Giáo án môn Tiếng Việt Lớp 1 Tuần 31-34

- Đọc trơn cả bài. Tập đọc đúng các từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men. Bước đầu biết nghỉ hơI ở chỗ có dấu câu.

-Hiểu được nội dung bài: Ngưỡng cửa là nơi từ đó đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên rồi lớn lên đi xa hơn nữa. - Trả lời được câu hỏi 1 (SGK)

 

doc27 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 759 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt Lớp 1 Tuần 31-34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- HS đọc: 4, 5 HS - 1 vài em + Cho HS đọc khổ thơ 2 -Anh phải làm gỡ khi em bộ khúc -Khi em ngó anh phải làm gỡ ? - Khi em khúc, anh phải dỗ dành. Anh phải nõng dịu dành - 3 HS đọc + Cho HS đọc khổ thơ 3 - Anh phải làm gỡ khi chia quà cho em ? + Khi cú đồ chơi đẹp em phải làm gỡ ? - Chia cho em phần hơn - Nhường cho em đồ chơi đẹp + Cho HS đọc khổ thơ cuối -Muốn làm anh em phải cú tỡnh cảm như thế nào đối với em bộ ? + Đọc mẫu lần 2 - Phải yờu con bộ - 3,4 HS đọc cả bài b- Luyện núi: H: Nờu đề tài luyện núi - Kể vờ anh, chị của em - GV chia nhúm và giao việc - HS ngồi nhúm 4 kể cho nhau nghe về anh, chị của mỡnh - Cho 1 số HS lờn kể trước lớp - Cỏc nhúm cử đại diện lờn kể về anh, chị của mỡnh. - Cả lớp theo dừi, nhận xột 5- Củng cố - dặn dũ:(5’) Trũ chơi: Thi viết tiếng cú vần ia, uya - Nhận xột giờ học và giao bài về ờ - HS chơi theo nhúm - Nghe và ghi nhớ Thứ tư ngày 8 thỏng 5 năm 2013 Kể chuyện: HAI TIẾNG Kè LẠ A- Mục đớch - Yờu cầu: - Kể lại được một đoạn cõu chuyện dựa theo tranh và cõu hỏi gợi ý dưới tranh. - Biết được ý nghĩa cõu chuyện: Lễ phộp, lịch sự sẽ được mọi người quý mến giỳp đỡ. - GDHS lễ phộp, lịch sự với mọi người - GDKNS:Hỡnh thaứnh cho HS caực kyừ naờng:- Xaực ủũnh giaự trũ.- Theồ hieọn sửù caỷm thoõng, hụùp taực.- Laộng nghe tớch cửùc.- Ra quyeỏt ủũnh .- Tử duy pheõ phaựn.(baống caực hoaùt ủoọng:- - ẹoọng naừo, tửụỷng tửụùng.- Traỷi nghieọm, ủaởt caõu hoỷi, thaỷo luaọn nhoựm, chia seỷ thoõng tin, phaỷn hoài tớch cửùc, ủoựng vai.) B- Đồ dựng dạy - học: - Phúng to tranh vẽ trong SGK: C- Cỏc hoạt động dạy - học: HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS I- Kiểm tra bài cũ:(5’) - Kể chuyện "Dờ con nghe lời mẹ" - GV nhận xột, cho điểm - 4 HS kể II- Dạy bài mới:(25’) 1- Giới thiệu bài: (trực tiếp) 2- GV kể 3 lần. Lần 1: kể khụng bằng tranh Lần 2,3 kể= tranh - HS chỳ ý nghe 3- Hướng dẫn HS kể từng đoạn theo tranh. - Cho HS quan sỏt từng tranh, đọc cõu hỏi dưới tranh, tập kể theo tranh. - GV theo dừi, uốn nắn - HS tập kể chuyện theo tranh (mỗi tranh từ 3 - 4 em kể) - Cho HS tập kể lại những chỗ yếu. - HS theo dừi