Giáo án môn Toán 5 - Tuần 8

TOÁN

TIẾT 36 SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN

I MỤC TIÊU

Giúp HS biết cách so sánh hai số thập phân và biết cách sắp xếp các số TP theo thứ tự từ bé đến lớn hay ngược lại

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV Bảng phụ ghi bài tập 2,3 SGK

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A KHỞI ĐỘNG

Hát

B KIỂM BÀI CŨ Số TP bằng nhau

-Sửa bài tập nhà

-Hỏi : Khi thêm hay bớt các chữ số 0 tận cùng bên phải phần TP thì ta có điều gì ?

-Nhận xét tiết học

C DẠY BÀI MỚI

HĐ1 Giới thiệu bài

HĐ2 So sánh hai số TP có phần nguyên khác nhau

-GV yêu cầu HS so sánh 5,1 m và 4,98 m

- Gợi ý HS nhận xét trong hai số TP có phần nguyên khác nhau , số nào phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn

-GV chốt ý

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 5 - Tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 36 SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU Giúp HS biết cách so sánh hai số thập phân và biết cách sắp xếp các số TP theo thứ tự từ bé đến lớn hay ngược lại II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập 2,3 SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Số TP bằng nhau -Sửa bài tập nhà -Hỏi : Khi thêm hay bớt các chữ số 0 tận cùng bên phải phần TP thì ta có điều gì ? -Nhận xét tiết học C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 So sánh hai số TP có phần nguyên khác nhau -GV yêu cầu HS so sánh 5,1 m và 4,98 m - Gợi ý HS nhận xét trong hai số TP có phần nguyên khác nhau , số nào phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn -GV chốt ý HĐ3 So sánh hai số TP có phần nguyên giống nhau - GV nêu ví dụ so sánh 35,7 m và 35,698 m - HS trao đổi nhóm đôi làm nháp -HS trình bày -GV gợi ý cho HS nhận xét cách so sánh -HS dựa vào hai ví dụ trên nhận xét rút ghi nhớ -HS nhắc lại ghi nhớ HĐ 4 Luyện tập Bài 1 So sánh - HS làm bảng con Bài 2 Xếp từ bé đến lớn -HS làm vở -Sửa bài Bài 3 Xếp từ lớn đến bé Tiến hành tương tự bài 2 D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Chấm bài , nhận xét -HS nhắc lại ghi nhớ - Dặn bài nhà bài 2,3 VBT tiết 36 Mở VBT sửa bài 2 em trả lời HS trao đổi nhóm đôi tìm cách so sánh : + Có thể đổi ra cm rồi so sánh 5,1m= 510 cm 4,98m = 498 cm 510 cm > 498 cm nên 5,1m > 4,98 m + có thể viết dưới dạng phân số TP cùng mẫu số rồi so sánh 5,1m = 51m = 510 m 4,98m = 498m 10 100 100 510 m > 498 m 100 100 nên 5,1m > 4,98m Bài 1 HS làm bảng con Bài 2 Cả lớp làm vở , 1 em làm bảng phụ Bài 3 Tiến hành tương tự bài 2 TOÁN TIẾT 37 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Củng cố cách so sánh hai số TP , sắp xếp các số TP theo thứ tự xác định - Làm quen với một số đặc điểm về thứ tự của các số TP II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập 2,3 SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát BKIỂM BÀI CŨ So sánh số thập phân -Gọi HS sửa bài tập 2,3 VBT -Yêu cầu vài em nhắc lại cách so sánh -Nhận xét tiết học C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài ( GV nêu yêu cầu tiết học ) HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Điền dấu = -HS làm SGK -Sửa bài , nhận xét Bài 2 Xếp thứ tự từ bé đến lớn - HS làm vở - Sửa bài : chia 2 nhóm lần lượt đổi vị trí các số ghi trên phiếu theo thứ tự từ bé đến lớn Bài 3 Xếp thứ tự từ lớn đến bé - Tiến hành tương tự bài 2 Bài 4 Tìm chữ số x -HS làm nhanh và giải thích -GV nhận xét D CỦNG CỐ DẶN DÒ - ØYêu cầu HS nhắc lại cách so sánh hai số TP -Làm bài nhà 1,2 VBT -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị Luyện tập chung 2 em sửa bảng bài 2 , 3 VBT 2 em nhắc lại cách so sánh Bài 1 HS làm SGK HS đọc bài làm để sửa đúng sai Bài 2 Làm vở Thi đua sửa tiếp sức Mỗi em được đổi vị trí một số bất kì Lớp nhận xét đúng sai Bài 3 Làm miệng , giải thích cách làm 2 em nhắc lại TOÁN TIẾT 38 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Giúp