Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 10 - Năm học 2010-2011 - Vàng Văn Oai

B.Phần cơ bản

2. phương Pháp tập luyện phát triển sức nhanh

- Nhóm bài tập rèn luện phản ứng nhanh.

- Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác

- Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh

- Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ.

- Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ.

B. Củng cố

? Nhắc lại các bài tập rén luyện phát triển súc nhanh.

C. PHẦN KẾT THÚC

- GV nhận xét chung giờ học

- Chuẩn bị tiết sau ( cầu đá).

-GV chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng và cho HS thảo luận. Các nhóm lấy những bài tập đã được học lớp 6, 7. Hoạc các bài tfập mà các em biết.

-Nhóm 1: Lấy những bài tập về phản ứng nhanh

Nhóm 2: Lấy những bài tập về Tần số động tác nhanh.

Nhóm 3: Lấy những bài tập về động tác đơn nhanh.

Nhóm 4: Lấy những bài tập về sức mạnh tốc độ.

Nhóm 5: Lấy những bài tập về sức bền tốc độ.

- GV gọi các nhóm lần lượt nêu các bài tập của nhóm mình, các nhóm

khác nhận xét đúng sai.

GV nhận xét các nhóm và sửa sai.

GV gọi học sinh trả lời

GV cho học sinh nhận xét đúng sai, GV sửa sai.

-Học sinh chú ý lắng nghe.

 

