Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 28

I. MụC TIEU: Giúp HS:

? Nhận biết hình dạng và đặc điểm của một số hình đã học.

? Vận dụng các công thức tính chu vi, diện tích hv, hcn, công thức tính diện tích hình thoi để giải toán.

II. Đồ DùNG DạY HọC:

? Các hình minh hoạ trong SGK.

? Phiếu BT.

III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU:

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài:Luyện tập chung. Ngày: Tuần: I. MụC TIEU: Giúp HS: Nhận biết hình dạng và đặc điểm của một số hình đã học. Vận dụng các công thức tính chu vi, diện tích hv, hcn, công thức tính diện tích hình thoi để giải toán. II. Đồ DùNG DạY HọC: Các hình minh hoạ trong SGK. Phiếu BT. III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC: 2 HS đồng thời làm biến đổi bài 1,2/143 GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: Giới thiệu bài:Luyện tập chung. HĐ1: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu: Nhận biết hình dạng và đặc điểm của một số hình đã học.Vận dụng các công thức tính chu vi, diện tích hv, hcn, công thức tính diện tích hình thoi để giải toán. Cách tiến hành: A/ Tổ chức tự làm bài. GV phát cho mỗi HS 1 phiếu BT , sau đó yêu cầu các em tự làm giống như khi làm bài KT. Thời gian làm bài 25 phút. B/ Hướng dẫn kiểm tra bài: GV lần lượt cho HS phát biểu ý kiến của từng bài, sau đó chữa bài. Yêu cầu HS giải thích vì sao đúng, vì sao sai cho từng ý. GV yêu cầu HS đổi chéo bài để KT nhau. GV nhận xét phần làm bài của HS. 3.Củng cố- Dặn dò: Chuẩn bị: Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tổng kết giờ học. 2 HS lên bảng làm. HS nhận phiếu và làm bài. Theo dõi bài chữa của các bạn và của GV. HS giải thích. HS KT sau đó báo cáo kết quả trước lớp. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Bài:Giới thiệu tỉ số. Ngày: Tuần: I. MụC TIEU: Giúp HS: Hiểu được ý nghĩa thực tiễn của cuộc sống. Biết đọc, viết tỉ số của hai số; biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số của hai số. II. Đồ DùNG DạY HọC: Bảng phụ. III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC: GV nhận xét bài KT. 2.Bài mới: Giới thiệu bài: Giới thiệu tỉ số. HĐ1: Giới thiệu tỉ số 5: 7 và 7 : 5 Mục tiêu: HS biết được tỉ số của 5 : 7 và 7 :5 Cách tiến hành: GV nêu VD. GV vẽ sơ đồ. GV giới thiệu. HS đọc lại tỉ số của xe tải và xe khách, nêu ý nghiã thực tiễn của tỉ số này, sau đó giới thiệu về tỉ số số xe khách và số xe tải. HS nêu lại. HĐ2: Giới thiệu tỉ số a : b( b khác 0) Mục tiêu: HS biết tỉ số a : b Cách tiến hành: GV treo bảng phụ kẻ sẵn nôị dung. GV hỏi HS. GV nhắc HS: khi viết tỉ số của hai số chúng ta không viết tên đơn vị nên trong bài toán trên ta viết tỉ số của a và b là 2 : 7 hay 2/7 không viết 2m : 7 m hay 2/7 m HĐ3: Luyện tập thực hành Mục tiêu: HS biết đọc, viết tỉ số của hai số; biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số của hai số. Cách tiến hành: Bài 1: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 2: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS tự làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 3: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS tự làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 4: 1 HS đọc đề bài. HS tóm tắt và giải. GV chưã bài HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS. 3.Củng cố- Dặn dò: Muốn tìm tỉ số của a và b với b khác 0 ta làm ntn? Chuẩn bị: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tổng kết giờ học. HS nghe và nêu laịo bài toán. HS nghe giảng. HS đọc lại HS xung phong trả lời câu hỏi. HS nghe giảng. 4HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con. 1HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con. 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT 1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT Rút kinh nghiệm tiết dạy: Bài:Tìm hai số khi biết tổng & tỉ số .. Ngày: Tuần: I. MụC TIEU: Giúp HS: Biết cách giải bài toán: “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.” II. Đồ DùNG DạY HọC: III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC: 2 HS đồng thời làm biến đổi bài 1,4/147 GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: Giới thiệu bài: Tìm hai số khi biết tổng & tỉ số của hai số đó. HĐ1: HD giải bài toán Mục tiêu: HD HS giải bài toán : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số Cách tiến hành: GV nêu bài toán1. GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng, sau đó cho HS phát biểu ý kiến về cách vẽ. HS biểu diễn số bé, số lớn., biểu diễn tổng của hai số. GV HD HS giải bài toán. HS trình bày lời giải bài toán. GV HD HS làm bài toán 2. GV nêu lại các bước giải. HĐ2: Luyện tập thực hành Mục tiêu: HS biết giải bài toán: “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.” Cách tiến hành: Bài 1: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 2: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS tự làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 3: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS tự làm bài. GV theo dõi và nhận xét. 3.Củng cố- Dặn dò: Nêu các bước giải của bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Chuẩn bị: Luyện tập. Tổng kết giờ học. 2 HS lên bảng làm. HS đọc đề. HS vẽ sơ đồ theo suy nghĩ của bản thân, sau đó phát biểu ý kiến và nghe GV nhận xét. HS vẽ. Tìm lời giải BT theo HD của GV. 1 HS lên bảng trình bày, cả lớp làm vào nháp. 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở BT.. 1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT Rút kinh nghiệm tiết dạy: Bài:Luyện tập.( t 139) Ngày: Tuần: I. MụC TIEU: Giúp HS: Rèn kĩ năng giải toán khi biết tổng và tỉ của hai số đó. II. Đồ DùNG DạY HọC: III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC: 2 HS đồng thời làm biến đổi bài 1,2/148 GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập HĐ1: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu: HS biết giải toán dạng: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó. Cách tiến hành: Bài 1: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 2: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? Nêu các bước giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hái số đó. HS tự làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 3,4: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS tự làm bài. GV theo dõi và nhận xét. 3.Củng cố- Dặn dò: Nêu các bước giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hái số đó? Chuẩn bị: Luyện tập. Tổng kết giờ học. 2 HS lên bảng làm. 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con. 1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT Rút kinh nghiệm tiết dạy: Bài: Luyện tập. Ngày: Tuần: I. MụC TIEU: Giúp HS: Rèn kĩ năng giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. II. Đồ DùNG DạY HọC: III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC: 2 HS đồng thời làm biến đổi bài1,2/148 GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập. HĐ1: HD luyện tập. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Cách tiến hành: Bài 1: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 2: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? HS tự làm bài. 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp. GV theo dõi và nhận xét. Bài 3: 1 HS đọc đề. BT yêu cầu gì? H: Tổng của hai số là bao nhiêu? Tỉ số của hai số là bao nhiêu? HS tự làm bài. GV theo dõi và nhận xét. Bài 4: Dựa vào sơ đồ đọc đề toán. GV nhận xét các đề toán của HS và yêu cầu các em trình bày lời giải bài toán. 3.Củng cố- Dặn dò: Chuẩn bị: Luyện tập chung. Tổng kết giờ học. 2 HS lên bảng làm. 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con. HS tự làm bài vào vở, sau đó đổi chéo vở KT lẫn nhau. HS trả lời. 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT. 1 HS đọc đề. HS làm bài vào vở BT. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

File đính kèm:

  • docT4 tuan 28.doc