và nhận xột kỹ năng kể của bạn. tập kể lại những chỗ yếu. - Cho HS tập kể toàn chuyện 4- Giỳp HS hiểu ý nghĩa cõu chuyện H: Theo em hai tiếng kỳ lạ mà cụ già dạy cho - 3-4 HS kể. HSKG: kể lại được toàn bộ cõu chuyện Pao - Lớch là hai tiếng nào ? - đú là 2 tiếng vui lũng cựng giọng núi dịu dàng, cỏch nhỡn thẳng vào mắt đối thoại 5- Củng cố - dặn dũ:(5’)- NX chung giờ học ờ: Kể lại cõu chuyện cho bố, mẹ, anh chị nghe - HS nghe và ghi nhớ Chớnh tả: (TC) Tiết 18: BÁC ĐƯA THƯ A- Mục đớch yờu cầu: - - Tập chộp đỳng đoạn "Bỏc đưa thư … mồ hụi nhễ nhại" khoảng 15-20 phỳt. - Điền đỳng vần inh, uynh; chữ c, k vào chỗ trống.Bài tập 2, 3 (SGK). - GDHS viết đỳng, viết đẹp B- Đồ dựng dạy - học:- bảng phụ chộp đoạn "Bỏc đưa thư .......mồ hụi nhễ nhại" C- Cỏc hoạt động dạy - học: HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS I- Kiểm tra bài cũ:(5’) - Viết: Trường của em be bộ nằm lặng giữa rừng cõy. - GV nhận xột, cho điểm - 2 HS lờn bảng viết II- Dạy - học bài mới:(25’) 1- Giới thiệu bài: (trực tiếp) 2- Hướng dẫn HS nghe, viết bài chớnh tả: - GV đọc bài viết H: Khi nhỡn thấy Bỏc đưa thư mồ hụi nhễ nhại - HS theo dừi Minh đó làm gỡ ? Yờu cầu HS tỡm và viết ra những chữ khú viết. - GV KT chỉnh sửa - Minh chạy vội....mời bỏc uống + GV đọc chớnh tả cho HS viết - HS tỡm và viết trờn bảng con + GV đọc lại bài cho HS soỏt + GV chấm 5 - 6 bà tại lớp - Nờu và chữa lỗi sai phổ biến - HS nghe và viết vào vở - HS nghe và soỏt lỗi - HS chữa lỗi ra lề và thống kờ số lỗi 3- Hướng dẫn HS làm BT chớnh tả: a- Điền vần inh và uynh: - HS tự nờu yờu cầu và làm bài VBT - 1 HS lờn bảng làmBỡnh hoa, khuỳnh tay - 2 HS đọc - GV nhận xột và chữa bài - Cho HS đọc lại từ vừađiền - HS làm và lờn bảng chữa. b- Hướng dẫn tương tự: -Chữ K luụn đứng trước cỏc ng õm nào ? - Chữ K đứng trước e, ờ, i - Lớp nhận xột, chữa bài 4- Củng cố - dặn dũ:(5’) - Tuyờn dương những HS viết đỳng, đẹp - Nhận xột chung giờ học ờ: Viết lại bài cho đẹp - HS nghe và ghi nhớ Thứ năm ngày 9 thỏng 5 năm 2013 Tập đọc: NGƯỜI TRỒNG NA A- Mục đớch yờu cầu :- - Đọc trơn cả bài. Đọc đỳng cỏc từ ngữ: lỳi hỳi, ngoài vườn, trồng na, ra quả. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ cú dấu cõu. - Hiểu nội dung bài: Cụ già trụng na cho con chỏu hưởng. Con chỏu sẽ khụng quờn cụng ơn của người đó trồng.Trả lời được cõu hỏi 1, 2 (SGK). - GDHS làm những việc cú ớch lợi cho bõy giờ và mai sau B- Đồ dựng dạy - học: - Phúng to tranh minh hoạ trong SGK - Bộ chữ HVTH C- Cỏc hoạt động dạy - học: HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS I- Kiểm tra bài cũ: - Y/c HS viết: Người lớn, dỗ dành - Đọc thuộc lũng bài thơ - 2 HS