Giáo án Thể dục khối 5

 BÀI SOẠN THỰC HÀNH

Bài 1 Giới thiệu chương trình ,tổ chức lớp _Trò chơi “Kết bạn ”

I. Mục tiêu. – Giới thiệu chương trình thể dục 5.yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng .

_ Một số quy định về nội quy ,yêu cầu tập luyện ,yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện.

_ Biên chế tổ ,chọn cán sự bộ môn

_ Trò chơi “Kết bạn”yêu cầu hs nắm được cách chơi

 II. Địa điểm – phương tiện.

_ Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.

_ Phương tiện: còi,

 

doc105 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục khối 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thể 2. Trò chơi vận động. - Trò chơi "Dẫn bóng". G.viên nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi, hướng dẫn cho học sinh. Sau đó cho học sinh chơi thử một lần để hiểu cách chơi rồi cho chơi chính thức 18-22' Phương pháp tổ chức như sau. Xx xx xx Xx xx xx Gv Đội hình chuyền cầu X x x x x X x x x x G.v Đội hình tổ chức trò chơi như sau Xxxxxxx xxxxxxxx G.v C. Phần kết thúc. - Học sinh đi lại thả lỏng. - G.viên cùng học sinh hệ thống lại bài học. - G.viên nhận xét, đánh giá bài học và giao bài tập về nhà 4-6' G.viên cùng học sinh làm thủ tục xuống lớp Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X Ngày soạn 23/04/2012 TUẦN 33 BÀI SOẠN THỰC HÀNH Bài. 65 Môn thể thao tự chọn Trò chơi “ Dẫn bóng” I. Mục tiêu. – Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân, Luyện tập chuyền cầu theo nhóm.Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. - Trò chơi "Dẫn bóng". Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động II. Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: còi,cầu đá, bóng, gậy. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ.l Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu. - G.viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Khởi động: Chạy nhẹ quanh sân 1 vòng sau đó trở về xoay kỉ các khớp thân:Vai, hông, gối, lườn, chân... - Ôn bài thể dục.(1 lần) - Hỏi bài cũ 6 –10' Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp cho G.v Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X 1-2 em lên thực hiện bài cũ đã học B. Phần cơ bản. 1.Môn thể thao tự chọn - Đá cầu + Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. + Ôn tâng cầu bằng đùi Tập theo nhóm ở các khu vực đã quy đính sau khi g.v đã giới thiệu và làm mẫu kỷ thuật động tác. + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân (Giáo viên hướng dẫn và giảng như trên) + Luyện tập phát cầu. _ Thi trình diễn.Tâng cầu cá nhân. G.viên nhận xét.đánh giá khả năng,ròi tuyên dương trước tập thể 2. Trò chơi vận động. - Trò chơi "Dẫn bóng". G.viên nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi, hướng dẫn cho học sinh. Sau đó cho học sinh chơi thử một lần để hiểu cách chơi rồi cho chơi chính thức 18-22' Phương pháp tổ chức như sau. Xx xx xx Xx xx xx Gv Đội hình chuyền cầu X x x x x X x x x x G.v Đội hình tổ chức trò chơi như sau Xxxxxxx xxxxxxxx G.v C. Phần kết thúc. - Học sinh đi lại thả lỏng. - G.viên cùng học sinh hệ thống lại bài học. - G.viên nhận xét, đánh giá bài học và giao bài tập về nhà 4-6' G.viên cùng học sinh làm thủ tục xuống lớp Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X Ngày soạn 23/04/2012 TUẦN 33 BÀI SOẠN THỰC HÀNH Bài. 66 Môn thể thao tự chọn Trò chơi “ Dẫn bóng” I. Mục tiêu. – Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân, Luyện tập chuyền cầu theo nhóm.Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. - Trò chơi "Dẫn bóng". Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động II. Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: còi,cầu đá, bóng, gậy. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ.l Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu. - G.viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Khởi động: Chạy nhẹ quanh sân 1 vòng sau đó trở về xoay kỉ các khớp thân:Vai, hông, gối, lườn, chân... - Ôn bài thể dục.(1 lần) - Hỏi bài cũ 6 –10' Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp cho G.v Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X 1-2 em lên thực hiện bài cũ đã học B. Phần cơ bản. 1.Môn thể thao tự chọn - Đá cầu + Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. + Ôn tâng cầu bằng đùi Tập theo nhóm ở các khu vực đã quy định sau khi g.v đã giới thiệu và làm mẫu kỷ thuật động tác. + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân (Giáo viên hướng dẫn và giảng như trên) + Luyện tập phát cầu. _ Thi trình diễn.Tâng cầu cá nhân. G.viên nhận xét.đánh giá khả năng,ròi tuyên dương trước tập thể _ Sữa sai cho những học sinh còn yếu. 2. Trò chơi vận động. - Trò chơi "Dẫn bóng". G.viên nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi, hướng dẫn cho học sinh. Sau đó cho học sinh chơi thử một lần để hiểu cách chơi rồi cho chơi chính thức 18-22' Phương pháp tổ chức như sau. Xx xx xx Xx xx xx Gv Đội hình chuyền cầu X x x x x X x x x x G.v Đội hình tổ chức trò chơi như sau Xxxxxxx xxxxxxxx G.v C. Phần kết thúc. - Học sinh đi lại thả lỏng. - G.viên cùng học sinh hệ thống lại bài học. - G.viên nhận xét, đánh giá bài học và giao bài tập về nhà 4-6' G.viên cùng học sinh làm thủ tục xuống lớp Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X Ngày soạn 02/05/2012 TUẦN 34 BÀI SOẠN THỰC HÀNH Bài 67 Trò chơi “ Dẫn bóng”và “ Nhảy ô tiếp sức” I. Mục tiêu. – Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” và “ Dẫn bóng”.yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động II. Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: còi, bóng,. