Giáo án môn Tiếng Việt lớp 5 - Tuần 28

I. MỤC TIÊU:

1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc – hiểu (HS trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi trảy các bài tập đọc đã học từ học kỳ II của lớp 5 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).

2. Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu (câu đơn, câu ghép); tìm đúng các ví dụ minh họa về các kiểu cấu tạo câu trong bảng tổng kết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng trong 9 TUẦN đầu, sách Tiếng việt 5, tập hai.

- Bút dạ và một tờ giấy khổ to kẻ bảng tổng kết ở BT2.

- Bốn, năm tờ phiếu viết nội dung của BT2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc10 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 953 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt lớp 5 - Tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC TIÊU: Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc – hiểu (HS trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc. Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi trảy các bài tập đọc đã học từ học kỳ II của lớp 5 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật). Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu (câu đơn, câu ghép); tìm đúng các ví dụ minh họa về các kiểu cấu tạo câu trong bảng tổng kết. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng trong 9 TUẦN đầu, sách Tiếng việt 5, tập hai. Bút dạ và một tờ giấy khổ to kẻ bảng tổng kết ở BT2. Bốn, năm tờ phiếu viết nội dung của BT2. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ GV giới thiệu bài HS lắng nghe 2 Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng 22’ – 24’ Gọi từng HS lên bốc thăm. Cho HS chuẩn bị bài GV cho điểm (theo hướng dẫn của Vụ Giáo viên Tiểu học) Hs lần lượt lên bốc thăm Mỗi HS chuẩn bị bài 1’–2’ HS lên đọc bài + trả lời câu hỏi như đã ghi ở phiếu 3 Làm BT 10’ HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT2: Cho HS đọc yêu cầu của BT2 GV dán bảng thống kê lên bảng + giao việc Cho HS làm bài. (GV phát phiếu cho HS) Cho HS trình bày Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 1 HS đọc to, lớp lắng nghe Quan sát + lắng nghe HS làm bài HS trình bày Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò 2’ Nhận xét TIẾT học. Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng về nhà tiếp tục ôn để TIẾT sau kiểm tra lấy điểm. Dặn những HS kiểm tra chưa đạt về ôn để TIẾT ôn tập sau kiểm tra lại. HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TUẦN 28: TIẾT: Ôn tập ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 2) Ngày dạy: MỤC TIÊU: Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng ( yêu cầu như ở TIẾT 1). Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu: làm đúng bài tập điền vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng (như TIẾT 1). 2 ® 3 tờ phiếu viết 3 câu văn chưa hoàn chỉnh của BT2. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ GV giới thiệu bài HS lắng nghe 2 Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng 22’ – 24’ Tiến hành như TIẾT 1 3 Làm BT 10’ Cho HS đọc yêu cầu BT + đọc 3 câu a, b, c GV giao việc Cho HS làm bài. (GV phát giấy + bút dạ cho 3 HS) Cho HS trình bày Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 1 HS đọc to, lớp đọc thầm HS lắng nghe HS làm bài HS trình bày Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò 2’ Nhận xét TIẾT học. Dặn HS về nhà luyện đọc để kiểm tra ở TIẾT 3 HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TUẦN 28: TIẾT: Ôn tập ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 3) Ngày dạy: MỤC TIÊU: Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (Yêu cầu như TIẾT 1). Đọc-hiểu nội dung ý nghĩa bài Tình quê hương; tìm được các câu ghép; từ ngữ được lặp lại; được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng (như TIẾT 1). 5 băng giấy + bút dạ để HS làm BT hoặc bảng phụ. 1 tờ phiếu phô tô phóng to bài Tình quê hương để HS làm BT2. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ GV giới thiệu bài HS lắng nghe 2 Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng Tiến hành như TIẾT 1 3 Làm BT Cho HS đọc BT1 GV nhắc lại yêu cầu của BT Cho HS làm bài. GV đưa bảng phụ ghi sẵn 5 câu ghép. GV và HS cùng phân tích các vế của câu ghép. GV dùng phấn màu gạch dưới các vế câu. Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 1 HS đọc to, lớp đọc thầm HS lắng nghe HS làm bài Phân tích các vế câu ghép Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò 2’ Nhận xét TIẾT học. Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho TIẾT ôn tập tiếp theo. HS lắng nghe HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TUẦN 28: TIẾT: Ôn tập ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 4) Ngày dạy: MỤC TIÊU: Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (Yêu cầu như TIẾT 1). Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 TUẦN đầu học kì II. Nêu được dàn ý của những bài văn miêu tả trên; nêu chi TIẾT hoặc câu văn học sinh yêu thích; giải thích được lý do yêu thích chi TIẾT hoặc câu văn đó. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Bút dạ và 3 tờ giấy khổ to để HS làm BT2. 3 tờ phiếu khổ to – mỗi tờ viết sẵn dàn ý của một trong ba bài văn miêu tả: Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn, Tranh làng Hồ. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ GV giới thiệu bài HS lắng nghe 2 Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng 22’ – 24’ Thực hiện như ở TIẾT 1 Hs lần lượt lên bốc thăm Mỗi HS chuẩn bị bài 1’–2’ HS lên đọc bài + trả lời câu hỏi như đã ghi ở phiếu 3 Làm BT 10’ HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT2: Cho HS đọc yêu cầu của BT2 GV nhắc lại yêu cầu Cho HS làm bài Cho HS trình bày Nhận xét + chốt lại kết quả đúng HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT3: Cho HS đọc yêu cầu của BT3 GV giao việc Cho HS làm bài. Phát giấy và bút dạ cho HS Cho HS trình bày Nhận xét + chốt lại kết quả GV đưa 3 dàn ý chuẩn bị trước lên bảng lớp và giới thiệu để HS nắm vững dàn ý của bài 1 HS đọc to, lớp đọc thầm HS lắng nghe HS làm bài HS trình bày Lớp nhận xét 1 HS đọc to, lớp đọc thầm HS lắng nghe HS làm bài HS trình bày Lớp nhận xét 1 HS đọc to, lớp lắng nghe 4 Củng cố, dặn dò 2’ Nhận xét TIẾT học. Dặn HS về nhà viết lại dàn ý của bài văn mình đã chọn. Dặn HS chuẩn bị ôn tập TIẾT 5 (quan sát một cụ già để viết một đoạn văn ngắn tả ngoại hình của một cụ già). HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TUẦN 28: TIẾT: Ôn tập ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 5) Ngày dạy: MỤC TIÊU: Nghe – viết đúng chính tả đoạn văn tả Bà cụ bán hàng nước chè. Viết được môt đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) tả ngoại hình một cụ già mà em biết. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Một số tranh ảnh về các cụ già. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ GV giới thiệu bài HS lắng nghe 2 Viết chính tả 22’ – 24’ HĐ 1: Hướng dẫn chính tả: GV đọc bài chính tả một lượt Hướng dẫn HS viết những từ ngữ dễ viết sai HĐ 2: Cho HS viết chính tả: Đọc từng câu hoặc từng bộ phận cho HS viết HĐ 3: Chấm, chữa bài: Đọc bài chính tả cho HS soát lỗi Chấm 5 ® 7 bài Nhận xét + cho điểm HS theo dõi trong SGK HS viết những từ ngữ khó Gấp SGK + viết chính tả HS tự soát lỗi Đổi vở cho nhau soát lỗi 3 Làm BT 10’ Cho HS đọc yêu cầu của BT GV nhắc lại yêu cầu Cho HS nói về nhân vật em chọn tả Cho HS làm bài + trình bày Nhận xét + chấm một số bài viết hay 1 HS đọc to, lớp lắng nghe HS lắng nghe Nói về nhân vật chọn tả HS làm bài + trình bày Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò 2’ Nhận xét TIẾT học. Dặn HS viết chưa đạt về viết lại cho hay hơn. Dặn những HS chưa có điểm kiển tra tập đọc – học thuộc lòng về nhà tiếp tục ôn để TIẾT sau kiểm tra. HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TUẦN 28: TIẾT: Ôn tập ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT6) Ngày dạy: MỤC TIÊU: Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (Yêu cầu như TIẾT 1). Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu: Biết dùng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để liên kết các câu trong những ví dụ đã cho. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Phiếu viết tên các bài tập đọc và học thuộc lòng (như TIẾT 1). 3 tờ giấy khổ to phô tô 3 đoạn văn ở BT2 Giấy khổ to viết về 3 kiểu kiên kết câu (bằng cách lặp từ ngữ, cách thay thế từ ngữ, cách dùng từ ngữ nối). CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ GV giới thiệu bài HS lắng nghe 2 Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng 22’ – 24’ Thực hiện như ở TIẾT 1 3 Làm BT 10’ Cho HS đọc yêu cầu BT + đọc 3 đoạn a, b, c GV giao việc Cho HS làm bài. GV dán 3 tờ giấy khổ to đã phô tô 3 đoạn văn lên bảng Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 1 HS đọc to, lớp đọc thầm HS lắng nghe HS làm bài Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò 2’ Nhận xét TIẾT học. Dặn HS chuẩn bị giấy bút làm bài kiểm tra viết. HS lắng nghe HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TUẦN 28: TIẾT: Ôn tập ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 7) Ngày dạy: MỤC TIÊU: Đọc, hiểu nội dung bài văn. Dựa vào nội dung bài, biết chọn ý đúng cho các câu trả lời. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Bảng phụ hoặc băng giấy ghi sẵn các bài tập. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ GV giới thiệu bài HS lắng nghe 2 Làm BT 33’ – 35’ Cho HS đọc bài văn + đọc chú thích GV giao việc Cho HS làm bài. GV đưa bảng phụ đã ghi các bài tập lên GV nhận xét + chốt lại kết quả đúng 1 HS đọc to, lớp lắng nghe HS lắng nghe HS làm bài Lớp nhận xét 3 Củng cố, dặn dò 2’ Nhận xét TIẾT học. Yêu cầu HS về nhà xem lại bài. HS lắng nghe HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY TUẦN 28: TIẾT: Ôn tập ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT8) Ngày dạy: MỤC TIÊU: Viết đúng nội dung đề yêu cầu. Kết cấu bài đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Hình thức diễn đạt: Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, không sai chính tả. Diễn đạt trôi trảy, lời văn tự nhiên, tình cảm chân thật. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Bảng lớp ghi đề bài. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ GV giới thiệu bài HS lắng nghe 2 Hướng dẫn làm bài GV viết đề bài lên bảng GV nhắc nhở HS một số điều cần thiết: cách trình bày, cách dùng từ, đặt câu. 1 HS đọc to, lớp đọc thầm HS lắng nghe + đọc thầm lại đề văn 3 HS làm bài GV theo dõi, quan sát HS làm bài GV thu bài khi hết giờ HS làm bài HS nộp bài 4 Củng cố, dặn dò Nhận xét TIẾT học. Dặn HS về đọc trước bài Tập đọc của TUẦN 29 HS lắng nghe HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

File đính kèm:

  • docTV tuan 28.doc