để học bài: “ làm quạt giấy trũn”. Học sinh trang trớ. Học sinh thực hành từng nhúm. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Tuần 32. Thứ..........ngày...... thỏng…. năm 200.... LÀM QUẠT GIẤY TRềN ( Tiết 1) I. Mục tiờu: Học sinh biết cỏch làm quạt giấy trũn. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Mẫu quạt giấy trũn. III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh quan sỏt, nhận xột. Giỏo viờn giới thiệu quạt mẫu, cỏc bộ phận làm quạt trũn, sau đú đặt cõu hỏi định hướng quan sỏt, rỳt ra nhận xột cỏch gấp quạt. Hoạt động 2: Giỏo viờn hướng dẫn mẫu Bước 1: Cắt giấy Bước 2: Gấp, dỏn quạt. Bước 3: Làm cỏn quạt và hoàn chỉnh quạt. Giỏo viờn tổ chức cho học sinh tập gấp quạt giấy trũn. Cũng cố dặn dũ: Cho học sinh về nhà tập gấp. Học sinh quan sỏt thực hành. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Tuần 33. Thứ..........ngày...... thỏng..... năm 200..... LÀM QUẠT GIẤY TRềN ( Tiết 2) I. Mục tiờu: Học sinh làm được quạt giấy trũn. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Quạt giấy trũn. III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Học sinh thực hành làm quạt giấy trũn. Giỏo viờn gọi hai học sinh nhắc lại cỏc bước làm quạt giấy trũn. Giỏo viờn nhận xột và hệ thống lại cỏc bước. Bước 1: Cắt giấy Bước 2: Gấp, dỏn quạt. Bước 3: Làm cỏn quạt và hoàn chỉnh quạt. Cũng cố dặn dũ: Cho học sinh về nhà tập gấp. Học sinh thực hành làm quạt giấy trũn. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY Tổ trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu (Duyệt) Tuần 34. Thứ...ngày...... thỏng..... năm 200..... LÀM QUẠT GIẤY TRềN ( Tiết 3) I. Mục tiờu: Học sinh yờu thớch sản phẩm của mỡnh tự làm ra. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Đồ dựng để trang trớ III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài Hoạt động dạy Hoạt động học Giỏo viờn gợi ý cho học sinh trang trớ quạt bằng cỏch vẽ cỏc hỡnh, dỏn nan giấy bạc, kẻ đường màu song song theo chiều dài tờ giấy trước khi gấp quạt. Sau khi học sinh gấp xong mỗi nếp gấp phải miết thẳng và kỹ. Gấp xong cần buột chặt bằng chỉ vào đỳng nếp gấp giữa. Khi dỏn cần bụi hồ mỏng, đều. Học sinh thực hành. Giỏo viờn quan sỏt, giỳp đỡ những em cũn lỳng tỳng để cỏc em hoàn thành sản phẩm. Tổ chức cho học sinh trưng bày, nhận xột tự đỏnh giỏ sản phẩm đẹp. Cũng cố dặn dũ: Giỏo viờn nhận xột sản phẩm của học sinh. Dặn dũ học sinh ụn lại cỏc bài học và chuẩn bị giấy... để kiểm tra cuối năm. Học sinh thực hành trang trớ. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Tuần 35. Thứ........ngày...... thỏng..... năm 200..... KIỂM TRA CUỐI NĂM I. Mục tiờu: Đỏnh giỏ kiến thức, kỹ năng của học sinh qua sản phẩm học sinh tự chọn. II. Giỏo viờn chuẩn bị: Cỏc mẫu sản phẩm đó học III. Nội dung kiểm tra: Đề bài: “ Em hóy làm mọt trong những sản phẩm đó học” Giỏo viờn cho học sinh quan sỏt lại một số mẫu. Học sinh làm bài kiểm tra. Giỏo viờn đến cỏc bàn quan sỏt, hướng dẫn những học sinh cũn lỳng tỳng để cỏc em hoàn thành. IV. Đỏnh giỏ: Hoàn thành (A) Chưa hoàn thành (B) Nhận xột: Giỏo viờn nhận xột thỏi độ làm bài kiểm tra, kỹ năng và sản phẩm của học sinh. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY Tổ trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu (Duyệt)

File đính kèm:

  • docthu cong 3 da sua.doc
Giáo án liên quan