Giáo án môn Toán 5 - Tuần 3

TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 11 )

I MỤC TIÊU

Giúp HS củng cố :

- Nhận biết PSTP và chuyển một số phân số thành phân số thập phân

- Chuyển hỗn số thành phân số

- Chuyển số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị

- Tính giá trị biểu thức có chứa phân số

II ĐÒ DÙNG DẠY HỌC

GV Bảng phụ ghi bài tập SGK

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 

doc6 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 5 - Tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 11 ) I MỤC TIÊU Giúp HS củng cố : - Nhận biết PSTP và chuyển một số phân số thành phân số thập phân - Chuyển hỗn số thành phân số - Chuyển số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị - Tính giá trị biểu thức có chứa phân số II ĐÒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B- KIỂM BÀI CŨ Hỗn số ( tt) HS làm bài 1 VBT trang 14 GV gọi HS sửa bài , nhận xét C- DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài GV nêu yêu cầu tiêt học HĐ2 Hướng dẫn làm bài tập SGK Bài 1 Chuyển thành phân số thập phân HS lần lượt làm từng bài trên bảng con Bài 2 Chuyển hỗn số thành phân số Gọi HS đọc yêu cầu đề bài , nêu cách chuyển rồi tự giải vào vở GV gọi vài em sửa bài Bài 3 Viết các số đo theo mẫu HS đọc yêu cầu đề , dựa vào mẫu và làm bài GV gọi vài em sửa bài Bài 5 Rút gọn rồi tính . Thi đua nhóm giải nhanh D CỦNG CỐ DẶN DÒ HS nhắc lại cách chuyển PS thành HS và cách so sánh hai HS Nhận xét tiết học Dặn bài tập nhà : bài 3 và 4 VBT trang 16 HS tự giải VBT, 1 em lên bảng phụ làm để sửa bài Bảng con Vài em lên sửa 2,3 em nhắc lại cách chuyển HS thành PS HS làm vở HS làm cá nhân Thảo luận nhóm TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 12 ) I MỤC TIÊU Giúp HS củng cố về - Cộng trừ hai phân số , tìm thành phần chưa biết của phép cộng , phép trừ - Chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo là hỗn số và một tên đơn vị đo - Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập nhà để sửa bài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A -KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập chung - Kiểm tra bài làm ở nhà của HS - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét bài cũ C- DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài ( GV nêu yêu cầu của tiết học ) HĐ2 Hướng dẫn giải bài tập Bài 1 Tính HS làm bảng con . GV yêu cầu HS nhắc lại cách cộng hai PS khác mẫu Bài 2 Tính HS làm bảng con . Gọi vài em nhắc lại cách cộng hai phân số cùng mẫu Bài 3 Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng HS làm SGK . Gọi HS giải thích cách làm Bài 4 HS đọc đề , tóm tắt rồi giải . GV gọi HS sửa bài D- CỦNG CỐ DẶN DÒ Thi đua nhóm giải bài 5 SGK : Viết các số đo độ dài theo mẫu Nhận xét tiết học Dặn bài tập nhà : bài 2 , 4 VBT HS mở VBTsửa bài HS làm bảng con HS làm bảng con HS làm SGK . Gọi HS sửa miệng , giải thich cách làm HS tự giải . 1em lên sửa bài Thảo luận nhóm TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 13 ) I MỤC TIÊU Giúp HS củng cố về : - Nhân chia hai PS , tìm thành phần chưa biết của phép nhân , phép chia - Chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo gồm HS và một tên đơn vị đo - Chuyển HS thành phân số , tìm giá trị phân số của một số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập 2 VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B- KIỂM BÀI CŨ Luyện tập chung GV kiểm bài làm nhà của HS bài 2 và 4 VBT Gọi vài em sửa bài Chấm một sô bài và nhận xét C- DẠY BÀI MỚI Luyện tập chung HĐ1 Giới thiệu bài GV nêu yêu cầu tiết học HĐ2 Hướng dẫn HS giải bài tập Bài 1 Tính HS làm bảng con . Gọi vài em nhắc lại cách nhân chia hai phân số . Bài 2 Tìm x HS tự giải , gọi vài