Giáo án Thể dục: Tuần 1 - Bài 1: Giới thiệu chương trình tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - Trò chơi Kết bạn

-Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5, nội quy tập luyện.

-Ôn đội hình, đội ngũ, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học

-Cách xin phép ra vào lớp

- Trò chơi kết bạn, yêu cầu học sinh nắm được cách chơi.

II. Địa điểm- phương tiện

-Vệ sinh sạch sẽ sân trường

-CB còi

III. Hoạt động dạy học.

 

doc69 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 17/04/2017 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục: Tuần 1 - Bài 1: Giới thiệu chương trình tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - Trò chơi Kết bạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị mỗi H /1quả cầu. III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành 1. Phần mở đầu: (6-10p) 2. Phần cơ bản: (18-22p) a, Môn thể thao tự chọn: - Đá cầu: + Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân + Ôn phát cầu cầu bằng mu bàn chân - Chơi trò chơi: " Trao tín gậy" 3. Phần kết thúc: (4-6p) G: Nhận lớp, phổ biến yêu cầu bài học H: Chạy nhẹ nhàng theo 1hàng dọc- vòng tròn xoay các khớp cổ chân, đầu gối... +Ôn một số động tác TD đã học H: Chia tổ luyện tập; tổ trưởng điều khiển G: Quan sát giúp đỡ, nhận xét H: Tập hợp theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau G: Quan sát uốn nắn G: Nêu tên trò chơi, 1H: Nêu lại cách chơi H: Chơi thử, chơi chính thức G: quan sát, đánh giá H: Đi đều hai hàng dọc và hát H+G: Hệ thống bài,Nxét tiết học, dặn dò Kí duyệt............................. ............................... Tuần 31 Thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2009 Đạo đức:tiết 31 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2) I. Mục tiêu: Học xong bài này, H biết: - Hiểu biết thêm về tài nguyên thiên nhiên của đất nước - Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên II. Đồ dùng III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: Nội dung ghi nhớ tiết trước (2p) B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1p) 2. Nội dung: (32p) *Hoạt động 1: Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên (BT2-SGK) Hiểu biết thêm về tài nguyên thiên nhiên của đất nước. *Hoạt động 2: Bài tập 4 SGK Biết được những việc làm đúng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên *Hoạt động 3: Làm bài tập 5 SGK Biết đưa ra các giải pháp, ý kiến để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 3. Củng cố, dặn dò: (3p) 2H: Nêu H+G: NHận xét, đánh giá G: Giới thiệu trực tiếp H: Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên mà mình biết H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận G: Chia N giao nhiêm vụ H: Thảo luận N làm BT4 + Đại diện từng N trình bày H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận Tiến hành tương tự HĐ2 G: Tổng kết bài. Nhận xét tiết học. Dặn dò Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2009 thể dục:tiết 62 Môn thể thao tự chọn; trò chơi "Chuyển đồ vật" I. Mục tiêu - Ôn tâng và phát cầu bằng mu bàn chân. Y/c thực hiện đúng động tácvà nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi "Chuyển đồ vật". Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II. Địa điểm- phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị mỗi H /1quả cầu. III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành 1. Phần mở đầu: (6-10p) 2. Phần cơ bản: (18-22p) a, Đá cầu: + Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân + Ôn phát cầu cầu bằng mu bàn chân b,Chơi trò chơi: " Chuyển đồ vật" 3. Phần kết thúc: (4-6p) G: Nhận lớp, phổ biến yêu cầu bài học H: Chạy nhẹ nhàng theo 1hàng dọc- vòng tròn xoay các khớp cổ chân, đầu gối... +Ôn một số động tác TD đã học G: Nêu tên động tác H: Chia tổ luyện tập; tổ trưởng điều khiển G: Quan sát giúp đỡ, nhận xét H: Tập hợp theo 4 hàng ngang(2 hàng quay mặt vào nhau) phát cầu cho nhau G: Quan sát uốn nắn G: Nêu tên trò chơi, 1H: Nêu lại cách chơi H: Chơi thử, chơi chính thức G: quan sát, đánh giá H: Đi thường hai hàng dọc và hát H+G: Hệ thống bài,Nxét tiết học, dặn dò Tuần 32 Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2009 Đạo đức:tiết 32 Thực hành bảo vệ môi trường (Dành cho địa phương) I. Mục tiêu: Học xong bài này, H biết: - Môi trường sạch đẹp có ý nghĩa như thế nào đối với sức khoẻ con người. - Biết làm những việc để bảo vệ môi trường. - Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp. II. Đồ dùng - Chổi; giỏ rác; hót rác III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1p) 2. Nội dung: (32p) *Hoạt động 1: Môi trường đối với sức khoẻ con người *Hoạt động 2: Thực hành 3. Củng cố, dặn dò: (2p) H: Ra sân trường xếp hàng G: Giới thiệu trực tiếp G: Nêu câu hỏi để giúp H hiểu môi trường sạh đẹp có ý nghĩa như thế nào đối với sức khoẻ con người H:Trả lời H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận G: Chia tổ giao nhiêm vụ cho các tổ làm vệ sinh H: Làm theo tổ G: Theo dõi giúp đỡ H: Xếp thành 2 hàng G: Nhận xét kết quả làm việc của từng tổ. Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Thể dục:tiết 64 Môn thể thao tự chọn; trò chơi "dẫn bóng" I. Mục tiêu - Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân. Y/c thực hiện đúng động tácvà nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi "Dẫn bóng". Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II. Địa điểm- phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: G: 2 quả bóng rổ; Chuẩn bị mỗi H /1quả cầu. III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành 1. Phần mở đầu: (6-10p) 2. Phần cơ bản: (18-22p) a, Đá cầu: + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân + Ôn chuyền cầu cầu bằng mu bàn chân b,Chơi trò chơi: " Dẫn bóng" 3. Phần kết thúc: (4-6p) G: Nhận lớp, phổ biến yêu cầu bài học H: Chạy nhẹ nhàng theo 1hàng dọc- vòng tròn xoay các khớp cổ chân, đầu gối... +Ôn một số động tác TD đã học G: Nêu tên động tác H: Tập theo 2 hàng ngang phát cầu cho nhau G: Quan sát giúp đỡ, nhận xét G: Chia N giao nhiệm vụ (2-3H/N) H: Luyện tập theo N G: Quan sát uốn nắn G: Nêu tên trò chơi, 1H: Nêu lại cách chơi G: Chia lớp thành 2 đội chơi H: Chơi G: quan sát, đánh giá H: Đi thường hai hàng dọc và hát H+G: Hệ thống bài,Nxét tiết học, dặn dò Kí duyệt............................ .............................. Tuần 33 Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2009 Đạo đức:tiết 33 Thực hành bảo vệ môi trường (Dành cho địa phương) I. Mục tiêu: Học xong bài này, H biết: - Môi trường sạch đẹp có ý nghĩa như thế nào đối với sức khoẻ con người. - Biết làm những việc để bảo vệ môi trường. - Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp. II. Đồ dùng - Chổi; giỏ rác; hót rác III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1p) 2. Nội dung: (32p) *Hoạt động 1: Môi trường đối với sức khoẻ con người *Hoạt động 2: Thực hành 3. Củng cố, dặn dò: (2p) H: Ra sân trường xếp hàng G: Giới thiệu trực tiếp G: Nêu câu hỏi để giúp H hiểu môi trường sạh đẹp có ý nghĩa như thế nào đối với sức khoẻ con người H:Trả lời H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận G: Chia tổ giao nhiêm vụ cho các tổ làm vệ sinh H: Làm theo tổ G: Theo dõi giúp đỡ H: Xếp thành 2 hàng G: Nhận xét kết quả làm việc của từng tổ. Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2009 thể dục:tiết 66 Môn thể thao tự chọn; trò chơi "dẫn bóng" I. Mục tiêu - Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân. Y/c thực hiện đúng động tácvà nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi "Dẫn bóng". Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II. Địa điểm- phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: G: 2 quả bóng rổ; Chuẩn bị mỗi H /1quả cầu. III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành 1. Phần mở đầu: (6-10p) 2. Phần cơ bản: (18-22p) a, Đá cầu: + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân + Ôn chuyền cầu cầu bằng mu bàn chân b,Chơi trò chơi: " Dẫn bóng" 3. Phần kết thúc: (4-6p) G: Nhận lớp, phổ biến yêu cầu bài học H: Chạy nhẹ nhàng theo 1hàng dọc- vòng tròn xoay các khớp cổ chân, đầu gối... +Ôn một số động tác TD đã học G: Nêu tên động tác H: Tập theo 2 hàng ngang phát cầu cho nhau G: Quan sát giúp đỡ, nhận xét G: Chia N giao nhiệm vụ (2-3H/N) H: Luyện tập theo N G: Quan sát uốn nắn G: Nêu tên trò chơi, 1H: Nêu lại cách chơi G: Chia lớp thành 2 đội chơi H: Chơi G: quan sát, đánh giá H: Đi thường hai hàng dọc và hát H+G: Hệ thống bài,Nxét tiết học, dặn dò Tuần 34 Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2009 Đạo đức:tiết 33 Thực hành bảo vệ môi trường (Dành cho địa phương) I. Mục tiêu: Học xong bài này, H biết: - Môi trường sạch đẹp có ý nghĩa như thế nào đối với sức khoẻ con người. - Biết làm những việc để bảo vệ môi trường. - Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp. II. Đồ dùng - Chổi; giỏ rác; hót rác III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1p) 2. Nội dung: (32p) *Hoạt động 1: Môi trường đối với sức khoẻ con người *Hoạt động 2: Thực hành 3. Củng cố, dặn dò: (2p) H: Ra sân trường xếp hàng G: Giới thiệu trực tiếp G: Nêu câu hỏi để giúp H hiểu môi trường sạh đẹp có ý nghĩa như thế nào đối với sức khoẻ con người H:Trả lời H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận G: Chia tổ giao nhiêm vụ cho các tổ làm vệ sinh H: Làm theo tổ G: Theo dõi giúp đỡ H: Xếp thành 2 hàng G: Nhận xét kết quả làm việc của từng tổ. Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2009 Thể dục:Tiết 68 Môn thể thao tự chọn; trò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh" Và “ Ai kéo khoẻ’’ I. Mục tiêu - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tácvà nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh". Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II. Địa điểm- phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị mỗi H /1quả cầu. III. Các hoạt động dạy- học Nội dung Cách thức tiến hành 1. Phần mở đầu: (6-10p) 2. Phần cơ bản: (18-22p) a, Môn thể thao tự chọn: - Đá cầu: + Ôn tâng cầu bằng đùi + Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân + Ôn phát cầu cầu bằng mu bàn chân - Chơi trò chơi: " Nhảy đúng, nhảy nhanh" 3. Phần kết thúc: (4-6p) G: Nhận lớp, phổ biến yêu cầu bài học H: Chạy nhẹ nhàng theo 1hàng dọc- vòng tròn +Ôn một số động tác TD đã học H: Chia tổ luyện tập tổ trưởng điều khiển G: Qsát, giúp đỡ Tiến hành tương tự trên H: Đứng thành 4 hàng ngang phát cầu cho nhau G: Quan sát chỉnh sửa cho H G: Nêu tên trò chơi, 1H: Nêu lại cách chơi H; Chơi chính thức G: quan sát, đánh giá H: Đi đều hai hàng dọc và hát H+G: Hệ thống bài,Nxét tiết học, dặn dò Kí duyệt.................................... ................................... Tuần 35 Thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2009 Đạo đức:Tiết 35 Thực hành cuối học kì II và cuối năm

File đính kèm:

  • docdao duc the duc l5 hoa binh.doc
Giáo án liên quan