Giáo án Thể dục 5 bài 2: Đội hình đội ngũ, trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và "lò cò tiếp sức"

I. MỤC TIU:

 * Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra vào lớp.

+ Trị chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lị cị tiếp sức”.

 * Thực hiện được tập hợp hng dọc, dĩng hng, cch cho, bo co; cch xin php ra vo lớp. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

 * Gio dục HS ý thức chấp hnh tốt những quy định, yêu cầu giờ học; Tích cực tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; Có tinh thần đoàn kết.

II. SN BI, DỤNG CỤ:

* Thầy: cịi, 2 - 4 l cờ đuôi nheo, vẽ sân chơi.

* Trị: Ơn cc động tác đ học.

* Cơ sở vật chất: Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 5 bài 2: Đội hình đội ngũ, trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và "lò cò tiếp sức", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỂ DỤC TUẦN : 1 NGÀY SOẠN: 12/08/2011 TÊN BÀI: Đội hình đội ngũ TÊN TRỊ CHƠI: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lị cị tiếp sức” LỚP DẠY: 53; 51 ; 52; 55; 54; NGÀY DẠY: 17, 18, 19/08/2011 TIẾT: 2 I. MỤC TIÊU: * Ơn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra vào lớp. + Trị chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lị cị tiếp sức”. * Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, cách chào, báo cáo; cách xin phép ra vào lớp. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. * Giáo dục HS ý thức chấp hành tốt những quy định, yêu cầu giờ học; Tích cực tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; Cĩ tinh thần đồn kết. II. SÂN BÃI, DỤNG CỤ: * Thầy: cịi, 2 - 4 lá cờ đuơi nheo, vẽ sân chơi. * Trị: Ơn các động tác đã học. * Cơ sở vật chất: Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an tồn tập luyện. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP I. Phần mở đầu: 6 – 8 phút €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV (1) + Ổn định: Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (2) GV €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (2) GV + Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. - Xoay các khớp. 1 lần 1 lần x 8 nhịp. + Trị chơi “Tìm người chỉ huy”. € € € € € € € € € € € € € € € € GV (3) € 2. Phần cơ bản: 18–22 phút €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (2) GV * Ơn bài cũ: Ơn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra vào lớp. - Giáo viên điều khiển. 2 lần € € € € € € € € € € € € € € € € GV (4) € € € € € € € € € € € € € € € € - Cho học sinh tập luyện theo tổ. - Cho học sinh trình diễn các động tác. 4 tổ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ GV (5) * Trị chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lị cị, tiếp sức”. - Giáo viên giới thiệu trị chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 1 lần € €€ € € €€ € € €€ € € €€ € € €€ € € €€ € € €€ € € €€ € GV (6) - Cho học sinh chơi thử. 1 lần - 1 tổ thực hiện. - Cho học sinh chơi, giáo viên quan sát. - Các tổ thực hiện. 3. Phần kết thúc: 1 – 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € GV (3) € + Thả lỏng: Đi nhẹ nhàng, thực hiện động tác thả lỏng. 1 – 3 lần. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (2) GV + Hệ thống bài, giáo dục. + Nhận xét dặn dị. 1 lần ĐH (2) Rút kinh nghiệm cuối tuần

File đính kèm:

  • docTiết 2 - 5 - Bai 2 r.doc
Giáo án liên quan