doc23 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 10 - Năm học 2010-2011 - Vàng Văn Oai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CS: Điều hành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Ngày soạn: 24. 8. 2009 Ngày giảng: 8A1: 4. 9. 2009 8A2; 9. 9. 2009 TIẾT: 6 - ĐHĐN: ÔN ĐI ĐỀU ĐỨNG LẠI, CHẠY ĐỀU ĐỨNG LẠI ĐỘI HÌNH 0-3-6-9. - ĐÁ CẦU: ÔN CHUY ỀN CẦU THEO NHÓM, PHÁT CẦU CAO CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN. I/ MỤC TIÊU: ĐHĐN: Ôn tập tập nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khẻ mạnh,nhanh nhẹn kỉ luật và tinh thần tập thể, HS hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng, đều đẹp các nội dung đã học, biết vận dụng khi tham gia các hoạt động tạp thể. Đá cầu: Trang bị cho HS kĩ năng cơ bản để HS biết và thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, cÇu30-35 qu¶. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ CHUẨN BỊ: 1.Nhận lớp: 2. Khởi động: Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. Động tác vặn mình, bụng, chân. 3. KTBC: ? Hãy nêu một số bài tập phát triển sức nhanh mà em biết. B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ ĐHĐN. - Ôn đi đều đứng lại, chạy đều đứng lại đ ội h ình 0-3-6-9. 2/ §¸ cÇu: - Ôn chuyền cầu theo nhóm, ôn phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: - Ôn các động tác ĐHĐN - Ôn tập tâng cầu... 8-10p 2p 4p 2p 30-32p 12p 12- 15p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yªu cÇu bµi häc. CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 1HS trả lời, lớp nhận xét đánh giá, GV kết luận cho điểm. ? Khẩu lệnh đi đều, chạy đều, đội hình 0-3-6-9. 2 HS trả lời, thực hiện động tác lớp nhận xét, GV bổ sung sửa chữa chia tổ tập luyện. CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 2 HS thực hiện kỹ thuật tâng cầu,chuyền cầu, lớp quan sát, nhận xét. GV bổ sung thực hiện lại động tác sau đó cho học sinh tập, chia tổ tập luyện CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở CS: Điều hành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Ngày soạn: Ngày giảng: TIẾT: 7 - ĐHĐN: ÔN MỘT SÔ néi dung HỌC SINH THỰC HIỆN CÒN YẾU, «n ®I ®iÒu, vßng ph¶I, vßng tr¸i - ĐÁ CẦU: «n néi dung tiÕt 6 I/ MỤC TIÊU: ĐHĐN: Ôn tập tập nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khẻ mạnh,nhanh nhẹn kỉ luật và tinh thần tập thể, HS hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng, đều đẹp các nội dung đã học, biết vận dụng khi tham gia các hoạt động tạp thể. Đá cầu: Trang bị cho HS kĩ năng cơ bản để HS biết và thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, cÇu30-35 qu¶. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ CHUẨN BỊ: 1.Nhận lớp: 2. Khởi động: Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. Động tác vặn mình, bụng, chân. 3. KTBC: ? Hãy nêu một số bài tập phát triển sức nhanh mà em biết. B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ ĐHĐN. - Ôn đi đều đứng lại, chạy đều đứng lại đội h ình 0-3-6-9. 2/ §¸ cÇu: - Ôn tâng cầu bằng các bộ phận. 3Củng cố ? Tâng cầu bằng các bộ phận. ? Chạy đều đứng lại. C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: - Ôn các động tác ĐHĐN - Ôn tập tâng cầu... 8-10p 2p 4p 2p 30-32p 12p 12- 15p 2-4p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yªu cÇu bµi häc. CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 1HS trả lời, lớp nhận xét đánh giá, GV kết luận cho điểm. ? Khẩu lệnh đi đều, chạy đều, đội hình 0-3-6-9. 2 HS trả lời, thực hiện động tác lớp nhận xét, GV bổ sung sửa chữa chia tổ tập luyện. CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 2 HS thực hiện kỹ thuật tâng cầu, lớp quan sát, nhận xét. GV bổ sung thực hiện lại động tác sau đó cho học sinh tập, chia tổ tập luyện CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở - GV gọi học sinh lên thực hiện, lớp nhận xét đúng sai, GV nhận xét và sửa sai. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở CS: Điều hành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Ngày soạn: Ngày giảng: TIẾT: 8 - ĐHĐN: ÔN MỘT SỐ HỌC SINH THỰC HIỆN CÒN YẾU. - ĐÁ CẦU: ÔN ĐỠ CẦU BẰNG NGỰC, HỌC TÂNG BÚNG CẦU I/ MỤC TIÊU: ĐHĐN: Ôn tập tập nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khẻ mạnh,nhanh nhẹn kỉ luật và tinh thần tập thể, HS hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng, đều đẹp các nội dung đã học, biết vận dụng khi tham gia các hoạt động tạp thể. Đá cầu: Trang bị cho HS kĩ năng cơ bản để HS biết và thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu, tâng búng cầu. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, cÇu30-35 qu¶. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ CHUẨN BỊ: 1.Nhận lớp: 2. Khởi động: Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. Động tác vặn mình, bụng, chân. 3. KTBC: ? Hãy nêu một số bài tập phát triển sức nhanh mà em biết. B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ ĐHĐN. - Ôn đi đều đứng lại, chạy đều đứng lại đội h ình 0-3-6-9. 