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ.l Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu. - G.viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Khởi động: Chạy nhẹ quanh sân 1 vòng sau đó trở về xoay kỉ các khớp thân:Vai, hông, gối, lườn, chân... - Ôn bài thể dục.(1 lần) - Hỏi bài cũ 6 –10' Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp cho G.v Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X 1-2 em lên thực hiện bài cũ đã học B. Phần cơ bản. Trò chơi vận động. - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức - Trò chơi "Dẫn bóng". G.viên nêu tên trò chơi , giải thích lại cách chơi, hướng dẫn cho học sinh. Sau đó cho học sinh chơi thử một lần để hiểu cách chơi rồi cho chơi chính thức 18-22' Phương pháp tổ chức như sau. Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Gv Đội hình tổ chức trò chơi như sau Xxxxxxx xxxxxxxx G.v C. Phần kết thúc. - Học sinh đi lại thả lỏng. - G.viên cùng học sinh hệ thống lại bài học. - G.viên nhận xét, đánh giá bài học và giao bài tập về nhà 4-6' G.viên cùng học sinh làm thủ tục xuống lớp Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X Ngày soạn 02/05/2012 BÀI SOẠN THỰC HÀNH Bài 68. Trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”và “ Ai kéo khỏe” I. Mục tiêu. – Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” và “ Ai kéo khỏe”.yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động, tích cực tự giác. II. Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: còi, bóng,. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ.l Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu. - G.viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Khởi động: Chạy nhẹ quanh sân 1 vòng sau đó trở về xoay kỉ các khớp thân:Vai, hông, gối, lườn, chân... - Ôn bài thể dục.(1 lần) - Hỏi bài cũ 6 –10' Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp cho G.v Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X 1-2 em lên thực hiện bài cũ đã học B. Phần cơ bản. Trò chơi vận động. - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” - Trò chơi "Ai kéo khỏe". G.viên nêu tên trò chơi , giải thích lại cách chơi, hướng dẫn cho học sinh. Sau đó cho học sinh chơi thử một lần để hiểu cách chơi rồi cho chơi chính thức 18-22' Phương pháp tổ chức như sau. Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Gv Đội hình tổ chức trò chơi như sau Xxxxxxx xxxxxxxx G.v C. Phần kết thúc. - Học sinh đi lại thả lỏng. - G.viên cùng học sinh hệ thống lại bài học. - G.viên nhận xét, đánh giá bài học và giao bài tập về nhà 4-6' G.viên cùng học sinh làm thủ tục xuống lớp Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X Ngày soạn 07/05/2012 TUẦN 35 BÀI SOẠN THỰC HÀNH Bài 69. Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”và “ Lăn bóng” I. Mục tiêu. – Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “ Lăn bóng”.yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động, tích cực tự giác. II. Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: còi, bóng,. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ.l Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu. - G.viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Khởi động: Chạy nhẹ quanh sân 1 vòng sau đó trở về xoay kỉ các khớp thân:Vai, hông, gối, lườn, chân... - Hỏi bài cũ 6 –10' Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp cho G.v Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X B. Phần cơ bản. Trò chơi vận động. - Trò chơi “Lò cò tiếp sức” - Trò chơi "Lăn bóng". G.viên nêu tên trò chơi , giải thích lại cách chơi, hướng dẫn cho học sinh. Sau đó cho học sinh chơi thử một lần để hiểu cách chơi rồi cho chơi chính thức 18-22' Phương pháp tổ chức như sau. Xxxxx............. Xxxxxx............ Gv Đội hình tổ chức trò chơi như sau Xxxxxxx xxxxxxxx G.v C. Phần kết thúc. - Học sinh đi lại thả lỏng. - G.viên cùng học sinh hệ thống lại bài học. - G.viên nhận xét, đánh giá bài học và giao bài tập về nhà 4-6' G.viên cùng học sinh làm thủ tục xuống lớp Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X Ngày 07/05/2012 BÀI SOẠN THỰC HÀNH Bài 70. TỔNG KẾT MÔN HỌC I. Mục tiêu. – Tổng kết môn học.Yêu cầu hệ thống được những kiến thức,kỉ năng cơ bảnđã học trong năm,đánh giá được sự cố gawngsvaf những điểm còn hạn chế,kết hợp có tuyên dương,khen thưởng những học sinh xuất sắc. II. Địa điểm – phương tiện. _ Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. _ Phương tiện: còi, III. Nội dung và phương pháp Nội dung Đ.l Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu. - G.viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Khởi động: Chạy nhẹ quanh sân 1 vòng sau đó trở về xoay kỉ các khớp thân:Vai, hông, gối, lườn, chân... 6 –10' Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp cho G.v Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X Cả lớp thực hiện bài TD đã học B. Phần cơ bản. _ Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại các nội dung đã hocjtrong năm. + Đội hình đội ngũ + Bài thể dục phát triển chung. + Bài tập RLTTKNCB. + Môn thể thao tự chọn. + Trò chơi vận động. _ Giáo viên đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của học sinh trong năm đối với môn thể dục 18-22' Phương pháp tổ chức như sau. X x x x x x x x x x X x x x x x x x x x G.v C. Phần kết thúc. - Học sinh đi lại thả lỏng. -G.viên cùng học sinh hệ thống lại bài học. -G.viên nhận xét, đánh giá bài học 4-6' G.viên cùng học sinh làm thủ tục xuống lớp Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx G.v X

File đính kèm:

  • docGiao an TD khoi 5.doc
Giáo án liên quan