HS củng cố : - Đọc , viết , so sánh các số thập phân - Tính nhanh giá trị của biểu thức II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV trò chơi thả bóng ( bài 4 SGK ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Oån định lớp B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập - Kiểm bài tập nhà bài 1,2 VBT -Sửa bài , chấm và nhận xét C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Đọc các số thập phân -HS làm miệng -GV hỏi lại cách đọc số TP Bài 2 Viết số TP - HS làm bảng con - Yêu cầu HS nhắc lại các hàng của phần nguyên và phần TP Bài 3 Xếp thứ tự từ bé đến lớn -HS làm vở -Sửa bài -Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh Bài 4 Trò chơi thả bóng - Chia nhóm thi đua ghi số x thích hợp vào bóng và dán nhanh lên bảng -Trong cùng một thời gian , nhóm nào viết nhiều số đúng sẽ thắng D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Nhận xét tiết học -Dặn làm bài tập 2 , 5 -Chuẩn bị : Luyện tập chung Mở VBT 2 em sửa bài HS làm miệng nối tiếp từng số Làm bảng con 2 em nhắc lại các hàng Làm vở , 1 em làm bảng phụ 1 em nhắc lại cách so sánh Thảo luận nhóm điền vào bóng và dán Lớp nhận xét TOÁN TIẾT 39 VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU - Oân bảng đơn vị đo độ dài , quan hệ giữa các đơn vị đo - Luyện tập viết số đo độ dài dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng đơn vị đo độ dài ( không ghi tên đơn vị ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Oån định B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập chung - GV kiểm bài làm ở nhà của HS -Sửa bài 2 và 5 VBT -Nhận xét C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -GV treo bảng kẽ đơn vị -Thi đua nhóm lên điền tên đơn vị -Hỏi : Hai đơn vị đo độ dài đứng liền nhau gấp kém nhau mấy lần ? Mỗi cột đơn vị ứng với mấy chữ số ? -HS làm SGK .Gọi HS đọc bài làm Bài 2 Viết số đo độ dài dạng số đo bằng kilômet -HS làm bảng con Bài 3 Viết số đo bằng mét -HS làm vở -Sửa bài tiếp sức Bài 5 Trò chơi ‘Ai nhanh hơn “ -Chia nhóm thảo luận đọc nhanh biểu đồ thống kê và ghi số vào phiếu -Sửa bài , nhận xét D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Bài tập nhà : bài 3,4 SGK -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị : Viết số đo khối lượng dạng TP Mở VBT, đôi bạn đổi vở chấm Bài 1 Thi đua hai nhóm điền tên đơn vị đo độ dài 2 em trả lời Nhiều em đọc nối tiếp từng bài Bài 2 Làm bảng con Bài 3 Làm vở cá nhân Bài 5 4 nhóm thảo luận điền nhanh số thích hợp vào chỗ trống trong phiếu Lớp nhận xét đúng sai TOÁN TIẾT 40 VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DẠNG SỐ TP I MỤC TIÊU -Oân bảng đơn vị đo khối lượng . quan hệ giữa các đơn vị đo -Luyện tập viết số đo khối lượng dạng số TP theo các đơn vị đo khác nhau II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng kẻ chưa ghi tên đơn vị III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Viết số đo độ dài dạng TP - Kiểm bài tập nhà -Sửa bài ,chấm một số bài và nhận xét C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -GV treo bảng kẻ đơn vị -Thi đua nhóm lên điền tên đơn vị -Hỏi : Hai đơn vị đo khối lượng đứng liền nhau gấp kém nhau mấy lần ? Mỗi cột đơn vị ứng với mấy chữ số ? -HS làm SGK .Gọi HS đọc bài làm Bài 2 Viết số đo khối lượng dạng số đo bằng kilôgam -HS làm bảng con Bài 3 Viết số đo bằng tấn -HS làm vở -Sửa bài tiếp sức Bài 4 Viết dưới dạng kilôgam ( bài a ) và gam (bài b) -Tiến hành tương tự bài 3 Bài 5 Thi đua nhóm giải nhanh D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Làm bài tập 2,3 VBT -Nhận xét tiết học Mở VBT, đôi bạn đổi vở chấm 2 em sửa bài bảng lớp Bài 1 Thi đua hai nhóm điền tên đơn vị đo khối lượng 2 em trả lời Nhiều em đọc nối tiếp từng bài Bài 2 Làm bảng con Bài 3và bài 4 Làm vở cá nhân Thi đua sửa tiếp sức Bài 5 Thảo luận nhóm trình bày bài giải vào phiếu to Lớp nhận xét

File đính kèm:

  • docTUAN 8.doc
Giáo án liên quan