2/ §¸ cÇu: - Ôn đỡ cầu băng ngực học tâng búng cầu. 3Củng cố ? Tâng cầu bằng các bộ phận. ? Chạy đều đứng lại. C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: - Ôn các động tác ĐHĐN - Ôn tập tâng cầu... 8-10p 2p 4p 2p 30-32p 12p 12- 15p 2-4p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yªu cÇu bµi häc. CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 1HS trả lời, lớp nhận xét đánh giá, GV kết luận cho điểm. ? Khẩu lệnh đi đều, chạy đều, đội hình 0-3-6-9. 2 HS trả lời, thực hiện động tác lớp nhận xét, GV bổ sung sửa chữa chia tổ tập luyện. CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - GV tập mẫu và giảng giải kĩ thuật sau GV chio học sinhluyện tập GV quan sát sửa sai. - GV gọi học sinh lên thực hiện, lớp nhận xét đúng sai, GV nhận xét và sửa sai. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở CS: Điều hành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Ngày soạn:15. 9. 2009 Ng ày gi ảng: 8A1: 16. 9. 2009 8A2: 19. 9. 2009 TIẾT 9: KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ( T X ) I/ Môc tiªu: - KiÓm tra ®éi h×nh ®éi ngò (T­ thÕ nghiªm, nghØ, chµo, quay trµi, ph¶i, sau, ®i ®Òu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp) - Qua giê kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®­îc t¸c phong, viÖc rÌn luyÖn t­ thÕ cña c¸c em HS II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn - S©n b·i s¹ch, ph¼ng, ®­êng ch¹y III/ TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p - TC A/ chuÈn bÞ: 1.NhËn líp: 2. Khëi ®éng: Ch¹y nhÑ nhµng Xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, ®Çu gèi. §éng t¸c vÆn m×nh, bông, ch©n. B/ PhÇn c¬ b¶n a. Néi dung h×nh thøc kiÓm tra: * Néi dung kiÓm tra - §øng nghiªm, nghØ, quay tr¸i, ph¶i, sau, chµo: - §i ®Òu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp Thang ®iÓm: - Lo¹i Gái: Thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c t­ thÕ, kh«ng m¾c lçi ë tÊt c¶ c¸c ®«ng t¸c - Lo¹i Kh¸: Thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c t­ thÕ, m¾c lçi nhá ë mét sè ®«ng t¸c - Lo¹i §¹t: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c t­ thÕ, m¾c tõ 2-3 lçi trong c¸c ®éng t¸c - Lo¹i Ch­a ®¹t: T­ thÕ kh«ng chÝnh x¸c, ®éng t¸c thùc hiÖn cßn sai nhiÒu b. TiÕn hµnh kiÓm tra: C. PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: - HS th¶ láng nhÑ nhµng t¹i chç 2. NhËn xÐt, th«ng b¸o ®iÓm: - GV nhËn xÐt chung giê kiÓm tra vµ c«ng bè ®iÓm tr­íc líp 3. Thèng kª ®iÓm: Líp sÜ sè ®iÓm 4 5 6 7 8 9 10 dtb ttb 8A1 8A2 8A3 K8 7p 2p 5p 33p 6p 27p 5p 2p 3p CS: TËp hîp, b¸o c¸o GV: NhËn líp, phæ biÕn néi dung CS: §iÒu hµnh GV: Quan s¸t nh¾c nhë, uèn n¾n. GV ®­a ra néi dung kiÓm tra vµ dµnh thêi gian cho HS «n tËp l¹i GV gäi HS lÇn l­ît theo danh s¸ch 8 em 1 nhãm GV thèng nhÊt thang ®iÓm cho HS n¾m ®­îc GV h« cho HS thùc hiÖn theo s¬ ®å Mçi em chØ ®­îc kiÓm tra 1 lÇn Yªu cÇu c¸c em ®· kiÓm tra xong ph¶i nghiªm tóc vµ trËt tù CS: §iÒu khiÓn, GV quan s¸t nhËn xÐt cho ®iÓm. CS: §iÒu hµnh GV: NhËn xÐt giê kiÓm tra, biÓu d­¬ng HS cã kÕt qu¶ tèt, nh÷ng HS cÇn cè g¾ng, th«ng b¸o ®iÓm Ngày soạn: 24. 8. 2009 Ngày giảng: 8A1: 18. 9. 2009 8A2: 23.9. 2009 TIẾT: 10 CHẠY CỰ LI NGẮN: ÔN TRÒ CHƠI, ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ, PHBÁT TRIỂN THỂ LỰCCHO HỌC SINH Đà HỞC LỚP 6+7.. - ĐÁ CẦU: ÔN TÂNG BÚNG CẦU, HỌC TÂNG GIẬT CẦU. I/ MỤC TIÊU: Ch¹y ng¾n: C¸c ®éng t¸c bæ trî, trß ch¬i, Yªu cÇu HS n©ng cao kü n¨ng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî, v­ît khã trong tËp luyÖn. Đá cầu: Trang bị cho HS kĩ năng cơ bản để HS biết và thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu, tâng búng cầu. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, cÇu30-35 qu¶. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ CHUẨN BỊ: 1.Nhận lớp: 2. Khởi động: Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. Động tác vặn mình, bụng, chân. 3. KTBC: ? Hãy nêu một số bài tập phát triển sức nhanh mà em biết. B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Chạy ngắn - Ôn trò chơi chạy tiếp sức - Ôn động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi, chạy gót chân chạm mông, chạy đạp sau. 2/ §¸ cÇu: - Ôn đỡ cầu băng ngực học tâng búng cầu. 3Củng cố ? Tâng giật cầu, tâng búng cầu. C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: - Ôn các động tác ĐHĐN - Ôn tập tâng cầu... 8-10p 2p 4p 2p 30-32p 12p 12- 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yªu cÇu bµi häc. CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 1HS trả lời, lớp nhận xét đánh giá, GV kết luận cho điểm. - GV chia lớp thành hai đội bằng nhau chơi trò choi. GV làm trọng tài. x x x x 10-15m x x x x - Đội hình tập như trên - GV tập mẫu và giảng giải kĩ thuật sau GV cho học sinh luyện tập GV quan sát sửa sai. - GV gọi học sinh lên thực hiện, lớp nhận xét đúng sai, GV nhận xét và sửa sai. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở CS: Điều hành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học.

File đính kèm:

  • docgiao an td.doc
Giáo án liên quan