lờn bảng - 1 vài HS - GV nhận xột và cho điểm. II- Dạy - học bài mới: 1- Giới thiệu bài (Linh hoạt) 2- Hướng dẫn HS luyện đọc: - 1 HS khỏ đọc, lớp đọc thầm + Luyệnd dọc tiếng, từ - Cho HS tỡm và luyện đọc những tiếng từ khú. - GV theo dừi, sửa cho học sinh. + Luyện đọc cõu: - HS đọc CN, ĐT H: Khi đọc cõu gặp dấu phẩy em làm NTN? - GV theo dừi, cho HS luyện đọc lại những chỗ yếu. - Ngắt hơi - HS đọc nối tiếp từng cõu CN + Luyện đọc đoạn bài. H: Khi đọc đoạn văn gặp dấu chấm em phải làm gỡ ? - GV theo dừi, sửa sai. + GV đọc mẫu lần 1 - … Nghỉ hơi sau dấu chấm - HS đọc nối tiếp bàn, tổ - HS đọc cả bài (CN, ĐT) 3- ễn cỏc vần oai, oay: H: Tỡm tiếng trong bài cú vần oai. H: Tỡm từ cú tiếng chứa vần oai, oay ở ngoài bài ? - HS tỡm và phõn tớch: ngoài - HS tỡm: oai: Củ khoai, phỏ hoại oay: loay hoay, hớ hoỏy - Nhận xột tiết học. - HS điền và đọc - Bỏc sĩ núi chuyện điện thoại - Diễn viờn mỳa xoay người - Cả lớp đọc lại bài (1 lần) Tiết 2 4- Tỡm hiểu bài đọc và luyện núi: a- Luyện đọc kết hợp với tỡm hiểu bài. + Cho HS đọc đoạn 1: - 2 đến 4 HS đọc H: Thấy cụ già trồng na người hàng xúm khuyờn cụ điều gỡ ? - Người hàng xúm khuyờn cụ nờn trồng chuối chúng cú quả, cũn trồng na lõu cú quả. + Cho HS đọc đoạn cũn lại H: Khi người hàng xúm khuyờn như vậy cụ đó trả lời NTN ? + GV đọc mẫu lần 2. - Cụ núi: Con chỏu cụ ăn na sẽ khụng quờn ơn người trồng - Y/c HS đọc lại cõu hỏi trong bài. H: Người ta đó dựng dấu gỡ để kết thỳc cõu hỏi? - HS đọc cả bài (4HS) - Y.c HS đọc lại toàn bài Nghỉ giữa tiết Lớp trưởng đk' b- Luyện núi: - Cho HS đọc Y/c của bài - Kể cho nhau nghe về ụng, bà của mỡnh. - GV chia nhúm và giao việc - HS trao đổi nhúm 4, kể cho nhau nghe về ụng bà của mỡnh - Y/c một số nhúm lờn trao đổi trước lớp. - Lớp theo dừi, NX 5- Củng cố - dặn dũ:(5’) Trũ chơi: Thi viết từ cú tiếng chứa vần oai, oay - Nhận xột chung giờ học - Cỏc tổ cử đại diện chơi thi ờ: Kể lại cõu chuyện cho bố mẹ nghe - HS nghe và ghi nhớ Thứ SÁU ngày 10 thỏng 5 năm 2013 Tập viết: Tiết Tễ CHỮ HOA - X- Y A- Mục tiờu: - Tụ được cỏc chữ hoa: X, Y. - Viết đỳng cỏc vần: inh, uynh, ia, uya; cỏc từ ngữ: bỡnh minh, phụ huynh, tia chớp, đờm khuya kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai (mỗi từ ngữ viết được ớt nhất một lần). - GDHS viết cẩn thận, giữ vở sạch B- Đồ dựng dạy - học: - Bảng phụ viết sẵn nội dung của bài C- Cỏc hoạt động dạy - học: HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS I- Kiểm tra bài cũ: (5’) - KT và chấm 3, 4 bài viết ở nhà - GV nhận xột sau KT - HS KT chộo II- Dạy - hoc bài mới:(25’) 1- Giới thiệu bài (trực tiếp) 2- Hướng dẫn tụ chữ hoa và viết vần, từ ứng dụng: + Treo