em sửa bài HS nhắc lại cách tìm các thành phân chưa biết của phép nhân và phép chia Bài 3 Viết các số đo độ dài theo mẫu Thi đua nhóm , trính bày phiếu to Bài 4 Khoanh tròn câu trả lời đúng Bài dành cho HS giỏi khá tự giải D- CỦNG CỐ DẶN DÒ HS nhắc lại cách nhân chia hai phân số Nhận xét tiết học Dặn chuẩn bị 2 , 3 và 4 VBT HS mở VBT Vài em sửa bài HS làm bảng con cá nhân HS làm vở Vài em nhắc lại Thảo luận nhóm , trình bày trên phiếu cỡ to .Nhóm nào giải đúng và nhanh thì thắng TOÁN ÔN TẬP GIẢI TOÁN ( TIẾT 14 ) I MỤC TIÊU Giúp HS ôn tập , củng cố cách giải bài toán có liên quan đến tỉ số : bài toán “ Tìm hai số khi biết tổng ( hay hiệu ) và tỉ của chúng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV phiếu to viết sẵn đề bài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A- KHỞI ĐỘNG Hát B- KIỂM BÀI CŨ Luyện tập chung - GV kiểm bài tập ở nhà bài 2,3, 4 VBT -Gọi HS lần lượt lên bàng sửa baì -GV chấm một số bài -GV nhận xét C- DẠY BÀI MỚI Ôn tập giải toán HĐ1 Giới thiệu bài -GV nêu bài toán 1 SGK , yêu cầu HS nhận dạng toán -> -GV giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn ôn tập -GV gợi ý cho HS nhớ lại cách giải -Gọi 1 em lên bảng giải . Lớp nhận xét -GV nhấn mạnh “ số phần bằng nhau ở tổng là gì ?” -GV nêu tiếp bài toán 2 SGK , yêu cầu HS tự giải vào nháp , 1 em lên bảng giải HĐ3 Hướng dẫn làm bài tập Bài 1 HS tóm tắt , tự giải vào vở GV cho hai bạn làm bảng phụ để sửa bài Bài 3 ( Tiến hành tương tự bài 1) Bài 4 Yêu cầu HS đọc và tóm tắt đề Thảo luận nhóm , trình bày bài giải phiếu to GV sửa bài , nhận xét tuyên dương nhóm làm đúng , nhanh D- CỦNG CỐ DẶN DÒ Chấm một số bài , nhận xét Dặn bài nhà : bài 2 và 3 VBT Nhận xét tiết học HS mở VBT Vài em sửa bài HS đọc đề , phân tích đề để nhận dạng toán 1,2 HS nêu cách giải 1 em giải bảng lớp 2 em làm bảng phụ TOÁN ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN ( TIẾT 15 ) I MỤC TIÊU Giúp HS : Qua bài toán cụ thể , làm quen một dạng quan hệ tỉ lệ và biết cách giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ . II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi ví dụ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A-KHỞI ĐỘNG Ổn định lớp B KIỂM BÀI CŨ Ôn tập giải toán - GV kiểm bài tập nhà bài 2,3 VBT - Gọi 2 em lên sửa bài - GV chấm một số bài và nhận xét C- DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài Nêu VD SGK , yêu cầu HS nêu miệng quãng đường đi được trong 2 giờ , 3 giờ , 4 giờ GV lần lượt ghi các số liệu vào bảng khi HS nêu -Yêu cầu HS nhận xét số lần tăng của quãng đường và thời gian -GV chốt ý và giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn giải toán * Bài toán 1 - Yêu cầu HS tóm tắt - Gọi vài em trình bày cách giải , 1 em làm bảng lớp - - GV chốt ý nhấn mạnh các bước giải Bước 1 Tóm tắt bài toán Bước 2 Phân tích , tìmra cách giải theo hướng “ Rút về đơn vị “ Bước 3 Trình bày bài giải * Bài toán 2 - Gọi HS đọc đề , tóm tắt đề bài - Yêu cầu HS tự giải theo cách vừa học -> gặp phép chia 2:7 ( chưa học ) - GV gợi ý HS tìm tỉ số ä giữa 6 công nhân và 2 công nhân - HS trình bày bước tiếp theo và giải thích - GV chốt lại cách giải ( theo cách tìm tỉ số ) HĐ 3 Hướng dẫn thực hành Bài 1 , 3 HS tự giải . Gọi HS sửa bài Bài 4 ( liên hệ về dân số ) HS tóm tắt rồi tự giải GV sửa bài , giáo dục dân số Mở VBT 2 em sửa bảng lớp 3 em lần lượt nêu Vài em nhận xét 1 HS tóm tắt Vài em trình bày 1 em tóm tắt HS giải nháp HS thực hiện bảng con 1 ,2 em nêu bước giải tiếp theo sau khi tìm tỉ số của hai số HS tự giải vào vở D-CỦNG CỐ – DẶN DÒ Chấm một số bài HS nhắc lại các bước giải toán có liên quan đến tỉ lệ Dặn bài tập nhà : bài 2,3 VBT Nhận xét tiết học Vài em nhắc lại

File đính kèm:

  • docTUAN 3.doc