Giáo án Thể dục khối 4 tuần 10

TÊN BÀI DẠY : ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP

TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”

I/ Mục tiêu :

 - Ôn 04 động tác : vươn thở, tay, chân và lưng – bụng. Yêu cầu HS thực hiện được 4 động tác : vươn thở, tay, chân và lưng – bụng của bài thể dục phát triển chung.

\ - Học động tác phối hợp. Yêu cầu bước đầu biết thực hiện động tác phối hợp của bài thể dục phát triển chung.

 - Chơi trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II/ Địa điểm, phương tiện :

 - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.

 - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 13/10/2014 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục khối 4 tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN Tuần : 10 Số : 19 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 23/10/2013 – 2014 TÊN BÀI DẠY : ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI” ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn 04 động tác : vươn thở, tay, chân và lưng – bụng. Yêu cầu HS thực hiện được 4 động tác : vươn thở, tay, chân và lưng – bụng của bài thể dục phát triển chung. \ - Học động tác phối hợp. Yêu cầu bước đầu biết thực hiện động tác phối hợp của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp: cổ,tay, vai, chân... - Trò chơi mà HS ưa thích. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ rGv -theo đội hình vòng tròn 2/ Phần cơ bản : *Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng: 1/Học động tác phối hợp: -Gv phân vừa phân tích vừa làm mẩu -cho lớp làm theo giáo viên hô nhịp làm mẩu -lớp tập giáo viên hô nhịp có nhận xét sửa sai -Chia tổ tập luyện, - Tập hợp trình diển các tổ ,GV cùng học sinh quan sát sửa sai. -Cả lớp tập cán sự điều khiển để củng cố 2/Trò chơi” con cóc là cậu ông trời” - Giáo viên phổ biến cách chơi và luật chơi. - Cho học sinh chơi thử. - Cho học sinh chơi thật (có biễu dương ) 22p-25p 1-2L 1-2L 1-2L 1T/1L 1-2 2-5L - Lớp chuyển thành hàng ngang từ vòng tròn,sau đó chuển hang dọc GV €€€€€€ €€€€€€ Œ  Ž - Lớp tập hợp hang ngang €€€€€€ GV€€€€€€ €€€€ - Chuyễn HN thành hàng dọc P P xp GV € € cb € € 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ rGv BÀI SOẠN Tuần : 10 Số : 20 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 25/10/2013 – 2014 TÊN BÀI DẠY : TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC ” ÔN 05 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn 05 động tác : vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được 5 động tác và biết phối hợp giữa các động tác của bài thể dục phát triển chung . - Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơi nhiệt tình, chủ động. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp. - Trò chơi do GV và HS chọn. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ rGv chuyển lớp thành vòng tròn 2/ Phần cơ bản : 1/Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng, toàn thân của bài thể dục PTC: -Giáo viên cho học sinh nêu tên động tác . - Cho cả lớp tập (GV hô nhịp và nhắt nhở cách hít thở, sửa sai của từng động tác) - Giáo viên vừa hô nhịp vừa nhắt nhở, sửa sai - cán sự hô nhịp cho cả lớp tập, GV đi quan sát, sửa sai -chia nhóm ra thực hiện - nhóm lên thực hiện, GVvà HS quan sát nhận xét 2/Trò chơi”nhảy ô tiếp sức”: - Giáo viên nhắc lại cách chơi. - Chơi thử -Chơi thật (giáo viên điều khiển) -Biểu dương 22p-25p 1-2L 1-2L 1-2L 1-2L 1N/1L 1-3L - Lớp tập hợp hang ngang €€€€€€ €€€€€€€ GV Œ  Ž €€€€€€ GV €€€€€€ € €€€€ -Chuyễn HN thành hang dọc P P 3 3 3 ` 2 2 1 1 xp GV € € c b 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên đánh giá và giao bài tập về nhà 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ rGv

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD KHOI 4TUAN 10.doc
Giáo án liên quan