bảng phụ - GV nờu quy trỡnh và viết mẫu - HS quan sỏt và nhận xột về cỡ chữ, số nột, khoảng cỏch, độ cao X Y - HS theo dừi quy trỡnh viết - HS tụ chữ trờn khụng sau đú tập viết trờn bảng con - GV theo dừi, chỉnh sửa + Treo mẫu chữ: vần, từ ứng dụng lờn bảng - 2 HS đọc phần ứng dụng, quan sỏt, nhận xột về cỡ chữ, khoảng cỏch, nối nột. - GV hướng dẫn và viết mẫu - GV theo dừi và chỉnh sửa - HS luyện viết trờn bảng con 3- Hướng dẫn HS viết vào vở - GV KT tư thế ngồi, cỏch cầm bỳt, giao việc - GV theo dừi và giỳp HS yếu + GV chấm 4, 5 bài tại lớp - Nờu và chữa lỗi sai phổ biến - HS luyện viết trong vở theo hướng dẫn - HS chữa lỗi sai trong vở HS khaự, gioỷi vieỏt ủeàu neựt, daỷn ủuựng qui caựch vaứ vieỏt ủuỷ so ỏdoứng, soỏ chửừ qui ủũnh trong vụỷ TV1taọp 2 4- Củng cố - dặn dũ: (5’)- Trũ chơi: Thi viết đỳng, nhanh- Nhận xột chung giờ học ờ: Luyện viết phần bài ở nhà - HS chơi thi giữa cỏc nhúm - HS nghe và ghi nhớ Moõn: CHÍNH TAÛ Tiết 19 Baứi: CHIA QUAỉ I- Muùc ủớch yeõu caàu: - Nhỡn saựch hoaởc baỷng cheựp laùi cho ủuựng baứi Chia quaứ trong khoaỷng 15-20 phuựt. - ẹieàn ủuựng chửừ s hay x ; v hay d vaứo choó troỏng.Baứi taọp (2) a hoaởc b. - GDHS leó pheựp, nhửụứng nhũn nhau II- ẹoà duứng daùy - hoùc: - Baỷng phuù cheựp saỹn ủoaùn vaờn chia quaứ vaứ caực BT III- Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc: Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1/ OÅn ủũnh lụựp: (tieỏt 1) 2/ Kieồm tra baứi cuừ: (4’) 3/ Baứi mụựi (25’) a/ Giụựi thieọu baứi:-Hoõm nay vieỏt baứi: Chia quaứ b/ Hửụựng daón HS taọp cheựp: -GV treo baỷng phuù -Yeõu caàu HS ủoùc . -Giaựo vieõn quan saựt, uoỏn naộn caựch ngoài, caựch caàm buựt cuỷa hoùc sinh. Nhaộc hoùc sinh vieỏt teõn baứi vaứo trang. Chửừ ủaàu ủoaùn vaờn luứi vaứo 1 oõ. Sau daỏu chaỏm phaỷi vieỏt hoa. -Soaựt loói. -Giaựo vieõn ủoùc ủoaùn vaờn cho hoùc sinh soaựt loói, ủaựnh vaàn nhửừng khoự vieỏt. -Giaựo vieõn thu vụỷ vaứ chaỏm moọt soỏ baứi. c/ Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp chớnh taỷ: -Baứi 2: ẹieàn chửừ s- x: HS quan saựt tranh, laứm mieọng, laứm vaứo vụỷ -Baứi 3: ẹieàn chửừ v- d: Tửụng tửù nhử treõn-Giaựo vieõn sửỷa baứi, nhaọn xeựt -Chaỏm baứi IV. Cuỷng coỏ, daởn doứ: (5’) -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc -Khen caực em vieỏt ủeùp, coự tieỏn boọ.-Daởn hoùc sinh nhụự caựch sửỷa loói chớnh taỷ maứ caực em vieỏt sai trong baứi. -Haựt -3, 5 HS ủoùc -Tỡm tieỏng khoự vieỏt -Phaõn tớch tieỏng khoự vaứ vieỏt baỷng con -Hoùc sinh ủoồi vụỷ cho nhau ủeồ chửừa baứi. -Hoùc sinh theo doừi vaứ ghi loói ra leà vụỷ -HS laứm vaứo vụỷ.

File đính kèm:

  • docTV 31-34.doc
Giáo án liên quan